Dit is Nieuwsbrief 32 van 10 maart 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 32 van 10 maart 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Congres katholiek onderwijs 2 juni 2016
►  Maartnummer Forum is verschenen
►  Vacature regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Regionale mededelingen secundair onderwijs Oost-Vlaanderen
►  Waar is mijn lerarenkaart?
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Personeel
►  Dienst Personeel op tweedaagse vorming
Curriculum & vorming
►  Proeftuinen en andere ondersteuningsinitiatieven voor de implementatie van Zin in leren! Zin in leven!
►  Misleidende communicatie van commerciële bedrijven over het nieuwe leerplan basisonderwijs
►  Nieuwe en te actualiseren opleidingsprofielen volwassenenonderwijs en basiseducatie
►  Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt
►  HBO5 winkelmanagement: eerste 26 afgestudeerden
Identiteit & kwaliteit
►  Internationale conferentie Linpilcare
 
 
 

   Algemeen

 
 
Congres katholiek onderwijs 2 juni 2016
 
Op donderdag 2 juni 2016 vindt in Leuven het Congres van het katholiek onderwijs plaats. Tot de thema's van het congres behoren de katholieke dialoogschool en de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Hou alvast de datum vrij. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in latere nieuwsbrieven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maartnummer Forum is verschenen
 
Het maartnummer van Forum is verschenen. In het hoofdartikel heeft directeur-generaal Lieven Boeve het over bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.​
 
Via de Forumzoeker krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je artikels apart downloaden en opzoeken, waaronder deze:
 
 
► 
 
Wie bepaalt wat op school geleerd wordt? Maatschappelijk debat eindtermen
 
► 
 
Op stap met de begeleiders competentieontwikkeling.​ M-​decreet
 
► 
 
Verslag studiebezoek Torriano school en Netley school in Londen
 
► 
 
Geen toogpraat in Oostduinkerke! Eerste praatcafé voor schoolbesturen
 
► 
 
Interview met de regiodirecteurs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werft met ingang van 1 augustus 2016, voor de pedagogische begeleiding van de regio Oost-Vlaanderen, een voltijds regiodirecteur (V/M) aan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Regionale mededelingen secundair onderwijs Oost-Vlaanderen
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Waar is mijn lerarenkaart?
 
Vanaf 2016 wordt de lerarenkaart niet langer automatisch naar je thuis opgestuurd. Heb je geen abonnement op Klasse, dan haal je je nieuwe lerarenkaart af in de bibliotheek. Op www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart kun je nagaan in welke lokale bibliotheek jouw lerarenkaart klaar ligt. Vul je stamboeknummer in en je krijgt alle informatie te zien. Op vertoon van je identiteitskaart haal je je nieuwe lerarenkaart 2016 af aan de balie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je deze actuele vraag die op 9 maart 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werd:
 
 
► 
 
 Plaatstekort in Brusselse Nederlandstalige scholen
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 3 maart 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Lesgeven in buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Stages en lerarenopleiding
 
► 
 
Lichamelijke opvoeding in basisonderwijs
 
► 
 
Bednet
 
► 
 
Raad van State en hoofddoekenverbod Gemeenschapsonderwijs
 
► 
 
Erkenning Prins van Luikschool
 
► 
 
Middagtoezicht en antipestbeleid
 
► 
 
Impact btw-verlaging scholenbouw
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
Franstalig onderwijs faciliteitengemeenten – Kostprijs
 
► 
 
Schoolinfrastructuur - Effectieve uitgaven
 
► 
 
M-decreet - Leerlingen met een beperking
 
► 
 
Werkplekleren - Deeltijds beroepssecundair onderwijs
 
► 
 
Buitengewoon secundair onderwijs - Leerlingen ouder dan 21 jaar
 
► 
 
Verhoging kleuterparticipatie - Visie en actieplan
 
► 
 
Niet-hoger onderwijs – Pleegzorgverlof
 
► 
 
Localisatie verdwaalde kinderen - Intelligent fluohesje
 
► 
 
Islamitische basisschool Mechelen - Erkenning en subsidiëring
 
► 
 
Imago Brussel bij scholen in Vlaanderen - Geannuleerde schooluitstappen
 
► 
 
Onderwijsnetwerk islamexperten tegendiscours – Evaluatie
 
► 
 
Onderwijs – Capaciteitsproblematiek
 
► 
 
Doorlichting basisscholen - Lichamelijke Opvoeding (2)
 
► 
 
Doorlichting basisscholen - Lichamelijke Opvoeding (3)
 
► 
 
Schooluitstappen naar moskeeën – Evaluatie
 
► 
 
Universiteiten Gent en Antwerpen - Reanimatieonderzoek in scholen
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
een vorming over tienerzwangerschap op donderdag 21 april 2016 in Antwerpen en op dinsdag 26 april 2016 in Heverlee door Fara, luister- en informatiepunt over zwangerschapskeuzes
 
► 
 
de reflectiedag 'Dirco's en Codi's bouwen bruggen!' op dinsdag 26 april 2016 in het Elewijt Congrescentrum waar leidinggevenden uit het basis- en secundair onderwijs samenkomen rond een aantal thema's
 
► 
 
de 'Dagen van het ondersteunend personeel' op donderdag 28 april 2016 en op donderdag 19 mei 2016 in Antwerpen door het Centrum Nascholing Onderwijs
 
► 
 
de 'Dag van de socio-emotionele leerlingbegeleiding in het so 2016' op vrijdag 20 mei 2016 in Wilrijk door het Centrum Nascholing Onderwijs
 
► 
 
de studiedag ‘Gedreven mensen, bevlogen scholen. Werk maken van HR- en Loopbaanbeleid in onderwijs’ op vrijdag 27 mei in Antwerpen door het Centrum Nascholing Onderwijs, de Antwerp Management School, de Artevelde Hogeschool en de Tabor-groep
 
 
► 
 
meer dan twintig lezingen door de nieuws- en sportredactie van de VRT, van wereldpolitiek en economie tot sport en film, zijn ter beschikking gesteld via hetvooruitzicht2016.be en via het YouTubekanaal van deredactie.be
 
► 
 
het Sint-Jozefsinstituut uit Tielt heeft als eerste een inzending klaar voor Safety Tunes, het EU-project over verkeersveiligheid voor bso- en tso-scholen, dat in België door Mobiel 21 gecoördineerd wordt
 
► 
 
Op zondag 31 januari 2016 startte de negende editie van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade. De Olympiade richt zich tot leerlingen van het secundair onderwijs (voornamelijk van de derde graad) en wil hun interesse voor sterrenkunde en aanverwante wetenschappen aanwakkeren. De deadline voor deelname is 30 maart 2016
 
► 
 
Thomas More Hogeschool stelt voor: een eksokeletonpak of staprobot
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Dienst Personeel op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart 2016 heeft de Dienst Personeel een tweedaagse vorming. Dat betekent dat er geen telefonische permanentie is en dat je vragen best via e-mail stelt. Bij dringende gevallen kun je directeur Marc Keppens bereiken op het nummer 0476 60 88 24.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Proeftuinen en andere ondersteuningsinitiatieven voor de implementatie van Zin in leren! Zin in leven!
 
Je kunt je niet langer kandidaat stellen voor de proeftuinen van 'Zin in leren! Zin in leven!'. We hebben 117 kandidaat-scholen uit het katholiek gewoon- en buitengewoon basisonderwijs. Daaruit selecteren we tegen eind maart een zo gevarieerd mogelijke groep proeftuinscholen. Voor de niet-geselecteerde en alle andere katholieke basisscholen plannen we vanaf september 2016 diverse wegen voor de ontdekking van het leerplanconcept:
 
 
► 
 
een halve dag kennismakingssessie, al dan niet gevolgd door werkwinkels
 
► 
 
begeleidingsinitiatieven op maat vanuit de regionale begeleidingsdiensten
 
► 
 
leerplanacademies voor directies en beleidsmedewerkers waarin inhouden van het leerplanconcept verdiept worden
 
► 
 
een leertraject met kernteams uit verschillende scholen
 
Over al die begeleidingsinterventies lees je meer, zodra het nascholingsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bekendgemaakt wordt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Misleidende communicatie van commerciële bedrijven over het nieuwe leerplan basisonderwijs
 
Op sociale netwerksites en via brochures gebruiken enkele commerciële bedrijven elementen en illustraties uit ons nieuwe leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!'. Ze doen dat zonder enige toestemming van ons. De aangeboden informatie is bovendien vaak gewoon onjuist. We willen je daarom waarschuwen voor elke vorm van communicatie hierrond die door commerciële bedrijven op dit moment gevoerd wordt. Hun informatie is misleidend en past op geen enkele manier in de implementatie van ons nieuwe leerplan.
 
Gelieve ons te melden, wanneer je door commerciële bedrijven daaromtrent gecontacteerd zou worden. Op die manier kunnen we tijdig ingrijpen. Je kunt daarvoor contact opnemen met Anne Verhoeven, teamverantwoordelijke basisonderwijs (anne.verhoeven@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 08 05).
 
Actuele informatie over ons nieuwe leerplanconcept kun je altijd raadplegen op de thematische pagina 'Zin in leren! Zin in leven!'.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe en te actualiseren opleidingsprofielen volwassenenonderwijs en basiseducatie
 
In het kader van de netoverschrijdende ontwikkeling van opleidingsprofielen voor de basiseducatie en voor het secundair volwassenenonderwijs ontvingen alle centra vorige vrijdag een bevraging over prioritair te actualiseren of nieuw te ontwikkelen opleidingsprofielen. Aan de hand daarvan wordt een lijst opgesteld met prioritair nieuw te ontwikkelen of te herwerken opleidingsprofielen voor het schooljaar 2016-2017 en het aanvragen van een opportuniteitsadvies bij de onderwijsoverheid.
 
Je kunt een beroep doen op de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor verdere ondersteuning of bijkomende info. Neem daarvoor contact op met Monique De Ridder (monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen). Houd er rekening mee dat je je input uiterlijk 22 april 2016 bezorgt aan Frederik Vanroelen (frederik.vanroelen@g-o.be). Gelieve Monique De Ridder (monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen) daarbij in cc te plaatsen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt
 
De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) stelde een rapport op over de doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt. Ruim 80 procent van de doctors stroomt door naar arbeidsmarktsectoren buiten de universiteit. De VRWI heeft een advies geformuleerd bij zijn rapport en somt daarin veertien beleidsmaatregelen op die de doorstroom vlotter kunnen laten verlopen. In afwachting van het verslag van de gedachtewisseling van 3 maart 2016 in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid op de website van het Vlaams Parlement, geven we hierbij enkele thema’s van onderwijscommissarissen tijdens de gedachtewisseling en de slides van professor Lemahieu.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
HBO5 winkelmanagement: eerste 26 afgestudeerden
 
Vlaanderens allereerste HBO5-studenten winkelmanagement krijgen hun diploma. Dat wordt hen uitgereikt op vrijdag 11 maart aan Hogeschool VIVES campus Kortrijk. In september 2016 mogen 7 hogescholen en hun samenwerkingsverband ermee starten, maar in VIVES liep er al een proefproject in afstandsonderwijs. De opleiding winkelmanagement loopt over 2 jaar. Ze leidt mensen op voor een leidinggevende job in een retailomgeving.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Internationale conferentie Linpilcare
 
Linpilcare is een Erasmus+ KA2-project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met partners uit Estland, Portugal, Groot-Brittannië, Slovenië en Nederland. Het project ontwikkelt een denkkader en tools voor praktijkonderzoek, professionele leergemeenschappen en toegang tot academisch onderzoek.
De eerste internationale Linpilcare conferentie vindt plaats in Tartu, Estland van 3 tot 5 oktober 2016. Hou alvast de datum vrij. Meer informatie vind je op http://linpilcare.eu/. Inschrijven kan bij Rik Vanderhauwaert (rik.vanderhauwaert@katholiekonderwijs.vlaanderen) en Marleen Clissen (marleen.clissen@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook