Dit is Nieuwsbrief 98 van 19 oktober 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 98 van 19 oktober 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich voor start modernisering so op 1 september 2019
►  Parlementaire activiteiten
►  Nascholingsinitiatieven Lincka
Vacatures
►  Vacature pedagogisch begeleider wetenschappen voor de regio Limburg
Bestuur & organisatie
►  Nieuwe oproep huursubsidies op komst
Personeel
►  Fietsvergoeding voor speedpedelec vanaf 2018
Lerenden
►  Continuering van ondersteuning voor leerlingen die in het verleden GON-begeleiding kregen
►  Nieuw programma voorleessoftware
Curriculum & vorming
►  Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC - volwassenenonderwijs
►  ICT-leraren gezocht voor EVC-project 'ICT en administratie'
►  Partnerschap met speelbank.be: onbeperkte toegang voor leraren kleuteronderwijs en kindbegeleiders
►  Doe mee als school met het project Financial Literacy @ School en word een pionier in financiële educatie!
►  Whizzkids 2017-2018
Identiteit & kwaliteit
►  Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen - in beelden
►  Herdenking oorlog '14-'18
►  Themadag Leidinggevenden 2017: dynamiek van verschillen
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacature
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich voor start modernisering so op 1 september 2019
 
De consultaties van schoolbesturen en directies bevestigen dat de modernisering secundair onderwijs voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet beperkt kan blijven tot een structuurwijziging. Ze dient gekoppeld te worden aan een inhoudelijk sterk project van goed secundair onderwijs. Met of zonder nieuwe eindtermen zijn daarvoor nieuwe leerplannen nodig. Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich om samen met alle scholen een zorgvuldig inhoudelijk traject uit te stippelen waarin voldoende tijd is voor leerplanontwikkeling, leerplanimplementatie en aftoetsing bij het werkveld. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt er daarom bij de minister van Onderwijs op aan de modernisering van het secundair onderwijs te laten starten op 1 september 2019.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 12 oktober 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Lincka
 
Lincka   Lincka, het Limburgs nascholingscentrum Katholiek Onderwijs, plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature pedagogisch begeleider wetenschappen voor de regio Limburg
 
vacature   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 november 2017 een halftijds pedagogisch begeleider wetenschappen aan te werven om het team secundair onderwijs van regio Limburg te versterken.
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuwe oproep huursubsidies op komst
 
huursubsidie   Minister Crevits kondigde aan dat ze tegen het einde van 2017 een tweede ronde wil organiseren voor de toekenning van huursubsidies aan scholen, goed voor een jaarlijkse investering van bijna 3 miljoen euro. De subsidiëring kan zowel slaan op bestaande gebouwen als op nog te realiseren gebouwen.
 
De aanvragen kunnen betrekking hebben op infrastructuur om bijkomende plaatsen te realiseren alsook op investeringen ter vervanging van bestaande infrastructuur.
 
Wil je weten aan welke voorwaarden het huurproject moet voldoen, met welke criteria rekening zal gehouden worden bij de selectie …?
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Fietsvergoeding voor speedpedelec vanaf 2018
 
speedpedelec  
 
Gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs die met een speedpedelec (= elektrische fiets die ondersteund wordt tot een snelheid van maximaal 45 km/uur) naar school komen, kunnen vanaf 1 januari 2018 een fietsvergoeding voor hun woon-werkverkeer van 0,15 euro per kilometer bekomen.
 
Deze wijziging zal binnenkort worden opgenomen in de mededeling verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Continuering van ondersteuning voor leerlingen die in het verleden GON-begeleiding kregen
 
Er is heel wat onduidelijkheid over de 'GON-continuering'. Met dit bericht willen we verheldering bieden. Het is niet de bedoeling om de organisatie van de ondersteuning en reeds gemaakte afspraken over ondersteuning retro-actief te gaan herbekijken. Maar hopelijk kan onze communicatie ertoe leiden dat nog openstaande vragen tot ondersteuning op een correcte manier beantwoord worden.
 
Om een zo stabiel mogelijke situatie te creëren voor de leerlingen die vorig schooljaar GON-begeleiding kregen, gingen alle netten het engagement aan om de lopende ondersteuning voor die leerlingen ook dit schooljaar verder te zetten. De afspraak werd door alle netten gemaakt en geldt voor alle types van buitengewoon onderwijs waarvoor vorig schooljaar een GON-begeleiding werd opgezet. Dat betekent dat de leerlingen die tijdens het schooljaar 2016-2017 GON-begeleiding kregen en ook dit schooljaar nog recht hebben op en nood hebben aan ondersteuning, opnieuw begeleid zullen worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw programma voorleessoftware
 
lees voor Vlaanderen   De Vlaamse Regering keurde een nieuw programma goed en trekt daarmee jaarlijks 650 000 euro extra uit voor leerlingen met leesbeperkingen. Daardoor kunnen die leerlingen in basis- en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken.
 
De school of de ouders zullen de leerling kunnen registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen. Een leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie. Elk schooljaar moet het abonnement vernieuwd worden.
 
Wie komt in aanmerking en hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC - volwassenenonderwijs
 
Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken in verband met de netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs. Voor het eerst informeren we via de nieuwsflash van oktober 2017 nu ook over de acties in het kader van gezamenlijke opdracht EVC in het volwassenenonderwijs. Heb je vragen of wens je meer info, contacteer dan Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-leraren gezocht voor EVC-project 'ICT en administratie'
 
Er wordt een nieuwe EVC-procedure (Erkennen van Competenties) ontwikkeld voor enkele vernieuwde ICT-modules. Daarvoor worden verschillende cases ontwikkeld, die de EVC-kandidaat kan uitwerken met software en toestel naar keuze.
 
We willen de drie cases samen met ICT-leraren opstellen, omdat zij de mensen in het werkveld goed kennen. Daarom zijn we nog op zoek naar enkele ICT-leerkrachten die vooral thuis zijn in de opleiding 'ICT en administratie', en die willen meedenken en meewerken aan de drie cases. ICT-leraren die daaraan willen meewerken, kunnen e-mailen naar barbara.defreyne@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Partnerschap met speelbank.be: onbeperkte toegang voor leraren kleuteronderwijs en kindbegeleiders
 
speelbank  
 
Op zoek naar leuke speelactiviteiten voor baby’s, peuters en jonge kleuters? Op speelbank.be vind je  bijna 400 speelactiviteiten en kun je ook zelf je favoriete speelactiviteiten toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden. De speelactiviteiten die je online vindt, vertrekken vanuit de interesses en ervaringen van kinderen, werden pedagogisch gescreend én getest op de werkvloer. 
 
Hoe toegang krijgen tot de speelbank?
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doe mee als school met het project Financial Literacy @ School en word een pionier in financiële educatie!
 
Het project ‘Financial Literacy @ School’ wil de financiële geletterdheid van leerlingen in het secundair onderwijs verhogen en evalueren welke lesvormen daarvoor het meest effectief zijn. Het project zet ook in op financiële educatie van de leraren en het betrekken van ouders bij de leerinhouden. Het project richt zich tot het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs en wordt deskundig begeleid door de KU Leuven, Universiteit Antwerpen en wikifin.be. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is partner in het onderzoek. Het eerste lesmateriaal is beschikbaar vanaf februari 2018.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Whizzkids 2017-2018
 
whizzkids  
 
Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit de derde graad van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs in Vlaanderen. Didactisch gebruik van ICT en media binnen de verschillende leergebieden staat centraal. Alle vragen en opdrachten staan in het thema van geïntegreerd ICT-gebruik.
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven op de website van Whizzkids.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen - in beelden
 
OKB   De opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen (OKB) bieden een schoolteam verschillende handvatten om als katholieke dialoogschool op weg te gaan. Een mooie aanvulling daarbij zijn de kunstwerken van Koen Lemmens. Afgedrukt op groot formaat kunnen ze je team inspireren bij het concreet maken van het opvoedingsproject van jouw school. Fijn materiaal om een gesprek over één van de opdrachten te openen, of om zichtbaar te maken hoe de opdrachten in de school beleefd worden. Nu verkrijgbaar aan verlaagde prijs. Bestel de kunstwerken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herdenking oorlog '14-'18
 
11 november   Op zoek naar inspirerende, verdiepende, verstillende teksten, woorden, beelden ... voor 11 november? Dan vind je heel wat suggesties in de pastorale impuls november 2017 van regio West-Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Themadag Leidinggevenden 2017: dynamiek van verschillen
 
Themadag leidinggevenden   Op 10 november 2017 vindt in Odisee Brussel de elfde ‘Themadag leidinggeven’ plaats. De themadag richt zich tot iedereen binnen het leerplicht- en het hoger onderwijs met een of meerdere leidinggevende taken. Ons thema voor 2017 is ‘Dynamiek van verschillen’. Programma, folder en mogelijkheid tot inschrijven vind je via nascholing.be. De deelnameprijs bedraagt 95 euro.
We bieden dit jaar ook drie vormingstrajecten aan. Er is het Supervisietraject, een traject rond ‘Organisatiecultuur in beweging’ en een vormingstraject rond ‘Zindialoog in de onderwijspraktijk’.   Heb je een vraag? Mail naar kris.vanspeybroeck@katholiekonderwijs.vlaanderen
   
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
LEON, Kenniscentrum Onderwijs van Thomas More in Mechelen, organiseert dit schooljaar LEONplus, een speciaal nascholingstraject voor leidinggevenden binnen het onderwijs. Daarmee wil LEON directies, beleidsmedewerkers, coördinatoren … in hun job ondersteunen via een zeer bewust gekozen reeks vormingen die zich situeren in uiteenlopende domeinen.
 
► 
 
International village project geeft jongeren de kans om leeftijdsgenoten uit andere landen te ontmoeten en zo nieuwe internationale vriendschappen te sluiten. Het zal hen in staat stellen om de culturen van andere landen te leren kennen.
 
► 
 
Alliance française Oost-Vlaanderen vzw organiseert ‘Parlons français!’, een cursus taalvaardigheid Frans voor leraren basisonderwijs die zoveel mogelijk Frans willen spreken tijdens de lessen.
 
► 
 
InclusiveCampus Life (IC Life) wil een universitaire campus toegankelijk maken voor iedereen, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze organiseren op 9 en 10 november de ICLife conferentie in Geel, een boeiende tweedaagse die iedereen die begaan is met de basisrechten voor mensen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende beperkingen, zal interesseren.
 
► 
 
Op zaterdag 21 oktober 2017 vindt 'Flanders Education, onderwijsbeurs met oog voor de toekomst' plaats in Broechem.
 
► 
 
Op 25 oktober 2017 organiseert LIEN (Leren Inpsirerend Eerstegraads Netwerk) de studiedag 'Beschikbare middelen: een rem of een kans voor de organisatie van een brede eerste graad?'. Inspireer jezelf en anderen om kansen en mogelijkheden te zien met de middelen van vandaag. Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief van LIEN en zo op de hoogte blijven van hun initiatieven.
 
► 
 
Op 10 november 2017 vindt de tweede editie van het congres ‘From Global Citizen to Global Teacher’ plaats in het Cultuurcentrum Hasselt. Het congres wil alle partners uit onderwijs en welzijn, en studenten inspireren, motiveren en informeren over het belang van leraren met een brede en constructieve kijk op de wereld.
 
► 
 
Op 14 november organiseren Kleur Bekennen en de Provincie Oost-Vlaanderen 'Wereldburgers maken school', een inspiratiedag educatieve materialen rond (wereld)burgerschap.
 
► 
 
Op 14 november 2017 organiseert de Vereniging van Leraren in de Economische Wetenschappen (VLEW) de studiedag ‘Retail in beweging’. De studiedag vindt dit schooljaar plaats in hogeschool UCLL in Diepenbeek. ‘Retail in beweging’ is een thema dat gelinkt kan worden aan veel leerplannen van het economieonderwijs over de verschillende vakken en onderwijsvormen heen.
 
► 
 
De Poëzieweek 2018 loert al aan de einder! Van donderdag 25 tot en met woensdag 31 januari 2018 vieren Vlaanderen én Nederland de poëzie. Poëzieweek heeft een bijzonder verzoek voor jou en je klas(sen) … Doe mee met de actie van Peter Verhelst, dichter, scenarist en dit keer geschenkauteur van het Poëziegeschenk. Hij roept alle creatieve leerlingen (derde graad secundair onderwijs) en studenten op om poëzie in het straatbeeld te brengen op Gedichtendag 2018. De leukste, beste of mooiste acties winnen een unieke masterclass of een opleiding gegeven door Peter Verhelst. Op poezieweek.com/school vind je meer informatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature
 
 
► 
 
Procura is een vzw binnen de schoot van Beweging.net die ondersteuning biedt aan verenigingen en rechtspersonen actief in de non-profit en de sociale economie. Voor de verdere uitbouw en groei van Procura zijn ze op zoek naar een coördinator.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook