Heel wat bestuurders en directeurs hebben ons hun bezorgdheid overgemaakt over de plannen voor de heropstart en de verwarring die daar in de voorbije dagen rond ontstaan is. We willen jullie van harte bedanken voor de inspanningen van de voorbije maanden om in steeds wisselende omstandigheden het juiste te doen voor leerlingen en personeel. Het zijn al zeer zware maanden geweest. 
 
Gezien de recente ontwikkelingen raden we jullie ten stelligste aan om de vrijheid die in de adviezen van vrijdag ingeschreven staat, ten volle te benutten. Het is aan jullie om te beslissen wanneer en met welke leerjaren jullie opstarten. Vanaf 2 juni betekent niet op 2 juni en met de huidige veiligheidsvoorschriften is het onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te halen.
 
Laat je daarbij niet opjagen, temporiseer indien nodig en maak goede afspraken op het niveau van de scholengemeenschap. En communiceer - zoals je dat de voorbije maanden trouwens ook deed - correct en open naar de ouders. Van een school kan niemand verwachten dat ze onhaalbare en onveilige dingen doet.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Heel wat bestuurders en directeurs hebben ons hun bezorgdheid overgemaakt over de plannen voor de heropstart en de verwarring die daar in de voorbije dagen rond ontstaan is. We willen jullie van harte bedanken voor de inspanningen van de voorbije maanden om in steeds wisselende omstandigheden het juiste te doen voor leerlingen en personeel. Het zijn al zeer zware maanden geweest. 
 
Gezien de recente ontwikkelingen raden we jullie ten stelligste aan om de vrijheid die in de adviezen van vrijdag ingeschreven staat, ten volle te benutten. Het is aan jullie om te beslissen wanneer en met welke leerjaren jullie opstarten. Vanaf 2 juni betekent niet op 2 juni en met de huidige veiligheidsvoorschriften is het onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te halen.
 
Laat je daarbij niet opjagen, temporiseer indien nodig en maak goede afspraken op het niveau van de scholengemeenschap. En communiceer - zoals je dat de voorbije maanden trouwens ook deed - correct en open naar de ouders. Van een school kan niemand verwachten dat ze onhaalbare en onveilige dingen doet.

 

   Bestuur & organisatie

 
 
Alle leerlingen terug naar school? Dat kan niet zomaar!
 
Alle leerlingen samen terug naar school voor het einde van het schooljaar? Neen, met de huidige veiligheidsvoorschriften kan dat niet. Alle leerlingen deeltijds terug naar school tegen die tijd? Misschien is dat wel haalbaar.
 
Leerlingen missen hun school en scholen missen hun leerlingen. De evolutie van het aantal coronabesmettingen verloopt gunstig. “We bevinden ons in de staart van de epidemie”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Experten uit verschillende wetenschappelijke disciplines en pediaters roepen op om alle kinderen en jongeren de kans te geven terug naar school te gaan.
 
De school betekent voor hen immers veel meer dan ‘de plaats waar ze onderwijs krijgen’. De school vervult voor hen ook een belangrijke sociale functie. Verschillende directeurs basisonderwijs lieten ons bovendien in de loop van de voorbije weken weten dat ze naast het eerste, tweede en zesde leerjaar ook andere leerjaren op school wilden uitnodigen.
 
Het recente advies van de onderwijspartners en de GEES probeert aan die verzuchtingen tegemoet te komen. Het biedt de scholen een kader waarbinnen zij zelf kunnen bepalen welke leerjaren ze hoe vaak en wanneer naar school laten komen
 
Geen twee scholen zijn identiek.  Het nieuwe advies creëert dan ook de ruimte om als school zelf te beslissen welke uitbreiding voor jouw school haalbaar en doenbaar is, uiteraard binnen het kader van de veiligheidsmaatregelen. Dat zal onder meer afhangen van je infrastructuur en je personeel. 
 
Al je leerlingen tegelijk op school ontvangen is inderdaad, gezien de vereiste veiligheidsmaatregelen, is onmogelijk. Al je leerlingen de kans geven om terug naar school te komen, al was het maar voor enkele dagen, is misschien wel haalbaar. 
 
We beseffen dat het weer een moeilijke puzzel wordt en dat slechts enkele dagen na de heropstart. We zijn er ons van bewust dat het contactonderwijs in combinatie met de opvang, alles nog complexer maakt. Bovendien horen we dat veel lokale besturen niet kunnen of willen instaan voor de dagopvang. Zonder die ondersteuning zullen scholen sowieso minder contactonderwijs kunnen organiseren.
 
We realiseren ons ook dat de versoepeling voor de lagere school om naar klasbubbels van 20 leerlingen te gaan mét behoud van de minimumoppervlakte van 4 en 8 m², slechts voor enkele scholen een oplossing biedt. Sommige ouders zullen teleurgesteld zijn wanneer ze horen dat hun kinderen niet alle dagen naar school kunnen komen. Andere ouders zullen dan weer hun kinderen thuis houden uit angst voor besmetting.
 
Het nieuwe advies geeft jou als school de autonomie om binnen een stabiel afsprakenkader invulling te geven aan de organisatie van de rest van het schooljaar. Als het wordt goedgekeurd, gaan de maatregelen in vanaf 2 juni. Dat betekent dat scholen in de regel niet kunnen starten op 29 mei. 
 
Het advies is tegelijk een generale repetitie voor volgend schooljaar. Tegen dan is er wellicht nog geen vaccin. Er zullen nog steeds veiligheidsmaatregelen zijn.
 
We hopen wel dat de virologen bepaalde versoepelingen toestaan, zoals het afschaffen van de social distancing en de verplichte minimumoppervlakte per leerling in klaslokalen voor het lager onderwijs. Niemand kan daar echter op dit ogenblik uitspraken over doen. We zitten dan ook met z’n allen in een nog nooit geziene zeer uitzonderlijke situatie.  
 
Het advies wordt morgen, woensdag 27 mei, voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad. De minister verwacht niet dat zijn advies dat tot stand gekomen is in samenspraak met de GEES, verworpen wordt, maar absolute zekerheid hebben we dus pas morgen na de bekrachtiging door de Veiligheidsraad. 
 
Als netwerkorganisatie zijn we er om jullie te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Op onze website hebben we een aantal zaken gebundeld. Kijk zeker ook naar de veelgestelde vragen. En als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze ons te stellen. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Definitie risicogroep geactualiseerd
 
Recentelijk werd de definitie van de risicogroep geactualiseerd. Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, kunnen van thuis uit werken of kunnen zich beroepen op code D046 (heirkracht). Ze melden dat aan hun werkgever. De werkgever kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort vooraleer de code toe te kennen. De risicogroep wordt als volgt omschreven:
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanspreekpunten zomerscholen
 
Na grondige afwegingen naar haalbaarheid, kiezen sommige scholen ervoor om toch een zomerklas aan te bieden. Wanneer je als school bij de opmaak van je aanvraag meer informatie wenst over de zomerscholen, kun je terecht op het e-mailadres zomerscholen@katholiekonderwijs.vlaanderen, maar ook bij je begeleidingsdienst. In elke regio zijn er aanspreekpunten. Je vindt ze in punt 9 van onze tekst over de zomerscholen.
 
De begeleiding ondersteunt als kritische vriend de school in het proces van de organisatie van een zomerschool. We bieden onder meer antwoorden op technisch-juridische vragen, brengen je in contact met organisaties en mensen voor eventuele samenwerking, helpen je de inhoud van de zomerschool te koppelen aan de leerplandoelen en verzamelen materiaal.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Versoepeling maatregelen voor het buitengewoon onderwijs
 
Na de communicatie in de media over de verdere versoepeling in het onderwijs willen we ook voor het buitengewoon onderwijs de nodige verduidelijking bieden.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook