Dit is Nieuwsbrief 95 van 28 september 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 95 van 28 september 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd
►  Standpunt DCBaO omtrent actie ‘directies basisonderwijs knappen af’
►  Parlementaire activiteiten
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
Vacatures
►  Vacature voltijdse medewerker HR
Bestuur & organisatie
►  Modernisering so - Onderwijsplanning eerste graad
►  Rekenmodule voor raming werkingstoelagen
Curriculum & vorming
►  Nieuwe raamovereenkomst met Microsoft: MSKIS 5
►  Formaprim: nascholingsnamiddagen “Spelenderwijs Frans leren!”
►  Nieuwsbrief Multiplus september 2017
►  Gezondheid
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht oktober 2017: diamant
►  Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode: programma 2017-2018
Initiatieven van externen
►  Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 95
 
 
 

   Algemeen

 
 
Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd
 
Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven!, is goedgekeurd. Die goedkeuring komt er zonder enig voorbehoud. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is daar uiteraard trots op. Maar de netwerkvereniging is vooral fier op het traject dat de pedagogische begeleiding de afgelopen vijf jaar liep: samen mét het werkveld formuleerde ze een antwoord op de noden van schoolteams in het basisonderwijs. Zin in leren! Zin in leven! staat zo model voor onze leerplannen van de toekomst: het geeft schoolteams de nodige zuurstof en stimuleert hen om vernieuwend aan de slag te gaan. Het innovatieve leerplan kan vanaf 1 september 2018 in al onze basisscholen worden gebruikt. In samenspraak met de inspectie, krijgen onze basisscholen tot 1 september 2020 de tijd om het nieuwe leerplan in te voeren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Standpunt DCBaO omtrent actie ‘directies basisonderwijs knappen af’
 
Enkele directies basisonderwijs hebben vorige week woensdag onder de afzender ‘je collega’ een oproep gelanceerd om elke laatste werkdag van de maand ‘ziek’ te zijn. Dat omwille van de hoge werkdruk op de schouders van de directies basisonderwijs.
 
De directiecommissie van het katholiek basisonderwijs is van mening dat de redenen om actie te voeren meer dan terecht zijn, maar de manier waarop niet. Zichzelf ziek melden, terwijl je niet ziek bent, lijkt ons niet het juiste voorbeeld voor onze personeelsleden en leerlingen.
 
Wij, DCBaO, blijven opkomen voor meer beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs. We willen daarbij echter in dialoog blijven met de minister van onderwijs en haar kabinet.
 
Sowieso zijn we ervan overtuigd dat we de druk op de politieke verantwoordelijken hoog moeten houden om uiteindelijk de extra middelen voor de omkadering te bekomen.  Indien daarvoor acties zouden nodig zijn, zorgen we eerst voor voldoende gedragenheid bij alle directeuren van het basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag: Pesten op school - Educatief spel 'Re:Pest' die vorige week beantwoord werd.
 
Plenaire vergadering
 
Op 27 september 2017 werd in het Vlaams Parlement een debat gehouden over de Septemberverklaring van de Vlaamse regering:
 
 
► 
 
Onderwijs in de Septemberverklaring 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Vormingscentrum Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature voltijdse medewerker HR
 
collega  
 
Ben je gebeten door HR? Wil je het personeelsbeleid van onze organisatie mee uitbouwen? We zoeken een gedreven collega om in de dienst Ondersteuning in Brussel aan de slag te gaan als medewerker HR.
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Modernisering so - Onderwijsplanning eerste graad
 
 
De uitnodiging aan de schoolbesturen en directies om afspraken te maken over de organisatie van de toekomstige eerste graad/eerste graden in hun scholen is niet vrijblijvend, noch vanzelfsprekend. Enerzijds is nog niet alle noodzakelijke informatie officieel beschikbaar om onderling te overleggen. (De concordantie van de huidige basisopties en beroepenvelden naar de nieuwe basisopties is opgenomen in het document, weliswaar nog onder voorbehoud. De concordanties tweede/derde graad bezorgen we wellicht volgende week, ook nog onder voorbehoud). Anderzijds vraagt de overheid dat de programmaties van de basisopties conform de afspraken zijn die gemaakt worden binnen de huidige scholengemeenschappen.
 
Bij het overleg in de scholengemeenschap kan je evenwel niet voorbij aan de dynamiek van de lopende BOS-gesprekken, noch aan de BOS-besturen in wording. Verwacht wordt dat elk BOS-bestuur met betrekking tot de toekomstige organisatie van het studieaanbod ten volle zijn verantwoordelijkheid neemt, in samenspraak met andere BOS-besturen en met ‘gewone’ besturen daar waar meerdere besturen in eenzelfde regio opereren. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijs in een regio houdt de zorg in dat iedere leerling op het juiste moment een schoolloopbaantraject naar zijn of haar maat vindt.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Rekenmodule voor raming werkingstoelagen
 
De rekenmodule voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon basisonderwijs is geactualiseerd. De nieuwe versie van de rekenmodule is te vinden op de themapagina Werkingsmiddelen. De definitieve gegevens voor schooljaar 2017-2018 zijn nog niet bekend. Daarom zijn de puntenwaarden van schooljaar 2016-2017 verwerkt.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe raamovereenkomst met Microsoft: MSKIS 5
 
Sinds begin deze week is MSKIS 5 beschikbaar. Het contract start vanaf 1 oktober 2017 en vervangt de vroegere MSKIS-contracten.
 
Het nieuwe MSKIS-contract (School agreement – Microsoft EES) is een huurcontract van licenties voor pc’s en servers, specifiek aangepast voor het onderwijs. De licentietelling is niet langer gebaseerd op het aantal toestellen, maar op het aantal voltijdse medewerkers (fte’s of fulltime-equivalenten). Een fte is een werknemer of leraar van de school die minimaal 200 uur per jaar in die school werkt. Er zijn verschillende licentiemodellen mogelijk.
 
Scholen, scholengemeenschappen en scholengroepen kunnen instappen. Het minimumaantal fte’s voor een contract is 100. Indien je minder dan 100 fte’s hebt, kun je kiezen voor OVS-ES (Open Value Subscription for Education Solutions).
 
Office 365-licenties blijven gratis voor leerlingen en leraren, zodra de school een licentiecontract heeft afgesloten.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Formaprim: nascholingsnamiddagen “Spelenderwijs Frans leren!”
 
Formaprim  
 
Zijn er in jouw schoolteam leerkrachten die de nood voelen of gewoon zin hebben om te werken aan hun eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan zijn ze van harte welkom bij Formaprim.
 
We werken in het schooljaar 2017-2018 rond het thema 'Spelenderwijs Frans leren!'.
 
De vormingen zijn heel praktijkgericht en interactief en gaan uit van een communicatieve, creatieve en ludieke benadering van het lesgeven. Voor meer informatie en inschrijvingen verwijzen we je graag naar het nascholingsprogramma Frans voor onderwijzers Formaprim 2017-2018.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief Multiplus september 2017
 
Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze houden je ook op de hoogte van interessante activiteiten over de doelgroep en de stand van zaken in Multiplus. Vanuit het team buitengewoon onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming willen we de nieuwsbrief Multiplus van september 2017 graag onder de aandacht brengen. Via de website van Multiplus kom je meer te weten over hun activiteiten en kun je je ook op hun nieuwsbrief abonneren.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gezondheid
 
VIGEZ veranderde op 19 september van naam en heet nu voluit Vlaams Instituut Gezond Leven. Op de aangepaste website van het Vlaams Instituut Gezond Leven vind je algemene informatie. Zo vind je er informatie en te bestellen materialen over de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek. In de rubriek ‘projecten’ kun je alle informatie over acties en projecten over gezondheid raadplegen. Zo vragen we je aandacht voor de wedstrijd rookvrije klassen (oktober).
 
 
► 
 
Op de site voor scholen vind je handvatten voor het uitwerken van een gezondheidsbeleid op maat van je school. Wil je daarvoor verdere nascholing volgen en je bekwamen tot gezondheidsexpert op jouw school? Op donderdag 9 november 2017 organiseert het Vlaams Instituut Gezond Leven de vorming Gezonde School. In die vorming leer je een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uitwerken met de methodiek Gezonde School. Met cases die door jou worden aangereikt, oefen je het gebruik van de tools van Gezonde School. Op het einde van de dag hebben de gezondheidsmatrix, de kwaliteitscirkel en het spinnenweb gezondheidsbeleid geen geheimen meer voor jou. Interesse? Schrijf je in voor de vorming Gezonde School.
 
► 
 
Alle Vlaamse leerlingen uit het basisonderwijs worden uitgedaagd om tijdens één schooljaar samen de afstand tot de zon af te leggen. Dat is 150 miljoen kilometer. Met zijn allen kunnen ze daarin slagen! Vanaf 4 september 2017 kunnen basisscholen de tijd die ze investeren om hun leerlingen elke dag minstens één extra kwartier bewegingskans te geven, registreren op het digitale platform ‘Bewegen naar de zon’.
 
► 
 
De vroegere ‘Tutti Frutti’- en ‘Melk op school’-regelingen zijn samengevoegd en in een eigentijds jasje gestoken onder de slogan ‘Oog voor Lekkers’. Als klap op de vuurpijl zijn er twee nieuwe mascottes, Slurp en Slice, en werd de website ‘Oog voor Lekkers’ ontwikkeld. Je vindt er aangepaste informatie voor scholen, leerkrachten, ouders en leveranciers. Daarnaast vind je er alle praktische informatie om subsidies aan te vragen voor schoolfruit/-groenten en schoolmelk.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht oktober 2017: diamant
 
Diamant   In de diamantslijperij van oktober schaaft de onderwijsmens levenslang geduldig aan zijn eigen vorming. Download het oktobernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode: programma 2017-2018
 
bezinning  
 
Nu is het goede moment om na te denken welke spirituele adempauzes en voedingsbronnen je doorheen dit schooljaar wilt inbouwen. Bezinning voor onderwijsmensen levert ze beide, zowel de toegevoegde adem als het voedingssupplement.
 
Onlangs ontving elke school, als bijlage bij het Leeftochtnummer voor oktober, de nieuwe affiche en vouwfolder met het programma van Bezinning voor onderwijsmensen voor dit schooljaar. Denk je eraan om de affiche uit te hangen en de vouwfolder aan de collega’s ter beschikking te stellen? Zolang de voorraad strekt, kun je er nog extra exemplaren van aanvragen bij identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen. Alle informatie is ook online beschikbaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 95
 
We ontvingen deze initiatieven van externen:
 
 
► 
 
In de nieuwsbrief volwassenenonderwijs van november 2016 werd een item opgenomen rond de preventie van radicalisering. Op maandag 6 november 2017 organiseert AHOVOKS van 9 tot 15.30 uur in het auditorium van het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel) een infosessie rond radicalisering. Twee sprekers geven die dag toelichting over wat te doen bij radicalisering van jongeren en jongvolwassenen. Emilie Le Roi is binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming het aanspreekpunt radicalisering; Khalid Benhaddou is coördinator van het netwerk van islamexperten. Aansluitend is er tijd voor discussie en voor het uitwisselen van ideeën. Je kunt je tot en met 16 oktober 2017 inschrijven via hogeronderwijs@vlaanderen.be.
 
► 
 
De Coppra-opleiding (Community Oriented Policing Preventing Radicalisation and Terrorism) is een opleiding die zich in principe richt tot politiemensen. Ze ontwikkelden echter een light-versie voor alle andere professionals met het oog op het aanbieden van handvatten en ondersteuning. De opleiding wordt gegeven door Luc van Der Taelen, commissaris bij de federale gerechtelijke politie, en vindt plaats op woensdag 8 november 2017 van 9.30 tot 16 uur in het auditorium van het Ferrarisgebouw (Koning Albert II-laan 20, 1210 Brussel). Je kunt je inschrijven via het inschrijvingsformulier ‘COPPRA-light’.
 
► 
 
In het kader van de Voorleesweek van ‘Iedereen Leest’ organiseert de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, samen met de andere ouderkoepels, opnieuw de Grote Voorleesdag. Na het overdonderende succes van de vorige edities kunnen ouderverenigingen en scholen in de week van 20 tot en met 24 november opnieuw (groot)ouders uitnodigen om op school te komen voorlezen. Wie een Grote Voorleesdag organiseert, krijgt niet alleen een heleboel digitaal promotiemateriaal ter beschikking, maar maakt ook kans op een boekenpakket. Kriebelt het al? Doe mee aan de Grote Voorleesdag en schrijf je hier in.  
 
► 
 
SOK organiseert het congres 'De weg naar kwaliteit: gedrag is de sleutel' op vrijdag 1 december 2017 in Affligem. Het congres focust op aspecten van gedragsbeïnvloeding, gedragsverandering. En dat op het niveau van leidinggevenden, medewerkers en leerlingen. Dit congres is inspirerend voor directeurs, coördinatoren en leraren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook