Met deze extra nieuwsbrief willen wij je informeren over het opstartplan 2020-2021.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief willen wij je informeren over het opstartplan 2020-2021.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Duidelijk opstartplan voor volgend schooljaar
 
Deze namiddag kwamen de minister van Onderwijs en de sociale partners tot een akkoord over de start van het volgende schooljaar. Het nieuwsbericht uit Schooldirect staat op de website van Onderwijs en vorming. We zijn tevreden dat we er in elk scenario in slagen voor elke leerling een onderwijsaanbod te doen, en dat onze vraag om scholen tijdig een concreet en werkbaar kader te voorzien wordt beantwoord. Op het overleg brachten we de feedback aan die we gisteravond verzamelden op onze directiecommissies basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs en van onze internaatsbeheerders en algemeen directeurs van centra voor volwassenenonderwijs.
 
We gaan volop voor het recht op leren van elke leerling, student en cursist, dat zo veel mogelijk in de klas gebeurt. Een digitaal aanbod vult hierop aan wanneer de veiligheidsvoorschriften dit vereisen. Die voorschriften zijn verdeeld over vier overzichtelijke pandemie-niveaus die de aanwezigheid van het coronavirus in ons land aangeven, en die in principe breed maatschappelijk zullen gelden. De Veiligheidsraad beslist welk niveau op elk moment van toepassing is. De niveaus kunnen regionaal afwijken.
 
Dit zijn de vier niveaus:
 
 
► 
 
Groen: nauwelijks risico (vaccin of groepsimmuniteit)
 
► 
 
Geel: laag risico (beperkte gevallen van besmettingen)
 
► 
 
Oranje: matig risico (verhoogd en systematisch voorkomen van besmettingen)
 
► 
 
Rood: hoog risico (wijdverspreide besmettingen in de samenleving)
 
Onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen, starten we op 1 september op niveau Geel. We streven naar veilige en haalbare oplossingen zodat de (buiten)gewone basisscholen aan alle leerlingen fysiek onderwijs kunnen blijven aanbieden. Voor de regelingen van de voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs keren we terug naar de situatie pre-corona. Er bestaat dus geen noodopvang meer op school.
 
In het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, net als HBO5, zijn de veiligheidsregels in scenario’s van verhoogde waakzaamheid soepeler dan voordien: men draagt er binnenskamers een mondmasker, tenzij een afstand van anderhalve meter kan gegarandeerd worden. In code Geel wordt in beginsel afstandsonderwijs voorzien op woensdag, tenzij de school goede redenen heeft om het anders te organiseren. Hetzelfde geldt, in code Oranje en Rood, voor de halvering van de klasgroepen en de alternerende weekorganisatie, wanneer de onderwijsorganisatie dat vereist.
 
Ook voor het busvervoer geldt onze ambitie om alle leerlingen veilig naar school te krijgen. Hiertoe zullen afspraken gemaakt wordt met de aanbieders, in lijn met de afspraken voor de verschillende onderwijsniveaus.
 
We streven ernaar om internaten volledig te laten heropstarten vanaf september, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen en onder specifieke veiligheidsvoorwaarden. De regelingen hiervoor worden in de komende dagen opgesteld.
 
Ook voor cursisten van het volwassenenonderwijs zetten we voluit in op het recht op leren. Levenslang en levensbreed leren wordt nog belangrijker dan voorheen. Zij starten op 1 september volledig op en kunnen tot 80 procent fysiek onderwijs organiseren en voor de rest afstandsonderwijs. Codes Oranje en Rood worden nog verder afgesproken.
 
Vanwege de grote verscheidenheid in leeftijd en afkomst, gelden voor het deeltijds kunstonderwijs de veiligheidsregels van het leerplicht- of volwassenenonderwijs, afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen.
 
Naast de reguliere nieuwsbrief mag je van ons morgen een bijkomende nieuwsbrief verwachten, waarin we het akkoord meer in detail toelichten en jullie meest gestelde vragen beantwoorden. Heb je zelf vragen, dan mag je die insturen naar coronavirus@katholiekonderwijs.vlaanderen. De volgende weken komen er nieuwe draaiboeken online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook