Dit is Nieuwsbrief 113 van 1 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 113 van 1 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  COBES-verkiezingen – kandidaatstelling: de deadline nadert!
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature voltijds stafmedewerker Dienst Personeel
Bestuur & organisatie
►  Hoe voldoen aan nieuwe privacyregels?
►  Modernisering so - Onderwijsplanning eerste graad
►  Verplicht doorgeven totale bedragen van overheidsopdrachten
►  Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk
►  EDF Luminus wint de aanbesteding van katholieke scholen
Personeel
►  Nieuwe onderwijs-cao XI
►  Nascholing verlofstelsels voor gesubsidieerde personeelsleden
Lerenden
►  Een netwerk van scholen waar leerlingen uitgewezen worden
►  Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
Curriculum & vorming
►  Implementatie-ondersteuning bij Zill vanuit ervaringen in proeftuinscholen
►  Ontwikkelgroep wereldoriëntatie op zoek naar creatieve denkers
►  Autisme en stage, een vormingsdag voor (buiten)gewoon secundair onderwijs - 26 april 2018
►  Save the date! Opleiding ‘krachtige didactiek’ op 25 april en 7 mei 2018
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht maart 2018: zaad
►  Vasten weekbezinning 2
Initiatieven van externen
►  Petitie van de Sint-Vedastusparochie uit Nederename voor het gezin Kadrija
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacature
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
COBES-verkiezingen – kandidaatstelling: de deadline nadert!
 
COBES-verkiezingen   De besturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiezen nieuwe regionale comités besturen. Hoe dat concreet verloopt, lees je op deze pagina. Zin om als bestuurder in de overlegorganen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te zetelen? Ken of ben je de geschikte persoon? Tot maandag 5 maart 2018 om 12 uur kunnen besturen kandidaten voordragen. Aarzel niet te lang, de deadline nadert!
 
We hechten veel belang aan de verkiezingen. Elk COBES vaardigt immers een delegatie af naar de algemene vergadering en draagt ook kandidaten voor de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor. Dat zijn onze belangrijkste beslissingsorganen, waar leden van besturen in de meerderheid zijn. Met jouw engagement kun je dus mee vormgeven aan het beleid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We rekenen op jou!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden
 
Commissie Onderwijs
We bezorgen je
 
► 
 
een bondig commentaar van de hoorzitting over twee voorstellen van resoluties over directeurs en leraren in het basisonderwijs
 
► 
 
een toelichting bij ontwerpdecreet over onderwijsinspectie 2.0
 
► 
 
de vragen om uitleg die op 22 februari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden. 
 
 
Plenaire vergadering
We bezorgen je de actuele vragen die op 28 februari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature voltijds stafmedewerker Dienst Personeel
 
Heb je een sterke interesse in onderwijsrecht? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen? Dan is deze vacature iets voor jou.
 
We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Personeel aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Hoe voldoen aan nieuwe privacyregels?
 
privacywetgeving   Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese verordening in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overheden, bedrijven en alle andere organisaties moeten aan die regelgeving voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. Ook onderwijsinstellingen vallen met andere woorden onder de AVG. 
 
De privacycommissie heeft daartoe een specifieke brochure ‘In 7 stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs’ opgesteld.  In de begeleidende brief geeft de voorzitter van de privacycommissie hierover meer uitleg.  
 
Als netwerkorganisatie heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen Gino De Meester aangesteld als Data Protection Officer (DPO). Hij zal de taak van DPO opnemen voor de schoolbesturen van onze netwerkorganisatie die een aanspreekpunt informatieveiligheid aangesteld hebben en in zover dat aanspreekpunt informatieveiligheid onze opleiding gevolgd heeft. Schoolbesturen zijn op dat ogenblik niet verplicht zelf een DPO aan te stellen, wel een aanspreekpunt.
 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 herhalen we de opleiding voor aanspreekpunten informatieveiligheid zodat schoolbesturen die nu nog geen aanspreekpunt hebben, zich in orde kunnen stellen met deze nieuwe regelgeving.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modernisering so - Onderwijsplanning eerste graad
 
 
Omdat de Vlaamse regering beslist heeft om de modernisering so in te voeren vanaf het schooljaar 2019-2020 (en niet 2018-2019) is de voorgestelde timing in de planningsmededeling aangepast.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verplicht doorgeven totale bedragen van overheidsopdrachten
 
Ten laatste op 15 maart 2018 moeten schoolbesturen aan de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij de totale bedragen doorgeven van de overheidsopdrachten waarvan het bedrag lager is dan de Europese bekendmakingsregels die zijn gegund in 2015, 2016 en 2017. Het doorgeven van deze info is verplicht op basis van artikel 165 van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.
 
De gegevens worden gebundeld in een ‘statistisch rapport’ dat bestemd is voor de Europese Commissie; een van de cruciale tools om zicht te houden op het gunningsgedrag van de aanbestedende overheden.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk
 
Jaarlijks moet elke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk voor 1 april een verslag opstellen met de activiteiten van het voorbije werkjaar. Op 26 februari verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit dat de verplichting om het jaarverslag op te sturen naar de FOD WASO opheft. Besturen houden het jaarverslag wel ter beschikking voor de toezichthoudende ambtenaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
EDF Luminus wint de aanbesteding van katholieke scholen
 
EDF Luminus   EDF Luminus levert tot eind 2021 elektriciteit aan 2 633 aansluitingspunten van scholen en aardgas aan 2 169 aansluitingspunten van scholen in Vlaanderen en het Brussels Gewest. Het vierjarig contract is goed voor een jaarlijks volume van 116 GWh elektriciteit en 405 GWh aardgas.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe onderwijs-cao XI
 
Zoals in een eerder bericht aangekondigd, engageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich om het voorstel van cao te verdedigen ten aanzien van haar achterban. Daarvoor consulteert onze netwerkorganisatie onze directies en besturen o.a. via de directiecommissies en adviesraden.
 
Zodra de teksten van de ontwerp-cao een definitieve status krijgen, communiceren we verder over het tijdpad en de technische uitwerking van de maatregelen die in de cao werden opgenomen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing verlofstelsels voor gesubsidieerde personeelsleden
 
Scholen zijn volop bezig met de modaliteiten van verloven voor het volgende schooljaar. De Dienst Personeel komt daarvoor naar je toe. In elke regio bieden wij toelichtingen bij de wijzigingen van de verlofstelsels voor de gesubsidieerde personeelsleden. De infosessie is in de eerste plaats bedoeld voor administratief medewerkers gewoon en buitengewoon basisonderwijs (in de voormiddag) en medewerkers van het ondersteunend personeel uit het secundair en het volwassenenonderwijs (in de namiddag). Uiteraard zijn ook geïnteresseerde directeurs welkom. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Een netwerk van scholen waar leerlingen uitgewezen worden
 
De Dienst Lerenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil een netwerk opbouwen van scholen waar leerlingen uitgewezen worden/werden. We doen dat op vraag van de betrokken scholen.
 
Met het netwerk willen we scholen verbinden met elkaar. Zo kunnen ze ervaringen uitwisselen. Bijvoorbeeld over acties die scholen kunnen ondernemen, en over diensten en organisaties die de scholen en de kinderen en hun gezinnen kunnen ondersteunen. We willen ook werk maken van een pakket om goed afscheid te kunnen nemen van de betrokken leerlingen. We willen zo meewerken aan een humaan terugkeerbeleid.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 1 en vrijdag 2 maart 2018 volgen alle medewerkers van de Dienst Lerenden een tweedaagse vorming op een externe locatie. Tijdens die tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar en stel je je vragen het best via lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor hoogdringende vragen kun je tijdens die dagen de dienst bereiken op het nummer 02 507 08 72.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Implementatie-ondersteuning bij Zill vanuit ervaringen in proeftuinscholen
 
Proeftuin Zill  
 
In september 2016 gingen teams uit 64 (buiten)gewone basisscholen of scholengemeenschappen samen met alle begeleiders basisonderwijs in proeftuinen aan de slag met het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill). Tijdens dat eerste werkjaar hielden we dat implementatieproces goed in de gaten. Vandaag is het rapport met de ervaringen rond die eerste stappen van de implementatie van Zill in de proeftuinscholen beschikbaar. 
 
Het rapport kreeg de naam Zill? Ziezo!, waarmee we sterk verwijzen naar alle fijne praktijken en ervaringen in en met de proeftuinscholen. We kunnen dat rapport enkel presenteren dankzij het engagement en de voortrekkersrol van deze schoolteams en begeleiders: dank je wel daarvoor!
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontwikkelgroep wereldoriëntatie op zoek naar creatieve denkers
 
Is er in je lerarenteam iemand die interesse heeft om onze ontwikkelgroep wereldoriëntatie te versterken? Bezorg hem of haar dan zeker dit bericht.
 
Wil jij actief meewerken aan de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie ter illustratie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan is het nu je kans: we willen bij Zin in leren! Zin in leven! praktisch haalbare suggesties en illustraties bij generieke doelen ontwikkelen voor de hele basisschool. We vinden het belangrijk om daarvoor een beroep te doen op jouw expertise.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Autisme en stage, een vormingsdag voor (buiten)gewoon secundair onderwijs - 26 april 2018
 
Op 26 april 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de Factorij in Schaarbeek een studiedag over autisme en stage.
 
Voor leerlingen met autisme bepaalt hun stage vaak of ze al dan niet slagen. Leerlingen haken af, stageplaatsen soms ook. Klassenraden discussiëren over het evenwicht tussen redelijke aanpassingen en het behalen van de norm. Hoe kunnen we leerlingen met autisme ondersteunen, zodat ze groeien in de nodige competenties? Hoe kunnen we stageplaatsen voorbereiden?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Opleiding ‘krachtige didactiek’ op 25 april en 7 mei 2018
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in samenwerking met het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en de andere pedagogische begeleidingsdiensten binnenkort de opleiding ‘krachtige didactiek’.
 
Het klopt dat nogal wat cursisten moeilijkheden ondervinden bij het functioneren en het leren in het volwassenenonderwijs. Dat betekent voor praktijkleraren en andere lesgevers in een cvo een extra uitdaging om de leerplandoelen te realiseren. 
 
Merk je bij jouw cursisten ook dergelijke moeilijkheden op? Volg dan de tweedaagse opleiding op 25 april en 7 mei, die visie, tips en tools aanreikt, waarmee je in je eigen praktijk aan de slag kunt.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht maart 2018: zaad
 
Leeftocht   Net als de natuur in maart neemt de onderwijsmens alle groeikansen te baat. Als een goede tuinman verzorgt hij kiemende zaadjes, kwetsbaar en broos. Het is vasten! Download het maartnummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vasten weekbezinning 2
 
Vasten  
 
Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten ook een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Monseigneur Bonny, voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, publiceerde de vastenbrief Balk en dwarsbalk voor het bisdom Antwerpen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Petitie van de Sint-Vedastusparochie uit Nederename voor het gezin Kadrija
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept haar leden op om de actie van de Sint-Vedastusparochie uit Nederename te ondersteunen.
 
Het gezin Kadrija woont al zeven jaar in België en is volledig geïntegreerd in Nederename. De redelijke termijn voor de asielprocedure is dus verstreken. De drie kinderen van 11, 9 en 3 jaar lopen school in het katholiek basisonderwijs van Nederename (Oudenaarde). Het gezin is naar een terugkeerhuis in Sint-Gillis-Waas gebracht. De school en de parochie zorgen ervoor dat de kinderen elke dag opgehaald worden en verder school kunnen lopen in hun vertrouwde omgeving.
 
De klasgenootjes, het schoolteam, het oudercomité, de jeugdbeweging en de parochie vragen aan staatssecretaris Theo Francken om het gezin een permanente verblijfsvergunning te geven.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
De campagne Gastvrije Gemeente is weer op zoek naar initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers die tonen dat Vlaanderen en Brussel gastvrij zijn. Zet jouw zich dagelijks in voor mensen op de vlucht? Registreer jouw gastvrije initiatief op www.gastvrijegemeente.be.
 
► 
 
In de leidraad Teamteaching: samen onderweg bundelen onderzoekers van de Arteveldehogeschool met steun van het Steunpunt Onderwijsonderzoek praktische handvatten over teamteaching. Ze onderzochten binnen het Vlaamse basisonderwijs verschijningsvormen, beweegredenen, randvoorwaarden en implicaties van teamteaching, voor leerlingen, leraren en de school.
 
► 
 
Organiseert jouw school ook al verschillende initiatieven rond gezondheid, maar is er nog geen sprake van een samenhangend beleid? In de vorming 'Gezonde School' op 24 april kom je te weten hoe je stap per stap evolueert van losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid. In de vorming 'Voedingsbeleid op school' op 26 april passen we de tools van Gezonde School meteen toe op het thema voeding.
 
► 
 
Hoe kun je op een waarderende manier kwaliteit ontwikkelen op school? Ontdek het tijdens het SOK-congres 'Waarderend kwaliteit ontwikkelen op school' op 8 juni in Essene.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een informaticamedewerker(st)er binnen de onderzoeksgroep Experimental Media Research Group.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal nascholingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook