Dit is Nieuwsbrief 89 van 6 juli waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 89 van 6 juli waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Zomerwensen
►  Prettige zomervakantie!
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Nieuw nummer van VONDeling
►  Gratis brandrisicoanalyse
►  Uitstel van omgevingsvergunning tot 1 januari 2018
Personeel
►  Tijdelijke personeelsleden: arbeidsongevallenverzekering na het einde van de aanstelling
►  Nieuwe weddeschalen vanaf 1 juli 2017
►  Uitgestelde bezoldiging ofwel salaris in juli en augustus
►  Prestatieregeling in het gewoon basisonderwijs
Lerenden
►  Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen
Curriculum & vorming
►  Modernisering so: startdagen en voorscholingstraject
Identiteit & kwaliteit
►  'Leeftocht' voor leerlingen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Zomerwensen
 
Beste bestuurder, directeur en al wie bij het onderwijs betrokken is
 
2016-2017 is voorbijgevlogen. Je mag ongetwijfeld terugblikken op een boeiend en gevarieerd schooljaar, gekleurd door blije, en misschien ook droeve momenten. Straks trek je de schoolpoort even achter je dicht. Tijd om de batterijen op te laden. Ik wil je een mooie, rustbrengende en herbronnende vakantie toewensen, te midden van wie je liefhebt. Liefde is immers het mysterie van werkelijkheid en wordt waargemaakt in de kleine dingen van het dagelijkse leven.
 
Ik hoop en wens je toe dat de vakantie je daartoe kansen en voldoening geeft.
 
Het ga je goed!
 
Lieven Boeve
 
Directeur-generaal
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prettige zomervakantie!
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op dinsdag 11 juli (Vlaamse feestdag), vrijdag 21 juli (nationale feestdag), van maandag 31 juli tot en met vrijdag 11 augustus (collectieve sluiting) en op dinsdag 15 augustus 2017 (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart).
 
Op de andere dagen zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
vacature   De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft volgende vacatures:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider Nederlands voor het basisonderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider studiegebied personenzorg regio Antwerpen
 
► 
 
pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Antwerpen
 
► 
 
pedagogisch begeleider project taal en competentieontwikkeling regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
procesbegeleider BOS regio Mechelen-Brussel
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze en vorige week beantwoord werden.
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 5 juli 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Moedertaal niet-Nederlands
 
► 
 
Rechterlijke uitspraak en gon-begeleiding
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
vondeling   Het vakantienummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. Het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel wenst je veel leesgenot en een ontspannende zomervakantie toe.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Gratis brandrisicoanalyse
 
brandveiligheid   De norm NBN S21-204 van 1982 wordt grondig vernieuwd. Om meer inzicht te krijgen in de brandveiligheid van nieuwe, bestaande en tijdelijke schoolgebouwen doet Sirris-Agoria een onderzoek naar de brandveiligheid van schoolgebouwen. Meer uitleg lees je in de uitnodiging 'Deelname aan prenormatief onderzoek brandveiligheid in schoolgebouwen' van Sirris-Agoria. 
 
Heb je interesse om gratis en samen met het team van Sirris-Agoria een brandrisicoanalyse voor een nieuwbouw, bestaande of tijdelijke schoolgebouwen uit te voeren? Contacteer dan Bart Vanbever.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitstel van omgevingsvergunning tot 1 januari 2018
 
Sinds 23 februari 2017 moeten stedenbouwkundige aanvragen waarvoor de medewerking van een architect vereist is, via het digitaal loket voor bouwaanvragen ingediend worden. Op 1 juni 2017 had de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning normaal plaats moeten maken voor de allesomvattende omgevingsvergunning. Die was al van toepassing voor projecten die op provinciaal en gewestelijk niveau afgehandeld worden, alsook in zes gemeenten: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel en Diest.
 
Door de aanslepende problemen met de digitale bouwaanvragen, kan ook de probleemloze werking van het nieuwe digitale loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om de omgevingsvergunning tot 1 januari 2018 uit te stellen. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Tijdelijke personeelsleden: arbeidsongevallenverzekering na het einde van de aanstelling
 
Als antwoord op een parlementaire vraag heeft minister Crevits meegedeeld dat gesubsidieerde tijdelijke personeelsleden van wie de aanstelling op 30 juni eindigt, toch verzekerd blijven voor arbeidsongevallen tot een week na het einde van het schooljaar en vanaf een week vóór de start van het nieuwe schooljaar. Voor tijdelijke personeelsleden die pas op 1 september aangesteld worden, is een gelijkaardige verzekering van toepassing. De personeelsleden die in de zomervakantie niet meer aangesteld zijn, zijn dus enkel in de periode tussen die twee weken niet voor arbeidsongevallen verzekerd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe weddeschalen vanaf 1 juli 2017
 
De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is eind mei 2017 overschreden. Dat betekent dat de weddes van de gesubsidieerde en de contractuele werknemers vanaf 1 juli 2017 met 2 procent geïndexeerd worden.
 
De nieuwe weddeschalen voor de contractuele personeelsleden kun je op onze site onder het thema Bezoldiging en vergoedingen vinden. Zowel de lonen voor de arbeiders als voor de bedienden worden geïndexeerd.
 
Ook voor de gesubsidieerde personeelsleden worden de salarisschalen in juli geïndexeerd. Je vindt de aangepaste bedragen op de website van de overheid
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitgestelde bezoldiging ofwel salaris in juli en augustus
 
In een nieuwe mededeling zetten we uiteen welke gesubsidieerde personeelsleden hun maandelijkse salaris blijven ontvangen in de zomermaanden, wie recht heeft op een uitgestelde bezoldiging, en hoe die berekend wordt. Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Bezoldiging en vergoedingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prestatieregeling in het gewoon basisonderwijs
 
In een nieuwe mededeling lichten we de prestatieregeling voor de verschillende ambten in het gewoon basisonderwijs toe. Daarin verduidelijken we onder andere:
 
 
► 
 
de begrippen (totale) opdracht, schoolopdracht, hoofdopdracht en plage voor het onderwijzend personeel;
 
► 
 
spreiding van deeltijdse opdrachten over de week;
 
► 
 
gecombineerde opdrachten;
 
► 
 
vakantie- en weekendprestaties.
 
Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Prestatieregeling.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen
 
De universiteiten van Gent, Antwerpen en de KU Leuven voerden van september 2014 tot augustus 2016 een evaluatieonderzoek over de organisatie en de knelpunten van onderwijs aan anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen. Zowel de situatie in het basisonderwijs als de situatie in het secundair onderwijs werden bekeken, hoewel de aanpak om Nederlands aan te leren bij beide heel verschillend is.
 
Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek?
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Modernisering so: startdagen en voorscholingstraject
 
Vanaf 29 juni kunnen scholen zich inschrijven voor een voorscholingstraject in het kader van de modernisering secundair onderwijs dat zich tot het middenkader en leraren richt. Op een regionale startdag belichten we de diverse aspecten van een observerende en oriënterende eerste graad en informeren we over het werken met differentiële doelen in de algemene vorming, geïntegreerd werken in de basisopties en het nieuwe leerplanconcept.
 
Aanwezigheid op de startdag is een vereiste om te kunnen deelnemen aan het driedaagse vervolgtraject dat in het tweede semester van het schooljaar wordt gepland. Tijdens dat driedaagse vervolgtraject gaan we praktijk- en teamgericht dieper in op differentiële doelen, geïntegreerd werken in de basisopties en het nieuwe leerplanconcept.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
'Leeftocht' voor leerlingen
 
Leeftocht  
 
Ook voor je leerlingen kun je gebruikmaken van bezinningsimpulsen in het verlengde van het jaarthema ‘Dwars door alles heen. Allemaal schatten’. Zo kun je na de zomervakantie geïnspireerd aan de slag gaan:
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen: openingsmoment voor (Bu)Bao, impuls voor kleuters, opening in (Bu)SO
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: startviering voor basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook