Dit is nieuwsbrief 174 van 26 september 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 174 van 26 september 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwe directiecommissies van start gegaan
►  Onze netwerkorganisatie in beeld: Pieter Vanden Dooren
►  Onderwijsinternaten uit de marge
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Gedoogperiode UBO tot 31 december 2019
►  Uitstel aangifte rechtspersonenbelasting tot 10 oktober 2019
►  Energieprijzen voor 2020 zijn gekend
►  Vorming ‘Goed werkgeverschap’ start op 14 oktober
►  Breng diversiteit in je personeelsbestand
►  Bemiddelingspool - Mediationweek 2019
►  Masterclass en vorming rond Energie-efficiëntie
►  CASE – Centrale Aankoop voor de Sociale Economie
Personeel
►  Update mededelingen
►  Cumulatie onderbrekingsvergoeding loopbaanonderbreking en uitoefening zelfstandige activiteit
Curriculum & vorming
►  Nieuw op de ZillSite
►  Breng je leerlingen in beweging!
►  Actualisatie en ontwikkeling nieuwe opleidingsprofielen: opportuniteitstoets
Identiteit & kwaliteit
►  Themapagina Internationalisering
►  Leeftocht oktober 2019: verzorgen
►  Gratis themadag KIES voor leidinggevenden
►  I-MoToLe: intrinsieke motivatie om te leren
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwe directiecommissies van start gegaan
 
 
De directiecommissies voor het leerplichtonderwijs, een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, werden opnieuw samengesteld. Het gaat om de directiecommissie voor het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs. De regionale directievergaderingen droegen de leden van de directiecommissie basisonderwijs en buitengewoon onderwijs voor. Voor de directiecommissie secundair onderwijs organiseerden we regionale verkiezingen. 
 
In september kwamen de directiecommissies de eerste keer samen in hun nieuwe samenstelling.
 
dcbao groepsfotodcbuodcso
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld: Pieter Vanden Dooren
 
Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.
 
We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Pieter Vanden Dooren, directeur van De Mozaïek buitengewone school Sint-Jozefsinstituut in Geraardsbergen, aan het woord.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsinternaten uit de marge
 
Kinderen op een rij   In het recentste nummer van ons tijdschrift In dialoog staat een artikel over het belang van kwalitatief werken aan brede persoonsvorming in onze internaten. Lees het artikel online.
 
Internaten verdienen een zichtbaarder positie en de nodige aandacht van hun besturen. De overheid overweegt een breder regelgevend kader voor de internaten en een Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK), waarmee het hun kwaliteit kan beoordelen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet daarin kansen voor de vele uitdagingen.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Commissie ad hoc
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 25 september 2019 beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Solliciteer dan voor een van volgende functies:
 
 
► 
 
stafmedewerker Dienst Personeel
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De scholengroep vzw KSO Tielt-Ruiselede zoekt een ICT-coördinator.
 
► 
 
Het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Terbank-Egenhoven vzw zoekt een pedagogisch directeur ad interim.
 
► 
 
Het schoolbestuur van vzw Scholen Katrinahof zoekt een directeur buitengewoon onderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Gedoogperiode UBO tot 31 december 2019
 
UBO   Wie het UBO-register van het schoolbestuur of van de met onderwijs verbonden vzw’s, stichtingen of andere entiteiten nog niet heeft kunnen invullen, hoeft niet meteen te panikeren. Er zullen voorlopig geen boetes worden uitgeschreven ten aanzien van de bestuurders. De gedoogperiode duurt tot 31 december 2019.
 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er wel sancties mogelijk. De boetes worden uitgeschreven aan de bestuurders ten persoonlijke titel. Ze kunnen oplopen van 250 euro tot 50 000 euro.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitstel aangifte rechtspersonenbelasting tot 10 oktober 2019
 
De deadline voor de aangifte van de rechtspersonenbelasting is voor schoolbesturen uitgesteld van 26 september tot 10 oktober 2019.
 
De deadline is anders naargelang de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de jaarrekening wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. De meeste schoolbesturen moeten voor de aangifte in 2019 rekening houden met 10 oktober. Of voor jouw schoolbestuur een andere datum van toepassing is, vind je in de tabel aangiftetermijnen van de FOD Financiën.
 
Voor vzw’s die ontbonden en/of vereffend zijn, moet ook nog een aangifte gebeuren in het jaar van de vereffening of ontbinding zonder vereffening. De aangifte moet gebeuren binnen de zes maanden na de vereffening of de ontbindingsbeslissing.
 
Meer informatie over de aangifte rechtspersonenbelasting vind je op onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Energieprijzen voor 2020 zijn gekend
 
De prijzen voor aardgas en elektriciteit die in 2020 door EDF/Luminus zullen gefactureerd worden, zijn gekend.
 
Lees hier op welke wijze deze prijzen werden bekomen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming ‘Goed werkgeverschap’ start op 14 oktober
 
Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dat niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren.
 
Tijdens de vorming staan we eerst stil bij meerdere contextfactoren die ons tot die ambitie aanzetten: ons opvoedingsproject, de wet op psychosociaal welbevinden, de wetenschappelijke onderbouw …
 
Maar welke triggers helpen ons vooruit om het daadwerkelijk te realiseren? We reiken enkele handvatten aan voor een strategisch HR-beleid en we koppelen onze taak in personeelsbeleid aan het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit. Nu kun je concreet aan de slag.
 
Je kunt aansluiten op drie verschillende avonden, verspreid over Vlaanderen, telkens vanaf 19 uur:
 
 
► 
 
maandag 14 oktober 2019 - Hasselt
 
► 
 
dinsdag 22 oktober 2019 - Brugge
 
► 
 
donderdag 24 oktober 2019 - Gent
 
Schrijf je snel in!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Breng diversiteit in je personeelsbestand
 
In het najaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een avond waarbij we samen de mogelijkheden verkennen om je personeelsbeleid diverser te maken. Je hoort inspirerende getuigenissen. Je kunt aansluiten op 17 oktober 2019 in Mechelen of op 21 november 2019 in Gent.
 
Tijdens de avond hoor je zowel een spreker die de visie rond diversiteit in je personeelsbestand in zijn/haar organisatie toelicht, als getuigenissen van ervaringsdeskundigen. We staan ook stil bij de brief van de bisschoppen en de wettelijke mogelijkheden en aandachtspunten vanuit de regelgeving.
 
Schrijf je snel in via www.nascholing.be.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bemiddelingspool - Mediationweek 2019
 
Al enkele jaren is er binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een bemiddelingspool die scholen ondersteunt in hun conflicten.
 
Op de centrale dag van de mediationweek, die loopt van 16 tot en 18 oktober 2019, zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen prominent aanwezig zijn.
 
De leden van de pool verzorgen een workshop over onderwijsbemiddeling.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass en vorming rond Energie-efficiëntie
Schrijf je nog snel in voor de twee initiatieven die er vanaf volgende week aankomen:
 
 
► 
 
 
► 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
CASE – Centrale Aankoop voor de Sociale Economie
Een aantal directies werd onlangs benaderd door CASE met een aanbod dat leek op dat van een aankoopcentrale. CASE is een coöperatieve vennootschap voor de centrale aankoop voor de sociale economie. Recent heeft CASE haar actieterrein uitgebreid in de richting van onderwijsinstellingen.
 
We nodigden CASE uit voor een overleg; het was een boeiende kennismaking. CASE profileert zich als ‘aankoopassistent’ omdat de overeenkomsten die voorgesteld worden niet tot stand komen volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Daarom kan CASE geen aankoopcentrale zijn in de zin van de wetgeving overheidsopdrachten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Update mededelingen
 
Onze mededeling over de globale puntenenveloppe kreeg een update. Onder meer de bepaling welke PV-uren in aanmerking worden genomen bij het genereren van de punten werd aangepast. We actualiseerden ook de mededelingen verenigingswerk, politieke mandatenvakantiegeld en maandelijkse salaris voor gesubsidieerde personeelsleden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Cumulatie onderbrekingsvergoeding loopbaanonderbreking en uitoefening zelfstandige activiteit
 
Het is sinds kort mogelijk om de onderbrekingsuitkering bij een deeltijdse loopbaanonderbreking (LBO) te cumuleren met een bijkomende zelfstandige activiteit. Voorheen was dat enkel mogelijk bij een volledige loopbaanonderbreking. Voorwaarde is wel dat de zelfstandige activiteit al twaalf maanden voordien werd uitgeoefend.
 
Personeelsleden die gebruik maken van een halftijdse of 1/5de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof zonder uitkeringen, omdat ze een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen onder bepaalde voorwaarden nu toch aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen.
 
Meer info in de ministeriële omzendbrieven PERS/2017/06 (LBO palliatieve zorgen), PERS/2017/04 (LBO medische bijstand) en PERS/2017/07 (LBO ouderschapsverlof).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuw op de ZillSite
 
ZillSite   Ben je volop bezig met de implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) op jouw school? Dan kunnen deze vernieuwingen op de ZillSite voor extra ondersteuning zorgen:
 
 
► 
 
Bij elk ontwikkelveld vind je een kort filmpje waarin de inhoud van het ontwikkelveld door kinderen wordt toegelicht. Gebruik er bijvoorbeeld eentje bij de start van een overlegmoment, een kernwerking, een personeelsvergadering.
 
► 
 
Via de algemene zoekfunctie op het startscherm van de website kun je nu in de volledige website zoeken: een handige tool bij het verkennen van de website.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Breng je leerlingen in beweging!
 
Minder lang stilzitten in de klas, het kan! Dankzij de twintig leuke, eenvoudige filmpjes van kant-en-klare bewegingstussendoortjes met flexabanden. Tof voor leraar én leerling. Er zijn filmpjes voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. Wil je meer weten over het hoe en waarom van de bewegingstussendoortjes? Dan stilt de brochure vast en zeker je nieuwsgierige honger. Veel beweegplezier!
 
MOEV ontwikkelde de bewegingstussendoortjes in samenwerking met Gezond Leven en Sport Vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Actualisatie en ontwikkeling nieuwe opleidingsprofielen: opportuniteitstoets
 
Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) heeft eind vorig schooljaar aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie gevraagd welke dringende noden er zijn om opleidingsprofielen te actualiseren of nieuwe opleidingsprofielen te ontwikkelen. En dat zijn er heel wat … Het lijstje werd op 1 september aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming bezorgd voor een opportuniteitstoets. Op 17 september mochten we de adviezen ontvangen.
 
De internetten projectgroep Curriculum zal op 3 oktober bekijken welke van de voorgestelde opleidingen die een gunstig opportuniteitsadvies kregen, dit werkjaar ontwikkeld kunnen worden. Meer info bij Monique De Ridder (monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen) of op de website van het samenwerkingsverband.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Themapagina Internationalisering
 
Internationalisering   We ontwikkelden een themapagina over internationalisering, waar je alle informatie over internationalisering binnen onze organisatie overzichtelijk terugvindt. Je vindt er een blog met actueel nieuws, deadlines en weetjes. We helpen scholen op weg die het internationale landschap willen verkennen en er is een databank met een overzicht van de internationale activiteiten die we coördineren.
 
Heb je internationaliseringsvragen? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam. Alle gegevens vind je op onze contactpagina.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht oktober 2019: verzorgen
 
Twee handen in elkaar  
 
"Waar mensen elkaar in ‘t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen." - Carlos Desoete
 
Download het oktobernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis themadag KIES voor leidinggevenden
 
KIES  
 
Op 17 oktober organiseren we in het kader van KIES een themadag voor schoolleiders met als focus het verhogen van hun welbevinden en het verminderen van stress.
 
Naast plenaire sessies over kiezen voor jezelf en kiezen voor energy management, kun je tijdens de themadag ook kiezen uit boeiende workshops.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
I-MoToLe: intrinsieke motivatie om te leren
 
I-MoToLe   I-MoToLe is de naam van een KA2-project binnen het programma van Erasmus+. Zo’n project beoogt "samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden", in dit geval binnen het volwassenenonderwijs.
 
In november 2017 stapte CVO LBC-NVK Sint-Niklaas in het project samen met zes andere Europese partners uit Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal en Macedonië. 
 
Op 24 oktober 2019 staat het International Multiplier Event gepland in Antwerpen. In de flyer vind je meer informatie over dat boeiende event. 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid: reeks Hasselt - alle onderwijsniveaus
 
► 
 
Masterclass bestuurders – besturen (alle onderwijsniveaus)
 
► 
 
Zillspiratiedagen: Zin in wereldoriëntatie! – Basisonderwijs
 
► 
 
Zillspiratiedagen: Zin in muzo! – Basisonderwijs
 
► 
 
Start to zill! in Hasselt – Basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Ben je leraar, 50 jaar of ouder, en sta je met goesting voor de klas in het gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs? Vertel wat jij belangrijk vindt voor het personeelsbeleid van je school in Gent (2/10) of Brussel (16/10) telkens van 15.30-17.30 uur. Schrijf je snel in voor de focusgroep over leeftijdsbewust personeelsbeleid in jouw school. Simon Vandenhende, stagiair bij het Departement Onderwijs en Vorming, neemt de focusgesprekken af in het kader van zijn stageonderzoek.
 
► 
 
Solentra VZW organiseert in het najaar van 2019 thematische opleidingen over vluchtelingen en migratie. Er zijn vijf thema’s gekozen die telkens tweemaal per provincie zullen gegeven worden. Elke opleiding duurt een halve dag. De bedoeling van de opleidingen is om enerzijds kennis en praktische handvatten te bieden in het kader van hulpverlening aan vluchtelingen en migranten, en anderzijds om deelnemers van de opleiding de gelegenheid te geven om contacten te leggen met het werkveld, ervaringen uit te wisselen en te netwerken.
 
► 
 
Wil je als leraar in het basisonderwijs je mondelinge taalvaardigheid verbeteren om vlot en zelfverzekerd Frans te gebruiken in de lessen Frans? Dan is het cursusaanbod van Alliance française Oost-Vlaanderen echt iets voor jou. Dit schooljaar zijn er vier reeksen met telkens verschillende thema’s die in de klaspraktijk aan bod komen.
 
► 
 
Op 5 november 2019 organiseren Etion, Logia en DSTS een gespreksavond met Timothy Radcliffe o.p., voormalig generaal-overste van de Dominicanen. De lezing gaat over ‘Bevrijdend leiderschap’ en stelt dat hedendaagse leiders mensen in hun kracht moeten zetten.
 
► 
 
Wat is voor mij de beste studiekeuze? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Welke job is me op het lijf geschreven? Wat verwachten bedrijven van werknemers? Veel laatstejaars in het secundair onderwijs staan op het punt om keuzes te maken, keuzes die gepaard gaan met veel vragen. Van 13 januari tot en met 6 maart 2020 vindt een nieuwe editie van ‘Vlajo Ondernemers voor de Klas’ plaats, het grootste onderwijsproject tussen het laatste jaar secundair onderwijs, het hoger onderwijs en bedrijven in Vlaanderen.
 
► 
 
Het nieuwe tabakspreventieproject ‘Bullshit Free Generation’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven zorgt voor een schwung in het rookbeleid op jouw school. Leerlingen, leraren en directie slaan de handen in elkaar om vier toffe challenges te volbrengen. Voor elke challenge vallen mooie prijzen te winnen. Schrijf je school in vóór 30 november 2019 en ontvang je pakket vol verrassend, gloednieuw promomateriaal! Meer weten? Check www.bullshitfree.be en/of schrijf je in voor één van de infomomenten in jouw buurt.
 
► 
 
‘Snack & Chill’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven wil met steun van Oog voor Lekkers scholen helpen om hun leerlingen in een gezellig kader gezonde snacks aan te bieden. Hoe? Met een ‘chill’ ingericht schoolwinkeltje, lekker fruit en groenten en een flinke portie leerlingenparticipatie. Inschrijven kan tot 13 oktober 2019.
 
► 
 
Wil je graag nieuwe ideeën opdoen om historische en hedendaagse literatuur in de klas aan bod te brengen? Ben je op zoek naar hedendaagse boeken die je leerlingen kunnen aanspreken? Of wil je graag meer weten over recente literaire en literatuurwetenschappelijke ontwikkelingen? Op woensdag 6 november 2019 bundelen de literatuurwetenschappers, vakdidactici en praktijklectoren van de Faculteit Letteren van de KU Leuven hun krachten voor de derde editie van de ‘Dag van het literatuuronderwijs’.
 
► 
 
Je leerlingen laten 3D-printen, fake news leren herkennen of simulatiepop Betty helpen bevallen? Van 18 tot en met 22 november 2019 zet Arteveldehogeschool haar deuren open om jouw klas te laten kennismaken met tal van vakgebieden van techniek tot humane wetenschappen. Meer info en gratis inschrijven voor een workshop kun je via www.winterlab.be.
 
► 
 
School zonder racisme vzw organiseert een studiedag met als titel Van kleurenblind naar intercultureel. Werken aan eens schoolcultuur die diversiteit erkent en omarmt. Leraren, directies, leerlingenbegeleiders secundair onderwijs (alle onderwijsvormen) zijn uitgenodigd om op vrijdag 29 november 2019 aan te sluiten. De studiedag kost 15 euro en vindt plaats in de lokalen van de Erasmus Hogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170 in Anderlecht. Het programma en mogelijkheid tot inschrijven vind je op de website van schoolzonderracisme.be.
 
► 
 
Gezocht: jong bloed! Een ongeluk is snel gebeurd. Bloed geven gelukkig ook! Met een ludieke, herkenbare campagne gaat Rode Kruis-Vlaanderen op zoek naar nieuw, jong bloed. Jouw school kan helpen! Deel de campagnevideo’s en beelden van rodekruis.be/jongerencampagne op de website, het intranet & de sociale media van jouw school. Zijn je leerlingen (bijna) 18? Maak hen warm om bloed te geven of organiseer een uitstap naar een donorcentrum in de buurt!
 
► 
 
VRT NWS stelt vanaf nu materiaal ter beschikking dat geschikt is om te gebruiken in de klas. Als leraar kun je het materiaal inzetten tijdens de les om je leerlingen te informeren of een klasgesprek aan te gaan. Qua inhoud, vorm en beeldtaal is het afgestemd op de leerlingen. Ontdek het materiaal van VRT NWS.
 
► 
 
Startende leraren goed onthalen en ondersteunen werd een belangrijk aspect in de nieuwe regelgeving. Op woensdag 2 oktober 2019 vindt in Odisee (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) een studienamiddag (14 tot 16.30 uur) plaats over aanvangsbegeleiding. Spreker Johan De Wilde licht de belangrijkste knelpunten toe uit de onderzoeksresultaten en maakt je wegwijs in de tool ‘My Talent Compass’ die op basis van het onderzoek werd ontwikkeld. Schrijf je in (klik door op het blokje ‘2 oktober’). Via dezelfde link kun je informatie aanvragen over de opleiding ‘Schoolontwikkeling’.
 
► 
 
Fedasil heeft bijkomende opvangplaatsen nodig. Waarom? Omdat er steeds meer asielzoekers opvang nodig hebben. Sinds enkele maanden stijgt de opvangduur in onze centra en om opvang te kunnen verzekeren voor al die personen, moet Fedasil snel nieuwe plaatsen openen (ongeveer 500 plaatsen/maand).
 
► 
 
Op 24 oktober 2019 organiseert het Vlaams Architecteninstituut (VAI) een colloquium Back to School – Scholenbouw van morgen in De Singel, Desguinlei 25, Antwerpen. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook