Met deze extra nieuwsbrief willen we je verder informeren over ons standpunt in het debat rond de eindtermen en de vrijheid van onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we je verder informeren over ons standpunt in het debat rond de eindtermen en de vrijheid van onderwijs.

 

   Algemeen

 
 
Het eindtermendebat: Wat is er aan de hand en waarom is dat nu belangrijk?
 
Congreskolom
                          
 
Afbeelding: congreskolom met de vier liberale vrijheden uit de grondwet van 1831: vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging, vrijheid van pers en vrijheid van godsdienst.
 
In de voorbije dagen trok Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de alarmbel rond  het eindtermendebat. We wilden een duidelijk signaal geven dat de voorstellen die in de discussie in het Vlaams Parlement de ronde doen, voor ons een fundamentele aantasting van de vrijheid van onderwijs betekenen. Katholiek onderwijs staat sinds oudsher en wereldwijd voor kwaliteitsonderwijs, maar dat kunnen we niet realiseren zonder voldoende vrijheid. Wat is er aan de hand? En waarom is dit nu belangrijk?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Les in basisgeletterdheid vrijheid van onderwijs
 
Directeur-generaal, Lieven Boeve, reageert vandaag in De Standaard op de bijdrage van Koen Daniëls (“Boeve betonneert zelf”, DS 28 augustus 2017).
 
"De geschiedenis leert ons dat de vrijheid van onderwijs een verworvenheid is van de verlichting, belangrijk voor de liberale democratie. Ze beoogt precies het onderwijs te beschermen tegen al te grote overheidsbemoeienis. Want ook democratisch gekozen overheden kunnen in de verleiding komen om de opvoeding van kinderen ideologisch te sturen. De vrijheid is daarom dubbel: de vrijheid van ouders om de school te kiezen die past bij de opvoeding die ze aan hun kinderen geven, én de vrijheid van mensen in de samen­leving om onderwijs vanuit hun mens- en wereldbeeld te organiseren. De vrijheid van onderwijs heeft dus niet in de eerste plaats te maken met de vrijheid van de leraar om in de klas te doen wat hij wil (behalve de eindtermen dan), maar ligt bij het schoolbestuur dat onderwijs aanbiedt volgens zijn pedagogisch project. En ook vandaag zijn er nog steeds mensen die om die reden nieuwe scholen oprichten.
 
Van oudsher hebben katholieken ­wereldwijd van die vrijheid gebruik­gemaakt om vanuit het beste van hun tradities scholen op te richten. Ook vandaag, in onze grondig veranderde context, doen meer dan 700 schoolbesturen van het katholiek onderwijs dat via het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool."
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Naar een nieuwe generatie leerplannen
 
We maken volop werk van een nieuwe generatie leerplannen met ruimte voor de ervaren leraar en structuur voor die leraar die dat nodig heeft. Het eerste resultaat is het aankomende, nieuwe leerplan basisonderwijs: een ontvet, kindgericht en duidelijk leerplan dat het meesterschap erkent van dé experten, onze leerkrachten: https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/.
 
Zin in leren! Zin in leven! zet in op lerarenteams die samen bewust school willen maken, en zo de beste leef- en leeromgeving voor hun leerlingen willen realiseren. Vanuit die dynamiek willen we ook de nieuwe leerplannen voor het secundair onderwijs ontwerpen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook