Dit is nieuwsbrief 213 van 17 september 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 213 van 17 september 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Oproep organisatie remediëringstrajecten 'herfst- en winterscholen' 2020/2021 - standpunt
►  Spoedtelling 2020-21: aandacht voor het buitengewoon onderwijs
►  Ongerustheid bij leraren artistieke vorming
►  September-oktobernummer In dialoog verschenen
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  22 miljoen euro tegemoetkoming in coronakosten schooljaar 2020-2021
►  Hoe reageren op (vermoeden van) besmetting?
►  Wie moet er in quarantaine in geval van besmetting?
►  Fysiek overleg bij ondersteuning of begeleiding of niet: hoe afwegen?
►  Audittool voor preventieadviseurs
►  Nieuwe boekhoudkundige verplichtingen door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
►  Bijzondere erfgoedpremie weldra opgeschort?
►  UBO-register: geen herbevestigingen in 2020
►  Programmaties specifiek studieaanbod 2de-3de graad so en buso
►  Programmatie opleidingen Duaal leren so en dbso op 1 september 2021
►  Programmatie opleidingen Duaal leren buso op 1 september 2021
►  Programmatie opleidingen Deeltijds beroepssecundair onderwijs op 1 september 2021
Personeel
►  Actualisering mededeling ‘Overdracht van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs’
►  Hertelling 1 oktober in het buitengewoon basisonderwijs – type 5
►  Verenigingswerk
►  Forfait kilometervergoeding lichtjes gedaald
►  28 september 2020: stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront
Lerenden
►  Geef aan (zorg)leraren, leerlingenbegeleiders en ondersteuners toegang tot het (gemotiveerd) verslag
►  Meld leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6, 7 aan Discimus voor 1 oktober 2020
►  Modelbrief voor ouders over verlaging leerplicht
Curriculum & vorming
►  Naar aanleiding van de actualiteit rond sexting
►  Inspiratieblog inspirerend burgerschap
►  De tweedaagse Basiscursus Autisme gaat online door
►  Opstart duaal leren
►  Geletterd, geïntegreerd, duaal? Klare taal!
Nascholingen
►  Laatste week inschrijving nascholing ‘Mindful in het oog van de storm: aandachtstraining op school/internaat’
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Oproep organisatie remediëringstrajecten 'herfst- en winterscholen' 2020/2021 - standpunt
 
Het departement onderwijs heeft een oproep gelanceerd aan scholen om remediëringstrajecten te organiseren in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs tussen 19 oktober 2020 en 19 februari 2021. Scholen die een traject organiseren, ontvangen daarvoor subsidies. Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht elke inspanning toe om leerachterstanden te remediëren. Remediëring gebeurt volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de eerste plaats binnen de bestaande klas- en schoolcontext. Het zou weliswaar zonde zijn om geen gebruik te maken van deze middelen wanneer dit initiatief ten goede komt aan leerlingen die mede door de coronacrisis in een nog meer kwetsbare situatie zijn beland.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Spoedtelling 2020-21: aandacht voor het buitengewoon onderwijs
 
telling   De nieuwe leerlingencijfers voor dit schooljaar zijn binnen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen groeit volgens de verwachtingen van de demografische trends, maar ondervindt capaciteitsproblemen. Voor het derde jaar op rij neemt het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs toe. Voor hen vragen we specifieke aandacht 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ongerustheid bij leraren artistieke vorming
 
In een open brief kaartten leraren culturele vorming hun bezorgdheden aan over het voortbestaan van hun vakken. Eerder publiceerden we deze tekst die de problematiek schetst. Vandaag antwoordt Lieven Boeve met een open brief terug: “U heeft overschot van gelijk”.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
September-oktobernummer In dialoog verschenen
In dialoog  
 
Deze week verschijnt het september-oktobernummer van In dialoog. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hun de inschrijvingslink.
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?  We zoeken een:
 
 
► 
 
vakbegeleider fysica en STEM regio Antwerpen
 
► 
 
projectmedewerker ‘Duaal leren voor profs’ (50% of 100%)
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Het bestuur Sint-Albertuscollege-Haasrode zoekt een directeur algemeen beleid.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een lector Engels.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
22 miljoen euro tegemoetkoming in coronakosten schooljaar 2020-2021
 
Voor het eerste semester van schooljaar 2020-2021 heeft de Vlaamse overheid 22 miljoen euro vrijgemaakt als tegemoetkoming in de coronakosten. 
 
We bezorgen je meer informatie over hoe je deze middelen kunt aanwenden voor:
 
 
► 
 
het deel dat bestemd is voor het basis- en secundair onderwijs
 
► 
 
het deel dat bestemd is voor internaten 
 
► 
 
het deel dat bestemd is voor centra voor leerlingenbegeleiding 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe reageren op (vermoeden van) besmetting?
 
Personeelsleden en ouders reageren vaak overhaast als zij vernemen dat er een (vermoeden van) besmetting is op school. Zij zijn ongerust en nemen zelf onmiddellijk contact op met hun huisarts. Een volkomen begrijpelijke reactie, ingegeven vanuit een gevoel van ongerustheid. Het is echter helemaal niet nodig dat zij zelf meteen naar hun huisarts stappen. Voor alle mogelijke situaties bestaan er gevalideerde procedures uitgewerkt samen met het Vrij CLB Netwerk. Als er risico zou zijn op verdere besmetting op school, start het CLB altijd een contactonderzoek op. 
 
Meer informatie over de procedure en voorbeeldbrieven die je in de verschillende situaties kunt gebruiken, vind je op ‘Wat bij (vermoeden van) besmetting?’ en in het stappenplan van het Vrij CLB Netwerk.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wie moet er in quarantaine in geval van besmetting?
 
In sommige scholen moet – in geval van een besmetting van een leerling of een personeelslid - een hele klas in quarantaine, in andere scholen maar enkele leerlingen en in nog andere scholen alleen het personeelslid zelf. Hoe kan dat? Hoe kan de reactie op schijnbaar heel gelijkaardige situaties zo verschillend zijn?
 
Wel, de gevolgen van de besmetting voor de andere leerlingen en personeelsleden hangen af van verschillende factoren.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fysiek overleg bij ondersteuning of begeleiding of niet: hoe afwegen?
 
De ondersteuning en begeleiding van onze leden vergt overleg: professionalisering, vergaderingen … In het verleden ging veel van dat overleg op locatie door. Met corona is dat niet altijd evident. Veel medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn als essentiële derden opgenomen in de veiligheidsdraaiboeken. Anderen worden essentiële derden op het ogenblik dat een school hen nodig heeft. 
 
Op basis van welke criteria kunnen scholen, besturen en medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in overleg bepalen of de geplande interventie fysiek doorgaat?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Audittool voor preventieadviseurs
 
Op 16 oktober in de namiddag kun je als preventieadviseur in het katholiek onderwijs een eerste online sessie volgen om de audittool welzijn op het werk te leren kennen. Je krijgt in die sessie van Franky Wauters (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Kurt Eeckhout (IDEWE) een opleiding om de monitoringstool op een professionele manier te kunnen gebruiken en je leert audittechnieken aan om de juiste analyse te kunnen maken en te rapporteren. Eens je de vorming gevolgd hebt, krijg je toelating om deze audittool welzijn op het werk te gebruiken.
 
Schrijf tijdig in, er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meer informatie en de inschrijfmogelijkheid vind je op www.nascholing.be. Past 16 oktober niet, schrijf je dan in op de wachtlijst om een volgende sessie te kunnen volgen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe boekhoudkundige verplichtingen door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
 
Vanaf 2020 zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. In de boekhouding van onderwijsvzw’s verandert er daardoor heel wat. Op 1 oktober nemen onze medewerkers je mee doorheen de nieuwe verplichtingen. Mocht deze datum niet passen, dan is er nog een mogelijkheid om deze sessie te volgen in december of in februari. Ook daarvoor staan de inschrijvingen open en is het aantal plaatsen beperkt. Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheid vind je op www.nascholing.be.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijzondere erfgoedpremie weldra opgeschort?
 
In toepassing van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 is het mogelijk om voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermd onroerend erfgoed een erfgoedpremie te bekomen. Er zijn twee soorten premieprocedures: de standaardprocedure en de bijzondere procedure.
 
Voor premies volgens de bijzondere procedure is er doorheen de jaren een grote wachtlijst ontstaan. Een meerderheid aan dossiers wacht al minstens vijf jaar op een premie en het beschikbare budget biedt geen perspectief op een inkorting van de wachtlijst op korte termijn. De Vlaamse regering wil de wachtlijst niet verder laten aangroeien. Daarom heeft zij beslist om in de toekomst de aanvraagmogelijkheden voor nieuwe erfgoedpremies via de bijzondere procedure tijdelijk stop te zetten. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
UBO-register: geen herbevestigingen in 2020
 
Wanneer er niets veranderd is aan de uiteindelijke begunstigden van een vzw, moet je het UBO-register niet herbevestigen in het kalenderjaar 2020. Dat moet wel opnieuw na 30 april 2021. Dit bericht corrigeert de eerdere communicatie over herbevestigingen in onze nieuwsbrief nr. 212 van 10 september 2020.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties specifiek studieaanbod 2de-3de graad so en buso
 
Momenteel inventariseren we alle aanvragen tot programmatie van specifieke studierichtingen tweede graad modernisering so, van specifieke studierichtingen derde graad huidige structuur so en van zevende jaren, ingediend bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC tegen 15 september 2020.
 
Voor de uitrol van de tweede graad modernisering hebben alle buso-scholen OV4 per regio afspraken gemaakt. Intussen ontvingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de DPCC ook enkele aanvragen van buso-scholen voor de programmatie van een nieuw type en/of van een nieuwe opleidingsvorm.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie opleidingen Duaal leren so en dbso op 1 september 2021
 
De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC). De aanvragen tot programmatie op 1 september 2021 worden rechtstreeks ingediend bij AGODI ten laatste 30 november 2020. Je gebruikt daartoe het aanvraagformulier bijlage 10 van de Omzendbrief SO 61. Dat formulier zal pas beschikbaar zijn vanaf 15 oktober. We houden je op de hoogte. Voor elke programmatie is een akkoord van de scholengemeenschap vereist. In punt 3.7 van dezelfde Omzendbrief SO 61 lees je bijkomende informatie over de programmatie.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie opleidingen Duaal leren buso op 1 september 2021
 
De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC). De aanvragen tot programmatie worden rechtstreeks ingediend bij AGODI. Je gebruikt daartoe het aanvraagformulier bijlage 6 van de Omzendbrief SO/2006/03(BuSO). Als de school tot een scholengemeenschap behoort, is een akkoord van de scholengemeenschap vereist.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie opleidingen Deeltijds beroepssecundair onderwijs op 1 september 2021
 
De programmatie van de opleidingen Deeltijds beroepssecundair onderwijs was tot nog toe niet onderworpen aan planningsprocedures, noch aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC), noch aan de externe planningsprocedure (AGODI). Deze programmaties blijven buiten het DPCC-circuit. De overheid maakt voortaan een onderscheid tussen vrije programmaties en programmaties die moeten goedgekeurd worden door de Vlaamse regering.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Actualisering mededeling ‘Overdracht van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs’
 
In de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020' maakten we al melding van het gegeven dat overgedragen uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs op 15 oktober 2020 vacant moeten worden verklaard en dit met het oog op een vaste benoeming op 1 januari 2021.  Het mechanisme van 'overdracht van uren-leraar' belichten we uitvoerig in de mededeling 'Overdracht van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs'. Deze mededeling is nu ook in de geactualiseerde versie te raadplegen op onze website. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hertelling 1 oktober in het buitengewoon basisonderwijs – type 5
 
In de nieuwsbrief van 20 augustus berichtten we al over de hertelling op 1 oktober. We meldden toen dat deze maatregel niet van toepassing was voor de scholen buitengewoon basisonderwijs type 5. Voor hen geldt dan ook geen ‘teldag’ maar een ‘telperiode’. Als deze scholen op basis van het gemiddeld aantal regelmatige leerlingen in de telperiode 1 september – 30 september 2020 meer lestijden volgens de schalen zouden genereren dan op basis van het gemiddeld aantal regelmatige leerlingen tijdens de telperiode 1 februari 2019 – 31 januari 2020, dan zal voor dit type omkadering herteld worden op 1 oktober 2020. 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verenigingswerk
 
Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april 2020 de wetgeving over het bijklussen (beter bekend als verenigingswerk) vernietigd. Vanaf 1 januari 2021 kunnen besturen niet langer gebruik maken van dit systeem.  
 
Momenteel ligt wel een nieuw wetsvoorstel klaar in de Kamer van volksvertegenwoordigers om een doorstart te kunnen maken op 1 januari 2021.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Forfait kilometervergoeding lichtjes gedaald
 
De overheid heeft het nieuwe forfaitair tarief bekendgemaakt voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen, motorfiets of bromfiets in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Dat tarief bedraagt nu 0,3542 euro per kilometer (in de eerste helft van 2020: 0,3653 euro per kilometer). 
 
Het gaat uitsluitend om terugbetaling van verplaatsingen in dienstopdracht en om kilometervergoedingen die worden betaald aan vrijwilligers.  
 
Voor meer informatie over verplaatsingsvergoedingen kun je terecht op onze webpagina Verplaatsingsvergoedingen gesubsidieerde personeelsleden.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
28 september 2020: stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront
 
Op maandag 28 september 2020 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV, ACLVB, ACV) in verschillende steden militantenbijeenkomsten om zijn eis bij te zetten dat de onderhandelingen over de welvaartsenveloppe zonder keurslijf moeten gebeuren. De stakingsaanzegging dekt zowel de gesubsidieerde als de contractuele gesyndiceerde personeelsleden. Voorlopig is het nog onduidelijk of de onderwijsbonden actief tot deelname aan die bijeenkomsten zullen oproepen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Geef aan (zorg)leraren, leerlingenbegeleiders en ondersteuners toegang tot het (gemotiveerd) verslag
 
Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Elke school kan via dit platform het gemotiveerd verslag of verslag van een leerling zien. Dit is belangrijke informatie omdat de school voor deze leerling(en) een ondersteuningsvraag kan stellen aan het ondersteuningsnetwerk indien ondersteuning nodig is.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Meld leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6, 7 aan Discimus voor 1 oktober 2020
 
Heb je een leerling met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7 op school en wens je daarvoor ondersteuning aan te vragen? Overleg dan met de ouders welke school buitengewoon onderwijs deze ondersteuning opneemt en meld dit via Discimus. De ondersteunende buo-school ontvangt haar omkadering voor ondersteuning van deze leerlingen op basis van de meldingen aan Discimus. Meld je dit niet, dan ontvangt de buo-school geen omkadering voor ondersteuning van deze leerling(en).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modelbrief voor ouders over verlaging leerplicht
 
Sinds 1 september 2020 is de leerplicht naar vijf jaar verlaagd. De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kleuter vijf jaar geworden is of wordt. Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat alle kinderen die in 2015 zijn geboren leerplichtig zijn. Dit gaat niet om een voltijdse leerplicht, maar om een leerplicht van 290 halve dagen. Je kunt deze modelbrief gebruiken om dit aan ouders te communiceren. In de brief wordt daarnaast verduidelijkt dat dagelijkse aanwezigheid belangrijk is, dat ouders contact opnemen met de directeur als hun kind niet aanwezig is en voor welke leerlingen er een voltijdse leerplicht geldt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Naar aanleiding van de actualiteit rond sexting
 
Het thema sexting is brandend actueel. Er circuleren naaktfoto’s van BV’s die zonder toestemming verspreid zijn. Iedereen weet ondertussen dat dat strafbaar is. Verschillende experten hebben al toelichting gegeven over het fenomeen sexting en de risico’s die daarmee verbonden zijn.
 
Maar hoe ga je om met sexting op school? Wat als er foto’s van je leerlingen verspreid worden? Hoe pak je dat aan?  Vaak gaat het over complexe situaties, met vele betrokkenen en een onduidelijke start. Ontdek een stappenplan voor de aanpak op school.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspiratieblog inspirerend burgerschap
 
Deze inspiratieblog maakt inspirerend burgerschap aanschouwelijk via concrete verhalen. Je leest er hoe we vanuit burgerschap kijken naar onderwijs en de wereld. We houden je op de hoogte van nieuwigheden én laten je mee leren en lezen met onze ervaringen in scholen. Soms daagt een wat filosofischer stuk je uit om in dialoog te gaan (met ons, met jezelf, elkaar).
 
Bij de start van het schooljaar schreven we voor jou de volgende blogs:
 
 
► 
 
Over het samenspel van school en wereld
 
► 
 
Wat hebben een leraar en een virus met elkaar gemeen?
 
► 
 
Een zachte landing 
 
► 
 
In dialoog over armoede
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De tweedaagse Basiscursus Autisme gaat online door
 
autismecentraal   Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen. De tweedaagse omvat de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.
 
Op donderdag 8 en vrijdag 9 oktober gaat de tweedaagse basiscursus autisme online door met Kobe Vanroy en Anneke Degand (Autisme Centraal). Deze basiscursus is ook voorwaarde voor de meeste verdiepende cursussen bij ons en bij Autisme Centraal.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opstart duaal leren
 
Duaal leren in ondernemingen met tijdelijke werkloosheid?
 
Ook ondernemingen die geconfronteerd worden met tijdelijke werkloosheid mogen nieuwe overeenkomsten sluiten met leerlingen. Dit werd eind vorige week bevestigd door de RVA. Meer info vind je terug op de website van het departement Onderwijs en die van Syntra Vlaanderen. SYNTRA Vlaanderen en de sectoren informeren de ondernemingen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geletterd, geïntegreerd, duaal? Klare taal!
 
Geletterd   De begeleidingsdiensten van de verschillende netten organiseren samen met VOCVO op 21 oktober 2020 (13 uur – 17 uur) de online inspiratiedag ‘Geletterd, geïntegreerd, duaal? Klare taal! Schrijf je in vanaf 5 oktober 2020. 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Laatste week inschrijving nascholing ‘Mindful in het oog van de storm: aandachtstraining op school/internaat’
 
Ben je op zoek naar manieren om het mentaal welbevinden van jongeren te verhogen? Mindfulness kan je een heel stuk op weg helpen.  Mindfulness staat steeds meer in de belangstelling, ook bij jongeren. (Inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek wees uit dat mindfulness kan zorgen voor een vermindering van stress gerelateerde klachten (depressie, angst, gepiekerslapeloosheid,…). 
 
De unieke aanpak van mindfulness zorgt ervoor dat jongeren gesterkt worden en helpt hen om met de uitdagingen en de moeilijkheden die op hun pad komen, om te gaan. Wanneer jongeren hiermee leren omgaan in een school- of internaatscontext, zullen zij er later ook de vruchten van plukken.
 
Schrijf je nog snel in voor onze nascholing op vrijdagen: 9/10, 23/10, 30/10 en 15/01/2021 telkens van 9.30 tot 12.30 uur, in Gent.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Win beweegmateriaal ter waarde van 250 euro! Hoe? Kinderspel! Doe in oktober mee met de Woogie Boogie Challenge! Maak een leuke foto of filmpje en post het met de #woogieboogiechallenge op Facebook of Instagram. Het doel? Dat je kleuters vaker rechtstaan en bewegen in de klas. Veel succes!
 
► 
 
Wist je dat bijna 1 op 5 leerlingen jonge mantelzorger is? Een jonge mantelzorger (JMZ) is een kind of jongere die opgroeit in een gezin waar iemand langdurig ziek is, een verslaving of beperking heeft, of psychisch kwetsbaar is. Een mantelzorgsituatie heeft effect op het sociale leven en op schoolvlak. Daarom is het project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school opgestart. Het doel? Van de schoolomgeving een plek maken waar JMZ zich begrepen en ondersteund voelen. Samana werkt gedurende 1 schooljaar samen met een school, op maat van de school. Heb je interesse? Surf dan naar Samen naar een mantelzorgvriendelijke school.
 
► 
 
GI Learner, Erasmus+ KA2 project dat focust op de ontwikkeling van een GI-Science leerlijn voor middelbare scholen, creërde een uiterst innovatieve 'leerlijn' over ruimtelijk denken voor middelbare scholen. Dat met behulp van een breed scala aan geo-tools die werden geïntegreerd in het secundair onderwijs en cursussen met klassen van leerlingen van 11-18 jaar (K7-K12). GI-Learner bestrijkt zes jaar secundair onderwijs en integreert het gebruik van geo-tools en ruimtelijk denken in het leercurriculum dat in elk van de zes studiejaren wordt ondernomen. Dus de leerlingen leren en gebruiken de tools tijdens hun studiejaren en integreren in bestaande cursussen, in plaats van GIS als een aparte cursus te doen. Al het materiaal is te vinden op de website www.gilearner.eu. Lees meer.
 
► 
 
Start het schooljaar met enkele inspirerende lezingen en workshops over hoe je rond nieuws en actua kunt werken in de klas. Van 29 september tot en met 1 oktober. Niet één dag maar drie dagen word je ondergedompeld in de wondere wereld van nieuws, nepnieuws, propaganda, complotten … En ook online krijg je heel wat tips en inspiratie om zelf actief aan de slag te gaan in de klas.  Een ideaal begin om nadien een heel schooljaar lang te werken met Nieuws in de Klas.
 
► 
 
Goed onderwijs voor iedereen? Dat is een heel terechte vraag de laatste tijd. In de media verschijnen meer en meer berichten over situaties waar men kwaliteitsonderwijs niet (meer) kan garanderen. Dat is niet alleen in andere landen in de wereld, maar ook hier bij ons. Daarom is de belactie Saved by the bell op maandag 5 oktober ’20 het ideale moment om daar samen met leraren en leerlingen even bij stil te staan. Doe met je klas, graad, school … ook mee en organiseer een belmoment en/of een inhoudelijke les over kansen en talenten in het onderwijs. Je kunt alles coronaveilig organiseren in kleinere bubbels met voldoende afstand en hygiëne. Registreer je school via www.savedbythebell.be/inschrijven. Zo tonen we met hoeveel we gaan bellen op 5 oktober, de Internationale dag van de Leraar en dus ook Saved by the bell. Alle info, alle les- en actiemateriaal is te vinden op www.savedbythebell.be.
 
► 
 
Op 11 oktober start de Week van het Bos, een week vol natuur- en spelplezier in RAVOTland! Buiten leren in coronatijden is niet alleen leuker, maar ook gezonder. Bovendien maakt buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur ons gelukkiger én creatiever. De kleuters krijgen voor het tweede jaar op rij een heuse Fabeltjeskrant in de bus. Meneer de Uil, de gezusters Hamster, Bor de Wolf en alle andere dieren van Fabeltjesland nemen ze mee op een ontdekkingstocht. De lagere school maakt dan weer zelf z’n eigen Ravot-je-Rot route. Met behulp van onze gevarieerde fiches kun je met tal van opdrachten buiten aan de slag.  Wat dacht je van het kweken van een woudreus, het vergroenen van de buurt, het ontmoeten van onze bodemhelden ... Aan elk pakket is bovendien een wedstrijd met te gekke prijzen gekoppeld. Elke deelnemende klas krijgt een geschenkje en maakt kans op een zotte hoofdprijs. Alle info op www.weekvanhetbos.be.
 
► 
 
Heb je een lerarendiploma en wil je je horizon verruimen? Boeien taalonderwijs, meertaligheid en diversiteit je? Dan kun je op de Karel de Grote Hogeschool het extra onderwijsvak Nederlands als niet-thuistaal (NT2) volgen. In het pakket van 50 studiepunten krijg je een flinke brok taalstudie, veel praktijk en een brede kijk op talendidactiek, meertaligheid, taalleerstrategieën en interculturele en maatschappelijke thema’s. Ben je nog geen leraar, dan kun je deze opleiding combineren met onze verkorte educatieve bacheloropleiding. De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag. Info: bert.cruysweegs@kdg.be en www.kdg.be/leraar-secundair-onderwijs-flextraject.
 
► 
 
Leraren worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen op school. In dit postgraduaat Gedragsproblemen in de klas leer je naar de brede situatie en omgeving van de leerling te kijken om gedragsproblemen in de klas te kaderen. Karel de Grote Hogeschool gebruikt hiervoor inzichten uit het contextueel denken, de ontwikkelingspsychologie en de neurobiologie. Deze opleiding van 20 studiepunten duurt 1 academiejaar. Je hebt les op donderdagavond.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook