Dit is nieuwsbrief 137 van 18 oktober 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 137 van 18 oktober 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Open COBES-vergaderingen over scholengemeenschappen in functie van BOS
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2018
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Vormingen over de wijzigingen in de vzw-wetgeving
►  Stroomtekort en afschakelplan
►  Kostenvergoeding vrijwilligers
►  Lerende netwerkgroepen overheidsopdrachten
Lerenden
►  Nieuws vanuit de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel
►  Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België
Curriculum & vorming
►  Whizzkids-wedstrijd schooljaar 2018-2019
►  Certificering taalniveau Engels met Aptis-test
►  Nascholing 'Communicatie in tijden van vernieuwing' – 8 november 2018
Nascholingen
►  Crisissen op school: hoe voorkom je erger?
►  School uit de kast! Gender en seksuele diversiteit bespreekbaar maken in het onderwijs
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Open COBES-vergaderingen over scholengemeenschappen in functie van BOS
 
BOS   In OD XXIX lezen we dat ook na 2020 de figuur van de scholengemeenschap blijft bestaan. Ook zonder nieuw decretaal kader zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar BOS-werf onverminderd voort. Scholen beter laten samenwerken onder één bestuur is de beste garantie voor een kwaliteitsvolle toekomst.
 
In de komende maanden organiseren we open vergaderingen van de regionale Comités Besturen (COBES) om samen pistes te verkennen over hoe we van de figuur van de scholengemeenschap gebruik kunnen maken om onze bestuurlijke optimalisering kracht bij te zetten.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van oktober 2018:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie basisonderwijs – 10 oktober 2018
 
► 
 
Verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs -  11 oktober 2018
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs –  9 oktober 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 17 oktober 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Ignatius Scholen zoekt een coördinator infrastructuur.
 
► 
 
Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Vlaanderen Schelde-Leie zoekt een coördinerend directeur.
 
► 
 
De Vrije Scholengemeenschap Heusden-Zolder zoekt een interne preventieadviseur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? E-mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vormingen over de wijzigingen in de vzw-wetgeving
 
vzw-wetgeving   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden vertrouwd maken met de vernieuwde vzw-wetgeving. Daarom groepeerden we de belangrijkste wijzigingen onder drie thema's. Voor elk van die thema's voorzien we een vorming op een woensdagnamiddag. De lesgevers zijn specialisten van PROCURA.
 
Meer informatie over inhoud en werkvorm, en de mogelijkheid om in te schrijven vind je via deze links:
 
 
► 
 
 
► 
 
fusies van vzw’s (24 oktober in Brussel)
 
► 
 
insolventie en winstoogmerk (op 28 november in Brussel en op 12 december in Gent)
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stroomtekort en afschakelplan
 
In de wintermaanden is het mogelijk dat België kampt met een stroomtekort. De overheid neemt maatregelen om een black-out of stroomuitval in heel het land te voorkomen.
 
Je kunt gebruik maken van een checklist om een stroomtekort te voorkomen en aan te pakken.
 
Heb je vragen over wat je moet doen bij een stroomtekort of bij een stroomafschakeling? Je vindt de antwoorden op deze en andere vragen op volgende website: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/stroomtekort-en-afschakelplan.
 
Heb je nog vragen over het stroomtekort en afschakelplan en vind je de antwoorden niet op de website? Mail dan naar stroomtekort.onderwijs@vlaanderen.be
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kostenvergoeding vrijwilligers
 
De vzw kan één van drie methodes kiezen om de kosten van vrijwilligers te vergoeden:
 
 
► 
 
de forfaitaire kostenvergoeding
 
► 
 
de reële kostenvergoeding
 
► 
 
de combinatieregeling
 
Indien de vzw voor de forfaitaire regeling kiest, moeten de vrijwilligers niet bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt. Het bedrag is beperkt per dag en per jaar. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerende netwerkgroepen overheidsopdrachten
 
DOKO   Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. Wie nu bij verschillende besturen instaat voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt, heeft zelden een klankbord bij zijn directe collega’s.
 
Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met die materie.
 
Daarom organiseert DOKO op regelmatige tijdstippen regionale bijeenkomsten van netwerkgroepen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuws vanuit de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel
 
De agenda van de vergadering van 17 oktober 2018 was beperkt tot 'stand van zaken kleine types'. Zoals bekend moesten de onderwijsverstrekkers op zoek naar een oplossing voor de ondersteuning van leerlingen type 2 in het gewoon onderwijs waarvoor de overheid – niettegenstaande een extra input van bijna 17 miljoen euro voor de zgn. kleine types - te weinig begeleidingseenheden had toegekend. Dankzij de solidariteit van enkele scholen met een ondersteuningsaanbod type 4 en 7, ook vanuit het GO!, konden oplossingen worden uitgewerkt. De komende dagen worden ze uitgevoerd.
 
Verder is ook gebleken dat de overheid vóór de herfstvakantie nog geen uitgewerkt voorstel kan voorleggen voor een definitieve regeling van de open end-financiering van de ondersteuning van leerlingen type 2, 4, 6 en 7 in het gewoon onderwijs. Deze nota wordt verwacht tegen de vergadering van 7 november 2018. Daarom werden zowel de eigen transversale adviesraad, gepland voor 19 oktober, als de externe stuurgroep van 24 oktober afgelast. Wel liet men uitschijnen dat de besprekingen rond DCD en STOS hebben geleid tot een standpunt waarbij het CLB zal bepalen welke specifieke buo-expertise nodig is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling; afhankelijk daarvan zal die ondersteuning moeten gebeuren vanuit type 4, 7 of het ondersteuningsnetwerk. We wachten de teksten daarover verder af.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België
We organiseren samen met ‘Laat ze leren! Netwerk van katholieke scholen waar leerlingen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België. De studiedag vindt plaats op 15 november 2018 in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Brussel.
 
De dag is gericht op leraren, zorgcoördinatoren, leraren onthaalonderwijs/OKAN, vervolgcoaches OKAN, directeurs, leden van het middenkader … die werken in gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen waar leerlingen na een lang verblijf in België uitgewezen worden.
 
Op de studiedag krijg je niet alleen input, maar werk je ook samen met collega’s en wissel je ervaringen uit. We werken op basis van vragen die scholen hebben en de uitdagingen waarvoor ze staan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Whizzkids-wedstrijd schooljaar 2018-2019
 
Whizzkids   Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en ICT-kennismaking voor het vierde leerjaar. Didactisch gebruik van ICT binnen de verschillende leergebieden staat centraal. Alle vragen en opdrachten staan in het thema van geïntegreerd ICT-gebruik.
 
Momenteel zijn al meer dan vijfhonderd klassen ingeschreven. Is jouw basisschool nog niet ingeschreven? Je hebt nog tijd tot 26 oktober 2018. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Whizzkids onder de knop FAQ.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Certificering taalniveau Engels met Aptis-test
 
Ben je van plan een vak in CLIL in het Engels te geven en wil je je taalniveau officieel laten certificeren in een beheersingsniveau van het Europese referentiekader voor talen? Of volg je als niet-CLIL-leraar een individueel professionaliseringstraject Engels en wil je je taalniveau Engels laten certificeren?
 
Dan bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan een ICT-gestuurde en centraal (door de British Council Londen) verbeterde test. Als je voor de test slaagt, ontvang je een officieel attest van de British Council met inschaling voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing 'Communicatie in tijden van vernieuwing' – 8 november 2018
 
Op donderdagmiddag 8 november 2018 organiseert de pedagogische begeleiding economie en handel samen met de andere leden van de werkgroep economie en recht van de UAntwerpen de nascholing Communicatie in tijden van vernieuwing.
 
De gastspreker die dag is Bob Vermeir, communicatieverantwoordelijke bij de VRT. De mediasector ondergaat ingrijpende veranderingen: nieuwe gewoontes bij mediagebruikers, internationale spelers op de lokale markt, een jonge en vooral digitale generatie, krimpende budgetten en toenemende verwachtingen … Hoe gaat de publieke omroep daarmee om en wat is het communicatiebeleid van de VRT om de Vlaming blijvend aan te spreken?
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Crisissen op school: hoe voorkom je erger?
 
Op 24 oktober organiseren we de nascholing Crisissen op school: hoe voorkom je erger? in Hasselt.
 
De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen geregeld bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord … Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaatsvindt, is de impact ervan op school soms groot.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
School uit de kast! Gender en seksuele diversiteit bespreekbaar maken in het onderwijs
 
Cavaria   Op 14 november 2018 organiseert de pedagogische begeleiding regio Limburg een nascholing over gender en seksuele diversiteit bespreekbaar maken in het onderwijs.
 
Bijna alle van de holebi- en transgender-leerlingen die vorig jaar deelnamen aan de LGBT-scholierenenquête gaf aan op regelmatige basis holebi- en transgender-negatieve scheldwoorden te horen in de school. Hoewel België koploper is op het vlak van holebi- en transgenderrechten, zien we dat heel wat holebi- en transgenderjongeren zich niet veilig voelen op school.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Nascholingen in de kijker
 
Ook deze nascholingen plaatsen we graag in de kijker:
 
 
► 
 
Een G Suite omgeving opzetten (halve dag) - ict-coördinatoren
 
► 
 
Zill-spiratiedagen: Zin in wereldoriëntatie! - basisonderwijs, nog enkele plaatsen in Gent, Hasselt en Mechelen - basisonderwijs
 
► 
 
Zill-spiratiedagen: Zin in muzo! - basisonderwijs, nog enkele plaatsen in Antwerpen, Brugge, Gent en Mechelen - basisonderwijs
 
► 
 
Opleiding eenvoudige handelingen in het kader van asbest uit te voeren door het eigen personeel - technisch personeel
 
► 
 
Module 2 – Autisme Centraal Methodiek:  verstandelijke beperking – tweedaagse cursus
 
► 
 
Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenonderwijs - volwassenenonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
We ontvingen deze intitiatieven van externen:
 
 
► 
 
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren op diverse manieren in contact komen met nieuws en daar kritisch mee leren omgaan. Op de website ‘Nieuws in de klas’ vind je heel wat materiaal om op school rond actualiteit te werken. Nieuws in de Klas is er voor leraren en leerlingen van de derde graad lager onderwijs, het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs. Je kunt er ook je gratis nieuwspakket bestellen.
 
► 
 
Op woensdag 24 oktober 2018 organiseert Het Beroepenhuis in Gent een ‘inspiratiedag voor leraren en ouders’. Het wordt de eerste editie van een nieuwe opendeurdag: de ‘Lerarendag’ en de ‘Inspirerende avond voor ouders’ worden voortaan gebundeld.
 
► 
 
Op 13 november organiseert UCLL Lerarenopleiding het congres 'Lezer-scan en lezer-game: Bepalen van het startniveau bij leeszorg en omgaan met leesproblemen in de klas of therapie'. Uit onderzoek en uit de praktijk weten we dat het noodzakelijk is om leesmateriaal op het juiste niveau aan te bieden, zeker bij kinderen met leesproblemen. Het is echter niet evident om te bepalen op welk niveau een kind met leesproblemen moet starten en welke leesmateriaal geschikt is. Vanuit deze nood werd een tool ontwikkeld, terug te vinden in het recent verschenen boek ‘Lezer-scan’.
 
► 
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de Vereniging van Leraren in de Economische Wetenschappen (VLEW) een studiedag over het centrale thema 'Hoe eco is onze economie?'. De studiedag vindt plaats op hogeschool UCLL campus Proximus in Heverlee.
 
► 
 
Doe je mee aan de Warmste Week? Dan kan je School zonder Racisme als goed doel kiezen. Deze organisatie ondersteunt scholen die werken aan een warm schoolklimaat. Op deze menukaart vind je inspiratie voor je actie. Je kan ook een culinaire en informatieve beleving met Abdell Baset, een Syrische vluchteling-kok organiseren. Meer info: www.schoolzonderracisme.be of 02 511 16 36.
 
► 
 
Op dit moment zijn onschuldige kinderen opgesloten in een gesloten centrum. Dit enkel en alleen omdat hun ouders geen verblijfsrecht hebben in België. Detentie van kinderen schendt hun fundamentele rechten en kan onherstelbare schade veroorzaken aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Het welzijn van kinderen moet altijd een prioriteit zijn. Teken de petitie, want: een kind sluit je niet op.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook