Dit is Nieuwsbrief 62 van 1 december 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 62 van 1 december 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Engagementsverklaring over gezonde drankjes en tussendoortjes op school
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen reduceert de eigen CO₂-uitstoot en neemt klimaat en duurzaamheid op in de leerplannen
►  Kerstversiering bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankzij leerlingen
►  Nieuwe raamovereenkomst voor scholen: Schoolnet+
►  Parlementaire activiteiten
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Initiatieven van externen
►  Nazicht persoonsgegevens
Bestuur & organisatie
►  BOS en de gevolgen voor het personeel
►  Procura: opleidingen voor bestuurders
Lerenden
►  Lesmap rond Layla M. om te werken rond radicalisering
Curriculum & vorming
►  Zin in … IDP 2017? De inschrijvingen starten vandaag
►  ‘Dag van de geïntegreerde educaties’ op donderdag 30 maart 2017
►  Overzicht nascholingen implementatie nieuwe opleidingsprofielen ICT secundair volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 2
►  Leeftocht december 2016: Harmonie en dissonanten
 
 
 

   Algemeen

 
 
Engagementsverklaring over gezonde drankjes en tussendoortjes op school
 
fruitautomaat   Op 28 november ondertekenden de verschillende onderwijsverstrekkers een engagementsverklaring over gezonde drankjes en tussendoortjes op school. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt dat engagement op omdat gezond leven een invloed heeft op de schoolresultaten, de concentratie en het welbevinden van kinderen en jongeren. Met de engagementsverklaring willen we scholen, centra en academies ondersteunen om stapsgewijs tot een evenwichtig gezondheidsbeleid voor dranken en tussendoortjes te komen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen reduceert de eigen CO₂-uitstoot en neemt klimaat en duurzaamheid op in de leerplannen
 
Vlaamse Klimaattop  
 
Op 1 december 2016 vindt in Gent de Vlaamse Klimaattop plaats. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich om een actieve rol op te nemen in het streven naar energie-efficiëntie en CO₂-reductie. 
 
Daartoe zullen wij:
 
 
► 
 
een structurele aanpak uitwerken om te komen tot een verbetering van energie-efficiëntie en tot een CO₂-reductie en verder beleid voeren voor duurzame ontwikkeling;
 
► 
 
in de toekomstige leerplannen expliciet aandacht besteden aan de thema’s klimaat en duurzaamheid. Duurzaamheid is een belangrijk gegeven in het vormingsconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kerstversiering bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankzij leerlingen
 
ColomaPlus Mechelenheilige familie brugge
 
Maandag 28 november 2016 hebben leerlingen van Colomaplus Mechelen (kso) kerstdecoratie geplaatst op verschillende verdiepingen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hun kerstpoppen zorgen voor een gezellige kerstsfeer in het gebouw.
 
Ook het onthaal werd in een winters kleedje gestoken dankzij een heus kerstbos van het Technisch Instituut Heilige Familie Brugge (bso). Op woensdag 7 december 2016 plaatsen de leerlingen (7-10 jaar) van het deeltijds kunstonderwijs van de Sint-Lukas Academie in Schaarbeek ook nog versiering op een aantal verdiepingen.
 
Bedankt aan de scholen voor hun mooie creaties!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst voor scholen: Schoolnet+
 
Het Departement Onderwijs en Vorming heeft een nieuwe raamovereenkomst afgesloten met Telenet. Daardoor krijgen scholen in het leerplicht- en het volwassenenonderwijs de komende drie jaar toegang tot een betaalbaar aanbod aan hoge internetbandbreedtes en enkele extra diensten. Scholen hoeven dus niet langer een aanbestedingsprocedure te volgen en er is geen extra administratie.
 
De scholen kunnen zelf hun bandbreedte kiezen. Aansluiten kan via glasvezel of coax. Daarnaast kunnen nog extra modules worden toegevoegd zoals professionele beveiligingsopties, krachtige wifi en een back-uplijn voor een gegarandeerde continuïteit. Alle details op www.telenet.be/schoolnet.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 30 november 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
TIMMS-resultaten 2015
 
Commissie Onderwijs
 
Op 24 november 2017 gaf minister Hilde Crevits in de commissie antwoord op de vragen die de week daarvoor gesteld werden over de onderwijsbegroting 2017, het programmadecreet en de beleidsbrief Onderwijs 2016-2017.
 
Vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen voor de maand december zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
e   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nazicht persoonsgegevens
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwerkt - met de grootste zorg voor de privacy - persoonsgegevens over jou: ofwel omdat je werkzaam bent binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen ofwel omdat je gebruik maakt van onze diensten (bv. nascholing, nieuwsbrieven). We willen de gegevens actueel houden en doen vanaf 2 december 2016 een extra controle. We gaan na of je e-mailadres uniek is en of je geboortedatum ingevuld is. Zo kunnen we dubbele registraties vermijden.
 
Concreet: na aanmelden op de website of een andere toepassing van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal een tussenscherm verschijnen zoals de handleiding verduidelijkt. Natuurlijk krijg je dat enkel te zien, als je gegevens niet volledig zijn. Wanneer je de ontbrekende gegevens aanvult, krijg je het scherm niet meer te zien.
 
Indien je problemen hebt met het aanvullen van jouw gegevens, neem dan contact met gegevensbeheer@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
BOS en de gevolgen voor het personeel
 
BOS   Besturen vragen ons geregeld wat de impact zal zijn van een bestuurlijke schaalvergroting voor hun  personeelsleden. De concrete gevolgen voor de statutaire rechten van het personeel zijn op dit ogenblik nog niet gekend. De koepels, vakorganisaties en de overheid zijn daarover nog in overleg.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Procura: opleidingen voor bestuurders
 
Procura  
 
De collega's van PROCURA, kenniscentrum voor non-profit en sociale economie van beweging.net, voorzien een aantal interessante opleidingen voor bestuurders.
 
Je vindt het aanbod op de website van PROCURA.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Lesmap rond Layla M. om te werken rond radicalisering
 
Layla M  
 
De film Layla M. vertelt het verhaal van een radicaliserend Nederlands meisje. De film en bijbehorende lesmap kun je gebruiken als je wil werken rond radicalisering, terrorisme, burgerzin, conflicthantering, identiteit, de invloed van sociale media en internet, de multiculturele samenleving en religie. In de lesmap staat voldoende informatie en vind je een methodische omkadering om de film te duiden en te verwerken. 
 

Je vindt de lesmap terug op onze website bij het thema Radicalisering.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zin in … IDP 2017? De inschrijvingen starten vandaag
 
Nemen jouw leerlingen ook dit schooljaar deel aan onze interdiocesane proeven (IDP)? Je kunt hen dan vanaf vandaag - 1 december 2016 - tot en met vrijdag 20 januari 2017 inschrijven via onze toetsomgeving. Zodra je inschrijving in orde is, ontvang je van ons een bevestigingsmail.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
‘Dag van de geïntegreerde educaties’ op donderdag 30 maart 2017
 
ZILL  
Op donderdag 30 maart 2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studiedag voor organisaties en diensten met een educatief aanbod binnen maatschappelijke thema’s. Noteer alvast de datum in je agenda! We laten je dan kennismaken met het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!Meer informatie over de inschrijvingsmodaliteiten volgt binnenkort. Je vindt een uitgebreide beschrijving van de studiedag in het document 'Dag van de geïntegreerde educaties'.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Overzicht nascholingen implementatie nieuwe opleidingsprofielen ICT secundair volwassenenonderwijs
 
De begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs hebben een aantrekkelijk algemeen nascholingsaanbod opgesteld om de implementatie van de nieuwe opleidingsprofielen ICT secundair volwassenenonderwijs te ondersteunen. De nascholingen zijn voor iedere ICT-leraar interessant, ongeacht in welke ICT-opleiding je lesgeeft. Daarom doen we een warme oproep om de nascholingen te volgen. Ze ondersteunen de vakteams bij de overgang van het oude opleidingsprofiel naar de nieuwe opleidingsprofielen.
 
Dit is het aanbod:
 
 
► 
 
Online veiligheid en privacy
 
► 
 
Kritisch omgaan met digitale informatie
 
► 
 
Auteursrechten en licentietypes
 
► 
 
Digcomp + bezoek aan Future Classroom
 
► 
 
Competentiegericht lesgeven met authentieke taken
 
De volledige uitleg, de precieze data en de mogelijkheid tot inschrijving kun je vinden op de website nieuwe opleidingsprofielen ICT. De inschrijvingen starten vandaag.  
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 2
 
advent  
 
'Advent: akkoord?' Dat is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou ook voor de tweede week van de advent een weekbezinning aanbieden om bij deze sterke tijd stil te staan.
 
Op de website van gezinspastoraal vind je nog meer ideeën om Kerstmis voor te bereiden en de advent volop te beleven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht december 2016: Harmonie en dissonanten
 
Leeftocht  
 
Wie verlangt er niet naar om onze wereld te helpen omvormen tot een harmonisch samenspel, in eenklank met jezelf, met de mensen om je heen en met God? Zover is het echter nog niet. Een krachtige tegenstem is nodig om het die richting op te sturen. Zoals de stem van Jezus.
 
 
 
Advent is een sterke tijd om zo'n stem te laten klinken. Akkoord?
Het nummer, de XXL en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het decembernummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook