Dit is nieuwsbrief 144 van 13 december 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 144 van 13 december 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Jaarverslag 2017-2018 Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Jaarverslag 2017-2018 pedagogische begeleidingsdienst
►  'Samen op weg naar meer inclusie’: colloquium buo 30 januari, 31 januari en 1 februari 2019
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Protocol van niet-akkoord bij ontwerp van decreet over het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Programmaties structuuronderdelen duaal 2019-2020 indienen bij AgODi
►  Vormingen overheidsopdrachten voor starters en gevorderden in het voorjaar 2019
Personeel
►  Hoe wordt de eindejaarstoelage berekend?
Lerenden
►  Schoolkalender 2019-2020 online
►  Voorstelling projecten FAST-teams op externe stuurgroep Ondersteuningsmodel
Curriculum & vorming
►  Van IDP naar evaluatiebox
►  Bewegingsgezinde basisschool
►  Nieuwe ondersteunende materialen voor de implementatie van Zill beschikbaar
►  Wijziging vakbenaming eerste graad so
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 3
►  Inspiratiedag over onderwijsonderzoek: inschrijvingen open
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
 
 

   Algemeen

 
 
Jaarverslag 2017-2018 Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Jaarverslag  
Over enkele dagen ontvangen abonnees van In dialoog via de post het jaarverslag 2017-2018 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Met die publicatie willen we je informeren over belangrijke activiteiten van het afgelopen schooljaar binnen onze ledenvereniging en netwerkorganisatie. Je vindt er ook een beknopt financieel overzicht van het voorbije boekjaar. We wensen je alvast heel veel leesplezier toe!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarverslag 2017-2018 pedagogische begeleidingsdienst
 
Jaarverslag pbd   Op 30 november 2018 dienden we naar jaarlijkse gewoonte het jaarverslag van de pedagogische begeleidingsdienst bij de overheid in. In het jaarverslag beschrijven we rond welke prioriteiten uit het begeleidingsplan (2015-2018) we het voorbije schooljaar (2017-2018) gewerkt hebben. We geven heel wat concrete voorbeelden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
'Samen op weg naar meer inclusie’: colloquium buo 30 januari, 31 januari en 1 februari 2019
 
Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer?
 
Dan biedt het colloquium buitengewoon onderwijs een unieke gelegenheid om samen met directies buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiding en anderen te leren, te reflecteren en te netwerken. Ontdek het volledige programma. Inschrijven kan vanaf donderdag 20 december 2018 via een uitnodiging in de volgende nieuwsbrief.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Protocol van niet-akkoord bij ontwerp van decreet over het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van niet-akkoord bij het ontwerp van decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader.
 
We kunnen niet akkoord gaan met de derde optie van kwaliteitstoezicht zoals opgenomen in artikel 8 §1. De keuze van een beleidsdomein of –veld om het kwaliteitstoezicht autonoom te organiseren houdt onvoldoende kwaliteitsgaranties in.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 6 december 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een Zill-coach regio Mechelen-Brussel om de introductie en implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! in onze katholieke basisscholen te ondersteunen.

Ook deze vacatures plaatsen we graag nog eens in de kijker: 
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een
 
 
► 
 
lector Frans ad interim
 
► 
 
coördinator graduaatsopleiding Internet of Things
 
De Arteveldehogeschool zoekt een medewerker studentenhuisvesting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmaties structuuronderdelen duaal 2019-2020 indienen bij AgODi
 
De programmatieaanvragen voor structuuronderdelen duaal in het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs dien je vóór 31 december 2018 bij AgODi in. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in het punt 3.4 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61. Het aanvraagformulier bijlage 6 is van toepassing.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen overheidsopdrachten voor starters en gevorderden in het voorjaar 2019
 
In het voorjaar 2019 kun je deelnemen aan drie vormingen over overheidsopdrachten:
 
 
► 
 
een basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
► 
 
een opleiding voor gevorderden rond rechtspraak
 
► 
 
een opleiding over E-procurement
 
Je kunt steeds op voorhand vragen doorsturen, waarmee de lesgevers dan in de mate van het mogelijke rekening houden bij het vorm geven van hun sessies.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Hoe wordt de eindejaarstoelage berekend?
 
Op vrijdag 21 december ontvangen de gesubsidieerde personeelsleden hun eindejaarstoelage. In onze mededeling zetten we uiteen hoe die toelage berekend wordt, en waarom sommige personeelsleden tegelijk ook de laatste schijf van hun vakantiegeld ontvangen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Schoolkalender 2019-2020 online
 
schoolkalender   Bij het thema Schoolorganisatie staat de schoolkalender voor het schooljaar 2019-2020. De schoolkalender geeft een overzicht van de vakantieperiodes en vrije dagen. Je kunt de kalender in het document zelf verder aanvullen.
 
Een overzicht van de schoolvakanties vind je ook in onze mededeling over Vakantiedagen schooljaar 2018-2019 en 2019-2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorstelling projecten FAST-teams op externe stuurgroep Ondersteuningsmodel
 
De externe stuurgroep kwam op 12 december 2018 opnieuw samen. Op de agenda stond een stand van zaken over de FAST-teams. De verantwoordelijken van Aura XS (Oranjehuis), en Schoolmakers en het Mysterie van Onderwijs stelden hun twee projecten voor. Het doel van de projecten is om ondersteuning te bieden aan leraren en lerarenteams in scholen van het gewoon onderwijs, wanneer zij een zorgvraag hebben rond het omgaan met een leerling met een gedragsproblematiek.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Van IDP naar evaluatiebox
 
In het zog van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! (Zill) ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de evaluatiebox basisonderwijs.
 
Zill zet aan tot breed evalueren. De evaluatiebox ondersteunt je om de volledige ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Je vindt er ter inspiratie een waaier aan evaluatie-instrumenten om sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties. We reiken je kansen aan om te werken aan een doelgericht evaluatiebeleid en de evaluatiebox gericht in te zetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van je school.
 
In de evaluatiebox vind je ook gevalideerde leergebiedgebonden toetsen.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bewegingsgezinde basisschool
 
Beweging   Het vademecum bewegingsopvoeding is helemaal herwerkt en aangepast aan het leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Het heet vanaf nu ‘De bewegingsgezinde basisschool’ en biedt een antwoord op vragen als:
 
 
► 
 
Wat is goede lichamelijke opvoeding?
 
► 
 
Hoe evalueer je binnen lichamelijke opvoeding?
 
► 
 
Hoe zit dat nu met zwemmen?
 
Je leest er ook de wettelijke bepalingen over onder andere de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding en modellen om vanuit het ‘schema krachtige leeromgeving’ op klasbezoek te gaan. Alle info vind je onder het thema Bewegingsgezinde basisschool.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe ondersteunende materialen voor de implementatie van Zill beschikbaar
 
Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen heel wat ondersteunend materiaal aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen. Deze week voegden we deze materialen toe aan ons aanbod:
 
 
► 
 
affiche (formaat A1 (84 x 60 cm)), gedrukt op stevig papier, bij het ontwerpen van krachtige leeromgevingen met Zill - maken van onderwijsarrangementen (gevouwen tot formaat A4 of een opgerolde variant)
 
► 
 
affiche (formaat A0 (118 x 84 cm)), gedrukt op stevig papier, met het ordeningskader Zill. Deze affiche verzenden we enkel opgerold in een koker.
 
► 
 
drie nieuwe invalshoeken bij het leerplan op onze webpagina ‘Krachtige leeromgevingen met Zill’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijziging vakbenaming eerste graad so
 
In het vak Wetenschappen & techniek komen Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde en Techniek vanuit een interdisciplinaire benadering aan bod. Om de eigenheid én de verwevenheid van de drie disciplines ook in de benaming zichtbaar te maken, spreken we voortaan over het interdisciplinaire vak 'Natuur, ruimte en techniek' voor de eerste graad A- en B-stroom. Daarnaast blijven ook de afzonderlijke vakken Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen en Techniek bestaan.
 
Naar analogie wijzigen we de benaming 'Wetenschappen' in de eerste graad B-stroom in 'Natuur en ruimte'.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 3
 
Advent   Kwetsbaar verlangen is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast ons aanbod op de website willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspiratiedag over onderwijsonderzoek: inschrijvingen open
 
School <3 onderzoek   Op 14 februari 2019 organiseert het departement Onderwijs en Vorming samen met de Vlaamse Onderwijsraad de inspiratiedag School  Onderzoek om de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk te versterken.
 
Onderwijsprofessionals kunnen onderzoek gebruiken om hun dagelijkse praktijk te onderbouwen. Ze zijn echter niet enkel gebruikers. Ze zijn ook belangrijke partners van onderzoekers.
 
Inschrijven kan vanaf nu. Stel je eigen traject op jouw maat samen. Hou er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is.
 
We nodigen leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals uit alle onderwijsniveaus en -vormen, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, nascholers, inspecteurs, beleidsmakers … én onderzoekers uit om zich in te schrijven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Aptis - secundair onderwijs
 
► 
 
Van IDP naar evaluatiebox - basisonderwijs
 
► 
 
Module 2 – Autisme Centraal Methodiek: verstandelijke beperking – tweedaagse cursus (je kunt ook dag 1 en dag 2 apart volgen) - gewoon en buitengewoon basisonderwijs, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, internaten
 
► 
 
Stap voor stap opzetten van netwerkmonitoring met Zabbix - ICT-nascholing
 
► 
 
Ruimtemeetkunde met Geogebra - ICT-nascholing
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Op donderdag 20 december om 19.30 uur wordt in Leuven De SchoolKrant voorgesteld en vindt aansluitend een panelgesprek met parlementsleden plaats. Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.
 
► 
 
De commissie onderwijs van vzw Moment, het Vaardighedenteam van de Universiteit Antwerpen en het Leuven Mindfulness Centrum (LMC) organiseren op 7 februari 2019 een symposium over 'Hoe kan Mindfulness op school bijdragen aan bewustzijn, welbevinden en veerkracht?'.
 
► 
 
Eén keer per jaar organiseert Kleur Bekennen op een unieke locatie in Vlaanderen of Brussel een Inspiratiedag, het feest voor wereldburgers. De dag is bedoeld om (toekomstige) leraren, schoolteams en directieleden te inspireren om met wereldburgerschapseducatie aan de slag te gaan. Dit jaar komt de Inspiratiedag op 2 mei 2019 naar Leuven, met boeiende sprekers zoals Els Consuegra en Bert Gabriëls. Daarnaast organiseren we unieke interactieve workshops en plaatsen wevernieuwende schoolpraktijken in de kijker.
 
► 
 
Op vrijdag 24 mei 2019 organiseert de lerarenopleiding van Thomas More, campus Vorselaar, een studiedag over STEAM onderwijs (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) bij 3- tot 15-jarigen. Tijdens die dag stellen ze de resultaten voor van het Europese samenwerkingsproject Eurosteam en zetten ze ook andere kleine en grote STEAM-projecten in de kijker. Heb je interesse om op die dag de resultaten van een project of de specifieke aanpak van een school voor te stellen? Laat dat dan weten via deze link voor 31 januari 2019. Eind februari wordt het definitieve programma opgesteld en kan je je inschrijven.
 
► 
 
OIEC is de wereldorganisatie van het katholiek onderwijs, waarvan ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen lid is. Om de vier jaar organiseert OIEC een congres over diverse thema’s. Ditmaal vindt het congres plaats in New York City van woensdag 5 tot zaterdag 8 juni 2019. Per land wordt bepaald hoeveel afgevaardigden aan het wereldcongres kunnen deelnemen: voor Vlaanderen en Brussel gaat het om 10 plaatsen. Ontdek het programma en de procedure om in te schrijven. Heb je interesse? Mail dan naar geert.schelstraete@katholiekonderwijs.vlaanderen. Mogelijk is het handig om een aantal administratieve zaken in één beweging voor alle deelnemers te organiseren.
 
► 
 
Help je de participatie van kinderen, jongeren of volwassenen met autisme in de samenleving te verbeteren? Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners zetten elke dag hun expertise in om personen met autisme te ondersteunen. Binnen de Academische Werkplaats Autisme willen onderzoekers van UGent en KU Leuven samen met praktijkorganisaties die goede praktijken evalueren en breder ter beschikking stellen. De Academische Werkplaats Autisme is daarvoor op zoek naar praktijkorganisaties om samen onderzoek te doen naar verschillende vormen van sensibilisering, preventie, ondersteuning, begeleiding of behandeling voor personen met autisme of hun familie (meer info in deze flyer). Op hun website vind je alle documenten die nodig zijn om voor 15 februari 2019 een aanvraag in te dienen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst volgende vormingen in de kijker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook