Dit is Nieuwsbrief 77 van 20 april 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 77 van 20 april 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nota - invoering ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Nieuw nummer van VONDeling
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Vorming Breinvriendelijk lesgeven
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
Bestuur & organisatie
►  Ketelactie - subsidie voor het afstellen van je verwarmingsinstallatie
►  Subsidie voor een klimaatproject rond STEM
►  Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AgODi tegen 1 mei
Personeel
►  Vaste benoeming: voldoen de kandidaten aan de decretale voorwaarden?
Lerenden
►  Informatieavond over ondersteuningsmodel
►  Onderzoek naar studiekosten
Curriculum & vorming
►  Digitale omgeving Zin in leren! Zin in leven!
►  Word lid van de besloten Facebookgroep Zin in leren! Zin in leven!
►  ICT-coördinatordag over Informatieveiligheid op 1 juni 2017
Identiteit & kwaliteit
►  Studiedag LOGOS XII – God in de geschiedenis van het lijden
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nota - invoering ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 
Tijdens de eerste week van de paasvakantie pakte minister Crevits uit met de beslissing van de Vlaamse regering om een bijkomend budget (op schooljaarbasis) van 15,2 miljoen euro toe te kennen voor de ondersteuning van kleuters met een matig tot diep mentale beperking en kinderen met een gedragsstoornis. De budgettaire injectie maakt deel uit van een nota die een eerste stap (2017-2018) uittekent in de uitrol van een ondersteuningsnetwerk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
vacature  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen (vzw Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge) heeft deze vacatures:
 
► 
 
voltijdse financiële, organisatorische en administratieve stafmedewerker
 
► 
 
voltijdse stafmedewerker voor de niet-pedagogische ondersteuning van onderwijsinstellingen
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
Vondeling   Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere goede praktijkvoorbeelden van BOS en een verslag van de dialoogavond over radicalisering en polarisering.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 30 maart 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Scholenbouw
 
► 
 
Werkdruk en loopbaanpact
 
► 
 
Stress op school
 
► 
 
Schoolkamperen
 
► 
 
Participatie aan deeltijds kunstonderwijs
 
► 
 
Knelpunten bij duaal leren
 
► 
 
Samenwerking centra voor basiseducatie en lager onderwijs
 
► 
 
Vlaamse scholierenkoepel en seksuele vorming
 
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 19 april 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Toenemend aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming Breinvriendelijk lesgeven
 
Op 28 april organiseert het nascholingscentrum Dinac een vorming rond 'Breinvriendelijk lesgeven'. Tijdens deze workshop zie je werkelijke hersenscans die aantonen hoe de betrokkenheid en het leervermogen verhogen door in te zetten op de 6 essentiële principes en het gebruik van eenvoudige Kagan-structuren als onderdeel van een les. Schrijf je in en dompel je onder in deze actieve en interactieve workshopMeer informatie over hoe je motivatie en prestatie een boost kan geven door een breinvriendelijke leeromgeving te creëren. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Pedic   Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Ketelactie - subsidie voor het afstellen van je verwarmingsinstallatie
 
In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 18 april een nieuwe oproep. Scholen kunnen op een eenmalige subsidie voor de afstelling van de verwarmingsinstallatie intekenen. Die eenmalige subsidie geldt van 18 april 2017  tot en met 31 oktober 2017. Wie een verantwoordingsdossier mét factuur kan indienen, voor de zomervakantie krijgt 100 euro extra. 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Subsidie voor een klimaatproject rond STEM
 
In het kader van de acties over Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 16 april een nieuwe oproep voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. De school maakt kans op een subsidie van 5 000 euro om twee schooljaren lang te werken aan een eigen vernieuwend STEM-klimaatproject. De aanvraag moet voor 1 juni 2017 ingediend zijn. Meer informatie vind je in de persmededeling van minister Crevits.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AgODi tegen 1 mei
 
Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs meld je ten laatste op 1 mei 2017 aan AgODi. Valt het initiatief onder de interne planningsprocedure, dan heb je DPCC-goedkeuring nodig.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vaste benoeming: voldoen de kandidaten aan de decretale voorwaarden?
 
Nu de vacante betrekkingen in wervingsambten meegedeeld zijn, kunnen personeelsleden zich voor vaste benoeming kandidaat stellen. De decretale voorwaarden om een benoeming te verkrijgen worden in onze mededelingen over dat onderwerp toegelicht. Op onze website vind je onder het thema Vaste benoeming een geactualiseerde mededeling voor het basisonderwijs en de internaten, een tweede voor het secundair onderwijs en een derde voor het volwassenenonderwijs. In punt 6 resp. punt 7 bieden ze een opsomming van alle wettelijke vereisten naargelang het statuut van het personeelslid: aanstelling voor doorlopende duur, verlof voor TAO ... 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Informatieavond over ondersteuningsmodel
 
In het begin van het schooljaar publiceerde Hilde Crevits, minister van Onderwijs, een nota over een toekomstig ondersteuningsmodel. Dat model heeft als doel leraren sterker te maken in de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We willen directies gewoon en buitengewoon onderwijs, schoolbesturen en CLB-medewerkers daarover informeren op dinsdag 25 april 2017 om 19 uur in DOd, Tulpinstraat 75 in Hasselt. Dat gebeurt in samenwerking met Veronique Decock en Katrien Bressers van de Dienst Lerenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Er zal voldoende tijd zijn om met elkaar van gedachten te wisselen.
 
Inschrijven voor deze avond is gratis, maar om praktische redenen verplicht via deze inschrijflink.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Onderzoek naar studiekosten
 
Het HIVA (het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven), voert tijdens het schooljaar 2017-2018 in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek naar de studiekosten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.
 
Deelname aan het onderwijs heeft voor de leerling en zijn ouders een duidelijke kost. In het schooljaar 2006-2007 werden de gemiddelde studiekosten geschat op circa 327 euro in het gewoon basisonderwijs en op 979 euro in het gewoon secundair onderwijs (onderzoek van het HIVA). Uit hetzelfde onderzoek bleek bovendien dat de studiekosten aanzienlijk sneller toenamen dan wat op basis van de stijging van het algemeen prijspeil verwacht kon worden. Het is daarom noodzakelijk om de evolutie van de studiekosten blijvend op te volgen en gergeld een betrouwbare schatting te maken. 
 
Om die studiekosten in kaart te brengen, wordt de medewerking van scholen en ouders gevraagd. De selectie van de scholen voor het schooljaar 2017-2018 zal dit schooljaar gebeuren. Op die manier kan het onderzoek tijdig aangekondigd worden en kunnen ouders de gemaakte kosten vanaf het begin van het schooljaar bijhouden. Als jouw school gecontacteerd wordt, raden wij aan om jouw medewerking aan dit onderzoek te overwegen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Digitale omgeving Zin in leren! Zin in leven!
 
Zill   Vanaf vandaag kun je terecht op de aangepaste Zill-oefenToolDe versie is aan de laatste versie van de generieke doelen en onderliggende leerlijnen aangepast. Wil je oefenen met het koppelen van ontwikkelvelden, -thema’s, generieke doelen, leerinhouden en ontwikkelstappen aan leeractiviteiten voor jouw klas, dan kun je er – net als de proeftuinscholen - mee aan de slag. De oefentool blijft dit en de volgende schooljaren beschikbaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Word lid van de besloten Facebookgroep Zin in leren! Zin in leven!
 
zill   Zowel de pedagogisch begeleiders als de proeftuinscholen getuigen van een grote deskundigheid en creativiteit bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven!. Om inspiratie en ideeën te delen kun je nu ook terecht in een besloten Facebookgroep. Daarin posten zowel pedagogisch begeleiders als scholen ideeën en praktijkvoorbeelden. Ook zin om jouw fantastische ideeën te delen? Word dan lid van Zin in leren! Zin in leven!.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-coördinatordag over Informatieveiligheid op 1 juni 2017
 
ict coördinator   Op 1 juni 2017 organiseren we voor de zesentwintigste keer onze ICT-coördinatordag. We focussen die dag op de nieuwe privacywetgeving, de GDPR, die in mei 2018 van kracht wordt en de gevolgen daarvan voor de school en de ICT-coördinatie. Een tweede focus ligt op de Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS). Wat kan dat betekenen voor de ICT-coördinator? Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je op de website van onze ICT-coördinatordag.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Studiedag LOGOS XII – God in de geschiedenis van het lijden
 
Op dinsdag 2 mei 2017 organiseert de KU Leuven de twaalfde LOGOS-studiedag. LOGOS XII wil dieper ingaan op de christelijke houding tegenover het lijden met bijzondere aandacht voor de betekenis van het lijden in het licht van ons geloof in een liefdevolle God. De thematiek van het lijden wordt in drie hoofdlezingen en acht werksessies vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ontdek het volledige programma van de studiedag.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook