We bezorgen je in deze extra nieuwsbrief de resultaten van de laatste leerlingentelling.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
We bezorgen je in deze extra nieuwsbrief de resultaten van de laatste leerlingentelling.

 

   Algemeen

 
 
Ouders bevestigen vertrouwen in katholiek onderwijs
 
Leerlingentelling   Brussel, 18 september 2018 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt op basis van voorlopige cijfers voor de leerlingentelling vast dat het aantal leerlingen in haar netwerkorganisatie stabiel blijft. “Bijna 743.000 leerlingen kiezen voor katholiek onderwijs. Ons project van de katholieke dialoogschool overtuigt veel ouders”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Tel je daarbij de circa 75.000 cursisten uit de centra voor volwassenenonderwijs en de studenten uit het hoger onderwijs (vorig academiejaar 120.000 studenten), en verder de meer dan 100.000 mensen die werken in katholieke onderwijsinstellingen, dan kunnen we zonder overdrijving stellen dat meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt in het katholiek onderwijs.”
 
Het aantal leerlingen en studenten in een katholieke onderwijsinstelling blijft stabiel op een hoog cijfer. Wanneer we basis-, secundair, volwassenen- en hoger onderwijs samentellen, ligt dat aantal boven 935.000. “We zien dat het aantal kinderen in de eerste graad van ons gewoon secundair onderwijs zelfs toeneemt”, stelt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het aantal leerlingen in de eerste graad stijgt met 1,90%, het totaal aantal leerlingen in het voltijds secundair onderwijs blijft stabiel met een groei van 0,11%.
 
Het stelsel Leren en Werken boet in aan populariteit. Na de aanwezigheid van 4.084 lerenden vorig schooljaar, noteren we een terugval van 5,14% tot 3.873, inclusief 80 leerlingen in duaal leren. Het aantal OKAN-leerlingen stijgt dan weer licht, van 1.234 naar 1.268. Dat is een toename van 2,76%. Tegelijk is er een lichte terugval in het gewoon kleuteronderwijs. Daarvoor ziet de netwerkorganisatie twee mogelijke verklaringen: in de regio’s waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen sterk staat, neemt het geboortecijfer af. Daarnaast zijn de middelen om te investeren in capaciteit voor het vrije net minder toegankelijk. Conform de leeftijdspiramide wordt in het lager onderwijs een beperkte winst geregistreerd (0,30%).
 
Alle cijfers zijn te vinden in het overzichtsdocument.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook