Dit is nieuwsbrief 185 van 19 december 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 185 van 19 december 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige kerstvakantie!
►  Jaarverslag Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2018-2019
►  Nieuw lid van de raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Netwerkorganisatie in beeld: Stefanie Moenens
►  Acties internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengen 28 500 euro op voor Warmste Week
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire actviteiten
Vacatures
►  Vacatures bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Voorjaarsseminarie voor besturen in alle regio’s begin februari
►  Betaal het restbedrag aan Reprobel uit 2016 zo vlug mogelijk
►  UBO-register tegen 31 december 2019 – herinnering
►  EPC bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen verplicht vanaf 2020
►  Intervisie voor vertrouwenspersonen: nieuwe datum!
►  Schrijf in voor een date met je boekenleverancier
Personeel
►  Update mededeling verlofstelsels
Lerenden
►  Communicatie over leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 4
►  Leeftocht januari 2020: lachen
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige kerstvakantie!
 
Wij wensen je een zalige Kerstmis, een deugddoende vakantie en een prettig eindejaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 januari 2020.
 
Van woensdag 25 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel gesloten. Op 23 en 24 december 2019 zijn onze diensten bereikbaar in een beperktere bezetting.
 
Ook op vrijdagmiddag 20 december 2019 zijn onze diensten gesloten. 's Morgens kun je ons in een beperktere bezetting bereiken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarverslag Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2018-2019
 
Jaarverslag cover   Na de kerstvakantie ontvangen abonnees van In dialoog via de post het jaarverslag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2018-2019. Met die publicatie willen we je informeren over belangrijke activiteiten van het afgelopen schooljaar binnen onze ledenvereniging en netwerkorganisatie. Je vindt er ook een beknopt financieel overzicht van het voorbije boekjaar. We wensen je alvast heel veel leesplezier toe!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw lid van de raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Op 3 december droegen de leden van het comité besturen regio West-Vlaanderen een nieuwe afgevaardigde voor de raad van bestuur voor. Zij vertegenwoordigt samen met een andere collega de besturen van haar regio. De algemene vergadering bekrachtigde op haar vergadering van 19 december de voordracht van Griet Desmet (Scholengroep Sint-Michiel, Roeselare). We feliciteren mevrouw Desmet van harte en danken haar voor haar hernieuwde engagement voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Stefanie Moenens
 
Moensens  
 
Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt hen daarbij.
 
We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Stefanie Moenens, directeur van de Vrije kleuter- en lagere school Sint-Vincentius in Bissegem, aan het woord.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Acties internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengen 28 500 euro op voor Warmste Week
 
internaten Warmste Week   55 internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor de Warmste Week. Met hun acties voor goede doelen brachten ze 28 500 euro bijeen. 50 internen, dat zijn leerlingen die op internaat verblijven, overhandigden dat bedrag op woensdag 18 december aan de presentatoren van Studio Brussel in Kortrijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire actviteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een commentaarstuk bij het verslag van het Rekenhof over het M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs en de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 12 december 2019 beantwoord werden:
 
 
► 
 
vrijstelling lesopdracht directeurs basisonderwijs
 
► 
 
werkbaarheid van het lerarenberoep
 
► 
 
dalend aantal jonge leraren
 
► 
 
potential-project en behoeften van leraren inzake M-decreet
 
► 
 
online dienstverlening van CLB's
 
► 
 
Vlaamse Bemiddelingscommissie
 
► 
 
project 'School zonder Racisme'
 
► 
 
plotse schoolverandering van pleegkinderen
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 18 december 2019 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
begeleiding van hoofbegaafde leerlingen
 
► 
 
schorsing van KVHV aan UGent
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures bij onze scholen
 
 
► 
 
Schoolbestuur KOMO zoekt een directeur basisonderwijs in Willebroek.
 
► 
 
Sint-Barbaracollege vzw in Gent zoekt een adjunct-directeur.
 
► 
 
Vzw Heilig-Hartcollege Tervuren zoekt een directeur eerste graad
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Voorjaarsseminarie voor besturen in alle regio’s begin februari
 
Begin februari kun je in alle regionale centra als bestuur aan een interessante vormingsavond deelnemen. Kom met meerdere bestuurders en kies uit de verschillende onderwerpen die we aanbieden, jouw twee workshops voor die avond. Het aanbod is niet in elke regionaal centrum gelijk.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Betaal het restbedrag aan Reprobel uit 2016 zo vlug mogelijk
 
Reprobel   We adviseren onze besturen om de bedragen die in 2016 op de Reprobel-factuur werden ingehouden, nu effectief te betalen. Er is sinds 2016 heel wat veranderd. In het licht van recentere rechtspraak stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast dat de juridische onzekerheid over de wettigheid van de vergoeding aan Reprobel die in 2016 bestond, is weggevallen. Daarmee vervalt ook de reden voor de inhouding. Daarom adviseren wij onze besturen nu om het saldo van de betwiste facturen te betalen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
UBO-register tegen 31 december 2019 – herinnering
 
UBO   Als je het UBO-register nog niet hebt ingevuld (of laten invullen), doe het dan nu. Het gedoogbeleid van de overheid loopt af op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 kunnen bestuurders boetes krijgen wanneer het UBO-register niet is ingevuld of als de registratie onvolledig zou zijn.
 
Wat je moet doen, vind je op deze themapagina.
 
Heb je de registratie al gedaan, kijk dan toch nog even naar de onderwerpen die aangepast zijn, met name:
 
 
► 
 
de registratie van schooldirecteurs, coördinerend directeurs en algemeen directeurs;
 
► 
 
slapende vzw’s.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
EPC bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen verplicht vanaf 2020
 
In onze nieuwsbrief 170 berichtten we al over de verplichting voor gebruikers van publieke gebouwen om over een EPC (energieprestatiecertificaat) te beschikken. Scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding … vallen ook onder die regelgeving die van toepassing is van zodra de bruikbare oppervlakte van het gebouw groter is dan 250 m².
 
Vanaf 2020 wordt er een nieuw EPC ingevoerd. Wie na 1 januari een klein niet-residentieel gebouw verkoopt of te huur stelt, moet ook over een EPC beschikken op voorwaarde dat de bruikbare vloeroppervlakte niet groter is dan 500 m². Merk op dat het in dat geval de eigenaar is – verkoper of verhuurder en niet de gebruiker – die aan de verplichting moet voldoen. Voor grotere niet-residentiële gebouwen zal nog een apart EPC ontwikkeld worden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen: nieuwe datum!
 
Op vrijdag 10 januari 2020 van 9 tot 12 uur organiseren we een sessie 'intervisie voor vertrouwenspersonen' in Hasselt.
 
Geïnteresseerd? Schrijf snel in!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf in voor een date met je boekenleverancier
 
boekenleverancier   Kom op 31 januari 2020 in Gent kennismaken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs.
 
Op één en dezelfde dag kun je alle leveranciers ontmoeten voor een persoonlijk gesprek van 20 minuten per leverancier. Reserveer tijdig je tijdslot per leverancier die je wenst te spreken
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Update mededeling verlofstelsels
 
We actualiseerden de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden op basis van de recente wijzigingen in de regelgeving. Over het ouderschapsverlof voor 1/10de en de flexibilisering van de periodes moet nog verder worden onderhandeld. Die thema’s zijn dus nog niet opgenomen in de mededeling.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Communicatie over leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs
 
We actualiseerden de tekst Communicatie over leerlingen: het leerlingendossier. Deze tekst verscheen eerder in School+Visie (december-januari 2009-10). We reiken een aantal handvatten aan voor een schooleigen beleid over het bewaren van en de communicatie over leerlingengegevens. Je vindt er antwoorden op vragen zoals:
 
 
► 
 
Welke juridische richtlijnen zijn er voor het bewaren van leerlingengegevens in het leerlingendossier?
 
► 
 
Hoe regelen we de toegang tot leerlingendossiers binnen de school?
 
► 
 
In hoeverre hebben ouders toegang tot de gegevens over hun kind?
 
► 
 
Hoe verloopt de communicatie over leerlingen tussen school en CLB?
 
► 
 
Wat houdt de discretieplicht van de personeelsleden van de school in?
 
► 
 
Welke gegevens geeft de school door bij schoolverandering?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 4
 
Kerstmis   Hoopvol uitkijken is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht januari 2020: lachen
 
Leeftocht  
 
"Humor is een signaal van hoop." Stefan Van Istendael
 
Download het januarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Doet jouw school of organisatie aan internationalisering? Stuur je leraren en vormingsmedewerkers op buitenlandse nascholing? Gaan jouw leerlingen of cursisten op buitenlandse stage? Delen jouw leerlingen een project met leerlingen of cursisten in het buitenland? Maak al deze initiatieven duurzaam en veranker ze in je beleid! Ontdek op 16 januari  en 6 maart 2020 in Brussel de toolbox die Alden Biesen samen met Europahuis Ryckevelde ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Vorming. In een gratis workshop van 2,5 uur gidsen we je door de toolbox waarna je klaar bent om er zelfstandig met jouw collega's mee aan de slag te gaan.
 
► 
 
In 2020 vindt de tiende jaargang van de Opleiding Vredeseducatie plaats. De opleiding start met een academische zitting op 8 februari 2020 met prof. De Wachter over De kunst van ongelukkig zijn.
 
► 
 
Wat kan educatieve technologie betekenen voor jouw onderwijs? Het antwoord krijg je op de 35e ICT-praktijkdag. UCLL Leuven ontvangt op 3 februari 2020 bijna 1000 geïnteresseerden uit het onderwijs voor een dag vol workshops, presentaties ... over ICT, STE(A)M, mediawijsheid, multimedia en educatieve technologie. Ook voor wie nog niet zo vertrouwd is met ICT-toepassingen. 
 
► 
 
"Meer ondersteuning voor inspraak van leerlingen in het lager onderwijs." Tot die nood kwam de Universiteit Antwerpen in opdracht van de Vlaamse Scholierenkoepel. Op 5 februari 2020 organiseren ze een actiedag rond inspraak op de basisschool. Naast eigen experten komen ook Jan Van Dijck en de Kinderrechtencommissaris.
 
► 
 
Op 20 en 21 februari 2020 kun je in Brussel een gratis tweedaags seminarie rond het onderwerp mediageletterdheid volgen. Er zijn sessies voorzien rond internetveiligheid op school, fake news, kritisch mediagebruik … Internationale experts werken mee aan het seminarie en voorzien een boeiend programma.
 
► 
 
Test als leraar of school wetenschappelijk onderbouwd lesmateriaal rond de ‘economische en financiële competenties’ voor leerlingen uit de tweede en derde graad. De lessenbundel voor vier uren wordt aangeboden in de vorm van een innovatieve bedrijfssimulatie. Tijdens de bedrijfssimulatie liggen beslissingen van een fictief bedrijf in de handen van de leerlingen. Het (les)materiaal wordt ontwikkeld door leraren in samenwerking met wikifin.be - het programma financiële educatie van de FSMA - en lerarenopleiders en onderzoekers aan de KU Leuven en Universiteit Antwerpen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
► 
 
COC zoekt een nationaal secretaris secundair onderwijs.
 
► 
 
Het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe zoekt een administratief-logistiek directeur
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook