We bezorgen je een extra nieuwsbrief over het nieuwe inschrijvingsrecht.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
We bezorgen je een extra nieuwsbrief over het nieuwe inschrijvingsrecht.

 

   Lerenden

 
 
Het nieuwe inschrijvingsrecht is ingegaan: neem je beslissingen op tijd!
 
Op 1 september 2019 zijn de nieuwe regels voor het inschrijven van leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 ingegaan. Het decreet werd gestemd op 24 april 2019 en verscheen in het Belgisch Staatsblad.
 
Basisscholen
 
Basisscholen moeten tegen 15 november 2019 belangrijke beslissingen nemen. Ze moeten beslissen of ze willen kunnen weigeren op basis van capaciteit en bijgevolg digitaal moeten aanmelden. Ze moeten ook aangeven met welk aanmeldingsdossier ze zullen werken, een standaarddossier of een eigen dossier. Aangezien aanmeldende scholen verplicht samenwerken binnen gemeenten is overleg vóór 15 november noodzakelijk.
 
Secundaire scholen
 
Secundaire scholen hebben tijd tot 31 januari 2020 om beslissingen te nemen. Zij moeten voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar voor het eerste leerjaar van de eerste graad digitaal aanmelden als ze leerlingen willen kunnen weigeren omwille van capaciteit. Zij moeten ook overleggen met de andere weigerende en dus aanmeldende scholen in hun gemeente.
 
Buitengewoon onderwijs
 
Het buitengewoon onderwijs moet tegen 15 februari 2020 beslissingen nemen over het al dan niet moeten aanmelden, want ook voor het buitengewoon onderwijs is aanmelden verplicht als ze leerlingen willen kunnen weigeren op basis van capaciteit. Nieuw voor het buitengewoon ondrewijs is ook de komst van een ‘platformwerking’ wat moet garanderen dat elke leerling een plaats krijgt.
 
Ondersteunende materialen
 
Er is dus veel overleg nodig, ook netoverstijgend! Op onze website vind je bij het thema inschrijvingen de materialen die je kunnen ondersteunen bij al dat voorbereidend overleg.
 
Op de website van Agodi  vind je meer informatie over de stappen die je moet zetten. De standaarddossiers voor het gewoon basisonderwijs zijn al beschikbaar.
 
Je kunt terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden. De regionale ankerfiguren besturen en de BOS-begeleiders kunnen je ondersteunen bij het voorbereiden van het lokaal overleg over het aanmeldings- en inschrijvingsgebeuren.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook