In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Coronanieuws internaten
►  Veelgestelde vragen
Bestuur & organisatie
►  Busvervoer buitengewoon onderwijs: voorstel tot versoepeling
►  De risicoanalyse delen met ouders of personeelsleden
►  Wat te doen bij (vermoeden van) besmetting?
►  Bevraging van AGODI over interesse in mondmaskers en handgel
►  Mondmaskers: verplicht of niet?
►  Examens voor meerdere contactbubbels tegelijk in één groter lokaal? Kan dat?
Lerenden
►  Worden de coronamaatregelen ook voor ondersteuners versoepeld?
►  Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in basisscholen
►  Opnieuw afwezigheidsregistratie in kleuteronderwijs sinds 2 juni 2020
►  Proclamaties bij voorkeur per contactbubbel
►  Zowel leerlingen als ouders blij en tevreden bij de heropstart op 15 (of 18) mei
 
 
 

   Algemeen

 
 
Coronanieuws internaten
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Veelgestelde vragen
 
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen op een aparte pagina. Al onze informatie over corona kun je terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden.
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina's. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Bekijk onze contactpagina of bel naar het nummer 02 507 06 81 (contactpersoon: Carla Matthijs).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Busvervoer buitengewoon onderwijs: voorstel tot versoepeling
 
Voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs werd een voorstel gedaan om het vervoer vlotter te laten lopen. De Lijn en de Belgische Federatie van Autobus- en Autocarondernemers (BFAA) bespreken het voorstel normaal gezien op donderdag 4 juni op hun sociaal overleg.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De risicoanalyse delen met ouders of personeelsleden
 
Sommige ouders en personeelsleden vragen een kopie van de risicoanalyse die je als school gemaakt hebt. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat te doen bij (vermoeden van) besmetting?
 
Stel dat een leerling of personeelslid van je school zich plots ziek voelt en mogelijke symptomen van Corona of COVID-19 vertoont. We denken dan aan koorts (meer dan 37,5 °C), hoest, kortademigheid, keelpijn, pijn op de borst, plots geur- en smaakverlies … Welke stappen moet je dan als school zetten? Wie moet je verwittigen? Welke rol neemt de CLB-arts op? 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bevraging van AGODI over interesse in mondmaskers en handgel
 
De Vlaamse overheid beschikt over een strategische voorraad mondmaskers (katoenen comfortmaskers) en ontsmettende alcoholgel (flesjes van 500 ml). Een beperkt deel wordt gratis ter beschikking gesteld van scholen die er nood aan hebben.
 
Hiertoe organiseert AGODI een bevraging over interesse in mondmaskers en handgel. Meer info daarover vind je in hun nieuwsbrief van mei.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mondmaskers: verplicht of niet?
 
Sinds de laatste versoepelingen zijn er wat onduidelijkheden gerezen rond het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers voor personeelsleden en leerlingen secundair onderwijs.
 
In het ministerieel besluit lezen we dat het "sterk aanbevolen" is, in het draaiboek van de overheid lezen we dan weer dat het "verplicht" is, maar dat van die verplichting kan afgeweken worden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Examens voor meerdere contactbubbels tegelijk in één groter lokaal? Kan dat?
 
Je vermijdt in principe zoveel mogelijk een vermenging van contactbubbels. Bij voorkeur zet je iedere bubbel in een apart lokaal, ook tijdens de examens. Lukt dat niet, dan zal je risicoanalyse aangeven welke maatregelen je moet nemen om leerlingen van verschillende contactbubbels samen in één lokaal veilig examens te laten afleggen.
 
In ieder geval moet er voldoende fysieke afstand zijn tussen de contactbubbels onderling. Verder blijft de afstandsregel van 1,5 meter altijd gelden tussen leerlingen en personeelsleden én tussen leerlingen secundair onderwijs onderling.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Worden de coronamaatregelen ook voor ondersteuners versoepeld?
 
Die vraag werd besproken op het sociaal overleg van dinsdag 2 juni 2020. Het antwoord is positief: ook voor ondersteuners is een versoepeling mogelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in basisscholen
 
De corona-periode zorgde ervoor dat anderstalige nieuwkomers wekenlang geen onthaalonderwijs kregen. De betrokken leerlingen konden ook minder genieten van het afstandsonderwijs, omdat ze onvoldoende taalvaardig zijn in het Nederlands of soms zelfs analfabeet zijn.
 
Een nieuwe onderwijstaal leren loopt heel moeilijk in dergelijke omstandigheden. Je leert taal immers in interactie met je leraar en je medeleerlingen en in een warm taalbad. Ook werken aan sociale integratie is heel moeilijk (onmogelijk) te realiseren via afstandsonderwijs.
 
De betrokken scholen vroegen daarom om het onthaalonderwijs voor die leerlingen te verlengen. In het Corona-3 decreet zal dat mogelijk gemaakt worden. We wachten nog op de teksten van dat decreet om zicht te krijgen op de concrete aanpassingen aan de regels voor het onthaalonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opnieuw afwezigheidsregistratie in kleuteronderwijs sinds 2 juni 2020
 
Naar aanleiding van de herstart van het kleuteronderwijs wordt sinds 2 juni 2020 opnieuw een afwezigheidsregistratie gevraagd voor kleuters.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Proclamaties bij voorkeur per contactbubbel
 
De proclamatie (of een andere vorm van diploma-uitreiking) is een ijkpunt in het leven van onze leerlingen en een moment waar elke leerling naar uitkijkt. Ook daar botsen we jammer genoeg op de grenzen van de coronarichtlijnen, zoals die momenteel gelden. Ze impliceren dat de proclamaties bij voorkeur per contactbubbel gebeuren.
 
Voor vele leerlingen heeft dat als gevolg dat het niet met de volledige klas kan gevierd worden. Om daaraan tegemoet te komen, menen we dat het wel mogelijk is om de proclamatie uit te breiden naar de volledige klas na een overlegde en goedgekeurde risicoanalyse.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zowel leerlingen als ouders blij en tevreden bij de heropstart op 15 (of 18) mei
 
VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, hield een bevraging bij ouders om te peilen naar hun ervaringen tijdens de eerste dagen dat er weer lesgegeven werd op school. Het resultaat is een hart onder de riem voor al onze directies en schoolteams! 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook