Dit is Nieuwsbrief 25 van 14 januari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 25 van 14 januari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
►  Vacature medewerker met een grondige ICT-kennis voor de Dienst Curriculum & vorming
►  Vacature stafmedewerker voor de Dienst Personeel
►  Vacature pedagogisch begeleider secundair onderwijs regio Limburg
►  Vacature pedagogisch begeleider taal regio Mechelen-Brussel
►  Vacature pedagogisch begeleider wetenschappen regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Deugdelijk bestuur
►  Eerste onderwijscafé aan zee 'Vluchtelingenstroom: diversiteit omarmen, is mensen kansen geven'
►  Een jaar zonder pesticiden? Proficiat!
►  Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2015
►  ViP-dag of een dag voor Vertrouwen in Personen
Curriculum & vorming
►  IPD 2016: nog 2 dagen om in te schrijven
►  Alle West-Vlaamse gemeenten organiseren Techniekacademie
 
 
 

   Algemeen

 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
 
Bijna 1 250 lezers personaliseerden hun Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze gaven aan voor welke doelgroepen en regio's ze nieuws willen ontvangen.
 
Jij kunt dat ook doen. Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de Nieuwsbrief vindt: 'Voorkeuren voor Nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd. Je hoeft je dus niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogiseren van de nieuwsberichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om jouw persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80.
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over deze vernieuwde communicatielijn zijn altijd welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature medewerker met een grondige ICT-kennis voor de Dienst Curriculum & vorming
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst via detachering een voltijds medewerker (m/v) met een grondige kennis ICT aan te werven om de Nascholingen ICT en het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker voor de Dienst Personeel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een voltijdse stafmedewerker (m/v) om de Dienst Personeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te versterken. We zoeken een kandidaat die momenteel verantwoordelijk is voor personeelsaangelegenheden in een school of scholengemeenschap (bv. een stafmedewerker, een lid van een directieteam) of iemand die bereid is zich in te werken in de rechtspositieregeling in het onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider secundair onderwijs regio Limburg
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) secundair onderwijs om de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg te versterken.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider taal regio Mechelen-Brussel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een voltijds pedagogisch begeleider taal (m/v) om de Pedagogische Begeleiding Regio Mechelen-Brussel te versterken. De opdracht kadert in de uitvoering van de decretale opdracht; met name de transfer rond taalvaardigheidsonderwijs, meertaligheid en taalbeleid in basis- en secundair onderwijs van Brussel naar Vlaanderen (met prioriteit voor de Vlaamse Rand).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider wetenschappen regio West-Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een halftijds pedagogisch begeleider (m/v) wetenschappen, specialiteit aardrijkskunde (en toerisme), om de Pedagogische Begeleiding Regio West-Vlaanderen te versterken.
 
Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 13 januari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Ramadan, examenrooster en Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Inschakelingsuitkering en schoolverlaters
 
In diezelfde plenaire vergadering werd ook een voorstel van resolutie over onderwijs in ontwikkelingssamenwerking besproken.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 7 januari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Leraren, directieleden en psychosociale problemen
 
► 
 
Onderwijs in vluchtelingenopvangcentra
 
► 
 
Seksuele opvoeding en externe organisaties
 
► 
 
Radicalisering en Brussels onderwijs
 
In diezelfde commissie werd ook het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 besproken.
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
een onderzoek naar de perceptie en motivatie in verband met reanimatie bij leerlingen, leraren en directieleden door de universiteiten van Gent en Antwerpen met de steun van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits
 
► 
 
de vormingen Multicultisexy rond praten over relaties en seksualiteit met jongeren met een dubbele cultuur door Jong & Van Zin
 
► 
 
de Dag van de Religieuze Film 2016 van vzw Men(S)tis op 8 februari 2016 te Hasselt
 
► 
 
het congres voor de Learner Autonomy Special Interest Group (LASIG) met als titel Fostering Learner Autonomy: Learners, teachers and researchers in action van Universiteit Antwerpen op 3 en 4 maart 2016
 
► 
 
De Karel de Grote-Hogeschool heeft een vacature voor een Hoofd Onderwijs- en studentenbeleid in de opleidingen van St-Lucas Antwerpen (m/v/x) - 50 %.
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Deugdelijk bestuur
 
Bij het nadenken over een geoptimaliseerde werking van het bestuur is het belangrijk oog te hebben voor diverse principes van goed bestuur, soms ook verwoord als deugdelijk bestuur.
 
We nodigen je uit op de vormingssessie in de regio Mechelen-Brussel op woensdag 20 januari 2016. We verkennen tijdens die sessie de inhoud van deugdelijk bestuur en de principes van goed bestuur die binnen onze ledenorganisatie voorgesteld worden. Kwaliteitsvol besturen in onderwijs wordt onder de loep genomen aan de hand van het ontwerp van de code van goed bestuur en een kijkwijzer.
Het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komt in elke regio in twee parallelle sessies aan bod. Niet alle sessies worden in elke regio aangeboden, maar elke sessie staat open voor geïnteresseerden uit alle regio's.
 
► 
 
Organisatie van inspraak (regio's West-Vlaanderen en Limburg)
 
► 
 
Organisatiemodellen (regio's Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Deugdelijk bestuur (regio Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Masterplan infrastructuur (regio Antwerpen)
 
Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Niet alle modules (inspraak, organisatiemodellen, deugdelijk bestuur en masterplan infrastructuur) worden in elke regio aangeboden . Je kunt ook inschrijven voor een module bij een andere regio. 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eerste onderwijscafé aan zee 'Vluchtelingenstroom: diversiteit omarmen, is mensen kansen geven'
 
Op donderdag 4 februari 2016 organiseren de vormingsmedewerkers voor besturen in de parochiezaal van Oostduinkerke, Vrijheidsstraat 7, van 14.30 tot 16.30 uur of van 18 tot 20 uur het eerste onderwijscafé voor bestuurders - en eventueel hun directies - onder de titel Diversiteit omarmen, is mensen kansen geven. 
 
Tijdens het onderwijscafé willen we bestuurders laagdrempelige referentiekaders aanbieden en hen ideeën laten uitwisselen over een actueel thema. Moderatoren zijn Chris Wyns en Gerda Bruneel, respectievelijk stafmedewerker en pedagogisch begeleider GOK, kansenbeleid en diversiteit binnen onze ledenorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Zij openen het onderwijscafé met enkele kaders over de uitdagingen die op scholen en besturen afkomen, en dagen de besturen en directies uit om erover na te denken en gedachten uit te wisselen. Er is ruimte tot gesprek en tot vragen stellen.
 
Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een jaar zonder pesticiden? Proficiat!
 
Ongeveer een jaar geleden werd de Vlaamse wetgeving om pesticiden te gebruiken strenger. Ook de federale wetgeving is aangepast, zo is bijvoorbeeld de fytolicentie nu verplicht. De brochure Pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om op een efficiënte manier je terreinen pesticidenvrij te beheren. Hieronder vind je de nodige informatie die je helpt bij het verderzetten van een pesticidenvrij beheer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2015
 
De nieuwe formulieren voor het opmaken van het jaarverslag zijn ter beschikking op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voor meer informatie over de formulieren of om een exemplaar op papier te verkrijgen kun je je wenden tot de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever of bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel.
 
De werkgever en het hoofd van de preventiedienst ondertekenen het ingevulde formulier. De werkgever stuurt dat formulier voor 1 april 2016 naar de inspectiedienst(en) die bevoegd is (zijn) voor zijn exploitatiezetel(s) (naar de betreffende regionale directie(s) Toezicht op het Welzijn op het Werk).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
ViP-dag of een dag voor Vertrouwen in Personen
 
Sinds de vernieuwde wetgeving in 2014 liggen de rollen en de verantwoordelijkheden van alle actoren in het psychosociaal welzijnsveld vast. De rol van de vertrouwenspersoon en die van de werkgever zijn duidelijker omschreven. 
 
De ViP-dag of een dag voor Vertrouwen in Personen is in de eerste plaats een opleidingsdag voor de vertrouwenspersonen, maar ook leidinggevenden binnen onderwijs zijn meer dan welkom. Tijdens de opleidingsdag krijgen de deelnemers de kans om hun vaardigheden aan te scherpen. Door het uitgebreide gevarieerde aanbod kan elke deelnemer een opleidingsdag op maat volgen. De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten inzake de verplichte supervisiedag die vertrouwenspersonen jaarlijks moeten volgen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
IPD 2016: nog 2 dagen om in te schrijven
 
Momenteel schreven al meer dan 50 000 leerlingen in voor onze interdiocesane proeven (IDP)! Wil jij ook nog inschrijven? Maak er dan snel werk van. Morgen sluiten we de inschrijvingen af.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Alle West-Vlaamse gemeenten organiseren Techniekacademie
 
Ook Knokke-Heist en Ruiselede starten met een Techniekacademie in samenwerking met Hogeschool VIVES. Daarmee beschikken alle 34 West-Vlaamse gemeenten over dergelijke academie. Ze wordt tussen 13 januari en 27 april 2016 georganiseerd. In totaal zullen 1 140 kinderen deelnemen. Maar liefst 102 techniekmentoren en 70 lokale bedrijfspartners zijn betrokken. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een partner. De Techniekacademies moeten kinderen tussen 10 en 12 jaar in contact brengen met techniek en technologie.
 
Gewoon basisonderwijs, Postinitieel onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook