Dit is nieuwsbrief 214 van 24 september 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 214 van 24 september 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Parlementaire activiteiten
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2020
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Bestuur & organisatie
►  Wie beslist wanneer?
►  Buitenschoolse activiteiten
►  CO2-meter in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
►  Indienen overeenkomst, beslissing en statuten van de scholengemeenschap
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  Extra-capaciteitsmiddelen voor het secundair onderwijs in 2021
►  Extra reeks opleiding hiërarchische lijn voor internaatsbeheerders
►  Vergeet je bewakingscamera’s niet aan te geven
►  Herinnering hervatting sociale verkiezingen
►  Vrijstelling onroerende voorheffing voor onderwijs – herinnering
Personeel
►  ICT-platform / BaO en BKL-formulieren - deadline 15 oktober
►  Vacantverklaring 2020-2021
Lerenden
►  Hoe verhouden afwezigheden wegens ziekte (code Z) zich tot afwezigheden door quarantaine (code R)?
►  Afstandsleren en evaluaties voor leerlingen in quarantaine in code geel
►  Vraag een eventuele (voortzetting van) aanmeldingsprocedure tijdig aan!
►  Bevraging Vlaamse Scholierenkoepel over start schooljaar 2020-2021
Identiteit & kwaliteit
►  Jaarthema Verrassend vreugdevol: nieuw werkmateriaal
►  Campagne Welzijnszorg over wonen: startweken in aantocht
►  Webinar: Inspiratiedag - Internationalisering in het onderwijs
►  Ster van Europa
Nascholingen
►  Nascholing Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
►  We ontvingen volgende vacatures van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
 Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 17 september 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
Kwaliteit in buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Schoolinfrastructuur
 
► 
 
Gebrek aan diversiteit in lerarenkorps
 
► 
 
Hoge schoolkosten
 
► 
 
STEM en VLOR- en SERV-advies over eindtermen tweede en derde graad
 
We geven ook een persoonlijke impressie mee van de hoorzitting over de toelatingsproeven voor het hoger onderwijs in de Commissie Onderwijs van 17 september 2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving september 2020
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van september 2020: 
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs - 9 september 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 8 september 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 10 september 2020
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken een:
 
 
► 
 
Vakbegeleider natuurwetenschappen (50%) met specifieke deskundigheid chemie en/of fysica - regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Vakbegeleider lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding (50%) - regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Kwaliteitscoördinator
 
► 
 
Adviseur-expert pedagogisch beleid en begeleiding
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke zoekt een directeur voor de Vrije Basisschool Sint-Rita
 
► 
 
De vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een directeur voor VISO Cora Mariae te Brakel
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Wie beslist wanneer?
 
Als schoolbestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor jouw onderwijsinstellingen en internaten. Het is dan ook aan jou om er voor te zorgen dat je je school op een voldoende veilige en haalbare manier kunt organiseren. 
 
Welke marge heb je nu als schoolbestuur in de verschillende pandemieniveaus? Kun je zelf beslissen om over te schakelen naar een ander pandemieniveau? En wie beslist over quarantaine of over het gedeeltelijk of volledig sluiten van de school? En mag je om veiligheidsredenen beslissen om over te schakelen naar meer afstandsonderwijs? En wat met de aansprakelijkheid?
 
Meer informatie vind je op themapagina Wie beslist wanneer.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Buitenschoolse activiteiten
 
In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.
 
De omschrijving van extra-muros-activiteiten is heel ruim. Daarom bekeken we welke buitenschoolse activiteiten wel nog kunnen doorgaan. We denken bijvoorbeeld aan activiteiten waarvan de risico-analyse uitwijst dat ze veiliger buiten dan binnen de schoolmuren plaatsvinden. Bijvoorbeeld lessen in open lucht, in een locatie met een beter ventilatiesysteem of grotere lokalen. Of activiteiten die noodzakelijk of proportioneel zijn om de leerplandoelen te bereiken of het opvoedingsproject te realiseren én waarvoor er geen alternatieven op school mogelijk zijn.
 
Bij de organisatie van die activiteiten moet je wel rekening houden met de nodige veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten. Meer hierover lees je op onze website.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
CO2-meter in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
 
Goede verluchting is één van de voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen tegen te gaan. Door de CO2-concentratie in de lucht te meten, kan je controleren of een lokaal voldoende verlucht is. Waarom is een CO2-meter nuttig? Hoe herken je een goede CO2-meter? Hoe gebruik je hem het best? Wat doe je wanneer een (te) hoge waarde wordt opgetekend?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderzocht dat allemaal voor jou via haar aankoopcentrale DOKO. We stellen een aantal toestellen voor die geschikt zijn, gebruiksvriendelijk en aan een correcte prijs worden aangeboden. Op die manier willen we je helpen een goede keuze te maken.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Indienen overeenkomst, beslissing en statuten van de scholengemeenschap
 
Eind juni vroegen we om de volgende documenten te bezorgen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
 
 
► 
 
de overeenkomst (scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen)
 
► 
 
de beslissing (scholengemeenschap onder één schoolbestuur) 
 
► 
 
de statuten (bijkomend voor de scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen en een vzw als rechtsvorm)
 
Indien dit nog niet is gebeurd, stuur je de ingevulde documenten naar patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen. De voorbeelddocumenten vind je op de PRO.-website Oprichting en beheer (bu)bao en Oprichting en beheer (bu)so. Je kunt ook steeds je BOS-begeleider contacteren.
 
Let wel: we vragen NIET het meldingsformulier dat eerder gebruikt werd om de samenstelling van de scholengemeenschap aan te vragen bij de DPCC en te melden aan AGODI. Dit formulier is in ons bezit.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 23 september 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 13 subsidiedossiers goed voor in totaal 5 286 759,28 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra-capaciteitsmiddelen voor het secundair onderwijs in 2021
 
Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de projecten die goedgekeurd werden in de tweede capaciteitsronde 2019-2020-2021-2022, goed voor 196 miljoen euro. Een derde capaciteitsronde wordt verwacht voor 2022-2023-2024 op basis van de capaciteitsmonitor van 2021, goed voor 75 miljoen euro subsidie per jaar.
 
In afwachting heeft de Vlaamse Regering eind augustus alvast 34 miljoen euro vrijgemaakt voor 2021 voor extra investeringen in capaciteit in het secundair onderwijs in 11 onderwijszones.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra reeks opleiding hiërarchische lijn voor internaatsbeheerders
 
Op vraag van heel wat internaatsbeheerders organiseren we een extra reeks. De eerste reeks loopt nog, maar was heel vlug volzet.
 
Gedurende twee dagen neemt Inge Van Durme, Dienst Bestuur & organisatie, de internaatsbeheerders heel specifiek mee in inhouden rond preventie en hiërarchische lijn.
 
De vorming vindt plaats op vrijdagen 20 en 27 november, van 9.30 tot 15.30 uur, in het Internaat Sint-Jozef Klein Seminarie te Sint-Niklaas (zaal Anton Van Wilderode). Gelet op de coronamaatregelen, kunnen er slechts 22 deelnemers participeren. Dit is het eerste werkjaar dat we deze opleiding op maat van internaten aanbieden.
 
Meer informatie over de inhoud, strategie en inschrijvingsmogelijkheid vind je op www.nascholing.be.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vergeet je bewakingscamera’s niet aan te geven
 
Alle bewakingscamerasystemen die onderwijsinstellingen gebruiken, moesten geregistreerd worden bij de politiediensten via het online portaal en dit voor 25 mei 2020.  De combinatie van enkele technische mankementen en de uitbraak van het coronavirus zorgt er nu voor dat deze deadline uitgesteld wordt tot 31 december 2021
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering hervatting sociale verkiezingen
 
Intussen is de regeling voor de herneming van de sociale verkiezingsprocedure vastgelegd. De verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020.
 
Vergeet bij de heropstart het formulier ‘Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting’ niet. De aanplakking gebeurt uiterlijk op dag X+29. Dit is dus ten vroegste op 16 september en ten laatste op 29 september. Hierin vermeld je de nieuwe verkiezingsdatum, eventuele aangepaste uurregeling en de kieskalender.
 
Meer informatie over welke stappen je moet nemen om de sociale verkiezingsprocedure te hervatten, samen met enkele praktische verduidelijkingen staan op onze website. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vrijstelling onroerende voorheffing voor onderwijs – herinnering
 
Onroerende goederen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden bestemd voor onderwijs zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Kreeg je toch een aanslagbiljet, dan kun je daar binnen de drie maanden bezwaar tegen aantekenen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
ICT-platform / BaO en BKL-formulieren - deadline 15 oktober
 
Graag wijzen we op een aantal deadlines voor 15 oktober 2020 in verband met:
 
 
► 
 
ICT-platform
 
► 
 
BaO- en BKL- formulieren
 
► 
 
OKAN-formulieren
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacantverklaring 2020-2021
 
De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2020 en meegedeeld tegen 15 november 2020. Specifiek voor dit schooljaar en in alle onderwijsniveaus moet de vacantverklaring ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Hoe verhouden afwezigheden wegens ziekte (code Z) zich tot afwezigheden door quarantaine (code R)?
 
Voor leerlingen die op school verwacht worden voor onderwijs en niet aanwezig zijn, gebruik je de gekende afwezigheidscodes. Deze zijn terug te vinden in de omzendbrieven BaO/2002/11 en SO 70.
 
Voor afwezigheden wegens ziekte (code Z) gelden de gewone regels. Deze zijn terug te vinden in BaO/2002/11, punt 4.2.1.1, SO/2005/04, punt 2.1.1 en SO/2002/05/buso, punt 2.1.1.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afstandsleren en evaluaties voor leerlingen in quarantaine in code geel
 
Op dit ogenblik worden heel wat van onze scholen geconfronteerd met klasgroepen die deels in quarantaine en deels aanwezig zijn op school. De leerlingen in quarantaine volgen vaak de les via afstandsonderwijs (onder andere livestream of andere vormen). Onze scholen stellen ons de vraag hoe ze best omgaan met de evaluaties van de leerlingen die afstandsonderwijs volgen. Belangrijkste uitgangspunt is dat de leerlingen die in quarantaine zijn op het vlak van evaluatie niet worden benadeeld ten opzichte van hun medeleerlingen die live op school aanwezig zijn.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vraag een eventuele (voortzetting van) aanmeldingsprocedure tijdig aan!
 
Wil je voor de inschrijving van leerlingen werken met een aanmeldingsprocedure, dan moet je dit aanvragen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook als je een dossier wilt voorzetten dat eerder door die Commissie voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, moet je dit aan de Commissie laten weten. Voor het aanvragen van een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 heb je tot en met 15 november de tijd.
 
Intussen publiceerde de Commissie inzake Leerlingenrechten daarover meer informatie op haar website. Op het meldingsformulier waarmee je de aanvraag kunt doen, is het nog wachten tot half oktober. Weliswaar kun je de aanvraag nu al voorbereiden. Heb je daarover vragen, contacteer dan onze medewerkers. Die helpen je graag verder.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bevraging Vlaamse Scholierenkoepel over start schooljaar 2020-2021
 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) verzamelt met hun nieuwste bevraging de meningen van leerlingen in het secundair onderwijs over onderwijs en corona. Hoe hebben de leerlingen de eerste weken van het schooljaar ervaren? Wat kan er volgens de leerlingen anders en beter?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Jaarthema Verrassend vreugdevol: nieuw werkmateriaal
 
Verrassend Vreugdevol affiche   Er staat aanvullend werkmateriaal op de website om het jaarthema Verrassend vreugdevol concreet te maken met de leerlingen.
 
 
► 
 
Jos Bielen en Jan Wouters componeerden speciaal bij het jaarthema Verrassend vreugdevol het lied Tien op tien.
 
 
► 
 
De impulsen voor het basisonderwijs zijn aangevuld met negen verrassend vreugdevolle filmpjes: we wensen je een vreugdevol jaar, een open deur, een pluim voor, kijk eens door een andere bril, een koffer vol, op zoek naar de schat, stap je mee, vreugdezaaiers en OMG.
 
 
► 
 
Aansluitend bij het jaarthema biedt de website Thomas materiaal om te vieren met collega’s en leerlingen in alle graden van het secundair onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Campagne Welzijnszorg over wonen: startweken in aantocht
 
Affiche Welzijnszorg   Welzijnszorg zet in zijn campagne in de advent de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda. Te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Webinar: Inspiratiedag - Internationalisering in het onderwijs
 
Aarde   De tweede inspiratiedag Internationalisering in het onderwijs komt eraan. Op 15 oktober 2020 zetten we van 16 tot 17 uur bij VLEVA en Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze deuren weer open om internationaal bij te leren. Toch pakken we het dit jaar iets anders aan en laten we dit evenement digitaal doorgaan.
 
Wil jij je collega’s en leerlingen het onderwijs in andere Europese landen laten ontdekken? En heb je geen idee hoe je start met een Erasmus+-aanvraag? Deed je al een eerste ervaring op en wil je ontdekken welke verdere mogelijkheden er zijn, hoe je samenwenwerkingen verder kunt uitbouwen of wat de nieuwste trends zijn binnen internationalisering? Dan is deze inspiratiedag absoluut iets voor jou. 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ster van Europa
 
Vleva   Proficiat aan het Miniemeninstituut in Leuven en de medewerkers van het Erasmus Duaal-project. Beiden werden geselecteerd door Vleva en staan op de 'Ster van Europa'-shortlist. Je kunt nog tot 18 oktober 2020 stemmen om te bepalen wie deze mooie prijs in de wacht sleept.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholing Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs
 
Ben je een nieuwe directeur in het buitengewoon onderwijs? Heb je een nieuwe opdracht als GOK-coördinator gekregen? Ben je een nieuw lid van het GOK-team in je school? Ben je een nieuwe beleidsmedewerker, sociaal verpleegkundige of orthopedagoog? Dan organiseren we voor jou de nascholing Introductie in het GOK-beleid in het Buitengewoon onderwijs.
Deze nascholing vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2020 en organiseren we tegelijk op twee locaties: 
 
 
► 
 
Regio Oost- en West-Vlaanderen in PB regio Oost-Vlaanderen, Marialand 31 in Gent;
 
► 
 
Regio’s Limburg, Mechelen-Brussel en Antwerpen in PB Regio Mechelen-Brussel, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Op donderdag 20 oktober 2020 omstreeks 11.55 uur zal de aarde beven in Vlaanderen. Kinderen van de lagere school zullen dan immers 1 minuut lang kei hard springen. Dit doen ze voor meer aandacht voor ADHD en bewegen op school. 6,5% van de kinderen in Vlaanderen heeft een aandachtstoornis en dat is niet altijd makkelijk. Bewegen is goed voor de fysiek maar zeker ook voor meer aandacht. De actie kadert in een campagne  ‘Spring mee voor ADHD’ die centrum Zitstil op poten zet. In de week voor 20 oktober willen we ADHD onder de aandacht brengen via de media en de scholen. Het is belangrijk dat kinderen, met of zonder ADHD, regelmatig fysiek bewegen. Zeker ook in tijden van corona.  Leerkrachten en scholen vinden meer info op www.springmeevooradhd.be of via de actie op facebook ‘Spring mee voor ADHD 2020’. Bekijk het campagnefilmpje.
 
► 
 
Debat squad is een initiatief van Leuvense studenten. Zij geven gratis workshops aan leerlingen in de tweede graad secundair onderwijs waarin zij adviezen geven over het leiden van goede debatten. Leerlingen die deelgenomen hebben kunnen nadien deelnemen aan een debat-wedstrijd. Aangezien de workshops omwille van corona online aangeboden worden, kunnen ook scholen buiten Leuven deelnemen. Meer informatie kun je verkrijgen via debatsquad@gmail.com.
 
► 
 
Wil je je speelplaats openstellen voor kinderen, jongeren of jeugdorganisaties?  Op 27 oktober 2020 organiseert De Ambrassade in Kortrijk een inspiratiedag waar ook de subsidiemogelijkheid via het project Bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen wordt voorgesteld. Op 29 oktober volgt nog een terugkoppelingsmoment.
 
► 
 
Landcommanderij Alden Biesen bracht in 2019 samen met Musica voor de eerste keer Eersteklasconcerten (EKC) tot uitvoering. In 2021 hebben we opnieuw de kans om de leerlingen van het eerste leerjaar te laten kennismaken met deze schoolvoorstelling.  Eersteklasconcerten/MusiMatrix is een muzikaal, artistiek en interactief belevings-parcours, dat de grenzen tussen luisteren, actief ervaren en samen performen sloopt. Samen met telkens een ander gerenommeerd ensemble confronteert EKC jaarlijks meer dan tweeduizend kinderen van het eerste leerjaar met klassieke of hedendaags gecomponeerde muziek.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen:
 
De onderwijsinspectie is op zoek naar:
 
 
► 
 
twee enthousiaste stafmedewerkers voor een tijdelijke betrekking
 
► 
 
een straffe jurist
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook