Dit is nieuwsbrief 119 van 26 april 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 119 van 26 april 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Leden regionale comités besturen zijn verkozen!
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures bij de pedagogische begeleiding
►  Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
Bestuur & organisatie
►  Privacy op school: model van verwerkersovereenkomst
►  DOKO: raamovereenkomst catering
►  DOKO: raamcontract aardgas en elektriciteit
►  Mis de vormingen rond BOS & Patrimonium niet
►  BOS & Naamgeving
►  Save the date: Studiedag burn-out op 14 november 2018
Personeel
►  Lerarenplatform gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
►  Gewijzigde modeldocumenten evaluatiegesprek
►  Aanpassing arbeidsreglementen
Lerenden
►  Groeidocument “Visie op ondersteuning”
►  Conceptnota bijsturingen M-decreet: eerste indrukken
►  Omkadering ondersteuning vanuit de kleine types 2018-2019: berekeningswijze door de overheid
►  Aangepast model van schoolreglement hoger beroepsonderwijs verpleegkunde
►  Definitief uitgesloten leerlingen in het schooljaar 2015-2016
Identiteit & kwaliteit
►  Studievoormiddag over praktijkgericht onderzoek en het gebruik van data
►  Congres ENIRDELM: 'Leadership in Emotion'
►  Leeftocht mei 2018: klei
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Leden regionale comités besturen zijn verkozen!
 
56 procent van alle besturen bracht de voorbije maand zijn stem uit voor de COBES-verkiezingen 2018.
 
Stemmen kon tot uiterlijk donderdag 19 april om 12 uur. De regionale kiescommissies telden de lijststemmen. Conform het organiek reglement zijn de kandidaten verkozen als de lijst de helft + 1 van de uitgebrachte stemmen haalt. In elke regio werd dat vereiste aantal gehaald. Alle leden van de regionale comités besturen zijn dus verkozen!
 
 
Dit zijn de verkozen leden van elk COBES:
 
► 
 
Regio Antwerpen
 
► 
 
Regio Limburg
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen
 
Van harte gefeliciteerd aan alle verkozenen! We wensen je heel veel succes toe bij het aangegane engagement. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de bespreking van het ontwerpdecreet over het kwaliteitszorgstelsel hoger onderwijs en de vragen om uitleg die op 19 april 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 25 april 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures bij de pedagogische begeleiding
 
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak? Dan zijn deze vacatures iets voor jou:
 
 
► 
 
vakbegeleider wiskunde in regio West-Vlaanderen
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs in regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider maatschappij en welzijn in regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen in regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider lichamelijke opvoeding in regio Limburg
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
 
Heb je een sterke interesse voor alle aspecten van personeelsreglementering en personeelsbeleid in onderwijs? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.
 
We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Personeel aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Privacy op school: model van verwerkersovereenkomst
 
Privacy   Goed omgaan met persoonsgegevens om de privacy van leerlingen, cursisten, leerkrachten... te waarborgen is een taak van iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Het schoolbestuur heeft als verwerkingsverantwoordelijke hierbij de regie. Ook het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten hoort daarbij.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
DOKO: raamovereenkomst catering
 
DOKO   In de nieuwsbrief van 17 januari kon je lezen dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.
 
Met genoegen kondigen wij dan ook de raamovereenkomsten schoolmaaltijden warme lijn en ontkoppeld koken aan voor heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De raamovereenkomsten werden door vzw ServiKO op de markt gezet en bestaan naast elkaar. Je moet dus op voorhand een keuze maken tussen één van beide manieren van catering.
 
Alle informatie vind je terug op de website van ServiKO.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
DOKO: raamcontract aardgas en elektriciteit
 
DOKO   Het huidige raamcontract tussen vzw ServiKO en Elexys N.V. voor de levering van aardgas en elektriciteit loopt eind 2018 af. De scholen in West-Vlaanderen kunnen instappen in het raamcontract dat de aankoopcentrale voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen afsloot met EDF/Luminus.
 
De inschrijvingsperiode voor dit raamcontract starten we nu al op, zodat de vereiste hoeveelheden aardgas en elektriciteit voor de komende drie jaar aan de beste prijs aangekocht kunnen worden. Binnenkort verspreiden we de formulieren om in te tekenen. We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief!
 
Tijdens een infomoment op 29 mei 2018 om 14 uur is er in Centrum d’Abdij in Assebroek lichten we de raamovereenkomst toe. Schrijf je in, zodat we voor iedereen een plaatsje kunnen voorzien. 
 
Besturen, Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Mis de vormingen rond BOS & Patrimonium niet
 
Hoe maak je patrimonium bespreekbaar in een fusieoperatie? Wat heeft BOS te bieden op het vlak van patrimonium? Breng je patrimonium en onderwijs samen in één vzw of kies je voor een aparte patrimonium-vzw? Waarop moet je letten bij overdracht van patrimonium? Op al die vragen en nog veel meer geven we een antwoord tijdens de vormingen BOS & Patrimonium die heel binnenkort van start gaan in de verschillende regio’s. Schrijf je nog snel in.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS & Naamgeving
 
BOS   Op vraag van enkele besturen hebben wij de nota BOS & Naamgeving met juridische aandachtspunten aangevuld. Kun je zomaar een naam kiezen of moet je met bepaalde wetgevingen rekening houden? We bundelden de informatie in een kort extra hoofdstukje. De wijzigingen staan in het grijs gearceerd.
 
Besturen met andere concrete vragen of suggesties rond nieuwe BOS-vormingen of -documenten, mogen die steeds aan ons doorspelen op BOS@katholiekonderwijs.vlaanderen. Raadpleeg zeker ook onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date: Studiedag burn-out op 14 november 2018
 
save the date   In een maatschappij die steeds sneller draait, wordt de druk om mee te zijn zwaarder. De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 14 november 2018 een studiedag voor bestuurders en leidinggevenden met als focus: burn-out in het onderwijs.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Lerarenplatform gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform gelanceerd om meer tijdelijke leraren een schooljaar werkzekerheid aan te bieden. De deelnemende samenwerkingsverbanden uit het basis- en secundair onderwijs (zie FAQ – vraag 1.2 t.e.m. 1.11) krijgen de mogelijkheid om een aantal leraren een aanstelling te geven van 1 oktober tot het einde van het schooljaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gewijzigde modeldocumenten evaluatiegesprek
 
We actualiseerden de modeldocumenten 'Uitnodiging voor een evaluatiegesprek' en 'Verslag van een evaluatiegesprek'. Ze gelden vanaf nu voor alle niveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs. Je vindt ze op onze website onder het thema Evaluatie en loopbaanbegeleiding.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing arbeidsreglementen
 
De arbeidsreglementen van alle niveaus, met uitzondering van het volwassenenonderwijs, werden in overeenstemming gebracht met de gewijzigde regelgeving op het vlak van rookverbod. Ook het adres van het controleorgaan bij afwezigheid wegens ziekte, en een aantal verwijzingen naar de regelgeving rond welzijn pasten we aan. De bijbehorende leidraden bij het opstellen van een arbeidsreglement werden overeenkomstig gewijzigd.
 
Je vindt de nieuwe modellen op onze website bij het thema Arbeidsreglement. De procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Groeidocument “Visie op ondersteuning”
 
Op basis van de eerste ervaringen en bevindingen ontwikkelden wij een groeidocument “Visie op ondersteuning”. Dit document werd voorgelegd op de Raad van Bestuur. De komende weken zullen de verschillende directiecommissies en adviesraden erover worden geïnformeerd.
 
Deze kadertekst verwijst naar krachtlijnen en principes, en niet zozeer naar praktische operationaliseringen, naar stroomschema’s of draaiboeken. Hij biedt wel handvaten voor die operationalisering. In die zin moet deze tekst gelezen worden als een inspiratiebron voor verdere ontwikkeling van visie en van de ondersteuning binnen het ondersteuningsmodel. De ondersteuningsnetwerken gebruiken dit groeidocument volgend schooljaar als toetssteen bij de verdere uitbouw van hun ondersteuningsnetwerk. Vervolgens is het de bedoeling om op basis van die ervaringen op het einde van volgend schooljaar te komen tot een visietekst rond ondersteuning.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Conceptnota bijsturingen M-decreet: eerste indrukken
 
Vorige week vrijdag werd op de Vlaamse regering een conceptnota goedgekeurd met een aantal bijkomende bijsturingen aan het M-decreet, naast de wijzigingen die reeds opgenomen zijn in het wijzigingsdecreet. De tekst vind je online. Deze bijsturingen kwamen ook voor ons volledig uit de lucht vallen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is op geen enkele wijze betrokken bij de voorbereiding of eindredactie van deze nota.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Omkadering ondersteuning vanuit de kleine types 2018-2019: berekeningswijze door de overheid
 
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) lichtte haar werkwijze toe op de externe stuurgroep van 21 maart 2018. Voor de berekening van de voorafname van de kleine types, heeft de overheid zich voor het schooljaar 2018-2019 gebaseerd op databanken. Hierbij werd het aantal leerlingen met een IV/V/GV op 1/2/2018 vergeleken met het aantal leerlingen op 1/10/2016. Er werd geen telling uitgevoerd van het aantal leerlingen met een IV/V/GV type 2, 4, 6 of 7aud in het gewoon onderwijs. De (gemotiveerde) verslagen die nu in de scholen gewoon onderwijs bewaard worden, werden niet als dusdanig geteld, noch geverifieerd door de verificatie. De berekening van de voorafname is dus louter gebaseerd op databankgegevens. In de databanken staan echter geen gegevens over de ondersteunende buo-school. De overheid kan momenteel niet achterhalen door welke buo-school een leerling met een IV/V/GV ondersteund wordt.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepast model van schoolreglement hoger beroepsonderwijs verpleegkunde
 
De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Ook het schoolreglement voor het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde is intussen aangepast. De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema school- en centrumreglement (aanmelden vereist).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Definitief uitgesloten leerlingen in het schooljaar 2015-2016
 
Elk jaar publiceert AGODI het rapport leerplicht onder de titel ‘Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?’. Recent verscheen de editie 2015-2016. Raadpleeg het rapport en de bijlagen. De cijfers die betrekking hebben op het aantal definitief uitgesloten leerlingen baren ons grote zorgen.
 
Tussen 2014-2015 en 2015-2016 nam het aantal definitief uitgesloten leerlingen in het secundair onderwijs toe van 2 874 leerplichtige leerlingen naar 3 183 leerplichtige leerlingen. Als ook de niet-leerplichtige leerlingen worden meegeteld, doet zich eenzelfde fenomeen voor van 3 372 naar 3 725. In beide gevallen gaat het over een stijging van iets meer dan 10 procent. Nochtans blijft het aantal scholen dat uitsluitingen ook effectief meldt zo goed als gelijk (45,3 procent).
 
Een definitief uitgesloten leerling heeft in veel gevallen een duidelijk profiel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Studievoormiddag over praktijkgericht onderzoek en het gebruik van data
 
Vleva   Hoe kunnen data je helpen om het beleid van je school aan te sturen of je onderwijspraktijk te verrijken? Praktijkonderzoek is steeds vaker het veelbelovende antwoord op die vragen rond kwaliteitszorg in scholen.
 
VLEVA en Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigen je uit op een studievoormiddag over praktijkonderzoek in basis- en secundaire scholen. We laten eerst internationale experten aan het woord, waarna enkele Vlaamse scholen hun ervaringen met jou willen delen.
 
De gratis studievoormiddag voor leraren, middenkader, directies én bestuurders vindt plaats op 9 mei 2018 bij VLEVA in Brussel (vlakbij het Schumanplein). Schrijf je nu nog snel in!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres ENIRDELM: 'Leadership in Emotion'
 
ENIRDELM   Op 13, 14 en 15 september 2018 organiseren Universiteit Antwerpen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Focus on Emotion in Antwerpen een congres in het kader van het ENIRDELM netwerk. ENIRDELM is het European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management. Het netwerk verenigt professionals uit diverse landen die met leiderschap in opvoeding en onderwijs bezig zijn vanuit onderzoek, opleiding of vanuit de praktijk.
 
Het congresthema dit jaar is 'Leadership in Emotion'. Leren kan niet los gezien worden van het relationele, van samenwerking en vertrouwen, klas- en schoolklimaat, attitudes, verwachtingen, ondersteuning, faal- en succeservaringen, welbevinden …
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht mei 2018: klei
 
Klei in mei   Klei in mei linkt uiteraard naar verbeeldingskracht en creativiteit. Download het meinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Op dinsdag 15 en dinsdag 29 mei 2018 organiseert CANON Cultuurcel twee voormiddagsessies over Cultuur in de Spiegel gericht op het deeltijds kunstonderwijs. De infosessie biedt een mix van theorie, praktijk en verdieping. Hoe en waarom we leren via cultuur staat voorop. Dr. Lode Vermeersch (HIVA-KULeuven) neemt je mee in het kader Cultuur in de Spiegel en zoomt daarnaast in op het onderzoeksrapport 'Deeltijds kunstonderwijs in de spiegel'. Schrijf je in.
 
► 
 
Autdoor organiseert op zaterdag 26 mei 2018 een inspiratiedag voor en door mensen met autisme. Door elkaar te ontmoeten delen mensen kennis gedeeld en wisselen ze ervaringen uit. Autdoor brengt de talenten, de kracht en de inzet van mensen met autisme samen en levert zo een belangrijke bijdrage aan het zelfbeeld van mensen met autisme.
 
► 
 
Met de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ krijgen ook scholen de kans om aan de slag te gaan met wetenschap. Kinderen en jongeren worden expliciet uitgenodigd hun vragen in te dienen, waarvoor enkele methodieken ontwikkeld werden: brainwriting en interviewmethode. Uiteraard kan het ook interessant zijn een 'Vraag voor de Wetenschap'-moment te organiseren binnen bv. je schoolteam. Wil je graag deelnemen, maar zit je nog met vragen of twijfels? Contacteer wetenschapsagenda@fwo.be.
 
► 
 
Binnen enkele weken of maanden zullen er kinderen opgesloten worden in het nieuwe gesloten centrum naast Brussels Airport. De campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” protesteert daartegen. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de campagne. Detentie heeft zeer negatieve gevolgen voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen, het schendt hun rechten. Onderteken ook de oproepen steun zo de campagne. Stuur een e-mail naar rk@sdj.be om te ondertekenen. Meer informatie vind je op hun website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
VVOB vzw zoekt een onderwijsadviseur voor haar programma rond beroepsonderwijs in Suriname
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een
 
► 
 
juridisch adviseur
 
► 
 
functioneel analist
 
► 
 
beleidsmedewerker overheidsopdrachten
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook