Met deze extra nieuwsbrief reiken we je handvatten aan om afstandsleren te organiseren voor de leerlingen in het gewoon en buitengewoon basis-, en secundair onderwijs, en de cursisten in het volwassenenonderwijs. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief reiken we je handvatten aan om afstandsleren te organiseren voor de leerlingen in het gewoon en buitengewoon basis-, en secundair onderwijs, en de cursisten in het volwassenenonderwijs. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

 

   Algemeen

 
 
Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen
 
De Nationale Veiligheidsraad komt vanavond opnieuw samen. We berichten zo snel mogelijk, mochten er nieuwe maatregelen afgekondigd worden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Handvatten voor afstandsleren
 
De coronacrisis stelt leraren, directeurs en schoolbesturen voor een bijzondere uitdaging: de lessen zijn geschorst, en tegelijk willen we er allemaal samen voor zorgen dat er de komende periode zo weinig mogelijk leerkansen verloren gaan.
 
De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je vanop afstand daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Op de themapagina ‘Afstandsleren’ schetsen we de mogelijkheden in verband met afstandsleren, geven we je nuttige tips en achtergrondinformatie, verwijzen we door naar het beschikbare aanbod van softwareleveranciers en uitgeverijen en bundelen we per onderwijsniveau tips van onze pedagogisch begeleiders. Zo ben je er zeker van dat je kunt gebruikmaken van betrouwbare bronnen voor de organisatie van het (digitale) onderwijsaanbod in jouw onderwijsinstelling in deze moeilijke periode. We benadrukken dat het daarbij altijd gaat om facultatieve alternatieven voor de lessen binnen de voorschriften van het Departement Onderwijs en Vorming. Je moet er ook rekening mee houden dat niet alle leerlingen en cursisten thuis over de nodige (digitale) middelen beschikken. Op de pagina Ideeën voor gelijke onderwijskansen geven we aandachtspunten mee.
 
We willen met ons aanbod alle leerlingen en cursisten op een kwaliteitsvolle manier ondersteunen. Voor tal van scholen is afstandsleren – we denken bijvoorbeeld aan het gewoon secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs – in de meeste gevallen een bruikbaar alternatief om de aangeleerde leerstof de komende periode verder in te oefenen. Voor andere doelgroepen zullen veeleer andere oplossingen nodig zijn: zo zal voor het buitengewoon onderwijs de grootste uitdaging vaak het invullen van de ‘lege’ tijd zijn met een vrijetijdsaanbod dat aansluit bij het ontwikkelperspectief, de interesse en de motorische mogelijkheden van de leerling.
 
Ook de komende dagen en weken zullen we de themapagina ‘Afstandsleren’ verder aanvullen met suggesties, ideeën en materialen. We informeren je daarover ook tussentijds via extra nieuwsbrieven. We houden de vinger aan de pols en laten je niet los. Kortom, met al je ondersteuningsvragen kun je verder op ons rekenen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jij bent een held!
 
De coronacrisis stelt onze scholen voor een bijzondere uitdaging, maar haalt ook het mooiste in onze onderwijsprofessionals naar boven. Toegewijde leraren zoeken creatieve manieren om voor hun leerlingen te zorgen. Ook directeurs en bestuurders ondersteunen hun leraren op bijzondere manieren. 
 
We horen en lezen de mooiste verhalen. Jullie toewijding en solidariteit gaat nog verder dan de schoolpoort: jullie ondersteunen ook de maatschappij bijvoorbeeld door mondmaskers te geven aan ziekenhuizen of ze zelf te maken. 
 
We verzamelen de meest inspirerende verhalen op de blog Handen vol hoop: heldenverhalen om de kracht van onderwijs ook naar buiten toe te brengen. Zo tonen we dat men op onderwijs kan rekenen!
 
Heb je zelf een heldenverhaal? E-mail het naar communicatie@katholiekonderwijs.vlaanderen en stuur een foto mee. Spring je mee in de bres voor getroffen sectoren?
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Wat met deadlines voor meldingen aan AgODi?
 
 
► 
 
Voor de scholen zijn er de komende weken normaal een aantal deadlines: meldingen van vrije programmaties, samenstelling scholengemeenschap, fusies, concordanties ...
 
► 
 
Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kunt ze later in je school ter beschikking stellen of aan AgODi bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sociale verkiezingen mei 2020 uitgesteld
 
Op dinsdag 17 maart vernamen wij dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus. De overlegorganen van vakbonden en werkgevers bespreken de praktische details en de juridische regeling van het uitstel. Vermoedelijk zullen de sociale verkiezingen pas na de zomer plaats vinden. Zodra wij meer nieuws hebben, brengen wij jullie uiteraard op de hoogte.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Afstandsleren in OKAN
 
Elk OKAN-team werkt keihard om de leerlingen te voorzien van lesmateriaal opdat ze zo weinig mogelijk leerachterstand zouden oplopen. Digitale leerwegen zijn heel waardevol, maar ga ook op zoek naar hoe je de leerlingen en het gezin kan bereiken via een niet-digitale weg. Hou contact met de leerlingen. Ze missen hun leerkrachten en hun klasgenoten. Denk na hoe je ze met elkaar in contact kan brengen. Als de ouders akkoord gaan, kan je telefoonnummers uitwisselen, een WhatsApp-groep maken, een Facebookgroep oprichten … Belangrijk is dat de klasgenoten met elkaar en met de leerkrachten in verbinding blijven. Zo kunnen ze niet alleen met elkaar praten over hun taken maar kunnen ze ook bij elkaar terecht met hun vragen en angsten over de huidige situatie.
 
Op de pagina 'ideeën voor OKAN' vind je allerlei websites die een inspiratie kunnen zijn om taken en oefeningen aan leerlingen te bezorgen. De links zijn gesorteerd volgens de verschillende vaardigheden en/of vakonderdelen. Zo zetten we jullie nog verder op weg. 
 
Heb je vragen of wil je ideeën aanleveren, aarzel niet om contact op te nemen met Nathalie Vandenameele of je schoolbegeleider. We helpen je heel graag verder. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afstandsleren voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen
 
Op dit moment wordt er door leerkrachten en scholen massaal ingezet op digitale media opdat leerlingen zo weinig mogelijk leerachterstand zouden oplopen. Kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen hebben moeilijk of geen toegang tot de leermiddelen en ondersteuning die anderen wel hebben. We willen dat expliciet onder de aandacht brengen en acties meegeven die je als school kan ondernemen om aanklampend te werken. Je vindt de informatie op de pagina Ideeën voor gelijke onderwijskansen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorzorgsmaatregelen tijdens het verzorgen van de kleuters
 
Jullie geven momenteel het beste van jezelf om de scholen open te houden. Er is niet alleen opvang op school, maar er worden ook heel wat initiatieven uitgewerkt om het leren van de kinderen die thuis zijn, te blijven ondersteunen. Alvast een dikke pluim voor ieder van jullie!
 
Hou echter tijdens de opvang ook rekening met een aantal voorzorgsmaatregelen zodat je zelf gezond mag blijven en leer deze ook aan de kinderen.
 
Wanneer je werkt bij de allerkleinsten, dan is het volgen van de afstandsregels niet zo evident. Probeer echter toch ook hier hygiënische maatregelen toe te passen:
 
 
► 
 
Was je handen regelmatig en grondig.
 
► 
 
Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 
► 
 
Bij strikt verzorgende taken, draag je best handschoenen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
CLB zet in op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis
 
Mede ten gevolge van de coronacrisis zullen de Centra voor Leerlingenbegeleiding de uitrol van een nieuwe tool, blended chatten, versnellen, en CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, versterken.
 
Blended chatten houdt in dat CLB-medewerkers kunnen chatten op afspraak met leerlingen en ouders. Normaal gezien kan die online vorm van communiceren gebruikt worden om tussen twee gesprekken in contact te houden met leerlingen en/of ouders. Vandaag kunnen medewerkers van het CLB de tool gebruiken om een steentje bij te dragen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Het contact blijft behouden, maar op een veilige manier. 
 
Naast het chatten op afspraak blijft het voor leerlingen en ouders mogelijk om tijdens de openingsuren anoniem contact op te nemen met een CLB-medewerker via de website clbchat.be. Leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u.  De bezoeker kan op elke pagina een chatgesprek opstarten. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc. Vorige week nam het aantal gesprekken over corona op de chat enorm toe.
 
Zoals de situatie er vandaag uitziet, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding ook voor de scholen bereikbaar!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Afstandsleren in het basisonderwijs
 
Ook in de basisschool is het momenteel alle hens aan dek. Jullie zijn volop op zoek naar middelen om de leerlingen op een kwaliteitsvolle manier te ondersteunen. Er zijn verschillende mogelijkheden om leren tot afstand in praktijk om te zetten. In het basisonderwijs heeft niet elke leerling een e-mailadres en/of een persoonlijk account. Je bereikt hen vaak via de ouders. Dat weerhoudt ons niet om toch naar vormen te zoeken om kinderen te blijven uitdagen.
 
Om je te helpen hebben we verschillende ideeën voor afstandsleren in het basisonderwijs gebundeld op de PRO.-site. Je vindt er info over flipping the classroom, materialen die het leren op afstand faciliteren, linken naar uitgewerkte praktijkvoorbeelden, linken naar educatieve middelen en tools en tips over hoe omgaan met leerlingen die geen internet hebben.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afstandsleren in het secundair onderwijs
 
Op de pagina Ideeën voor het secundair onderwijs vind je een massa aan praktijkideeën vanuit de verschillende vakken en studiegebieden. Die worden nog dagelijks aangevuld. Er staan overzichten met interessante links, maar evengoed kant-en-klare opdrachten. Je kunt selecteren op vak, studiegebied, graad en onderwijsvorm. 'Algemeen' biedt informatie nuttig voor alle vakken. Hou de komende weken zo goed mogelijk contact met je leerlingen en maak afspraken op schoolniveau over wanneer en hoe je met je leerlingen communiceert over opdrachten. Breng je leerlingen van de afspraken op de hoogte. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inzetten op verbinding in het buitengewoon onderwijs
 
In het buitengewoon onderwijs is het onze taak om blijvend in te zetten op ‘persoonlijke verbinding’. Laat de leerlingen niet los en blijf in verbinding. Dat kan via een telefoongesprek, een sms, WhatsApp-groepen, een e-mail of chat. Elke leerling krijgt daardoor een contact met de school waarbinnen hij kan uitgedaagd worden om taken op te nemen, ideeën kan uitwisselen om een vrijetijdsaanbod uit te bouwen of kan rekenen op hulp om moeilijkheden aan te pakken.
 
Om dat te realiseren vind je heel wat tips op de pagina ideeën voor buitengewoon onderwijs. We zetten er in op vrije tijd en tips voor specifieke kwetsbare groepen: leerlingen met verstandelijke beperking en ernstig meervoudige beperkingen en leerlingen met autisme. Om het leren te blijven stimuleren en basiskennis te herhalen, verwijzen we jullie door naar de pagina’s van basis- en secundair onderwijs.
 
Heb je vragen of wil je ideeën aanleveren, aarzel niet om contact op te nemen met Els Van Schelvergem of je schoolbegeleider. We helpen je heel graag verder. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afstandsleren in het volwassenenonderwijs
 
In deze tijden is het heel belangrijk dat je als docent contact blijft houden met je cursisten. Heel wat docenten zetten allerlei initiatieven op om de interactie met hun cursisten levendig te houden. Via de padlet Creatief in Coronatijden kun je in contact komen met verschillende docenten uit onze centra. Vragen kunnen er gesteld worden, suggesties worden er gedaan, ideeën worden er gedeeld.
 
Ook voor de docenten die Canvas gebruiken als LMS momenteel zijn er heel wat mogelijkheden. Neem daarvoor vlug een kijkje op onze PRO.-website.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook