Met deze extra nieuwsbrief informeren we je over de uitkomst van het sociaal overleg van vanmiddag. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief informeren we je over de uitkomst van het sociaal overleg van vanmiddag. 

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Op 1 september gaan alle leerlingen naar school!
 
Vanmiddag was er overleg tussen de sociale partners, de minister van Onderwijs en de GEES (de groep van experten belast met de exitstrategie) over de start van het schooljaar. De virologen benadrukten de ernst van de verspreiding van het coronavirus, maar wezen ook op de positieve signalen. Zo blijkt uit analyses van Sciensano dat kinderen op school nauwelijks risico lopen om besmet te worden. Op basis van die analyses en andere recente wetenschappelijke inzichten werd beslist om het Vlaamse onderwijs op 1 september te laten starten in code geel. Lokale besturen krijgen de bevoegdheid om indien nodig de maatregelen te verstrengen. Wat betekent dat nu concreet?
 
 
De aanpak voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs stond vanmiddag niet ter discussie: in elke situatie worden alle leerlingen er elke dag op school verwacht. Afhankelijk van de kleurcode gelden dan wel verscherpte (hygiëne)maatregelen. 
 
Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs is de situatie anders: afhankelijk van de kleurcode kunnen meer of minder leerlingen naar school. De gesprekspartners opteerden daarom voor een fijnmazige aanpak die lokale verschillen toelaat. Daardoor kunnen zoveel mogelijk leerlingen elke dag naar school in zo veilig mogelijke omstandigheden.
 
De virologen oordeelden dat in code geel alle leerlingen van het secundair onderwijs elke dag naar school kunnen gaan. Dat is een versoepeling ten aanzien van het eerdere scenario. Wel gelden er een strengere mondmaskerplicht, sterkere restricties voor de aanwezigheid van niet-essentiële derden op school en beperkingen bij extra-murosactiviteiten (tijdelijk).
 
Wanneer lokaal tot code oranje overgegaan wordt, gaan alle leerlingen uit het secundair onderwijs de eerste vier dagen naar school. Het begin van het schooljaar is immers cruciaal. Nadien geldt enkel voor de tweede en derde graad (in de regel) een week-om-weekregeling.
 
Alle leerlingen zullen dus op 1 september op de schoolbanken zitten. Daar zijn we uiteraard heel blij om! Leerlingen hebben immers - zo werd de voorbije dagen door heel wat experten beklemtoond - grote nood aan de structuur van het schoolse leven en de sociale contacten. 
 
We zijn ons ervan bewust dat de start van het schooljaar niet gemakkelijk zal zijn en heel wat van jullie zal vragen. Heb je vragen, suggesties en bezorgdheden, geef ze ons dan zeker door. We ondersteunen je graag en ze helpen ons ook om de organisatie van het schooljaar verder te verfijnen. Volgende week vergaderen we verder om de modaliteiten uit te werken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook