Dit is Nieuwsbrief 66 van 12 januari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 66 van 12 januari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwjaarswensen directeur-generaal
►  Geen telefonische permanentie op vrijdagmiddag 13 januari 2017
►  Januari-februarinummer van 'In dialoog' verschenen
►  Eerste nieuwsbrief voor leraren van regio Limburg
►  Personaliseer de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving december 2016
►  Like ons op Facebook!
►  Maandbericht secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nacholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Psychosociale risico's op het werk: regelgeving en preventie
►  Nieuw nummer van VONDeling
Lerenden
►  Nota van de minister van Onderwijs over het ondersteuningsmodel
Curriculum & vorming
►  Zin in … IDP 2017: jij schreef je toch ook al in?
►  Studiedag CLIL in de focus - 13 februari 2017
►  Gratis nascholingsaanbod Zin in … STEM!
Identiteit & kwaliteit
►  Erasmus+ KA1 consortium ‘Leiders in Leren’
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwjaarswensen directeur-generaal
 
Lieven Boeve   Beste wensen voor een opperbest 2017! 2016 was het jaar waarin we de drie werven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorstelden: de katholiek dialoogschool als nieuw pedagogisch project, de reorganisatie van het katholieke schoollandschap via bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, en de omvorming van onze koepelorganisatie naar een netwerkvereniging.
 
2017 biedt ons opnieuw de kans om – eigentijds tegendraads – kwaliteitsvol onderwijs te realiseren, met het project van de katholieke dialoogschool als leidraad. Een project dat verbindt, en gemeenschappelijke grond zoekt in alle verscheidenheid. Een project waarvoor we ook in 2017 samen verantwoordelijkheid opnemen, ten dienst van de vele kinderen, jongeren en volwassenen die voor hun vorming aan ons toevertrouwd worden en op ons rekenen. Hartelijk dank voor jullie grote professionaliteit, inzet en enthousiasme!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen telefonische permanentie op vrijdagmiddag 13 januari 2017
 
Op vrijdagmiddag 13 januari 2017 houden de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Er is dan geen telefonische permanentie. We beantwoorden je e-mails zo snel mogelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Januari-februarinummer van 'In dialoog' verschenen
 
 
 
Vorige week verscheen het januari-februarinummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer.
 
Via de artikelzoeker van 'In dialoog' krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Deze artikels kun je lezen in het derde nummer van 'In dialoog':
 
 
► 
 
Het vierde jaar van de legislatuur.​ Edito
 
► 
 
Werken aan een verbindend schoolklimaat
 
► 
 
Hoe een onderwijsdecreet tot stand komt: lerarenopleiding
 
► 
 
Bakstenen en belastingen.​ Invloed van diversificatie en uitbreiding van activiteiten in scholen op fiscale gunstmaatregelen
 
► 
 
Frisdrankautomaten.​ Pro-​Contra
 
► 
 
Toekomstgerichte innovatie voor het volwassenenonderwijs
 
► 
 
Boekrecensies
 
► 
 
Vormen en implicaties van de STEM-​dynamiek in het Vlaams secundair onderwijs
 
► 
 
Duaal leren: oude wijn in nieuwe zakken?
 
► 
 
Vroegtijdig schoolverlaten .​.​.​ onder leraren.​ Drieluik
 
► 
 
Jezus is niet los verkrijgbaar.​ Geloven vandaag
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eerste nieuwsbrief voor leraren van regio Limburg
 
Nieuwsbrief regio Limburg   Deze week werd de eerste nieuwsbrief voor leraren van regio Limburg verstuurd. Wil je de nieuwsbrief vanaf nu ook ontvangen? Schrijf je dan in op de regionale nieuwsbrief en ontvang hem maandelijks in je mailbox. We willen graag zo veel mogelijk leraren bereiken. Daarom vragen we je om het bericht door te sturen of uit te hangen in de lerarenkamer. Alvast bedankt!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Personaliseer de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Al 2 200 lezers personaliseerden hun nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wil jij ook een nieuwsbrief meer op jouw maat ontvangen? Geef dan aan voor welke doelgroepen en regio's je nieuws wil ontvangen. Klik onderaan in de nieuwsbrief op de link 'Voorkeuren voor nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd en je kan er eenvoudig je voorkeuren instellen. Bij vragen kan je e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving december 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van december 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs - 21 december 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 22 december 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs - 13 december 2016
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Like ons op Facebook!
 
Like ons op Facebook   Naast een twitteraccount beschikt Katholiek Onderwijs Vlaanderen nu ook over een facebookpagina. Volg ons op Facebook en blijf ook langs die weg op de hoogte!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandbericht secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
De januari-editie van de maandberichten voor het katholiek secundair onderwijs van de Pedagogische Begeleiding Regio Mechelen-Brussel is beschikbaar op de website van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen voor de maand januari zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, deze week beantwoordde.
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 11 januari 2017 beantwoordde:
 
 
► 
 
Hervorming secundair onderwijs
 
► 
 
Onderwijs aan overgeplaatste jonge asielzoekers
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst een aantal vormingen in de kijker voor leraren basisonderwijs, secundair onderwijs en niveauoverstijgend.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nacholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Vormingscentrum Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker:
 
 
► 
 
Muziek, een krachtig middel voor gedragsbeïnvloeding op 19 januari 2017
 
► 
 
Hechtingsstoornissen op 25 januari 2017
 
► 
 
Het innerlijke verhaal tastbaar maken. Therapeutisch werken met beeldend materiaal op 26 januari 2017
 
► 
 
Introductie verbindende communicatie op 27 januari 2017
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   Pedic, het pedagogisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst een aantal niveauoverstijgende vormingen en vormingen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Psychosociale risico's op het werk: regelgeving en preventie
 
Sinds de laatste wetswijziging heeft elke werkgever de verplichting om de kans zo klein mogelijk te maken dat één of meer van zijn werknemers psychische en/of lichamelijke schade ondervinden op het werk, niet enkel meer ten gevolge van pesten en grensoverschrijdend gedrag, maar ook ten gevolge van stress, burn-out en/of ernstige conflicten. Werken aan meer welzijn op het werk is een uitdaging voor elke leidinggevende. In een gratis nascholingssessie op woensdag 18 januari 2017 van 9.30 tot 12.30 uur buigen wij ons samen over de consequenties van de regelgeving over welzijn op het werk voor jouw school. Verder verkennen wij samen hoe je het welzijn en welbevinden van je medewerkers kunt verhogen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
VONDeling   Het 21e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere de nieuwjaarsbrief van de nieuwe biscchoppelijk afgevaardigde, evolutie BOS ...
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nota van de minister van Onderwijs over het ondersteuningsmodel
 
Deze week legde de minister van onderwijs haar nota over het ondersteuningsmodel voor advies voor aan de VLOR. Begin november was er een consultatienota met een ruwe schets van de hervormingsplannen op korte en lange termijn. Op basis van alle verkregen input bezorgde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een reactie aan de overheid (Nieuwsbrief 65 van 22 december 2016). Tegelijkertijd bezorgden wij de voorlopige visietekstOnderwijs voor alle leerlingen in 2025’, goedgekeurd door de raad van bestuur op donderdag 15 december 2016.
 
Op basis van de verkregen feedback van alle betrokkenen hebben kabinet en departement de nota herschreven. In deze tekst legt de Vlaamse Regering binnen de beschikbare kredieten de principes van het ondersteuningsmodel vast. Deze principes worden nu voor advies voorgelegd aan de VLOR en zijn de basis van verder regelgevend werk, dat uitwerking heeft op 1 september 2017.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt nu een advies- en overlegprocedure via een transversale directiecommissie (gezamenlijk BuO, BaO en SO) op 12 januari, een gemeenschappelijke vergadering van het Vlaanderenbreed Overleg van de Niveaucoördinatoren, een transversale adviesraad (gezamenlijk BuO, BaO en SO) op 17 januari, en het colloquium buitengewoon onderwijs op 20 januari. Onze reactie op de consultatienota en de voorlopige visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025’ zullen de toetssteen zijn.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zin in … IDP 2017: jij schreef je toch ook al in?
 
IDP  
 
Voor de kerstvakantie gingen de inschrijvingen voor onze interdiocesane proeven (IDP) open. Op onze IDP-website kun je volgen hoeveel leerlingen ondertussen al ingeschreven zijn. Vorig jaar waren dat er meer dan 59 000.
 
 
 
Inschrijven kan nog tot vrijdag 20 januari 2017 via onze toetsomgeving. Het stappenplan ‘Hoe schrijf ik in voor IDP’ loodst je door de inschrijvingsmodule. Als jouw inschrijving in orde is, ontvang je een bevestigingsmail.
 
Kijk je ook de e-mailadressen na van de teamleden die meewerken aan IDP? Ook dat doe je in de toetsomgeving via ‘Schoolgegevens beheren’. Zo zijn we er zeker van dat onze e-mails bij de juiste mensen terechtkomen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag CLIL in de focus - 13 februari 2017
 
CLIL  
 
Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts de gratis studiedag ‘CLIL in de focus. Een praktische kijk op Content and Language Integrated Learning’. De studiedag vindt plaats op 13 februari 2017 van 9 tot 17 uur in Gent.
 
De tweede editie van de Vlaamse studiedag over Content and Language Integrated Learning (CLIL) beoogt leraren en directies van ervaren, beginnende of belangstellende CLIL-scholen te steunen en te prikkelen. Een line up van boeiende sprekers, onder wie internationaal expert Phil Ball, inspireren jou met presentaties, panelgesprekken, intervisie en (vak)workshops.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis nascholingsaanbod Zin in … STEM!
 
STEM is een letterwoord dat staat voor ‘Science, Technology, Engineering en Mathematics’. Door in onze dagelijkse onderwijspraktijk in te zetten op STEM, stimuleren we bij onze leerlingen een onderzoekende houding, creativiteit en innoverende ideeën. Zij gaan gericht de wereld rondom hen verkennen. Op die manier helpen we hen uitgroeien tot kritische burgers.
 
Tegelijkertijd is STEM een handig aanknopingspunt om concreet met het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! aan de slag te gaan.
 
We maken je daarom warm voor ons gratis nascholingsaanbod Zin in … STEM! Meer informatie over dat nascholingsproject vind je in het nieuwsbericht van 7 december 2016. Je kunt je inschrijven via onze nascholingswebsite.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Erasmus+ KA1 consortium ‘Leiders in Leren’
 
Erasmus+   Wil je school volgend schooljaar internationaal leren over leiderschap en leren? Dan kun je voor het schooljaar 2017-2018 als consortiumpartner instappen in het Erasmus+ KA1 consortium ‘Leiders in Leren’. Het consortium zal gecoördineerd worden door de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO). Samen met andere scholen (consortiumpartners), zal het consortium internationaal verkennen op welke manier het leren in je school geoptimaliseerd kan worden en op welke manier dat leren dan best geleid wordt (op niveau van leraar en leidinggevenden).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook