Dit is Nieuwsbrief 24 van 7 januari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze eerste nieuwsbrief van 2016 starten we met onze beste wensen voor het nieuwe jaar.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 24 van 7 januari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze eerste nieuwsbrief van 2016 starten we met onze beste wensen voor het nieuwe jaar.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholiek onderwijs: de verzuiling voorbij!
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving december 2015
►  Nieuwe medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  www.katholiekonderwijs.vlaanderen gaat thematisch
►  Infootjes basisonderwijs Regio Oost-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten in werking sinds 1 januari 2016
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs: extra interne planningsronde
►  Vrijwilligerswerk - uitbetalen van een kostenvergoeding
►  Vorming organisatiemodellen bij bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
Personeel
►  Personeelszaken volwassenenonderwijs
►  Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten in het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Nieuwe scholengemeenschappen starten met onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
►  Problematiek attestwijzigingen in de loop van het schooljaar binnen buo
►  Vormingsmoment ‘Kansarmoede, specifieke onderwijsbehoefte en draagkracht van kinderen en ouders'
►  Drieluik radicalisering (deel 3)
Curriculum & vorming
►  Extra informatiesessie leerplanconcept 'Zin in leren! Zin in leven!'
►  IDP 2016: nog maar even tijd om je in te schrijven!
►  Nascholing instrumentele vaardigheden Sprint en Kurzweil
Identiteit & kwaliteit
►  Scholen van dialoog in liefde
►  Leeftocht januari 2016
►  Voorbereiding vastenwerking
►  Studiedag ‘Hoe zijn we gist in het deeg?’
►  Didachè studiedag - 12 januari 2016
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholiek onderwijs: de verzuiling voorbij!
 
Op 6 januari 2016 verscheen Katholiek onderwijs: de verzuiling voorbij, een opiniestuk van directeur-generaal Lieven Boeve, in aangepaste versie in De Standaard. Lieven Boeve reageert daarmee op de uitlatingen van Jean-Jacques De Gucht. Hij vraagt zich af in welke tijd De Gucht wel geboren is, en wanneer hij voor het laatst een katholieke school heeft bezocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving december 2015
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van december 2015:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs – 10 december 2015
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs – 8 december 2015
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs – 8 december 2015
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
We verwelkomen deze nieuwe medewerkers binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
 
In de Dienst Curriculum & vorming, team secundair onderwijs
 
 
► 
 
Sabine Bosteels, pedagogisch begeleider land- en tuinbouw
 
► 
 
An Callemeyn, pedagogisch begeleider wetenschappen
 
► 
 
Machteld Verhenne, pedagogisch begeleider wiskunde
 
 
 
► 
 
Anna De Backer, administratief medewerker
 
► 
 
Sarah Gielen, pedagogisch begeleider professionalisering
 
► 
 
Frederik Maes, pedagogisch begeleider lerarenopleiding
 
In de regio Antwerpen
 
 
► 
 
Raf Mertens, pedagogisch begeleider taal
 
In de regio Mechelen-Brussel
 
 
► 
 
Mia Ragoen, schoolbegeleider basisonderwijs
 
We wensen hen veel succes bij hun opdracht!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
www.katholiekonderwijs.vlaanderen gaat thematisch
 
We werken aan de gebruiksvriendelijkheid van onze website (www.katholiekonderwijs.vlaanderen). Vanaf maandag 11 januari 2016 zullen we onze informatie ook thematisch ontsluiten. In de 'oranje' balk vind je die terug bij 'Thema’s van A tot Z' en 'Actuele thema’s'. Daarnaast blijft onze informatie ook beschikbaar via ‘Wat doen we?’
 
De thematische ontsluiting is nog niet af. Maandag vind je al enkele thema's terug. We werken er de volgende weken en maanden aan verder. Feedback is welkom bij marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. We nemen die graag mee in de verdere uitbouw van onze dienstverlening via de website of andere kanalen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infootjes basisonderwijs Regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen van de maand januari zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
Op de plenaire vergadering van 17 december 2015 werd deze vraag besproken:
 
 
► 
 
Plaatstekort Nederlandstalig onderwijs Brussel
 
Schriftelijke vragen

Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de conferentiereeks 'Geloven gaat verder' van het decanaat Oostende waarin bekende christenen vertellen over hun geloof
 
► 
 
de jaarlijkse onlinewedstrijd 'Speurneus' over Europa van Ryckevelde vzw voor leerlingen van het 5de en 6de jaar basisonderwijs
 
► 
 
de inspiratiedag rond cultuur op school voor leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs en medewerkers uit het cultuureducatieve veld op maandag 1 februari 2016 in de Kortrijkse Schouwburg door de Canon Cultuurcel en Passerelle
 
► 
 
de 'Dag van de Cultuureducatie' 2016 op dinsdag 2 februari 2016 in Vooruit in Gent door de Canon Cultuurcel
 
► 
 
de studiedag 'Beeldlabo - Aan de slag met beelden in de klas' voor leraren secundair onderwijs op woensdag 3 februari 2016 in Gent door Mediawijs.be en Circa Cultuurcentrum Gent
 
► 
 
een gesprek tussen Rik Torfs (KUL) en Vincent Icke (Universiteit Leiden) over de toekomst van het hoger onderwijs op 4 maart 2016 in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel
 
► 
 
het opleidingsaanbod onderwijs van Odisee in Brussel
 
We ontvingen informatie over deze vacature:
 
 
► 
 
een vacature voor een projectmedewerker gezonde voeding bij VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten in werking sinds 1 januari 2016
 
Op 25 november en 16 december 2015 zijn in het Europees Publicatieblad de verordeningen verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2016 de Europese drempelbedragen voor de procedures voor het plaatsen van opdrachten aangepast worden. De nieuwe drempelbedragen gelden voor de periode 2016-2017.
 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de drempelbedragen als volgt verhoogd:
 
 
► 
 
van 207 000 euro naar 209 000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten.
 
► 
 
van 5 186 000 euro naar 5 225 000 voor de overheidsopdrachten voor werken en concessieovereenkomsten.
 
Alle bedragen zijn exclusief btw. De nieuwe Europese drempels blijven geldig tot 31 december 2017.
 
De Europese drempels worden door het ministerieel besluit van 22 december 2015 ingevoerd in het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs: extra interne planningsronde
In de tweede nieuwsbrief (27 augustus 2015) meldden we dat programmaties in het gewoon secundair onderwijs vanaf 2016-2017 nog op drie manieren tot stand kunnen komen:
 
 
► 
 
vrije programmaties (zie bijlage 3 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61)
 
► 
 
programmaties op basis van een inruiloperatie
 
► 
 
afwijking op het principe van niet-programmeerbaarheid ter realisatie van de studiecontinuïteit.
 
Dat wordt intussen bevestigd in het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vrijwilligerswerk - uitbetalen van een kostenvergoeding
 
Om een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk uit te betalen kan een vzw uit één van deze drie methodes kiezen:
 
 
► 
 
een forfaitaire kostenvergoeding
 
► 
 
een reële kostenvergoeding
 
► 
 
een combinatieregeling.
 
Let op: als je voor een bepaalde methode gekozen hebt, dan moet je die voor de betrokken vrijwillger voor het hele jaar respecteren. Met andere woorden de forfaitaire en reële kostenvergoedingen mogen in hoofde van de vrijwilliger niet gecombineerd worden.
 
Meer informatie lees je in bijgevoegd document.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming organisatiemodellen bij bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
 
Schaalvergroting leidt niet automatisch tot een betere werking van een schoolbestuur. Het kwaliteitsvol organiseren van inspraak is een belangrijke sleutel om tot een groter beleidsvoerend vermogen van onze besturen te komen.
 
Wil je er meer over weten? We nodigen je uit op de vormingssesies in Gent (woensdag 13 januari), Brugge (maandag 25 januari) of Hasselt (maandag 18 januari). We verkennen tijdens de sessie hoe doeltreffende inspraak bij organisatieveranderingen een voorwaarde én doel is, en hoe binnen een geoptimaliseerd bestuur de verschillende inspraakorganen georganiseerd kunnen worden.
Het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komt in elke regio in twee parallelle sessies aan bod. Niet alle sessies worden in elke regio aangeboden, maar elke sessie staat open voor geïnteresseerden uit alle regio's.
 
 
► 
 
Organisatie van inspraak (regio's West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg)
 
► 
 
Organisatiemodellen (regio's Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Deugdelijk bestuur (regio's Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Masterplan infrastructuur (regio Antwerpen)
Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Personeelszaken volwassenenonderwijs
 
In opvolging van Luc Van Paemele zal Jan-Baptist De Smet voortaan de centra voor volwassenenonderwijs (cvo's) bijstaan en ondersteunen op het vlak van de personeelsregelgeving en het personeelsbeleid. In de afgelopen jaren heeft Jan zich binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen gespecialiseerd in de rechtspositie van het hogeschoolpersoneel. Die expertise zal hem nu van pas komen bij de behartiging van de personeelsbelangen van de cvo's. Daarnaast blijft Jan ook de hogescholen ondersteunen bij vragen over personeelsmateries. Jan is te bereiken op het telefoonnummer 02 529 04 17 of via het e-mailadres jan-baptist.desmet@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten in het volwassenenonderwijs
 
De datum voor vacantverklaring met het oog op vaste benoeming is vanaf 2016 vervroegd: op 1 maart moet het centrumbestuur vaststellen welke betrekkingen vacant zijn; de betrekkingen die het bestuur effectief vacant verklaart, moet het bestuur tegen 1 april aan alle personeelsleden van al zijn instellingen meedelen.
 
Wanneer vacantverklaring mogelijk dan wel verplicht is, en hoe de betrekkingen omschreven moeten worden, lees je in de mededeling Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten in het volwassenenonderwijs vanaf 2016. Je vindt ze op de webpagina van de Dienst Personeel (> documenten), alsook op de vroegere website VDKVO (> publicaties > mededelingen). Opgelet: de mededeling is enkel van toepassing op het volwassenenonderwijs. De toelichtingen voor de andere onderwijsniveaus werden al eerder gepubliceerd in een afzonderlijke mededeling. Bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen) kun je terecht met alle vragen in dit verband.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuwe scholengemeenschappen starten met onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
 
Eind december 2015 heeft de Vlaamse Regering via een spoedprocedure een aantal scholengemeenschappen de toestemming gegeven om in de loop van januari te starten met onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Voor het katholiek onderwijs gaat het om deze scholengemeenschappen:
 
 
► 
 
SGKSO Leopoldsburg
 
► 
 
SGKSO Veurne-Westkust
 
► 
 
SGKSO Sint-Michiel (Roeselare)
 
► 
 
SGKSO Archipel (Dendermonde)
 
► 
 
SGKSO J. B. David – Lier
 
► 
 
SGKSO KOGEKA (Geel)
 
► 
 
SGKSO Sint-Quintinus (Hasselt)
 
► 
 
vzw Katholiek Secundair Onderwijs Diksmuide
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Problematiek attestwijzigingen in de loop van het schooljaar binnen buo
 
Sinds dit schooljaar zijn als gevolg van een Besluit van de Vlaamse Regering attestwijzigingen in de loop van het schooljaar niet meer mogelijk. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft het moeilijk met die maatregel.
 
Eind oktober 2015 werd een eerste versoepeling ingevoerd voor leerlingen in het gewoon onderwijs die in het bezit zijn van een inschrijvingsverslag 'oude stijl'. Net vóór de kerstvakantie werd ook een 'ventielprocedure' goedgekeurd waardoor ook voor leerlingen in buitengewoon onderwijs in uitzonderlijke gevallen een wijziging toegestaan kan worden. Meer informatie vind je in bijgaande nota. Momenteel hebben wij liever die ventielprocedure dan niets. Maar we blijven ijveren voor de opheffing van de maatregel.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingsmoment ‘Kansarmoede, specifieke onderwijsbehoefte en draagkracht van kinderen en ouders'
 
Ingaan op de specifieke onderwijsbehoefte voor leerlingen en ouders vanuit hun context, dat is wat we met ons GOK-beleid voor ogen hebben. Vanuit de blik van een ervaringsdeskundige in de armoede en een  competentiebegeleider, kijken we naar armoede en onderwijs, naar de mechanismes van achterstelling in onderwijs en samenleving, naar de dagelijkse 'miserie' en de draagkracht van ouders en kinderen in armoede. Een aanrader!
 
De werkwinkel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in of dagelijks werkt aan gelijke onderwijskansen op school. Die vindt plaats in drie regio’s:
 
 
► 
 
voor de regio’s Antwerpen en Mechelen-Brussel op dinsdag 2 februari 2016 tussen 09.30 en 12.00 uur in de lokalen van vicariaat Onderwijs Mechelen, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
 
► 
 
voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen op woensdag 3 februari 2016 tussen 09.30 en 12.00 uur in de lokalen van vicariaat Onderwijs Gent, Marialand 31, 9000 Gent
 
► 
 
voor de regio’s Antwerpen en Limburg op dinsdag 16 februari 2016 tussen 09.30 en 12.00 uur in de lokalen van vicariaat Onderwijs Hasselt, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
 
Op nascholing.be vind je meer info en de mogelijkheid tot inschrijven.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Drieluik radicalisering (deel 3)
 
De permanente vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nedersaksen bij de Europese Unie organiseert een drieluik over radicalisering met als titel 'Radikalisierung – RATlos'. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt dat initiatief. We moedigen je aan om deel te nemen.
 
De derde themadag 'Prävention durch Wertevermittlung' vindt plaats op woensdag 13 januari 2016. De voertalen zijn Engels en Duits.
 
Je bent welkom op dit adres:
Vertretung des Landers Niedersachsen bei der Europäischen Union
Montoyerstraat 61, 1000 BRUSSEL.
 
Inschrijven voor die activiteit kan tot en met vrijdag 8 januari 2016 door een e-mail te sturen naar chris.wyns@katholiekonderwijs.vlaanderen met jouw naam, functie en e-mailadres. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Extra informatiesessie leerplanconcept 'Zin in leren! Zin in leven!'
 
Vanaf 1 september 2017 wordt het nieuwe leerplanconcept 'Zin in leren! Zin in leven!' ingevoerd. De afgelopen maanden konden gangmakers, lerarenopleiders  en directies uit het (buitengewoon) basisonderwijs al kennismaken met het nieuwe leerplanconcept.
 
Als je nog niet aanwezig kon zijn bij één van de elf informatiesessies, dan kun je op vrijdag 29 januari 2016 van 14.00 uur tot 16.30 uur terecht in lokaal G04 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Guimardstraat 1, 1040 Brussel). De bijkomende sessie richt zich tot lerarenopleiders en directies basisonderwijs.
 
Deelname aan de extra sessie is gratis, maar het aantal inschrijvingen is beperkt tot 70 deelnemers. Je kunt je inschrijven door een e-mail te sturen naar Nadia De Cremer (nadia.decremer@katholiekonderwijs.vlaanderen) met duidelijke vermelding van ‘informatiesessie ZILL vrijdag 29 januari’. Je inschrijving is definitief na bevestiging.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
IDP 2016: nog maar even tijd om je in te schrijven!
 
Ondertussen schreven al heel wat scholen zich in voor onze interdiocesane proeven. Zijn jouw leerlingen nog niet ingeschreven? Maak er dan snel werk van. De inschrijvingen worden op vrijdag 15 januari 2016  afgesloten.
 
Inschrijven kan nog altijd via onze toetsomgeving. In de toetsomgeving vind je eveneens een stappenplan dat je door de inschrijvingsmodule loodst. Als jouw inschrijving in orde is, ontvang je een bevestigingsmail.
 
Kijk je ook de e-mailadressen na van de teamleden die aan IDP meewerken? Ook dat doe je in de toetsomgeving, namelijk via ‘Schoolgegevens beheren’. Zo zijn we er zeker van dat onze e-mails bij de juiste mensen terechtkomen. Deelnemen aan IDP4 kost 0,95 euro per leerling. Deelnemen aan IDP6 kost 1,80 euro per leerling.
 
Heb je nog vragen? Onze helpdesk helpt je graag verder!
 
 
► 
 
Kristien Vranken (kristien.vranken@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 06 61)
 
► 
 
Gert Pennings (gert.pennings@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 06 66)
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing instrumentele vaardigheden Sprint en Kurzweil
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt nascholing aan over het gebruik van dyslexiesoftware als redelijke aanpassing. In de nascholing komt het instrumentele gebruik van Sprint (module 2) of Kurzweil (module 4) voor gevorderde gebruikers aan bod. De nascholing vindt op diverse locaties plaats in de loop van februari en maart. Snel inschrijven is de boodschap!
 
De nascholing wordt individugericht en niveauoverstijgend aangeboden en staat open voor pedagogisch begeleiders, directies, leraren, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Scholen van dialoog in liefde
 
Op de tiende LEST-conferentie 'The Letter and the Spirit: On the Forgotten Documents of Vatican II' gaf directeur-generaal Lieven Boeve een lezing over 'Scholen van dialoog in liefde. Kruisbestuiving tussen Gravissimum educationis en Perfectae caritatis anno 2015'. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht januari 2016
 
In het rijtje van onze wensen zit de gezondheid zeker in de top drie. We kunnen eraan werken en soms kunnen we ziektes voorkomen of genezen, maar diep vanbinnen weten we dat ieders gezondheid ook een geschenk is. Hoe neemt het ons in beslag? Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het januarinummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorbereiding vastenwerking
 
Met de start van het nieuwe jaar komt ook de vastentijd dichtbij. Aswoensdag is op 10 februari 2016.
 
Het aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de vastenwerking komt eraan. De abonnees van Forum ontvangen als bijlage bij de januari-editie de vastenaffiche met het motto Elke schakel telt!, samen met de Leeftochtnummers voor de vastenmaanden februari (over diversiteit) en maart (over duurzaamheid). Vooral het maartnummer trekt voluit de kaart van de vasten. Weldra komt het volledige aanbod ook online.
 
Ook de vastencampagne van Broederlijk Delen staat in de startblokken. Broederlijk Delen helpt de Colombiaanse boeren zelf de touwtjes in handen te nemen. Met een leven speel je niet is de campagneslogan. Lanceermomenten voor leraren basis- en secundair onderwijs vinden plaats op deze data en plaatsen:
 
Wo 13 januari 18.30 u. > 21.30 u. bao + so Ontmoetingscentrum Oostakker
Pijphoekstraat 30, Oostakker (Gent)
Za 16 januari 09.00 u. > 13.00 u. bao + so Provinciaal Vormingscentrum
Smekensstraat 61, Malle
Wo 20 januari 19.30 u. > 22.00 u. bao + so CC De Spil, Spilleboutdreef 1, Roeselare
Do 21 januari 18.30 u. > 20.30 u. bao + so Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven
Ma 25, di 26,
wo 27 januari
13.30 u. > 16.00 u. bao PCS, Tulpinstraat 75, Hasselt
Wo 27 januari 13.30 u. > 16.00 u. so + buso PCS, Tulpinstraat 75, Hasselt
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag ‘Hoe zijn we gist in het deeg?’
 
Het Universitair Centrum Sint-Ignatius & Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigen je op dinsdag 15 maart 2016 van harte uit op de studiedag Hoe zijn we gist in het deeg?. De vormings- en ontmoetingsdag over identiteit en pastoraal in de katholieke dialoogschool vindt plaats in Antwerpen (Hof van Liere, Prinsstraat 13). 
 
Nadere info en het programma vind je in de flyer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Didachè studiedag - 12 januari 2016
 
 
Op die studiedag gaan verschillende sprekers waaronder Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Christa Damen (regio Antwerpen) en Jürgen Mettepenningen (regio Mechelen-Brussel) de uitdaging aan om de relatie tussen de katholieke dialoogschool en het vak godsdienst te verdiepen. Dat zal zowel vanuit een theoretische reflectie als vanuit een meer praktische invalshoek gebeuren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
Voor het basisonderwijs:
 
 
► 
 
Anderstalige ouders bereiken in een veelkleurige schoolcontext
 
► 
 
De kracht van verhalen
 
► 
 
Muzisch hoekenwerk
 
Voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Dag van economie. Hebben leerlingen secundair onderwijs een boodschap aan Piketty?
 
► 
 
Dag van Frans
 
► 
 
Dag van de opvoeder 
 
Niveauoverstijgend:
 
 
► 
 
MasterClass Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school
 
► 
 
MasterClass Geen gezaag ... maar gezag, zonder woorden!
 
► 
 
MasterClass Vertrouwenspersoon in het onderwijs
 
Een overzicht van al hun nascholingsinitiatieven en een overzicht van hun internationale cursussen vind je online.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook