Dit is Nieuwsbrief 1 van 20 augustus 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Deze nieuwsbrief belandt vanaf nu elke donderdagmiddag in je mailbox. Hij bundelt informatie die voorheen in uiteenlopende nieuwsbrieven (o.a. Ba(r)ometer, Flits, nieuwsbrief buitengewoon onderwijs, nieuwsbrief internaten ...) verscheen. 
 
We brengen elk bericht onder in een thematische rubriek (Algemeen, Bestuur & organisatie, Curriculum & vorming, Identiteit & kwaliteit, Lerenden, Personeel). Elk bericht krijgt voorts twee labels: een label dat de doelgroep aanduidt, en een label dat specificeert voor welke regio dit bericht bedoeld is.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 1 van 20 augustus 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Deze nieuwsbrief belandt vanaf nu elke donderdagmiddag in je mailbox. Hij bundelt informatie die voorheen in uiteenlopende nieuwsbrieven (o.a. Ba(r)ometer, Flits, nieuwsbrief buitengewoon onderwijs, nieuwsbrief internaten ...) verscheen. 
 
We brengen elk bericht onder in een thematische rubriek (Algemeen, Bestuur & organisatie, Curriculum & vorming, Identiteit & kwaliteit, Lerenden, Personeel). Elk bericht krijgt voorts twee labels: een label dat de doelgroep aanduidt, en een label dat specificeert voor welke regio dit bericht bedoeld is.

 

   Algemeen

 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
 
De nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen verschijnt wekelijks op donderdag. Je kan zelf bepalen voor welke doelgroepen en regio's je nieuws wenst te ontvangen. Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de nieuwsbrief terugvindt: 'Inschrijving nieuwsbrief aanpassen of annuleren'. Deze link is geïndividualiseerd. Je hoeft je dus niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogeren van die berichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om jouw persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen met 02 507 07 80. 
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over deze vernieuwde communicatielijn zijn ook steeds welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een nieuwe structuur om je nog beter van dienst te zijn!
 
Op 1 augustus 2015 werden de niveaugerichte verbonden en diensten van het VSKO (VVKBaO, VVKBuO, VVKSO, VVKHO …) geïntegreerd in de themagerichte structuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Via vijf thematische diensten ondersteunen we alle aangesloten (hoge)scholen, centra, internaten en de KU Leuven, en organiseren we de begeleiding ervan. We profileren ons daarbij uitdrukkelijk als Vlaanderenbrede organisatie, met regionale ankerpunten, zo dicht mogelijk bij de school. De regie wordt samen gevoerd, op basis van gezamenlijk afgesproken principes en prioriteiten.
 
Elk van de vijf thematische diensten staat onder leiding van een directeur. Het gaat om:
 
 
► 
 
Bestuur & organisatie (geleid door Dirk Vanstappen)
 
► 
 
Personeel (geleid door Marc Keppens)
 
► 
 
Lerenden (geleid door Jan Schokkaert)
 
► 
 
Curriculum & vorming (geleid door Ria De Sadeleer)
 
► 
 
Identiteit & kwaliteit (geleid door Carl Snoecx).
 
Die vijf diensten worden ondersteund door een dienst onder leiding van Rudi Warson en gecoördineerd door de Stafdienst van de directeur-generaal.
 
De vijf regio’s van de pedagogische begeleiding hebben elk een regiodirecteur:
 
 
► 
 
Stefaan Misschaert voor regio West-Vlaanderen
 
► 
 
Jan Verpoest voor regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Guido Vandevenne voor regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Ria Van Huffel voor regio Antwerpen
 
► 
 
Jan Creemers voor regio Limburg
 
Lieven Boeve, directeur-generaal, Chris Smits, secretaris-generaal, en Machteld Verhelst, pedagogisch directeur, hebben de algemene leiding over Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
We mochten de voorbije weken drie nieuwe medewerkers binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen (standplaats Brussel) verwelkomen.
 
Bij de Dienst Bestuur & organisatie:
 
 
► 
 
Ir. arch. Marc Hendrickx startte op 17 augustus 2015 als stafmedewerker voor de begeleiding van de DBFM-operatie.
 
► 
 
Stefanie Gryson is op 17 augustus 2015 gestart als juriste. Zij zal zich inwerken in de wetgeving overheidsopdrachten. 
 
Bij de Dienst Curriculum & vorming:
 
 
► 
 
Jürgen Grosemans is sinds 14 augustus 2015 gestart als coördinator voor de administratieve pool van de Dienst Curriculum & vorming. 
 
We wensen hen veel succes toe bij hun opdracht!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Informatieronde Basisonderwijs 2015-2016
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in augustus 2015 een informatieronde voor het basisonderwijs.
 
Volgende onderwerpen staan op de agenda:
 
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (VSKO 2.0);
 
► 
 
nieuwe regelgeving vanaf 1 september 2015;
 
► 
 
de prewaarborgregeling;
 
► 
 
het nieuwe leerplanconcept;
 
► 
 
informatie van de regionale begeleidingsploeg.
 
Meer informatie over de tijdstippen en de inschrijvingsmodaliteiten vind je hieronder:
 
 
► 
 
Regio Antwerpen - maandag 24 augustus, 9.30 uur
 
► 
 
Regio Limburg - maandag 24 augustus, 13.30 uur
 
► 
 
Regio Oost-Vlaanderen - dinsdag 25 augustus, 9.00 uur (code PB807BA/1516)
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen - woensdag 26 augustus, 14.00 uur
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel - donderdag 27 augustus, 9.30 uur
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe en gewijzigde mededelingen secundair onderwijs
 
Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 3 juli en 19 augustus 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs.
 
Geïntegreerd onderwijs in het SO. GON-begeleiding (2011-06-23 - gewijzigd)
 
Door het M-decreet zijn er een aantal wijzigingen in de GON-regelgeving. Zo is het recht op GON niet meer afhankelijk van een inschrijvingsverslag voor het BuO, maar wel van een gemotiveerd verslag. De inhoud van het gemotiveerd verslag komt uitgebreid aan bod in deze Mededeling. Daarnaast wordt ingegaan op het geven van dispenserende maatregelen aan GON-leerlingen en de rol van de begeleidende klassenraad hierbij.
 
Toelichting bij het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet)  (2014-01-16 - gewijzigd)
 
De Mededeling geeft een nieuwe stand van zaken op basis van o.a. aangepaste en nieuwe regelgeving (o.a. GON, ION, prewaarborgregeling).
 
De verdeling van de betrekkingen, reaffectatie en wedertewerkstelling (2003-07-16 - gewijzigd)
 
Belangrijkste wijzigingen: referentiedatum van 31 augustus voor de definitie van "hetzelfde ambt" (punt 4.3 en punt 7); voorafgaande maatregelen in het ondersteunend personeel (punt 8); toewijzing van niet-organieke betrekking door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap (14.6 en 14.7); opschorting van de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie voor scholen die tot een scholengemeenschap behoren (15). Opgelet: deze opschorting stelt geen einde aan de toewijzingen die reeds eerder waren uitgesproken (22). Ook bijlage 6 (Reaffectatiereglementering in vogelvlucht) werd aangepast.
 
Administratieve toelatings- en overgangsvoorwaarden bij de overstap van het buitengewoon onderwijs naar het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon voltijds secundair onderwijs (2003-06-13 - gewijzigd)
 
De overgang vanuit het buitengewoon secundair onderwijs OV 1, 2 en 3 naar het gewoon voltijds secundair onderwijs kan in elk leerjaar op basis van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
 
Het ondersteunend personeel vanaf 2015-2016 (2009-12-01 - gewijzigd)
 
De Mededeling werd grondig gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe regeling rond de bekwaamheidsbewijzen voor het ondersteunend personeel die ingaat op 1 september 2015. Ook de bijlage Reglementering voor het ondersteunend personeel in vogelvlucht werd aangepast.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Infrastructuurondersteuning: herschikking van de regio's
 
Ward Hadermann geeft zijn carrière een andere wending en verlaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We wensen Ward het beste op het pad dat hij kiest. We zullen hem missen. 
 
Binnen de infrastructuurondersteuning heeft dit aanleiding gegeven tot een herschikking van de regio’s en de toewijzing van regio’s aan personen. We blijven binnen de reguliere financiering werken met tandems per regio: een stafmedewerker en een collega die instaat voor de administratieve ondersteuning.
 
In de nieuwe regionale verdeling ziet die tandemwerking er als volgt uit:
 
 
► 
 
Katrien De Veuster – Eva Keyaerts: bisdom Antwerpen
 
► 
 
Christa Van den Bossche - Christel Denisse: aartsbisdom Mechelen-Brussel
 
► 
 
Erik Kuypers – Carine Verbrugge: bisdom Gent en bisdom Brugge
 
► 
 
Dirk De Smet – Eva Keyaerts: bisdom Hasselt
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding preventieadviseur niveau 3 2015-2016
 
Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de veertiende keer zijn jaarlijkse cursus Basiskennis Preventieadviseur Interne Dienst (informeel ook wel “preventieadviseur niveau 3” genoemd). Meer informatie over deze cursus en gelegenheid tot inschrijven vind je op de nascholingswebsite
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Prikbord 2015-2016: tekort of overschot aan uren-leraar
 
Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseren we opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op het mechanisme van vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Indien je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kan krijgen, dan kan je dat signaleren aan de Dienst Personeel. Wij gaan voor jou op zoek naar een school die uren-leraar aan jouw school wil uitlenen.
 
Secundaire scholen met ruimte in hun urenpakket kunnen die overdragen naar het volgende schooljaar ("bufferen"), maar ze kunnen die net zo goed uitlenen aan een school die te weinig uren heeft. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.
 
Heb je een tekort aan uren-leraar voor het komende schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen, neem dan contact op met Jan De Smet (via: jan.desmet@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 529 04 17).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Early Intervention Training
 
Op 17 en 18 september 2015 organiseert EASPD Interest Group on Early Intervention een opleiding in Soesterberg (Nederland) met als titel “Play, Learn and Grow together”. De cursus staat open voor iedereen die professioneel te maken heeft met kinderen met een beperking. De cursus wil bijdragen tot een beter begrip en een uitgebreidere kennis in verband met het vroegtijdig ingrijpen bij deze kinderen. Meer informatie vind je op de website.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholingsaanbod volwassenenonderwijs
 
Ook het komende schooljaar kan je intekenen op verschillende nascholingsinitiatieven voor het volwassenenonderwijs. Je kan het volledige aanbod nog steeds raadplegen via de nascholingswebsite.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Met Leeftocht bezinnend het nieuwe schooljaar in
 
 
► 
 
Het startnummer licht de nieuwe jaargang Waar zijn we mee bezig? toe.
 
► 
 
Scholen en internaten kunnen met hun medewerkers het schooljaar bezinnend inzetten aan de hand van deze PowerPoint.
 
► 
 
Ook het septembernummer over waardering en de bijhorende bladwijzer kan je downloaden.
 
► 
 
Deze folder vat samen wat Leeftocht te bieden heeft. Handig als opstap om collega’s ervoor warm te maken.
 
► 
 
Willen meer medewerkers iedere maand Leeftocht ter hand kunnen nemen? Het gratis exemplaar van elk nieuw nummer als bijlage bij Forum volstaat dan wellicht niet. Hier vind je de voorwaarden voor een voordelig groepsabonnement.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook