Dit is Nieuwsbrief 69 van 2 februari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dinsdag 31 januari vierden we de dag van directeur en ook vandaag is er opnieuw feest met Maria Lichtmis. Laat de pannenkoeken smaken.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 69 van 2 februari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dinsdag 31 januari vierden we de dag van directeur en ook vandaag is er opnieuw feest met Maria Lichtmis. Laat de pannenkoeken smaken.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Schoolkalender 2017-2018 en 2018-2019 online
►  Uitnodiging directiedag bao Limburg 10 februari
►  Vacature halftijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling Limburg
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Dikketruiendag
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Vormingscentrum Guislain
Bestuur & organisatie
►  Terugkomdag voor preventieadviseurs met basiskennis – PA3
►  Save the date: infovergadering op 8 maart over de nieuwe projectspecifieke DBFM-operatie
►  Bouwprojecten wachtlijst normale procedure kalenderjaar 2003
►  Tussenkomst in de kosten van de bedrijfsrevisor verlengd
Personeel
►  Na de eerste schooldag van februari: uitkijken naar de omkadering van het volgende schooljaar
►  Vacantverklaring op 1 maart 2017
►  Verlovenbeleid en verlofaanvragen 2017-2018: informatie op komst
►  Benoemingsstop in HBO5 en SLO van het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Aangepaste mededeling over het medezeggenschapscollege
►  V-eSperAnZa: een nascholingsproject over competentieontwikkeling bij personeelsleden
Curriculum & vorming
►  Begeleidingsdocument 'Doelgericht werken aan STEM'
►  Nieuwe leerplannen en lessentabellen so vanaf 1 september 2017
►  Toelichting bij de nieuwe leerplannen aardrijkskunde-natuurwetenschappen en aardrijkskunde derde graad kso/tso
►  De IDP-observatieopdrachten 2017 zijn beschikbaar
►  Thomas More herschikt onderwijsaanbod in de Kempen
Identiteit & kwaliteit
►  Studiedag 'Wie is neutraal?' van de Faculteit voor Protestantse Theologie
►  Studiedag 'De Bijbel een (g)oud(en) gids: Bijbels antwoorden op menselijke vragen'
 
 
 

   Algemeen

 
 
Schoolkalender 2017-2018 en 2018-2019 online
 
kalender   Bij het thema Schoolorganisatie vind je de schoolkalenders van het huidige en de volgende twee schooljaren. Ze geven een overzicht van de vakantieperiodes en vrije dagen. Je kunt ze naar wens verder aanvullen. Een overzicht van de schoolvakanties vind je ook op de website van het ministerie van Onderwijs.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging directiedag bao Limburg 10 februari
 
directiedag   We nodigen je op vrijdag 10 februari 2017 uit voor onze tweede directiedag van dit schooljaar. Die vindt plaats in de DOd Hasselt, Tulpinstraat 75. We starten om 9 uur met een korte inleiding. Vervolgens kun je genieten van een interactieve lezing van Peter Beschuyt, een toelichting over het nieuwe ROK-kader door Geert Schelstraete en we stellen onze driedaagse voor. ​Schrijf je in voor de directiedag.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Vacature halftijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling Limburg
 
solliciteer   De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de regio Limburg een halftijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (v/m) aan te werven om het team competentiebegeleiders te versterken vanaf februari 2017. Je kun je nog tot en met 17 februari 2017 kandidaat stellen.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de regio Oost-Vlaanderen voor de maand februari zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Dikketruiendag
 
MOS   Dikketruiendag vindt dit jaar plaats op 17 februari. Op die dag wordt er aandacht gevraagd voor de grote uitdagingen waarvoor klimaatverandering ons stelt. We roepen scholen op om nog verder te gaan dan het gebruikelijke graadje minder. Scholen kunnen immers het verschil maken! Op www.dikketruiendag.be staat informatie, inspiratie, lesmateriaal en vind je praktijkvoorbeelden om mee aan de slag te gaan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 26 januari 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Mismatch op de onderwijsarbeidsmarkt, loopbaanpact en lerarenopleiding
 
► 
 
Tijdelijke andere opdrachten (TAO)
 
► 
 
Aanstellingen personeel uit werkingsbudget (PWB)
 
► 
 
Anciënniteit en aanstelling van doorlopende duur
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 1 februari 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Fysieke agressie en verzekering
 
► 
 
Ondersteuning voor directeurs basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
  Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst een aantal vormingen in de kijker. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Terugkomdag voor preventieadviseurs met basiskennis – PA3
 
De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23. Via de bijscholing 'Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur' wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegen­heid bieden de bijscholing te volgen. Op 16 en 30 maart 2017 organiseren wij dan ook een terugkomdag (bijscholing) voor preventieadviseurs PA3. Die vindt plaats in de lokalen van de Guimardstraat 1, 1040 Brussel. Ontvangst om 9 uur en einde om 16 uur. Inschrijven kan via www.nascholing.be of via een e-mail naar Anita Van Opstal. Het aantal inschrijvingen is beperkt.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date: infovergadering op 8 maart over de nieuwe projectspecifieke DBFM-operatie
 
Wellicht nog voor de paasvakantie zal de Vlaamse regering een oproep lanceren om deel te nemen aan het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma. Op 8 maart organiseert de Dienst Bestuur & organisatie een infovergadering over de werkingsprincipes zoals die vandaag gekend zijn. De vergadering vindt plaats in de Guimardstraat in Brussel om 9.30 uur. Als het nodig blijkt wordt er diezelfde dag een tweede infosessie voorzien om 13.30 uur. Noteer de datum alvast in je agenda.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bouwprojecten wachtlijst normale procedure kalenderjaar 2003
 
De dossiers ingeschreven in kalenderjaar 2003 in de normale procedure bij AGION krijgen allemaal een brief tot actualisatie van hun bouwproject. Op basis van een actueel bouwprogramma en geïndexeerde raming kunnen die bouwprojecten een principiële goedkeuring vragen bij AGION. Ook de bouwprojecten van voor 2003 op de wachtlijst  zullen van AGION een brief ontvangen Voor ondersteuning en begeleiding bij de opmaak van deze bouwdossiers kun je contact opnemen met de contactpersoon voor jouw regio.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tussenkomst in de kosten van de bedrijfsrevisor verlengd
 
Het Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi) heeft de tegemoetkoming in de kosten voor een commissaris opnieuw met een jaar verlengd. Alleen schoolbesturen die voor het boekjaar 2015 verplicht een bedrijfsrevisor moesten aanstellen, kunnen een tegemoetkoming vragen. De aanvraag moet ten laatste op 31 maart 2017 bij AgODi ingediendworden. Schoolbesturen die aan het criterium ‘zeer grote vzw’ voldoen, komen voor de tussenkomst in aanmerking.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Na de eerste schooldag van februari: uitkijken naar de omkadering van het volgende schooljaar
 
Nu voor de meeste scholen de teldag van de leerlingenaantallen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar voorbij is, maken velen een prognose voor de omkadering van 2017-2018. Meer informatie vind je onder het thema ‘Omkadering’. Basisscholen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vinden daar een rekenblad om het lestijdenpakket voor het komende schooljaar te berekenen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacantverklaring op 1 maart 2017
 
Op 1 maart moet je als schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen in wervingsambten vacant zijn. Voor 1 april deel je die vacante betrekkingen mee aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap (voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren: aan alle personeelsleden van het eigen bestuur). Die vacantverklaring vormt het vertrekpunt voor de benoemingen op 1 juli en 1 oktober. Onze mededeling over vacantverklaring werd onlangs geactualiseerd. Ze bevat ook een model voor het bericht dat onder het personeel verspreid moet worden. Je vindt de documenten op onze website onder het thema Vaste benoeming
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlovenbeleid en verlofaanvragen 2017-2018: informatie op komst
 
Vanaf 1 september 2017 zijn er belangrijke wijzigingen in de verlofstelsels voor gesubsidieerde personeelsleden. Op onze website vind je onder het thema  Verloven en andere dienstonderbrekingen een mededeling over de harmonisering van de verlofstelsels en een andere om uit te maken of een verlof voor verminderde prestaties vanaf volgend schooljaar een recht of een gunst is. Midden februari vind je onder datzelfde thema de aangepaste mededeling over het toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur, met een nieuw aanvraagformulier dat op de nieuwe stelsels afgestemd is.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Benoemingsstop in HBO5 en SLO van het volwassenenonderwijs
 
Op 1 januari 2017 is een benoemingsstop ingegaan voor het ambt van lector en voor de selectie- en bevorderingsambten in centra voor volwassenenonderwijs die HBO5-opleidingen en/of een specifieke lerarenopleiding aanbieden. Daardoor kunnen die betrekkingen niet vacant verklaard worden, en op één uitzondering na is daarin ook geen vaste benoeming of mutatie mogelijk. Welke gevolgen die beperking precies meebrengt, lees je in onze mededelingen die recent geactualiseerd werden. Je vindt ze onder de thema’s Vaste benoeming en Mutatie.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepaste mededeling over het medezeggenschapscollege
 
De mandaten van de meeste medezeggenschapsraden eindigen op 31 maart 2017. Deze raad kan – niet meer verplicht - opnieuw worden samengesteld voor de periode 2017–2021. De samenstelling gebeurt door afvaardiging vanuit de schoolraden in de scholengemeenschap. Na de nieuwe samenstelling stellen het medezeggenschapscollege, het bestuur van de scholengemeenschap en de voorzitter een nieuwe overeenkomst op over de afspraken. Onze mededeling en de bijhorende modellen zijn geüpdatet. Je vindt deze teksten en onze contactgegevens terug op onze website bij het thema Participatie en communicatiebeleid.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
V-eSperAnZa: een nascholingsproject over competentieontwikkeling bij personeelsleden
 
v-esperanza   V-eSperAnZa (verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg) is een gratis nascholingsproject dat focust op ondersteuning van scholen uit het basis- en secundair onderwijs en competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet. We plannen voor geïnteresseerde scholen die nog willen intekenen een aparte informatiesessie. Die vindt plaats in Brussel op woensdag 29 maart van 9 uur tot 12 uur. Schrijf je nog tot en met 21 maart in door te e-mailen naar hilde.decaesstecker@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Begeleidingsdocument 'Doelgericht werken aan STEM'
 
Het is belangrijk dat jongeren tijdens hun opleiding voldoende STEM-geletterdheid verwerven en kansen krijgen om interesse en passie voor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) te ontdekken en te ontwikkelen. Heel wat schoolbesturen grijpen de huidige STEM-dynamiek aan om te reflecteren op hun vormingsaanbod in de eerste graad. Om leraren en scholen te ondersteunen, werkte een groep pedagogisch begeleiders het begeleidingsdocument 'Doelgericht werken aan STEM' uit. Dat beschrijft kansen en valkuilen, relevante leerdoelen en pedagogisch-didactische aanbevelingen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerplannen en lessentabellen so vanaf 1 september 2017
 
De ontwerpversies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2017–2018 zijn beschikbaar via de curriculumpagina secundair onderwijs. De leerplannen werden aan de inspectie ter goedkeuring overgemaakt. Leraren kunnen er alvast mee aan de slag. Een overzicht vind je in de lijst 'Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017'. Graadleerplannen (en de bijbehorende lessentabellen) worden progressief ingevoerd.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toelichting bij de nieuwe leerplannen aardrijkskunde-natuurwetenschappen en aardrijkskunde derde graad kso/tso
 
Vanaf 1 september 2017 worden in de derde graad kso/tso nieuwe leerplannen aardrijkskunde en natuurwetenschappen van kracht als gevolg van de actualisering van de eindtermen aardrijkskunde en de invoering van nieuwe eindtermen natuurwetenschappen. Meer informatie over de consequenties daarvan vind je in de 'Toelichting bij de nieuwe leerplannen aardrijkskunde-natuurwetenschappen en aardrijkskunde derde graad kso/tso'.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De IDP-observatieopdrachten 2017 zijn beschikbaar
 
IDP   Schreef je je leerlingen in voor de interdiocesane proeven (IDP) 2017? Dan kun je vanaf nu starten met het afnemen van de geïntegreerde observatieopdracht. Alle documenten zijn beschikbaar in de toetsomgeving. In de rubriek ‘Materiaal’ vind je onder ‘observatieopdracht’ onder andere een handleiding en een scoreformulier voor de leraar en een stappenplan voor de leerlingen. In de observatieopdracht staan enkele generieke doelen uit het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! centraal. Een ideale kans om al eens op een concrete manier van ons nieuwe leerplanconcept te proeven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Thomas More herschikt onderwijsaanbod in de Kempen
 
thomas more   Vanaf het academiejaar 2017-2018 herschikt de Thomas More-hogeschool het onderwijsaanbod in de Kempen. De businessopleidingen worden samengebracht op de campus in Geel. Turnhout profileert zich als ‘Campus in beweging’ met opleidingen in Gezondheidszorg, Onderwijs en Sport. 
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Studiedag 'Wie is neutraal?' van de Faculteit voor Protestantse Theologie
 
FPT   Op vrijdag 3 maart 2017 organiseert de faculteit voor Protestantse Theologie de studiedag 'Wie is neutraal?'. Verschillende experten gaan dan in debat. De combinatie van levensbeschouwing en onderwijs is in België geen evidentie. Al meer dan vijftig jaar is de situatie in het secundair onderwijs ten aanzien van confessionele vakken en zedenleer ongewijzigd. De samenleving is daarentegen grondig veranderd. Inschrijven kan door het formulier in de folder in te vullen en te zenden naar FPT of via e-mail: info@protestafac.ac.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag 'De Bijbel een (g)oud(en) gids: Bijbels antwoorden op menselijke vragen'
 
Bijbel   Op donderdag 23 maart 2017 organiseert het Vlaams Lasalliaans Perspectief de studiedag 'De Bijbel een (g)oud(en) gids: Bijbels antwoorden op menselijke vragen' in het De La Salle Centrum in Groot-Bijgaarden. Onder de deskundige leiding van prof. dr. Bénédicte Lemmelijn verkennen en verdichten we de kloof tussen het Bijbels denken en de huidige westerse samenleving; van de Bijbel als oude gids naar de Bijbel als gouden gids. Hopelijk opent de studiedag ook voor jou nieuwe perspectieven om Bijbelverhalen vandaag te laten spreken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook