Dit is nieuwsbrief 225 van 17 december 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 225 van 17 december 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige kerstvakantie
►  De “grote ‘Digisprong’ voorwaarts”: het onderwijsveld graag mee rond de tafel!
►  Registreer je via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
►  Ontwerpleerplannen 2de graad secundair onderwijs
►  Netwerkorganisatie in beeld: Katleen Ceusters
►  Lerarenbevraging: Waar staan onze leerlingen vandaag? - januari 2021
►  Laptopactie Digisprong: we blijven aandringen op een goede oplossing
►  Parlementaire activiteiten
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Reizen tijdens de kerstvakantie?
►  Richtlijnen ventilatie of verluchten tijdens koudere wintermaanden
Personeel
►  Verenigingswerk: nog altijd geen duidelijkheid
►  Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner
►  Deeltijdse werkhervatting van tijdelijke personeelsleden na ziekte
Lerenden
►  Schrijf je leerlingen in die van school veranderen? Lees dit nog even
Curriculum & vorming
►  Nieuw kwaliteitsinstrument komt er aan: Het burgerschapskompas
►  Standaardtrajecten duaal leren schooljaar 2021-2022
►  Vaccinatie COVID-19 in de ouderenzorg: ook voor zorgkundigen in opleiding
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinnen in de advent: vierde adventsweek
►  Digitale wenskaart vierde adventszondag
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgden initiatieven van externen:
►  We ontvingen de volgende vacatures van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige kerstvakantie
 
Kerstkaart  
 
Wij wensen je ondanks alle beperkingen een zalig Kerstmis, een deugddoende vakantie en een prettig eindejaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 januari 2021.
 
Van donderdag 24 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel gesloten. Op 21, 22 en 23 december 2020 zijn onze diensten bereikbaar in een beperktere bezetting.
 
Ook op vrijdagmiddag 18 december 2020 zijn onze diensten gesloten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De “grote ‘Digisprong’ voorwaarts”: het onderwijsveld graag mee rond de tafel!
 
Minister Ben Weyts gaf dinsdag aan 375 miljoen euro te willen investeren om de digitale kloof in onderwijs te dichten. 10 procent van de middelen is recurrent. De andere zijn een eenmalige bijkomende investering in ICT.
 
Onze leden stellen ons er wel wat vragen over. Tot nu toe kregen we de kans niet om met de minister over zijn digitaliseringsprogramma in overleg te gaan, ondanks onze vraag. We hopen dat in de toekomst wel te kunnen doen.
 
Het staat buiten kijf dat onze Vlaamse scholen kampen met een historische achterstand in ICT-middelen. Het is positief dat de Vlaamse regering de coronacrisis aangrijpt om een inhaalbeweging te maken die elke leerling ten goede moet komen. Wij ijveren al langer voor het versterken van de infrastructuur op school, ondersteuning van leraren en een apart statuut voor de ICT-coördinator.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Registreer je via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs werkt aan een centraal aanmeldsysteem waar alle leraren zich kunnen registreren.
 
Door je te registreren kun je toegang krijgen tot alle applicaties die we binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruiken.
 
 
► 
 
Bestuurders kunnen vlot bestellingen doorgeven aan onze leveranciers uit de raamovereenkomsten via ontwikkelende softwareplatformen.
 
► 
 
Je kunt je aanmelden op onze leerplantool secundair onderwijs LLinkid. Lees meer over deze digitale leerplantool.
 
► 
 
Je kunt je inschrijven voor professionaliseringsinitiatieven.
 
► 
 
...
 
In de toekomst plannen we nieuwe applicaties waarvoor deze registratie vereist is:
 
 
► 
 
de nieuwe vakkennieuwsbrief binnen onze nieuwe PRO.-site: één Vlaanderenbrede vakkennieuwsbrief, die je als geregistreerde gebruiker op maat kunt samenstellen volgens eigen interessegebied/vak;
 
► 
 
professionaliseringstrajecten voor de nieuwe leerplannen tweede graad so, waaronder sessies die je op eigen tempo kunt doorlopen, live vraag- en antwoordsessies, synchrone online verdiepende sessies …
 
Om van al deze applicaties gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk om je te registreren. Neem nu al even de tijd om die registratie in orde te maken!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontwerpleerplannen 2de graad secundair onderwijs
 
Op 1 september 2021 start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. Die modernisering combineert een vernieuwing van de structuur van het studieaanbod met een vernieuwing van het curriculum.
 
De voorbije maanden informeerden we je gaandeweg over de inhoudelijke klemtonen van de nieuwe studierichtingen via de uitgebreide studierichtingsprofielen, het onderscheid tussen leerplannen basisvorming, de modellessentabellen, de administratieve vakbenamingen, het complementair gedeelte … Al die informatie en meer vind je op de themapagina modernisering so
 
We stellen de ontwerpleerplannen voor de tweede graad ter beschikking om scholen en leraren ten volle te ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van die nieuwe tweede graad. 
 
Sinds 9 oktober ondernam de Vlaamse regering jammer genoeg geen verdere stappen in het dossier van de eindtermen tweede en derde graad en is ze helemaal nog niet aan onze fundamentele bezwaren tegemoet gekomen. Lees er meer over in onze extra nieuwsbrief.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Katleen Ceusters
 
Foto van geinterviewde  
 
Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en hun de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.
 
We interviewen elke maand een leraar binnen onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Katleen Ceusters, leraar in Vrije Basisschool Sint-Niklaas in Leest, aan het woord.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenbevraging: Waar staan onze leerlingen vandaag? - januari 2021
 
Nu het eerste trimester van dit speciale schooljaar op zijn einde loopt, staan we stil bij de vraag Waar staan onze leerlingen vandaag? Samen met onze leraren wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarop verder gaan en vooruitkijken. Welke ondersteuning kunnen we aan leraren aanbieden? Waar hebben ze nu nood aan? Om dat op een geïnformeerde wijze te kunnen beantwoorden, doen we in januari een anonieme bevraging bij leraren. Meer informatie hierover mag je verwachten in de eerste nieuwsbrief na de vakantie. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Laptopactie Digisprong: we blijven aandringen op een goede oplossing
 
De laptopactie Digisprong die tijdens de herfstvakantie door minister Weyts werd opgestart, om kwetsbare leerlingen uit de tweede en derde graad een laptop te bezorgen, wordt momenteel afgerond. Op vraag van de overheid gaan we na welke laptops bij welke scholen terecht gekomen zijn. Zo kan de kostprijs van de laptops correct in mindering worden gebracht van de extra middelen die de scholen volgend jaar ontvangen.
 
Dat roept bij onze besturen en hun scholen heel wat vragen op.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs  
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 10 december 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
Federale uitbreiding van geboorteverlof en Vlaamse impact
 
► 
 
Opnieuw voltijds opengaan van secundair onderwijs
 
► 
 
Vlaamse reaffectatiecommissie
 
► 
 
Deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten
 
► 
 
Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen
 
► 
 
Stages van artsen-specialisten in opleiding
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs op 16 december 2020 beantwoord werd:
 
 
► 
 
Visienota Digisprong, verdeling van budget en vrijheid van scholen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
 
Logo Vondeling   Het 36ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel, is verschenen.
 
Het is een goed gevuld nummer geworden. Een greep uit de inhoud:
 
 
► 
 
Inspirerende kerstinterviews met tien geëngageerde mensen uit verschillende sectoren
 
► 
 
Werking van het Comité Besturen Mechelen-Brussel tijdens het eerste trimester
 
► 
 
Nieuws uit de netwerkgroep overheidsopdrachten en de stuurgroep preventieadviseurs
 
We wensen je veel leesgenot. Op de website vind je ook alle vorige nummers.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen volgende vacature van onze hogescholen en universiteit:
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een beleidsmedewerker facilitair beheer ad interim - 100 %
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Reizen tijdens de kerstvakantie?
 
Ondanks het feit dat de overheid ten stelligste afraadt om naar het buitenland te reizen, zullen sommige mensen toch hun koffers pakken en vertrekken. Hoe ga je daar dan mee om als school?
 
Sowieso moet vanaf 18 december iedereen die naar een rode zone geweest is, gedurende tien dagen verplicht in quarantaine. Die verplichting geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Richtlijnen ventilatie of verluchten tijdens koudere wintermaanden
 
We streven dit najaar maximaal naar een regime van continue verluchting in onze klaslokalen waar al dan niet een mechanisch ventilatiesysteem voorhanden is, door het openen van ramen en deuren. Dat wordt moeilijk de komende wintermaanden. De uitdaging wordt voor voldoende verse lucht te zorgen en tegelijk het comfortniveau zoveel mogelijk te behouden. 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verenigingswerk: nog altijd geen duidelijkheid
 
Op 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wetgeving over het bijklussen vernietigd waardoor besturen vanaf 1 januari 2021 niet langer meer kunnen gebruikmaken van dit systeem. Een aangepast wetsvoorstel dat in juli ingediend is door de liberale familie is tot op vandaag nog niet goedgekeurd. Wel heeft de kamercommissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen op 14 december een amendement goedgekeurd dat het toepassingsgebied van het wetsvoorstel beperkt tot de sportclubs. Ook indien dit geamendeerde wetsontwerp nog voor 31 december aanstaande goedgekeurd zou worden, zal het verenigingswerk alleszins niet langer van toepassing zijn voor het onderwijs. Wij houden jullie op de hoogte. De hoofdlijnen van het wetsvoorstel kun je wel al raadplegen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner
 
Momenteel voorziet de wetgeving dat de echtgenoot of samenwonende partner na de bevalling recht heeft op tien werkdagen omstandigheidsverlof, te nemen binnen een periode van vier maanden vanaf de bevalling. Van deze tien werkdagen moeten er minimaal vijf dagen aaneensluitend genomen worden, tenzij het schoolbestuur instemt met een andere regeling. 
 
De uitbreiding van het geboorteverlof vanaf 1 januari 2021 tot 15 werkdagen en vanaf 1 januari 2023 tot 20 werkdagen, zoals aangekondigd in de media, is voorlopig niet van toepassing op de gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs. Dit zal voorwerp uitmaken van toekomstige onderhandelingen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Deeltijdse werkhervatting van tijdelijke personeelsleden na ziekte
 
Tijdelijke personeelsleden die géén recht meer hebben op bezoldigd ziekteverlof kunnen van de adviserend arts van het ziekenfonds de toestemming krijgen om het werk deeltijds te hervatten tijdens een periode van ziekteverlof. Het ziekenfonds laat toe dat het personeelslid een “toegelaten activiteit” uitoefent tijdens de ziekteperiode. 
 
 
Tijdelijke personeelsleden die tussen 1 september 2019 en 30 juni 2020 een beslissing kregen van de adviserend arts van het ziekenfonds dat ze deeltijds mogen hervatten na ziekte, konden die situatie toen niet correct laten registreren. Zij hebben in sommige gevallen een dienstonderbreking opgenomen of hun opdrachtbreuk verminderd. In dat geval is het mogelijk om de situatie van het personeelslid alsnog correct door te geven, voor zover de toegekende omkadering dat toelaat (zie punt 4.13 van onze mededeling). 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Schrijf je leerlingen in die van school veranderen? Lees dit nog even
 
Het inschrijven van leerlingen kan nu niet fysiek gebeuren: enkele aandachtspunten
 
 
► 
 
Schrijf je leerlingen in die dit schooljaar van school veranderen?
 
► 
 
Wat met inschrijvingen met het oog op volgend schooljaar?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuw kwaliteitsinstrument komt er aan: Het burgerschapskompas
 
Flyer   Vanaf januari kun je je school inschrijven voor het burgerschapskompas. Dit is een leerlingenvragenlijst waarmee je burgerschapsvorming in kaart kan brengen om de kwaliteitsontwikkeling van je school te versterken.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Standaardtrajecten duaal leren schooljaar 2021-2022
 
De nieuwe standaardtrajecten voor duale opleidingen van het schooljaar 2021-2022 werden afgelopen vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Je vindt het volledige overzicht van standaardtrajecten voor volgend schooljaar terug op de website van AHOVOKS.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vaccinatie COVID-19 in de ouderenzorg: ook voor zorgkundigen in opleiding
 
In januari wordt gestart met vaccinatie tegen COVID-19 en de woonzorgcentra komen daarbij als eerste aan de beurt. Om het personeel van de woonzorgcentra, zeker de zorgkundigen, te informeren en gerust te stellen over de werking en de veiligheid van het vaccin, en om hen motiveren zich massaal te laten vaccineren wanneer ze daartoe de kans krijgen, organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een webinar op dinsdag 22 december van 14 tot 15 uur.
 
Het Agentschap hoopt ook de zorgkundigen in opleiding, die stage kunnen lopen in de woonzorgcentra, te bereiken. Ook zij worden meegenomen in het vaccinatietraject.  Ze kunnen het webinar live volgen of achteraf bekijken via deze website.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinnen in de advent: vierde adventsweek
 
Kaartje Kerstmis  
 
Iedere week van de advent nodigen we je uit voor een bezinningsmoment. Met deze weekbezinningen kijken we samen met Welzijnszorg naar ‘het Huis van God’, de wereld zoals God deze droomt. Vandaag ontvang je de bezinning voor de vierde adventsweek over ‘een huis van hoop’.
 
Voor wie meer wil
 
In het kader van het jaarthema Verrassend vreugdevol heten we in deze advent het nieuwe en onverwachte van harte welkom. Met open blik hoopvol uitzien naar morgen kan verrassend vreugdevol zijn. Zo bereiden we ons voor op een warm welkom aan Jezus.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Digitale wenskaart vierde adventszondag
 
Iedere vrijdag lanceert het Bisdom Hasselt een digitale wenskaart via YouTube. Het vierde filmpje kun je nu bekijken.
 
God wil onder ons wonen en ons bevrijden.
 
Twijfelen we? Ja, misschien?
 
Maria, draagt Gods HOOP in haar schoot en in haar hart.
 
Zeggen we volmondig ‘JA’?
 
Verder wordt er voor iedere kaart ook een webpagina op www.bisdomhasselt.be voorzien met telkens een link naar de lezingen van zondag op de website van het Bijbelhuis. De pagina komt vrijdagochtend om 9 uur online.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgden initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Yves Demaertelaere, bestuurder-sectorverantwoordelijke onderwijs bij de Broeders van Liefde en senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie, wil met zijn blog nadenken hoe we onderwijs slimmer kunnen organiseren. Bijvoorbeeld in dit bericht over onderwijs in volatiele, onzekere, complexe en ambigue tijden. Klik op de link en laat linksonderaan je e-mailadres achter en je krijgt een seintje wanneer een nieuw blogartikel verschijnt.
 
► 
 
Een nieuwe (verkorte) vragenlijstvan het Nationaal geluksonderzoek (UGent) is gelanceerd. De bedoeling is om de impact van de tweede golf van de coronacrisis op ons geluk/subjectief welzijn en daaraan gerelateerde factoren (werk, gezondheid, sociale relaties, financiële situatie) na te gaan. Nieuw in deze verkorte vragenlijst zijn enkele vragen rond potentiële stress, angst en eventuele financiële moeilijkheden ten gevolge van de crisis. Vul jij die ook in?
 
► 
 
Djapo werkt, in opdracht van Fost Plus, een educatief aanbod uit rond duurzaam afval- en materiaalbeheer en actiegericht werken. Het aanbod is bedoeld voor alle graden en stromen/richtingen van het secundair onderwijs. Zij willen hun aanbod afstemmen op de noden en behoeften van het onderwijs. Daarom zijn ze op zoek naar leerkrachten, schoolteams en scholen die als eerste aan de slag willen gaan met het nieuwe aanbod. De samenwerking met Djapo is gratis voor de deelnemende scholen, maar moet plaatsvinden tussen januari en april 2021. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met koen.cornelis@djapo.be
 
► 
 
Circular.brussels zet zich als non-profit organisatie in voor de digitale inclusie voor diegenen die aan de verkeerde kant van de digitale kloof staan en weinig of geen toegang hebben tot onze digitale samenleving. Zij brengen zo laagdrempelig mogelijk, professionele en hoogwaardige refurbished laptops en computers op de Belgische markt en doen dit door middel van sociale werkgelegenheid en circulaire economie. Momenteel hebben zij opnieuw een groot aantal vernieuwde en professionele laptops beschikbaar van het type Dell Latitude 3350. Alle informatie over dit aanbod staat in hun brochure.
 
► 
 
Op donderdag 7 januari organiseert hogeschool UCLL samen met VirtulApp een gratis online studiedag over meertalig onderwijs voor onderwijsprofessionals. Op het programma staan algemene presentaties over de aanpak en uitdagingen van meertalig onderwijs vanuit een Vlaams en Europees perspectief en break-outsessies over een verandering in de mindset, hoe effectief leren in meertalige klassen en verschillende tools.
 
► 
 
Edu by KU Leuven organiseert in samenwerking met Vereniging voor Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) in het voorjaar van 2021 een professionaliseringstraject over het ethisch handelen als geëngageerde lerarenopleider in een etnisch-cultureel diverse samenleving. Dit concept poogt een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen, voor elke lerarenopleiding kleuter-, lager en secundair onderwijs, zowel binnen als buiten de grootstad.
 
► 
 
Wil jij meehelpen om een verschil te maken in de wereld? Doe dan mee aan de Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International op 29 januari 2021. We trekken met pen in de hand ten strijde tegen ongelijkheid en discriminatie. 100% coronaveilig. Honderden leerkrachten doen al mee. Schrijf je ook in op www.schrijfzevrijdag.be Na inschrijving ontvang je gratis lesmateriaal over mensenrechten, het recht op non-discriminatie, over gelijkheid en privilege.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen de volgende vacatures van externen:
 
 
► 
 
De Broeders van Liefde zoeken een co-adjutor-inspecteur-begeleider RK Godsdienst.
 
► 
 
De onderwijsinspectie zoekt een stafmedewerker ICT-expert (detachering).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook