Dit is Nieuwsbrief 110 van 1 februari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Gisteren, 31 januari 2018, vond de dag van de directeur plaats. Bedankt aan alle directeurs en internaatsbeheerders voor jullie toewijding, engagement en zoveel meer!
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 110 van 1 februari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Gisteren, 31 januari 2018, vond de dag van de directeur plaats. Bedankt aan alle directeurs en internaatsbeheerders voor jullie toewijding, engagement en zoveel meer!
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Inforondes basis- en secundair onderwijs gaan niet door
►  Samenwerkingsovereenkomst met Scholen met de Bijbel
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  vzw DOKO raamovereenkomsten
►  Afbouw Schoolonline
Lerenden
►  Armoede op school. Een leidraad voor een kostenbeheersend en kostenbewust schoolbeleid in het secundair onderwijs
►  Vormingspakket traumabegeleiding
►  Nieuwe regelgeving over getuigschrift basisonderwijs een schooljaar uitgesteld
Curriculum & vorming
►  Tweede ronde van het project ‘Financial Literacy @ School’
►  Nascholing app-ontwikkeling
►  Je CVO als erkend opleidingsverstrekker in kader kmo-portefeuille registreren
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Inforondes basis- en secundair onderwijs gaan niet door
 
Inforonde   Katholiek Onderwijs Vlaanderen kondigde voor einde februari en begin maart inforondes aan voor alle directies van gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en hun besturen. We vinden het niet opportuun om deze inforondes te laten doorgaan, omdat te weinig dossiers zich momenteel in een eindfase bevinden, waardoor er onvoldoende actuele info is.
 
We zullen je via nieuwsbrieven informeren over de tussentijdse vorderingen en gebruik maken van onze overleg- en adviesorganen om standpunten voor te bereiden. Schreef je je in voor een inforonde? Dan word je persoonlijk van de annulering op de hoogte gebracht. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst met Scholen met de Bijbel
 
IPCO   Op 25 januari 2018 ondertekende Daniel Hakelbracht, algemeen secretaris van vzw Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO), een samenwerkingsovereenkomst met Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarmee treden de Scholen met de Bijbel toe tot onze netwerkorganisatie. We heten hen van harte welkom!
 
Voortaan kunnen de Scholen met de Bijbel gebruik maken van de juridisch-administratieve expertise van ons huis. Waar nodig zullen we hen bij andere, specifieke vragen van pedagogisch-didactische aard bijstaan. De protestants-christelijke scholen blijven uiteraard werken vanuit hun eigen pedagogisch project en met hun eigen pedagogische begeleiding.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
vzw DOKO raamovereenkomsten
 
vzw DOKO   Veertien dagen geleden las je in deze nieuwsbrief dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je nog beter te ondersteunen bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.
 
In dit nieuwsbericht laten we je kort kennis maken met een aantal van de lopende raamovereenkomsten van vzw IRO waarop je kunt inschrijven:
 
 
► 
 
Aankoop en onderhoud brandbestrijdingsmiddelen
 
► 
 
Technische energiediensten en levering van PV-installaties
 
Daarnaast werd vanuit vzw DOKO met steun van de collega’s van IRO een eerste raamovereenkomst voor huisbrandolie opgestart.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afbouw Schoolonline
 
Schoolonline   We kregen recent verschillende vragen van bezorgde bestuurders en directies over de beslissing van uitgeverij VAN IN om het informaticapakket Schoolonline af te bouwen. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil niet ingrijpen in de principiële beslissing om Schoolonline af te bouwen. We verwachten van VAN IN evenwel de garantie dat er constructief wordt meegewerkt aan de overdracht van alle noodzakelijke gegevens, ongeacht het pakket dat een schoolbestuur zou kiezen, in continuïteit en in regel met de wet overheidsopdrachten.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft naar VAN IN een brief met onze bezorgdheden verstuurd om aan de pols te houden. We houden je zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Armoede op school. Een leidraad voor een kostenbeheersend en kostenbewust schoolbeleid in het secundair onderwijs
 
Afgelopen week kopte De Standaard 'Verbied scholen om met incassobureaus te werken'. Het artikel wijst onder meer op de hoge schoolkosten in het secundair onderwijs. Hoe kun je hoge schoolkosten en daardoor onbetaalde schoolfacturen vermijden? Katholiek Onderwijs Vlaanderen sensibiliseert secundaire scholen rond een kostenbeheersend en kostenbewust beleid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingspakket traumabegeleiding
 
In februari 2017 startte het project 'Ondersteuning trauma voor leerlingen met een vluchtverhaal'. Daarvoor werden acht traumapsychologen aangesteld. Zij werkten een vormingspakket uit voor CLB-medewerkers en leraren van alle scholen, alle onderwijsniveaus en alle onderwijsvormen. De syllabus staat enkel ter beschikking van CLB-medewerkers en is onderdeel van een vorming. Er is ook een E-learning module ter beschikking voor individuele of teamvorming (4 u) op www.augeo.nl/belgie. Contactadressen per regio vraag je bij jouw CLB op.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe regelgeving over getuigschrift basisonderwijs een schooljaar uitgesteld
 
De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt (onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement van Onderwijsdecreet XXVIII) uitgesteld naar het schooljaar 2018-2019. Voor dit schooljaar wijzigt er dus niets ten opzichte van het vorige schooljaar
 
In ons model van schoolreglement van het schooljaar 2017-2018 voerden we de aangekondigde aanpassing aan de regelgeving al door. Het is aan te raden ouders per brief mee te delen dat voor dit schooljaar alles bij het oude blijft. We stelden alvast een modelbrief op die je kunt gebruiken. Het model van schoolreglement hebben we op onze website ook aangepast. Je kunt die wijziging overnemen in het elektronische model van schoolreglement en op de website van de school plaatsen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Tweede ronde van het project ‘Financial Literacy @ School’
 
Wikifin   Het project ‘Financial Literacy @ School’ wil de financiële geletterdheid van leerlingen in het secundair onderwijs verhogen en evalueren welke lesvormen daarvoor het meest effectief zijn. Het project wordt deskundig begeleid door de KU Leuven, Universiteit Antwerpen en wikifin.be. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is partner in het onderzoek. In de eerste ronde namen 400 klassen van het tweede jaar van de eerste graad deel. Die klassen testen intussen het innovatieve lesmateriaal rond betaalmiddelen.
 
Nu staat de tweede ronde van het project 'Financial Literacy @ School' voor de deur. Die ronde richt zich tot leerlingen van het eerste leerjaar van de tweede graad. Het thema blijft betaalmiddelen. Meer info over de tweede ronde vind je op de webpagina 'Financial literacy @ School: innovatief lesmateriaal' van wikifin.be. Met behulp van het online inschrijvingsformulier 'Financial Literacy @ School' breng je je inschrijving meteen in orde.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing app-ontwikkeling
 
In het huidige digitale tijdperk kunnen we het gebruik van (educatieve) apps niet meer wegdenken. Vaak heb je een ruime keuze aan (educatieve) applicaties, maar voldoen ze niet aan de verwachtingen. Daarom is het interessant om zelf je eigen (educatieve) app te kunnen maken. Met de nascholing 'app-ontwikkeling' willen wij daaraan tegemoetkomen.
 
Schrijf je in via het inschrijvingsformulier ‘nascholing app-ontwikkeling’. Voor de opleidingenreeks in regio Gent is er nog een plaats vrij; voor de opleidingenreeks in de regio Aarschot zijn er nog tien plaatsen vrij. (We werken met het systeem “first come, first served”.)
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Je CVO als erkend opleidingsverstrekker in kader kmo-portefeuille registreren
 
Er bestaan twee systemen van opleidingscheques. Alle centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) zijn ‘erkend opleidingsverstrekker’ voor zowel het systeem van opleidingscheques voor werknemers als voor de kmo-portefeuille.
 
Om als dienstverlener voor de kmo-portefeuille te mogen optreden, moet het CVO zich wel (volledig kosteloos) registreren via de website van het Agentschap Innoveren & ondernemen. Die registratie is nodig om als CVO het erkenningsnummer te bekomen dat je nodig hebt om opleidingscheques in het kader van de kmo-portefeuille te kunnen aanvaarden.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Joka organiseert van 16 tot 18 februari 2018 een ontspannend vormingsweekend voor jongeren. Dat weekend vindt plaats in Leuven en enthousiastelingen kunnen er samen heel wat bijleren over zichzelf en de zorgsector.
 
► 
 
Bednet organiseert op vrijdag 9 maart opnieuw de Nationale Pyjamadag. Kom die dag in pyjama, onesie of met een slaapmuts naar school uit solidariteit met zieke kinderen. Je klas maakt kans op mooie prijzen. Ketnet en MNM doen ook weer mee. Jouw klas ook?
 
► 
 
Geloven roept vaak de idee op van dingen kunnen aanvaarden. Maar tegelijk zit er iets tegendraads in: men bekijkt de dingen op een andere manier. Zich vandaag gelovig noemen, is op zichzelf al tegendraads. KU Leuven organiseert op zijn Technologiecampus in Gent een lezingenreeks onder de titel 'Tegendraads gelovig'.
 
► 
 
Ontdek het lenteaanbod nascholingen van Artevelde hogeschool.
 
► 
 
Stand alone leiderschap in scholen is achterhaald. Gedeeld leiderschap is echter niet de weg van de minste weerstand. Met het programma 'Groeien in gedeeld leiderschap in onderwijs' zet CNO je op het juiste leiderschapspoor voor meer samenwerking, flexibiliteit en innovatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt:
 
► 
 
een (praktijk)lector kleuteronderwijs 25 %.
 
► 
 
een (praktijk)lector kleuteronderwijs15 %.
 
► 
 
een aankoper overheidsopdrachten.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook