In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over de organisatie van schooluitstappen, en de programmaties bij internaten en in het basisonderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over de organisatie van schooluitstappen, en de programmaties bij internaten en in het basisonderwijs.

 

   Algemeen

 
 
Dankbetuiging Vaticaan
 
Op 8 april 2020 stuurde de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs van het Vaticaan een persmededeling waarmee ze je willen aanmoedigen en je hun dankbaarheid tonen.
 
De Kerk dankt iedereen die helpt om via verschillende online methoden de onderwijsactiviteiten verder te zetten. We zijn geroepen om de grootste noden te beantwoorden zodat het schooljaar voor iedereen normaal kan worden afgesloten. Ook de gezinnen zonder de nodige informatietechnologie, ook de gezinnen die het niet zo gemakkelijk hebben om hun kinderen zelf op te vangen.
 
Deze crisis kan een kans worden om getuigenis af te leggen van onze identiteit als katholieke onderwijsinstellingen en van onze missie als een gemeenschap van geloof en dienstbaarheid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doorlichtingen onderwijsinspectie uitgesteld
 
De onderwijsinspectie laat weten dat ze op basis van een evaluatie van de actuele situatie alle resterende doorlichtingen van het derde trimester (gewone doorlichtingen, paritaire colleges, controle van de internaten) annuleren. Dat geeft scholen, internaten en centra ademruimte om te focussen op hun kerntaken bij de heropstart.
 
Voor internaten vond dit schooljaar normaal de vijfaarlijkse inspectie voor bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne (BVH) gepland. Wanneer de inspectie BVH internaten dan wel zal plaatsvinden, is nu nog onduidelijk. Daarover communiceren we later nog.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Update: schooluitstappen
 
Algemeen verbod meerdaagse schooluitstappen
 
Op 3 april 2020 werd een ministerieel besluit (MB) genomen dat meerdaagse schooluitstappen verbiedt tot en met 30 juni 2020.
 
Ééndaagse schooluitstappen zijn voorlopig slechts verboden tot en met 19 april 2020. Het is mogelijk dat ook deze maatregel zal worden verlengd op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
 
Pakketreizen: wijziging
 
Er werd op 20 maart 2020 een ministerieel besluit genomen dat de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende drie maanden opschort (tot en met 20 juni 2020). De reisorganisator moet een tegoedbon afleveren waarmee de reiziger dan een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen. De reiziger kan de tegoedbon niet weigeren.
 
Er werden enkele wijzigingen aangebracht aan deze regeling met een ministerieel besluit van 4 april 2020.
 
Het MB van 4 april voegt twee voorwaarden toe waaraan de tegoedbon moet voldoen.
 
De tegoedbon moet nu voldoen aan de volgende voorwaarden:
 
 
1. 
 
De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald.
 
2. 
 
Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
 
3. 
 
De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens een jaar.
 
4. 
 
De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.
 
5. 
 
De tegoedbon is een titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven
 
6. 
 
De reiziger besteedt de tegoedbon naar eigen keuze
 
Daarnaast bepaalt het MB van 4 april dat de tegoedbon die niet werd besteed door de reiziger binnen de termijn van één jaar na uitgifte, op zijn vraag wordt terugbetaald. De reisorganisator beschikt dan over een termijn van zes maanden voor de terugbetaling.
 
VOK
 
VOK (Vereniging Openluchtklassen) informeert over hun aanpak van de komende openluchtklassen in het derde trimester, nu de overheid beslist heeft dat meerdaagse schooluitstappen dit schooljaar (tot 30 juni) helemaal niet meer zullen kunnen plaatsvinden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona en Algemene Vergadering en vergaderingen van het bestuursorgaan
 
Op 9 april is een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan (de vroegere Raad van Bestuur) regelt die gepland zijn of moe(s)ten plaatsvinden tussen 1 maart en 3 mei 2020. Er zijn twee alternatieven mogelijk gemaakt:
 
 
► 
 
Uitstel uiterlijk tot tien weken na de uiterste vergaderdatum;
 
► 
 
Een elektronische vergadering met discussiemogelijkheden op de normale vergaderdatum met voorafgaande stemming door de leden vanop afstand en/of per volmacht.
 
Het is ook nog altijd mogelijk om volgens de “normale” regels te vergaderen wanneer daarbij alle veiligheidsmaatregelen kunnen worden nageleefd.
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en fusies internaten: melden aan AGODI vóór 15 mei 2020
 
De programmatie van een internaat of de fusie tussen twee internaten moet je - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief onder de interne planningsprocedure valt  - ten laatste op 15 mei 2020 aan AGODI melden:
 
 
► 
 
Programmatie: bijlage 3 van de Ministeriële Omzendbrief SO 17 
 
► 
 
Fusie: bijlage 1 van de Ministeriële Omzendbrief SO 17
 
Belangrijke coronamaatregel van AGODI: Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kunt ze later in je school ter beschikking stellen of aan AGODI bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte of bij Anja Dingenen.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AGODI vóór 1 mei 2020
 
Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet je - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief onder de interne planningsprocedure valt  - ten laatste op 1 mei 2020 aan AGODI melden:
 
 
► 
 
buitengewoon basisonderwijs: fusie; oprichting of afschaffing van een onderwijsniveau (kleuter-lager); afschaffing van een type; afschaffing van een vestigingsplaats: bijlage 4 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/9
 
► 
 
buitengewoon basisonderwijs: oprichting van een vestigingsplaats: bijlagen 2 én 4 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/9
 
► 
 
gewoon basisonderwijs: fusie; oprichting of afschaffing van een onderwijsniveau (kleuter-lager); afschaffing van een vestigingsplaats: bijlage 1 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/10
 
► 
 
gewoon basisonderwijs: oprichting van een vestigingsplaats: bijlagen 1 én 2 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/10.
 
De melding van een verhuizing of van het in gebruik nemen van een tijdelijke vestigingsplaats kan in principe gedurende het hele schooljaar (aan de hand van de bijlagen 2 en 4 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/9 voor het buitengewoon basisonderwijs; aan de hand van de bijlagen 1 en 2 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/10 voor het gewoon basisonderwijs).
 
Belangrijke coronamaatregel van AGODI: Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kunt ze later in je school ter beschikking stellen of aan AGODI bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Online fietsvaardigheidsspelletjes
 
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) publiceerde een aantal fietsvaardigheidsspelletjes en tips. Misschien fijn om onder de aandacht van ouders van jouw leerlingen te brengen?
 
Via de fietsvaardigheidsspelletjes trainen kinderen op een leuke manier vaardigheden om veilig te kunnen fietsen in het verkeer. Op de website van VSV kun je drie flyers met fietsspelletjes downloaden:  
 
 
► 
 
Fietsvaardigheidsspelletjes voor kleuters (met telblad berenjacht)
 
► 
 
Fietsvaardigheidsspelletjes voor 6-8 jaar
 
► 
 
Fietsvaardigheidsspelletjes voor 9-12 jaar
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook