In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Lerenden

 
 
Klassenraden op afstand en digitale rapporten en oudercontacten in het basisonderwijs
 
Door de huidige omstandigheden overwegen heel wat klassenraden om op het einde van het schooljaar hun vergaderingen op afstand te laten verlopen. Dat kan. In het draaiboek (zie p. 14) wordt die werkwijze zelfs aangeraden: “Vergader digitaal met werkgroepen, ouderraad, schoolteam, deliberaties ... Vermijd fysieke vergaderingen met grote groepen. Voorzie bij fysieke vergaderingen hier minstens 4m² per persoon”.
 
We raden scholen ook aan om de rapportuitreiking en de oudercontacten in alle leerjaren digitaal te laten verlopen. Voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven of bij andere gegronde redenen, moeten het afhalen van het rapport en/of het oudercontact wel fysiek mogelijk blijven. Hier kan je lezen wat voor de klassenraden en oudercontacten op afstand belangrijk is.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update ‘Evalueren en delibereren in coronatijden: specifieke aanbevelingen voor het voltijds secundair onderwijs’
 
We vulden de mededeling verder aan op basis van vragen van scholen en verduidelijkingen van de overheid:
 
 
► 
 
Het draaiboek vraagt om de resterende onderwijstijd te maximaliseren en de eventuele examens best enkel in de laatste week van juni te organiseren. Maar om die evaluatieperiode voor de scholen werkbaar te houden, is de school niet gehouden aan het maximale aantal halve of volle dagen dat de leerlingen van een bepaald heropgestart leerjaar naar school komen.
 
► 
 
We verwijzen naar de modelbrief die we op 15 mei via de nieuwsbrief verspreidden. Scholen kunnen zich daarop baseren om de ouders en leerlingen te informeren over de nieuwe afspraken over evaluatie en deliberatie.
 
► 
 
Binnen het flexibel leertraject waarbij de delibererende klassenraad voor alle leerlingen van een bepaald structuuronderdeel (in een 1ste leerjaar van een graad) vooraf beslist om de delibererende klassenraad uit te stellen tot het einde van het 2de leerjaar van de graad is het niet mogelijk om het 1ste leerjaar van de graad over te zitten in hetzelfde structuuronderdeel.
 
► 
 
Een delibererende klassenraad is verplicht om bij de uitreiking van een oriënteringsattest B een gunstig of ongunstig advies met betrekking tot het overzitten van het leerjaar te formuleren. Enkele weken geleden besliste de Vlaamse regering dat die verplichting ook geldt voor leerlingen van het eerste leerjaar A of B na het behalen van een oriënteringsattest A met beperkingen.
 
► 
 
Delibererende klassenraden kunnen op afstand verlopen, bijvoorbeeld via video- of teleconferentie. De school denkt vooraf best na over randvoorwaarden als veilige software, het ondertekenen van de notulen en over hoe een eventuele stemming verloopt.
 
► 
 
We raden scholen aan om de eindbeslissing (rapportuitreiking) en de oudercontacten digitaal te laten verlopen. Voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven of bij andere gegronde redenen, moeten het afhalen van het rapport en/of het oudercontact wel fysiek mogelijk blijven.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leidraad dossier zomerscholen
 
Onderwijsinstellingen, lokale besturen en provinciebesturen kunnen tot en met vrijdag 5 juni een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse overheid om tussen 6 juli en 28 augustus 2020 een of meerdere zomerscholen te organiseren. Met deze ondersteuningsgids brengen we enkele cruciale elementen van het dossier onder de aandacht. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Resultaten online bevraging door kinderrechtencommissariaat bekend
 
Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44 000 de vragenlijst #jongerenovercorona in. Mede dankzij jullie kwam de enquête tot in de huiskamer terecht of – in de moeilijke omstandigheden van de coronaperiode – tot op de drempel bij jullie leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren door een moeilijke periode gaan. Een filmpje gidst jullie snel door de resultaten.
 
Alle resultaten zijn gebundeld in een rapport en hebben geleid tot een advies voor het beleid.
 
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook