Dit is Nieuwsbrief 3 van 1 september 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze extra nieuwsbrief verschijnt naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 3 van 1 september 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze extra nieuwsbrief verschijnt naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Een bericht bij de start van het schooljaar
 
Beste bestuurder, directeur, leraar 
en al wie bij het schoolgebeuren betrokken is
 
Op deze eerste september stuur ik jou vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze bijzondere nieuwsbrief toe. Bij het begin van het nieuwe schooljaar wil ik jou, samen met alle anderen die verantwoordelijkheid opnemen in het katholiek onderwijs, van harte danken voor je engagement als bestuurder, directeur, leraar, begeleider, staflid, ondersteunend personeel, vrijwilliger …
 
In het voorbije jaar is het me telkens opnieuw opgevallen met hoeveel inspiratie, inzet en passie jij en de vele andere betrokkenen bij ons onderwijsproject het beste van zichzelf geven voor onze scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. En uiteraard doe je dat om onze leerlingen, internen, studenten en cursisten een inspirerende en uitdagende vorming te geven die hen oriëntatie biedt voor de wereld van vandaag en morgen.
 
Het belooft opnieuw een druk jaar te worden. Werken aan kwaliteitsvol onderwijs in de klas en op school; voorzien in adequate zorg, onder meer in de context van het M-decreet; bouwen aan goede relaties tussen bestuurders, directeurs, leraren, ouders, leerlingen en alle andere betrokkenen in ons onderwijs; vernieuwen van ons onderwijsproject vanuit de inspiratie van de katholieke dialoogschool; meewerken aan bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in functie van een toekomstgerichte hertekening van ons katholiek onderwijslandschap; en op het beleidsniveau: bijdragen aan de modernisering van het secundair onderwijs, het loopbaanpact, het leerlingenvervoer, de waarborgregeling, de schoolinfrastructuur, de werkingsmiddelen, de besparingen.
 
In die dossiers wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen een proactieve rol spelen. Dat kan niet zonder jouw inbreng. De koepel zal daarom meer dan ooit werk maken van één van de basislijnen van zijn visie, namelijk een brede betrokkenheid van het katholiek onderwijsveld realiseren en Katholiek Onderwijs Vlaanderen uitbouwen in termen van ‘scholen met een organisatie’. Op 2 juni 2016 willen we dit alles expliciet in de verf zetten. Dan organiseren we een groot congres in Leuven, waarop we ook jou uitnodigen.
 
Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen wens ik jou alvast het beste toe voor dit jaar: veel succes en veel voldoening bij de belangrijke verantwoordelijkheid en taken die we allen samen opnemen. Het ga je goed!
 
 
 
Lieven Boeve
Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook