Met deze extra nieuwsbrief delen we je onze reactie mee op de resultaten van het Grote Tijdsonderzoek. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief delen we je onze reactie mee op de resultaten van het Grote Tijdsonderzoek. 

 

   Algemeen

 
 
Resultaten Grote Tijdsonderzoek tonen aan: beleidsondersteuning directeur basisonderwijs is nodig!
 
Begin dit jaar gaf minister Crevits het startschot voor het Grote Tijdsonderzoek. Doel was om te becijferen hoeveel uur een leraar in het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs wekelijks werkt en waaraan die werktijd wordt besteed. Vandaag werden de resultaten op een persconferentie voorgesteld. In hoofdzaak – en gelukkig maar! – zijn leraren met hun kernopdrachten bezig. Met name in het basisonderwijs hoopt de netwerkorganisatie via beleidsondersteuning voor de directeur de administratieve en beleidsondersteunende taken voor leraars verder te beperken. Om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ervoor om te komen tot een jaaropdracht.  
 
Het onderzoek bevestigt dat leraren in Vlaanderen hard werken: voltijds werkende leraren gemiddeld zo’n 41 uur per week. De meeste tijd besteedt een leraar in het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs aan opdrachten die inherent zijn aan het leraar-zijn: lesvoorbereidingen maken, verbeterwerk, lesgeven, leerlingenbegeleiding en klassenraden, overleg met collega’s of gesprekken met ouders. Leraren zijn ook trekkers van het schoolkoor, zetten hun schouders onder het schooltoneel, de uitstap of het schoolfeest.
 
De cijfers tonen voorts aan dat met name leraren in het basisonderwijs tot 10 uur per week beleidsondersteunende en/of administratieve taken op zich nemen en daarnaast ook instaan voor toezicht op de speelplaats of bij middagpauzes. Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit ervoor om die opdrachten via gerichte ingrepen te beperken: enerzijds door een uitbreiding van de opdracht van de kinderverzorgers, anderzijds door beleidsondersteuning voor de directeur basisonderwijs te voorzien. Dat laatste is overigens ons speerpunt bij de gesprekken rond het actieplan basisonderwijs. Door administratieve en beleidsondersteunende taken voor leraren te beperken, krijgen die leraren meer tijd om zich bijvoorbeeld verder te professionaliseren. Uit de resultaten blijkt dat ze daar nauwelijks aan toekomen.
 
Het lerarentekort wordt de komende jaren nijpend. Om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ervoor om een jaaropdracht in te voeren. Dan zouden beginnende leraren bijvoorbeeld van niet-lesgebonden opdrachten kunnen worden vrijgesteld; terwijl meer ervaren leraren de ruimte krijgen om bijvoorbeeld startende leraren te coachen of didactische uitstappen voor te bereiden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook