In deze extra nieuwsbrief informeren we je over verdere organisatorische maatregelen ten gevolge van het coronavirus. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je over verdere organisatorische maatregelen ten gevolge van het coronavirus. 

 

   Algemeen

 
 
Sociaal overleg rond coronacrisis in constructieve sfeer
 
In de vooravond zijn alle onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden met minister Weyts in overleg gegaan over de maatregelen rond de coronacrisis. Dat sociaal overleg verliep in een constructieve sfeer. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijs en het waarborgen van de veiligheid zowel voor het personeel als voor de leerlingen kwam aan bod. Vanavond volgt er een nieuwe Schooldirect met meer verduidelijking.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Volg de nieuwe richtlijnen van de overheid
 
Je vindt ze in Schooldirect:
 
 
► 
 
Scholen blijven open voor opvang
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Handvatten voor afstandsleren
 
De coronacrisis stelt leraren, directeurs en schoolbesturen voor een bijzondere uitdaging: de lessen zijn geschorst, en tegelijk willen we er allemaal samen voor zorgen dat er de komende periode zo weinig mogelijk leerkansen verloren gaan.
 
De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je vanop afstand daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Op de themapagina ‘Afstandsleren’ schetsen we de mogelijkheden in verband met afstandsleren, geven we je nuttige tips en achtergrondinformatie, verwijzen we door naar het beschikbare aanbod van softwareleveranciers en uitgeverijen en bundelen we per onderwijsniveau tips van onze pedagogisch begeleiders. Zo ben je er zeker van dat je kunt gebruikmaken van betrouwbare bronnen voor de organisatie van het (digitale) onderwijsaanbod in jouw onderwijsinstelling in deze moeilijke periode. We benadrukken dat het daarbij altijd gaat om facultatieve alternatieven voor de lessen binnen de voorschriften van het Departement Onderwijs en Vorming. Je moet er ook rekening mee houden dat niet alle leerlingen en cursisten thuis over de nodige (digitale) middelen beschikken. Op de pagina Ideeën voor gelijke onderwijskansen geven we aandachtspunten mee.
 
We willen met ons aanbod alle leerlingen en cursisten op een kwaliteitsvolle manier ondersteunen. Voor tal van scholen is afstandsleren – we denken bijvoorbeeld aan het gewoon secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs – in de meeste gevallen een bruikbaar alternatief om de aangeleerde leerstof de komende periode verder in te oefenen. Voor andere doelgroepen zullen veeleer andere oplossingen nodig zijn: zo zal voor het buitengewoon onderwijs de grootste uitdaging vaak het invullen van de ‘lege’ tijd zijn met een vrijetijdsaanbod dat aansluit bij het ontwikkelperspectief, de interesse en de motorische mogelijkheden van de leerling.
 
Ook de komende dagen en weken zullen we de themapagina ‘Afstandsleren’ verder aanvullen met suggesties, ideeën en materialen. We informeren je daarover ook tussentijds via extra nieuwsbrieven. We houden de vinger aan de pols en laten je niet los. Kortom, met al je ondersteuningsvragen kun je verder op ons rekenen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maak duidelijke afspraken over hoe en wanneer je met je leerlingen communiceert
 
Schoolteams zijn volop bezig om afstandsleren uit te werken. Om contact met je leerlingen te houden, maak je best afspraken op schoolniveau. Geef duidelijk aan wanneer en hoe je communiceert over opdrachten. Breng je leerlingen van de afspraken op de hoogte. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanmelden en inschrijven
 
Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021: nog mogelijk?  
 
Scholen die niet vooraf aanmelden met een goedgekeurd aanmeldingssysteem, kunnen voorlopig al tot en met zondag 5 april geen leerlingen inschrijvenDie inschrijvingen worden uitgesteld tot na de paasvakantie omdat eventuele kampeerrijen een risico zijn voor de verdere verspreiding van het coronavirusLeerlingen die je reeds tijdens de lopende inschrijvingsperiode inschreef, blijven ingeschrevenHun inschrijving vervalt dus niet.  
 
Scholen die aanmelden met een goedgekeurd digitaal aanmeldingssysteem, kunnen de afspraken voor aanmelden voorlopig behouden. Inschrijvingen (het verzilveren van tickets) zullen voor de paasvakantie niet kunnen, gelet op de strengere voorwaarden van de overheid tegen het coronavirus 
 
Daarnaast kunnen er andere wijzigingen nodig zijn aan de (tijdslijn van de) aanmeldingsprocedure om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat wordt lokaal overlegd. Weliswaar mogen wijzigingen niet raken aan de decretale bepalingen. Ook mag je de verschillende periodes in je aanmeldings- en inschrijvingsprocedure niet inkorten. Van eventuele wijzigingen moet je de Commissie inzake Leerlingenrechten onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen. 
 
In elk geval is het belangrijk dat je duidelijk communiceert naar ouders en andere belanghebbenden. Heb in je communicatie voldoende aandacht voor alle leerlingen. Je lokale partnerorganisaties kunnen je daarbij helpen, zodat geen enkele leerling uit de boot valt. Maak ook aan de Commissie inzake Leerlingenrechten duidelijk hoe je zal communiceren als je met een aanmeldingssysteem werkt. 
 
Wat met inschrijvingen voor het lopende schooljaar? 
 
Inschrijvingen voor het lopende schooljaar zijn voorlopig niet mogelijk, gelet op de strengere voorwaarden van de overheid tegen het coronavirus. Eens er meer duidelijkheid komt over de organisatie van de inschrijvingen, zullen we daarover ook berichten. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Internaten blijven open
 
De onderwijsinternaten, de Medisch Pedagogisch Instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO, IBSOG en AIBOGO) en de internaten met permanente openstelling (IPO) blijven open. Kinderen en jongeren die niet ziek zijn, en waarvan de ouders in cruciale sectoren werken, worden opgevangen op school. Kinderen en jongeren die verblijven in een internaat, kunnen overdag opgevangen worden op school en worden ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s morgens waar mogelijk thuis opgevangen.
 
Indien een kind of jongere niet thuis opgevangen kan worden, is verblijf in het internaat mogelijk. Dat is vooral belangrijk (en soms noodzakelijk) voor  de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Dat zijn kinderen en jongeren met een grote medische/therapeutische verzorgingsnood en/of kinderen en jongeren die geplaatst zijn als jeugdhulpmaatregel.
 
De internaten nemen voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van besmetting Covid-19 tegen te gaan. Voor kinderen en jongeren die ziek worden op het internaat, wordt een arts geraadpleegd. Ze worden afgezonderd in het internaat tot ze genezen zijn. De ouders worden door het internaat geïnformeerd.
 
Het afzonderen van zieke kinderen en jongeren verschilt naargelang de mogelijkheden van het internaat, gaande van het samenbrengen van zieke kinderen en jongeren in één ruimte/leefgroep tot afzondering op de kamer.
 
Het internaat volgt de algemene richtlijnen met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en hygiëne en kan specifieke beschermende maatregelen nemen. Meer informatie over preventie en aanpak van COVID-19 in onze internaten vind je in dit document.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Pedagogisch begeleiders langs digitale weg te bereiken
 
Je kunt met je pedagogische vragen steeds bij de pedagogische begeleiding terecht. Als gevolg van de strengere maatregelen die op de Nationale Veiligheidsraad werden afgesproken, kunnen ze niet meer op school komen. Je kunt hen via e-mail of telefonisch bereiken. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat doe je als ondersteuner?
 
In de komende tijd ga je als ondersteuner enkel naar een school op expliciete vraag. Je beperkt om veiligheidsredenen je fysieke aanwezigheid tot één school. In overleg met die school bespreek je hoe je een meerwaarde kan bieden, rekening houdend met je kernopdracht. 
 
Indien je thuis werkt, spreek dan met je coördinator af aan welke opdrachten. Bekijk of je online kunt overleggen om met collega’s te werken aan casusoverleg, voorbereidingen van ondersteuningen, uitwerken van materialen voor ondersteuning, professionalisering en dergelijke. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Je bent een held!
 
Op onze blog 'Handen vol hoop' kun je intussen al heel wat heldenverhalen lezen. We willen jullie oprecht bedanken voor jullie engagement naar onze leerlingen toe en alle inspanningen die jullie blijven leveren! Ondertussen komen er ook heel wat solidariteitsacties op gang. Via allerlei socialemediakanalen kun je je engagement voor de samenleving en de getroffen sectoren laten zien.
 
Vanuit het idee "spring jij mee in de bres voor de getroffen sectoren" willen we enkele zaken in de verf zetten. We kunnen als onderwijs verbinding maken met levensnoodzakelijke werkplekken: MFC’s en internaten, grootkeukens in bijvoorbeeld ziekenhuizen en voedingswinkels hebben handen tekort.
 
 
► 
 
Kunnen we onze vrijwillige steun aanbieden?
 
► 
 
Hoe zit dat met vrijwilligerswerk
 
► 
 
Laten we onze partners weten dat we aan hen denken. 
 
Zorgsectoren zoals ziekenhuizen, thuisverpleging en rusthuizen hebben materiaal tekort. Duik jij ook in je stock en bekijk je wat je kunt doorgeven?  Wat zoeken ze:
 
 
► 
 
Nitril handschoenen
 
► 
 
Maskers
 
► 
 
Tyvek overalls
 
► 
 
Veiligheidsbrillen
 
► 
 
Hygiënische laarsovertrekken
 
► 
 
Overtrekschoenen
 
► 
 
Hygiënische haarpetjes
 
► 
 
Javeltabletten
 
► 
 
Ontsmettingsdoekjes
 
► 
 
Desinfectieproducten en handontsmetting uit de voedingsafdelingen
 
Ook al heb je maar één exemplaar liggen, neem contact met je regionale zorgverstrekkers om het aan te bieden, ze zullen je er dankbaar voor zijn! 
 
Er is een tekort aan mondmaskers. Overal starten naai-acties: hoe maak je een mondmasker? Enkele scholen produceren volop mondmaskers. Heb je nog naaimachines? Ken je collega’s die een steentje kunnen bijdragen? Neem contact met je regionale zorgverstrekkers om het aan te bieden. 
 
Bezorg ons foto's en jouw verhaal via communicatie@katholiekonderwijs.vlaanderen, zodat Vlaanderen de solidariteit van onderwijs kan zien!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook