In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over het sociaal overleg dat vandaag plaatsvond en de veiligheid en haalbaarheid van de heropstart.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over het sociaal overleg dat vandaag plaatsvond en de veiligheid en haalbaarheid van de heropstart.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Terugkoppeling sociaal overleg
 
Uitzicht op draaiboeken voor internaten, buitengewoon onderwijs en praktijkvakken. Volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs krijgen hopelijk eind deze week wat perspectief
 
Op de vergadering van het sociaal corona-overleg tussen de minister, administratie, onderwijsverstrekkers en vakbonden werd vandaag vooral een stand van zaken opgemaakt en een verdere timing afgesproken.
 
De draaiboeken inzake veiligheid voor buitengewoon onderwijs, internaten en praktijkvakken liggen op dit ogenblik voor bij de groep van experten die de exitstrategie voorbereiden (GEES). We verwachten tegen morgenavond hun evaluatie, waarna die verspreid zullen worden. Ook het draaiboek veiligheid voor het gewoon onderwijs en het draaiboek onderwijsaanpak (ook met ‘pedagogie’ omschreven) is ondertussen bijgesteld en wordt na laatste revisie wellicht morgenavond vrijgegeven. Veelal gaat het om bijkomende verfijningen en verduidelijkingen. Ook de lijst van de risicogroepen bij leerlingen en personeel zou vanuit het GEES tegen morgenavond bekend gemaakt worden. Deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs volgen hopelijk kort daarna. De virologen hebben voor beide grote terughoudendheid. Ze vrezen te veel vermenging van contactbubbels en maatschappelijke dynamiek. Hopelijk kunnen de lessen voor wie wil afstuderen alsnog spoedig hervatten.
 
De problematiek van de opvang werd ook aangekaart. Meer bepaald het waarschijnlijke conflict dat ontstaat wanneer scholen hun drie prioritaire opdrachten daarmee willen verzoenen: les geven op school, begeleiden op school van kwetsbare leerlingen en afstandsonderwijs verzorgen. Donderdagvoormiddag wordt daarover opnieuw overlegd. Wat ook nog op tafel ligt, is de vergoeding van de extra kosten die besturen en hun onderwijsinstellingen maken inzake veiligheid (sanitaire installaties, extra poetspersoneel, beschermingsmaterialen, risicoanalyse …) en ICT/afstandsleren.
 
De vakbonden hebben ook de federale maatregel aangaande het coronaverlof aangekaart: ook dat wordt later verder opgevolgd. Ten slotte kondigde de minister ook aan dat hij het initiatief van de zomerschool verder wil uitdiepen, en daartoe met een voorstel naar de Vlaamse regering wil gaan.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: veelgestelde vragen
 
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Bekijk onze contactpagina of bel naar het nummer 02 507 06 81 (contactpersoon Carla Matthijs).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Veiligheid en haalbaarheid heropstart
 
De Nationale Veiligheidsraad geeft scholen de mogelijkheid om vanaf 15 mei opnieuw contactonderwijs te organiseren voor een deel van de leerlingen. Dat kan uiteraard maar als dat op een voldoende veilige manier kan voor de leerlingen én de personeelsleden. Wie beslist dan of de school open kan? Op basis waarvan neem je die beslissing? En welke zaken moet je voorzien om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen?
 
Om je te helpen bij deze keuzes, bundelden we alle informatie op een themapagina veiligheid en haalbaarheid heropstart
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona en aansprakelijkheid
 
We krijgen veel vragen in verband met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Wie is waarvoor aansprakelijk? Een antwoord op die vraag is niet eenduidig. Iedere situatie is immers anders en gaat telkens gepaard met een bepaalde juridische interpretatie van de feiten. Met de tekst Corona en aansprakelijkheid hopen we jullie wat meer klaarheid te brengen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wat met de nieuwkomers in OKAN?
 
Tijdens dit schooljaar startten zo’n 5000 nieuwkomers, verspreid over heel Vlaanderen, hun traject in het Vlaamse onderwijs in de OKAN-klassen. In ongeveer een schooljaar leren ze Nederlands en worden ze voorbereid op de overstap naar het reguliere onderwijs. 
 
Daar stak corona nu een stokje voor. 
 
Sinds 13 maart zitten ook deze leerlingen thuis. Daarom geven OKAN-teams dagelijks het beste van zichzelf en gaan ze enthousiast, creatief en flexibel aan de slag met Whatsappgroepjes, Facebookpagina's, blogs, papieren bundels die van deur tot deur gebracht worden ... OKAN-teams doen er echt alles aan om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. Toch blijft het moeilijk. Ondanks al deze inspanningen is er een grote bezorgdheid dat de leerlingen hun leerkansen niet optimaal kunnen benutten. De opdrachten geraken tot bij de leerlingen maar er is vaak weinig retour. En wat met de groep moeilijk bereikbare jongeren? 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Morgen draaiboeken voor buitengewoon onderwijs
 
Uit het sociaal overleg van vandaag vernemen we dat de draaiboeken voor BuO morgen ter beschikking worden gesteld. Zoals beloofd hebben we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen steeds onze 9 principes op tafel gelegd. In de laatste rechte lijn kwamen volgende punten prioritair aan bod:
 
Vrijheid, ook voor alle opleidingsvormen in het BuSO om te bepalen wie naar school komt
 
Voor het BuBaO is een ruime vrijheid gelaten om groepen leerlingen uit te nodigen naar de school. Dat geeft het bestuur de kans om vanuit kennis van de leerlingen en de lokale context en met zicht op de risico-analyse die kinderen naar school te halen die het het meest nodig hebben en het veilig en werkbaar te houden.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft die ruimte ook voor het BuSO gevraagd. Het centraal bepalen van fasen of jaren heeft bij het BuSO weinig relevantie. Omwille van de risico-analyse zal het aantal leerlingen alleszins beperkt blijven.
 
Werkbare oplossingen
 
Ook op andere punten hebben we aangeraden om voor het BuO niet te gaan voor te strikte regels. Deze leiden, in de lokale context en met de eigenheid van de leerlingen die in het BuO worden opgevangen, mogelijk tot de onmogelijkheid om leerlingen naar school te halen. We vroegen daarom de mogelijkheid om op basis van de lokale risico-analyse beslissingen te nemen inzake heropstart én opvang, rekening houdend met de eigen doelgroep.
 
Meer dan in het gewoon onderwijs komen onze leerlingen bij voorbeeld terecht in verschillende bubbels:
 
 
► 
 
Enkele dagen in de contactbubbel van de klasgroep
 
► 
 
Schoolbus – andere bubbel
 
► 
 
Andere dagen in de opvang – nog een andere bubbel
 
► 
 
's Avonds eventueel in het MFC - nog een andere bubbel
 
► 
 
In het weekend naar huis - nog een andere bubbel
 
Contact tracing is belangrijk, in functie daarvan het bewaken van de bubbels ook. Hoe organiseren we ons om de bubbel(s) maximaal in stand te houden en het toch werkbaar te houden?   
 
Conclusie
 
We hopen dat we morgen zoveel mogelijk van onze principes herkennen in de draaiboeken. Uiteraard blijven we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bereikbaar om jullie met raad en daad bij te staan in de vertaling naar een werkbaar resultaat!
 
 
Buitengewoon onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook