Dit is nieuwsbrief 130 van 30 augustus 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 130 van 30 augustus 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Mens & samenleving, Nederlands en Plastische opvoeding: de puntjes op de i
►  BOS blijft een speerpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Onze begeleidingsdienst staat voor je klaar!
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Aangifte rechtspersonenbelasting 2018
►  Krijgen je werknemers voldoende verse lucht?
►  Paraat voor de schoolstraat
Personeel
►  Vacantverklaring van uren van onderwijzend personeel eindeloopbaanstelsels
►  Mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering' aangevuld
►  Verenigingswerk
►  Nascholing personeelsreglementering
Lerenden
►  Werken aan gelijke onderwijskansen in het secundair en buitengewoon onderwijs
►  Nascholing introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
►  Nascholing over ouderbetrokkenheid
Curriculum & vorming
►  Officiële start van 'Zin in leren! Zin in leven!'
►  ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs
►  Enkele initiatieven voor het volwassenenonderwijs in de kijker
►  Bezoek aan “The Future Classroom Lab” in Brussel – donderdag 20 september 2018
►  ErasDu - Europese stages voor duaal lerenden
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht september 2018: gastvrijheid
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
►  Basisvorming voor nieuwe beheerders
►  Middenkadercongres regio Limburg: 'Je veilig voelen als leerling'
►  Nascholing 'Kwaliteitstools voor leidinggevenden'
Initiatieven van externen
►  Gezocht: overnemer hob-units
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Mens & samenleving, Nederlands en Plastische opvoeding: de puntjes op de i
 
Mens & samenleving   Begin deze week kregen het nieuwe vak Mens & samenleving en de modellessentabel voor de eerste graad A-stroom (vanaf september 2019) – en dan meer bepaald het aantal lesuren voor de vakken Nederlands en Plastische opvoeding -  bijzonder veel media-aandacht. Met dit bericht zetten we de puntjes op de i.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS blijft een speerpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
BOS   Ook in de komende jaren blijft bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) een speerpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zoals we in onze visietekst BOS (2015) aangegeven hebben, maakt bestuurlijke schaalvergroting op zich niet het doel uit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Schaalvergroting op bestuurlijk vlak biedt echter wel kansen op een versterking van de beleidsvoering in onze scholen. Daarom hoopten we dan ook dat de Vlaamse regering voor het zomerreces de conceptnota bestuurlijke optimalisatie, die door haarzelf al in 2016 werd goedgekeurd, zou vertalen in een decreet.
 
Voorlopig blijft het echter stil en is bestuurlijke optimalisatie zo goed als het enige punt van het beleidsdomein Onderwijs uit het regeerakkoord 2014-2019 dat (nog) niet werd gerealiseerd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft echter bij de overheid een regelgeving bepleiten die samenwerking tussen scholen onder één bestuur aanmoedigt, financieel incentiveert en vergemakkelijkt.
 
Bestuurlijke optimalisering is immers nodig om de vele uitdagingen waarvoor ons onderwijslandschap staat kwaliteitsvol en efficiënt aan te pakken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze begeleidingsdienst staat voor je klaar!
 
Begeleidingsplan   Ook dit schooljaar ondersteunt de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen je school met raad en daad. We gaan uiteraard in op vragen die jouw school ons stelt. Om dit zo goed mogelijk te doen, ontwikkelden we een begeleidingsplan dat we drie jaar lang zullen hanteren. In dit begeleidingsplan focussen we - met een aantal strategische en operationele doelen - voor de ondersteuning in jouw school op zes prioritaire thema's.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider buo: kinderen en jongeren met ernstige en meervoudige beperkingen (EMB)
 
► 
 
pedagogisch begeleider lichamelijke opvoeding regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider PAV-mavo regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs project taalbegeleiding regio Antwerpen
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Antwerpen
 
 
► 
 
administratief medewerker voor regio Limburg
 
 
► 
 
vakbegeleider hout en bouw regio West-Vlaanderen
 
► 
 
vakbegeleider STEM en techniek regio West-Vlaanderen
 
Volgende vacature zetten we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Aangifte rechtspersonenbelasting 2018
 
Biztax   Onderwijsvzw’s zijn normaal gezien onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Alleen wanneer de vzw ook een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit uitoefent die niet enkel als doel heeft om de onderwijs-hoofdactiviteit te ondersteunen, valt de vzw onder de vennootschapsbelasting.
 
De uiterste datum voor het indienen van de aangifte die betrekking heeft op de inkomsten van 2017, is 27 september 2018. De rechtspersonenbelasting moet verplicht elektronisch worden aangegeven via Biztax. Je ontvangt geen papieren aangifteformulieren meer. Je neemt dus zelf het initiatief om de aangifte in te dienen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Krijgen je werknemers voldoende verse lucht?
 
Verse lucht   In de loop van 2016 werden de regels voor de ventilatie van arbeidsplaatsen aanzienlijk verstrengd. Het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016, dat een aanpassing is van de Codex Welzijn op het Werk, legt eisen op aan werkplekken. 
 
De nieuwe eisen zijn echter bijzonder streng. Zo moet de CO2-concentratie voortaan lager blijven dan 800 ppm (deeltjes of ‘parts per million’), tenzij dat om objectieve en gegronde redenen niet mogelijk is. Ook werkplekken in bestaande gebouwen vallen onder de toepassing van het KB. De verse lucht moet niet noodzakelijk door een technische installatie geleverd worden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Paraat voor de schoolstraat
 
Paraat voor de schoolstraat   Graag vragen we even je aandacht voor het échte terug ‘naar school’: de dagelijkse weg tot aan de schoolpoort. Minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceerde voor de vakantie de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’.
 
'Paraat voor de schoolstraat’ roept basis- en secundaire scholen, leerlingen, ouders en gemeenten op om in de eigen schoolomgeving een schoolstraat uit te testen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vacantverklaring van uren van onderwijzend personeel eindeloopbaanstelsels
 
Overeenkomstig cao XI moeten de betrekkingen waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel op 1 mei 2018 een GLBO50+, GLBO55+ of een VVP55 namen, vacant worden verklaard tegen 10 september 2018. Schoolbesturen die de betrekkingen al meedeelden voor de zomervakantie, hoeven dat bericht nu enkel te herhalen voor de personeelsleden die pas na de vakantie in dienst zijn getreden. Verdere toelichtingen lees je in de gemarkeerde passages van onze mededelingen over Vacantverklaring.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering' aangevuld
 
We actualiseerden de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2018' (aanmelden vereist). De belangrijkste aanvullingen gaan over de vacantverklaring van betrekkingen van personeelsleden die een eindeloopbaanstelsel of bepaalde verlofstelsels genieten (punt 2), de verplaatsingsvergoedingen (punt 5.2) en het verenigingswerk ('bijklussen', punt 17).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verenigingswerk
 
Verenigingswerk biedt de mogelijkheid om tot 6 000 euro (niet-geïndexeerd) per jaar onbelast bij te verdienen. De regering keurde de wet in juli 2018 goed en biedt schoolbesturen de kans om onder bepaalde voorwaarden van het systeem gebruik te maken. De modaliteiten omschrijven we in de mededeling ‘Verenigingswerk’. De overheid hanteert ook de term ‘bijklussen’. Op de website www.bijklussen.be vind je bijkomende informatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing personeelsreglementering
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor medewerkers in het domein van personeelsreglementering. 
 
Voor internaatsmedewerkers vindt een nieuwe sessie plaats op vrijdag 28 september en vrijdag 5 oktober. Schrijf je gratis in.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Werken aan gelijke onderwijskansen in het secundair en buitengewoon onderwijs
 
Vanaf 1 september 2018 start er een nieuwe GOK-cyclus. Scholen voor secundair onderwijs en scholen voor het buitengewoon basis-en secundair onderwijs die in het kader van gelijke onderwijskansen extra-uren leraar krijgen, moeten deze binnen de lijnen van het decretaal kader aanwenden voor het realiseren van een gelijke onderwijskansenbeleid op de school.
 
In de mededeling 'Werken aan gelijke ondewijskansen in het secundair en buitengewoon onderwijs' gaan we dieper in op kwalitatieve, pedagogische en personeelsaspecten van het gelijke onderwijskansenbeleid van de school.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
 
GOK   Voor nieuwe directies en nieuwe GOK-coördinatoren of -medewerkers organiseert Dienst Lerenden een introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs. Je kunt kiezen uit twee dagen: donderdag 4 oktober 2018 in Gent (Sint-Baafshuis) en vrijdag 5 oktober 2018 in Mechelen (Pastoraal centrum).
 
De nascholing geeft inzicht in het thema en de betekenis van een gelijkeonderwijskansenbeleid. Hoe kunnen we leerlingen vanuit hun specifieke context (kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit) ondersteunen?
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing over ouderbetrokkenheid
 
Oudercontact   Heel wat onderzoek geeft aan dat ouderbetrokkenheid een sleutel is voor schoolsucces van leerlingen. Je leest er ook dat een groot draagvlak op school en wederzijds vertrouwen twee voorwaarden zijn voor een goede samenwerking met ouders.
 
In de nascholing 'Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan' nemen we ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie onder de loep. Een duurzame verbondenheid met de ouders van je leerlingen kan ervoor zorgen dat alle leerlingen, in het bijzonder de leerlingen met een lage socio-economische status, in de school optimale leerkansen krijgen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Officiële start van 'Zin in leren! Zin in leven!'
 
Zill   Vanaf 1 september starten heel wat van onze basisscholen officieel met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!. De andere scholen professionaliseren zich, ook via nascholing en begeleiding, op een invoering de volgende jaren. In samenspraak met de inspectie, hebben onze basisscholen tot 1 september 2020 de tijd om met het nieuwe leerplan te starten. Zin in leren! Zin in leven! maakt lerarenteams eigenaar van het leren op school en overspant de leerdoelen voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
 
Meer informatie en heel wat ondersteunend implementatiemateriaal vind je op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/zin-leren-zin-leven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs
 
ict dia   Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2, onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om, in de loop van de eerste graad, de bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.
 
Als resultaat van beide DIA’s worden uitgebreide rapporten gegenereerd waaruit het niveau van de leerling, de klas en de school kan worden afgeleid. Scholen en leraren kunnen die gegevens gebruiken om de gepaste organisatorische maatregelen te nemen op klas- en schoolniveau, zodat alle leerlingen op het einde van de eerste graad de doelstellingen van het raamplan ICT bereiken. Meer info vind je op de themapagina ICT-DIA.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Enkele initiatieven voor het volwassenenonderwijs in de kijker
 
We zetten graag deze initiatieven voor het volwassenenonderwijs, die in de loop van het schooljaar 2018-2019 plaatsvinden, in de kijker:
 
 
► 
 
Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs
 
► 
 
Het jaarlijkse congres voor leidinggevenden in november
 
► 
 
Save the date! (Internationaal) congres middenkader volwassenenonderwijs ‘Hoe mijn team inspirerend coachen?’
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezoek aan “The Future Classroom Lab” in Brussel – donderdag 20 september 2018
 
Future classroom lab   In het kader van digitale innovatie binnen het volwassenenonderwijs organiseert team postinitieel onderwijs op donderdag 20 september 2018 een bezoek aan 'The future classroom lab' in Brussel. Het bezoek vindt plaats van 9.30 tot 13.30 uur en is gratis, inclusief broodjeslunch.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ErasDu - Europese stages voor duaal lerenden
 
ErasDu   Via het ErasDu-project kunnen leerlingen uit duaal leren en leren en werken een korte werkstage van twee weken volgen in het buitenland. De stages worden vergoed door het Europese Erasmus+ programma. Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen trekt het project.
 
Het project gaat niet alleen over het uitsturen van leerlingen naar het buitenland, maar ook over het ontvangen van buitenlandse duaal lerenden.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
Volgende nascholingen plaatsen we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
Haal het beste uit lokale en cloud storage rekening houdend met GDPR: nascholing ICT
 
► 
 
Opleiding aanspreekpunt informatieveiligheid: nascholing Besturen
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders: nascholing Besturen
 
► 
 
Initiatie in de personeelsreglementering van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs :nascholing dienst Personeel
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisvorming voor nieuwe beheerders
 
Een internaat is een complexe context die heel wat uitdagingen met zich meebrengt voor de beheerder. Hoe kun je als beheerder vanuit het opvoedingsproject het internaat samen met je team tot een warme en participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen? Die opdracht vraagt de noodzakelijke opleiding en ondersteuning.
 
In deze vierdaagse opleiding voor nieuwe beheerders brengen we verschillende inhouden samen in een professioneel en gestructureerd aanbod. De eerste vormingsdag vindt plaats op 17 september 2018 in Gent.
 
Inschrijven kan door voor 7 september 2018 te e-mailen naar marleen.vanthienen@katholiekonderwijs.vlaanderen (met vermelding van: naam – naam internaat). Deelname is gratis.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Middenkadercongres regio Limburg: 'Je veilig voelen als leerling'
 
Ben je op zoek naar kaders en tools om leerlingen een veilig gevoel te geven op je school? Op donderdag 11 oktober 2018 organiseert de pedagogische begeleiding regio Limburg het middenkadercongres 'Je veilig voelen als leerling' in Landcommanderij Alden Biesen. Welbevinden in de ruime zin van het woord staat centraal. We bieden kaders en praktische handvatten aan om aandacht te schenken aan het welbevinden van leerlingen. Dat gaat van aandacht voor zorg voor leerlingen tot omgaan met klachten en conflicten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Nascholing 'Kwaliteitstools voor leidinggevenden'
 
Ben je op zoek naar goede hulpmiddelen om kwaliteitsontwikkeling in je school een boost te geven? Op maandag 24 september 2018 organiseert de pedagogische begeleiding regio Limburg de nascholing 'Kwaliteitstools voor leidinggevenden' in Hasselt. De nascholing biedt je verschillende handvatten om concreet aan de slag te gaan. Schrijf je in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Gezocht: overnemer hob-units
 
De Hob-units van de kleuterafdeling van de Sint-Michielsschool (Margarethalaan 70, Genk-Winterslag) komen vanaf september 2018 vrij, aangezien de kleuters verhuisd zijn naar het gerenoveerde broederklooster.
 
Het geheel is een redelijk groot gebouw in twee verdiepingen, bestaande uit 36 units, opgedeeld in een turnzaal, zeven klassen, een lerarenlokaal, sanitaire ruimte (met kleutertoiletjes, een douche en een lerarentoilet), een berging en een trappenhal. Tegen de Hob-units is ook een overdekte speelplaats van 90 m² gebouwd. De verwarming werkt op aardgas.
 
De Hob-units zijn 25 jaar oud. Enkel demontage en transportkosten zijn voor de overnemer.
 
Voor meer informatie of voor een afspraak, kun je mailen naar sintmichiel@skynet.be.  
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Op 2 september 2018 vindt in Oostende 'Op de adem van de zee' plaats. In bezinning en reflectie, in luisterlied en poëzie laat Bénédicte Lemmelijn je delen in haar biddend zingen of zingend bidden …
 
► 
 
Van 21 september tot en met 2 oktober 2018 zet de Vlaamse Vredesweek met de campagne ‘Iedereen Thuis’ in op een versterking van het beleid om een thuis voor iedereen mogelijk te maken. Meer weten over de thematiek? Wil je ermee aan de slag in de klas? Ontdek het uitgebreide educatief aanbod op vredesweek.be.
 
► 
 
Op 20 oktober 2018 organiseren de KU Leuven, UCL, ULB en VUB een PeaceJam conferentie in Leuven. PeaceJam is een Amerikaanse organisatie die samen met jongeren wil streven naar een meer inclusieve en tolerante gemeenschap. PeaceJam wil hen de unieke kans bieden om persoonlijk in contact te komen met een laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede. Voor de conferentie in Leuven heeft de Jemenitische Tawakkol Karman zich geëngageerd, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 2011 en groot voorvechtster van vrouwenrechten en de vrije pers. Scholen uit heel België, zonder enig onderscheid, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie. Schrijf je in
 
► 
 
Op 26 november 2018 lanceert Samen Tegen Armoede de nieuwe campagne ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan' voor gelijke kansen in het onderwijs. Voor kinderen in armoede is succesvol zijn op school niet altijd gemakkelijk. Ze ervaren hindernissen in hun schoolloopbaan die ze zonder hulp maar moeilijk kunnen overbruggen. Zolang armoede de reden is waarom kinderen hun diploma niet halen, laten we veel talent verloren gaan. Ga daarom samen met Samen Tegen Armoede de strijd aan tegen die vorm van uitsluiting. Plaats op 26 november 2018 een hindernis aan de schoolpoort en geef met jullie school het signaal dat iedereen, elk kind, gelijke kansen verdient. Registreer je school nu op samentegenarmoede.be en ontvang het promopakket met alle nuttige informatie. Meer informatie krijg je ook op onze regionale startavonden.
 
► 
 
Eten roert de planeet! De manier waarop wij met ons voedsel omgaan, bepaalt onze toekomst. De impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat, economie en maatschappij is gigantisch. Bij Rikolto (Vredeseilanden) sleutelen ze aan oplossingen met voedsel als hefboom. Met GoodFood@School begeleiden ze schoolkeukens in de richting van bio, fairtrade, lokaal, seizoensgebonden, minder vlees en minder afval. Onze medewerkers trekken naar de scholen met boeiende verhalen waarna duizenden scholieren hun schouders zetten onder hun jaarlijkse campagne. Dit jaar organiseert Rikolto België haar jaarlijkse campagne op 11, 12 en 13 januari 2019.
 
► 
 
Hoe kun je snel een tabletklas opzetten of een pc-klas in een handomdraai (her)installeren?  Hoe hou je de pc's zuiver nadat leerlingen er op werkten? Wat is de invloed van de nieuwe privacywetgeving op het gebruik van sociale netwerken op je school? Dat zijn maar enkele van de vragen waarop beslagen lesgevers een antwoord bieden in het vernieuwde, uitgebreide aanbod voor ict-coördinatoren van Centrum Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen.
 
► 
 
Wil je veranderingsprocessen in je school begeleiden en ondersteunen met kennis van zaken? Wil je het groeivermogen van je school versterken? De bachelor na bachelor schoolontwikkeling van de Arteveldehogeschool biedt de mogelijkheid om je te bekwamen in het begeleiden en ondersteunen van vernieuwing op school.
 
► 
 
Wil je je persoonlijk leiderschap verder verbreden en verdiepen? Wil je inspireren en vanuit waarderend onderzoek de draagkracht van je school en team verhogen? Schrijf je dan in voor de basismodule: Inspirerend schoolleiderschap en schoolorganisatie van de Arteveldehogeschool.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook