Met deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over de beslissing van de Vlaamse regering rond de startdatum van de modernisering secundair onderwijs en duaal leren.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over de beslissing van de Vlaamse regering rond de startdatum van de modernisering secundair onderwijs en duaal leren.

 

   Algemeen

 
 
Vlaamse regering maakt kwaliteitsvolle start modernisering so en duaal leren mogelijk
 
De Vlaamse regering besliste vandaag om de modernisering van het secundair onderwijs vanaf 1 september 2019 te laten ingaan. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft die ingangsdatum herhaaldelijk bepleit en juicht de beslissing dan ook toe. De vernieuwing van het secundair onderwijs is voor ons immers méér dan een structuurwijziging. Er is ook nood aan visievorming en nieuwe leerplannen om in een transparant aanbod te kunnen voorzien en de getrapte studiekeuze waar te maken. Starten op 1 september 2019 geeft ons de kans om samen met onze scholen een zorgvuldig inhoudelijk traject te lopen waarin voldoende tijd is voor leerplanontwikkeling, leerplanimplementatie en aftoetsing bij het werkveld. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft zich daar eerder al voluit voor geëngageerd.
 
De Vlaamse regering besliste daarnaast om ook de proeftuinen van duaal leren met 1 jaar te verlengen en de definitieve uitrol ook op 1 september 2019 van start te laten gaan. We zijn blij dat duaal leren en de modernisering so tegelijkertijd van start gaan. Het verlengen van de proeftuinen geeft zowel het onderwijs als het bedrijfsleven de kans om de evaluatie ervan op een kwaliteitsvolle manier te laten verlopen. Tegelijk kunnen we zo ook samen met de SERV werk maken van noodzakelijke aanpassingen aan het statuut van de leerling (vakantieregeling, leervergoeding en verzekeringen) en nadenken over kwaliteitsgaranties voor de opleiders op de werkplek. We krijgen immers maar één kans om van duaal leren een succes te maken!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook