Dit is nieuwsbrief 165 van 13 juni 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 165 van 13 juni 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Presentaties inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Graag ondersteuning bij de organisatie van de sociale verkiezingen?
►  Impact van het nieuwe wetboek verenigingen en vennootschappen op fusieprocedures van vzw’s
►  Wijzigingen distributietarieven Brussel vanaf 2020 voor gas en elektriciteit
►  Programmatie niche-basisopties
►  Opleiding basiskennis preventie – PA3 – twee reeksen
Lerenden
►  Aanbevelingen over nieuwe samenwerkingsafspraken tussen school en CLB tegen eind 2019
►  Tijdig stappen zetten om verplichte CLB-adviezen te bekomen
►  Modellen te gebruiken bij het (niet) uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
Curriculum & vorming
►  Ontwikkelen van schooleigen tijd- en ruimtekaders
►  Lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’
►  Uitnodiging lerend netwerk type 9 bubao
►  FAQ evalueren en rapporteren in de eerste graad
►  Bijkomende info matrix tweede-derde graad, buso OV3 en Se-n-Se
►  Leerboeken en leermiddelen ICT 2019-2020
Identiteit & kwaliteit
►  Opleiding tot bezinningsbegeleid(st)er: nu aanmelden
►  Inspiratiedag Internationalisering
►  Erasmus+ KA1 consortia binnen het leerplichtonderwijs
►  ERASDU krijgt een opvolger: een must voor elke leerling in een duaal traject of een traject leren en werken
►  Partnersearch: internationaal project
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Presentaties inforonde basis- en secundair onderwijs
 
Inforonde   Vanmiddag is de laatste inforonde basisonderwijs in regio Limburg. De voorbije sessies leverden telkens boeiende gesprekstof op. Bedankt aan alle aanwezigen!
 
We bezorgen je hierbij:
 
 
► 
 
de presentatie van de inforonde basisonderwijs
 
► 
 
de presentatie van de inforonde secundair onderwijs
 
Zoals aangekondigd op de inforonde, bezorgen we je bijkomend:
 
 
► 
 
Omgevingsanalyse van het beleidsdomein onderwijs en vorming
 
► 
 
Beleidsprioriteiten onderwijs en vorming. Bijdrage van het beleidsdomein Onderwijs en vorming aan het regeerakkoord
 
We brengen ook graag nog eens ons Memorandum voor de Vlaamse regering 2019-2024 in herinnering.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We plaatsen graag volgende vacature in de kijker:
 
 
► 
 
expert coördinatie curriculum en leerplannen
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Katholieke Scholen Regio Nood-Waasland zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle zoekt een ICT-coördinator.
 
► 
 
Scholengroep KSO Tielt – Ruiselede zoekt een deeltijdse adjunct-directeur secundair onderwijs a.i.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Graag ondersteuning bij de organisatie van de sociale verkiezingen?
 
De organisatie van de sociale verkiezingen brengt telkens weer heel wat werk met zich mee. In de nieuwsbrief van 26 mei lieten we je al weten dat wij in overleg waren met enkele externe ondersteunende dienstverleners. Vandaag kunnen wij je het aanbod van AGORIA en SD WORX voorstellen. Bij beide organisaties hebben wij interessante voorwaarden kunnen bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Lees alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘Ondersteuningsaanbod externe dienstverleners’. Als je interesse zou hebben in hun aanbod, wacht dan niet te lang met in te schrijven. Zowel AGORIA als SD WORX vragen om voor 15 juli 2019 in te tekenen. Zo geniet je van een interessante vroegboekkorting.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Impact van het nieuwe wetboek verenigingen en vennootschappen op fusieprocedures van vzw’s
 
Het nieuwe wetboek verenigingen en vennootschappen (WVV) van 4 april 2019 brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Niet alleen introduceert het vanaf 1 mei 2019 de volledig nieuwe fusieprocedure ‘ontbinding zonder vereffening’. Het wijzigt ook bepaalde zaken aan de bestaande fusieprocedures. Wij bundelden voor jou de oude én de nieuwe wetgeving op de webpagina Fusieprocedures van vzw’s juridisch bekeken.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen distributietarieven Brussel vanaf 2020 voor gas en elektriciteit
 
De Brusselse energieregulator Brugel heeft de tariefmethodologieën voor het opstellen van de distributietarieven voor gas en elektriciteit (2020-2024) goedgekeurd. Bij afnemers van het laagspanningsnet wordt 20 procent van het bestaande tarief vervangen door een capaciteitscomponent. Met andere woorden, dat deel wordt voor de Brusselse afnemers vanaf 2020 berekend op basis van aansluitvermogen in plaats van verbruikte kilowatturen.
 
Besturen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Programmatie niche-basisopties
 
De basisopties van de modernisering so zijn gewijzigd. Ondanks een gemotiveerd bezwaar van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de overheid beslist om van de basisopties Sport en Voeding en horeca, zowel in de A-stroom als in de B-stroom niche-basisopties te maken. Ook de nieuw toegevoegde basisoptie Topsport vormt een niche-basisoptie. Aan de basisopties Kunst en creatie A-stroom en B-stroom was van meet af aan het niche-statuut toegekend.
 
Oorspronkelijk gold voor niche-structuuronderdelen een aanbodbeperking, uitgedrukt in een maximaal aantal scholen per onderwijsnet. Die omschrijving is aangepast: de aanbodbeperking is niet langer gelinkt aan een maximaal aantal, maar aan een goedkeuring van de Vlaamse regering. De niche-basisopties zijn dus nooit vrij programmeerbaar. De niche-basisoptie Topsport blijft voorbehouden aan de Topsportscholen.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding basiskennis preventie – PA3 – twee reeksen
 
Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert opnieuw de opleiding basiskennis preventie.
 
Nieuw dit jaar is dat we twee reeksen plannen: zoals traditioneel in Brussel, maar nu ook in Brugge.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aanbevelingen over nieuwe samenwerkingsafspraken tussen school en CLB tegen eind 2019
 
In onze nieuwsbrief 123 van 31 mei 2018 schreven we dat scholen en CLB’s tot en met het schooljaar 2019-2020 de huidige beleidscontracten ("bijzondere bepalingen") kunnen blijven gebruiken. Vanaf 1 september 2020 leggen scholen en centra afspraken over de schoolspecifieke samenwerking vast in samenwerkigsafspraken.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB Netwerk maken samen werk van een aantal aanbevelingen. We publiceren deze tegen eind 2019 in de nieuwsbrief. De klemtoon zal liggen op een soepel afsprakenkader dat bijdraagt aan een goede samenwerking tussen school en CLB.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdig stappen zetten om verplichte CLB-adviezen te bekomen
 
Nu we de laatste maand van het schooljaar zijn ingegaan vragen we aandacht voor de situaties waarin een advies van CLB verplicht is. Het CLB moet aan ouders advies geven in bepaalde situaties en moet dat uiteraard doen vóór de start van het volgende schooljaar
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modellen te gebruiken bij het (niet) uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
 
Na 20 juni beslist de klassenraad op grond van alle beschikbare informatie of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt of niet. Als een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, moet je daarvoor het model gebruiken dat de Vlaamse Regering ter beschikking stelt.
 
Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, moet je een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voorzien en een overzicht van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. Daarvoor legt de Vlaamse Regering geen verplicht model op. We ontwikkelden ter ondersteuning twee modellen die je kunt gebruiken:
 
 
► 
 
Bijlage 1 - Motivering aan ouders voor het niet uitreiken van het getuigschrift
 
► 
 
Bijlage 2 - Informatie voor het secundair onderwijs
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ontwikkelen van schooleigen tijd- en ruimtekaders
 
Heb je als school al stappen gezet in Zill? Heb je al een goed zicht op het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld? Heb je het thema oriëntatie op tijd en/of ruimte al verkend?
 
Dan is de tijd rijp om na te denken over een schooleigen kader voor tijd en ruimte.
 
Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je op de themapagina van Zin in leren! Zin in leven! de nodige documenten om als school en in overleg met elkaar een kader voor tijd en ruimte uit te werken.
 
Als je nood hebt aan verdere ondersteuning, kan je pedagogisch begeleider je vast verder helpen of kun je mailen naar Jan Tilley.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’
 
Ben je al even op stap met Zin in leren!Zin in leven! (Zill)? Wil je als school STEM een plaats geven binnen Zill? Dan is het lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’ geknipt voor jouw school. Wederzijds leren, kruisbestuiving en zelfreflectie vormen het motto.
 
‘STEM binnen Zill’ wil kernteams van verschillende scholen samenbrengen om:
 
 
► 
 
te leren van en met elkaar in een veilige omgeving;
 
► 
 
kennis en ervaringen uit te wisselen rond de implementatie van STEM en Zill;
 
► 
 
de sleutelcompetenties STEM-onderwijs te verkennen en uit te testen;
 
► 
 
een olievlekprincipe te verwezenlijken in de eigen school door concrete implementatietips;
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging lerend netwerk type 9 bubao
 
Op vraag van enkele scholen type 9 (en type 2 autisme) organiseren we een lerend netwerk met als thema ‘Wat als het klasgebeuren voor leerlingen met autisme voltijds niet meer haalbaar is?’ op woensdag 9 oktober.
 
Steeds meer leerlingen met autisme vallen ook binnen de veilige setting van type 9/2 uit, waardoor er gezocht moet worden naar een traject op maat om de leerling weer aansluiting te laten vinden met de school/groep. Time-out, rustklas, stressreductie, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH), Bednet, samenwerking met multifunctionele centra (MFC) of ouders … creatieve oplossingen, maar telkens met organisatorische gevolgen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
FAQ evalueren en rapporteren in de eerste graad
 
Samen met de implementatie van de nieuwe leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs stellen heel wat scholen zich de vraag of ze andere klemtonen moeten leggen bij evalueren of rapporteren en wat dat betekent voor hun visie op evaluatie.
 
Ter ondersteuning van het evaluatiebeleid van scholen ontwikkelen we op dit moment heel wat zaken. In de loop van volgend schooljaar verschijnt een zorgvademecum voor het secundair onderwijs waarin voor de brede basiszorg (fase 0) onder meer een rubriek evaluatie is opgenomen. Begin volgend schooljaar publiceren we een gewijzigde versie van de APR3, aangepast aan de krijtlijnen van de observerende en oriënterende eerste graad. In de nascholing modernisering so komen in diverse modules aspecten van evalueren en rapporteren aan bod gerelateerd aan de nieuwe leerplannen (onder meer modules 2, 3, 4 en 5).
 
Om nu alvast een eerste antwoord op enkele veelgestelde vragen te bieden, stellen we een FAQ ter beschikking, die we gaandeweg aanvullen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijkomende info matrix tweede-derde graad, buso OV3 en Se-n-Se
 
Op 24 mei keurde de Vlaamse Regering een verzamelbesluit goed dat relevante informatie bevat over de matrix en de modernisering secundair onderwijs (so). In de bijlagen bij het verzamelbesluit vind je in volgorde deze items:
 
 
► 
 
een update van de matrix voor de tweede en derde graad so en buso OV3;
 
► 
 
een toevoeging van mogelijke Se-n-Se (voor de opgenomen Se-n-Se is de startdatum 1 september 2025. Er zijn dus nog wijzigingen mogelijk.);
 
► 
 
een toevoeging van smallere structuuronderdelen ‘duaal’ tweede graad (d)bso;
 
► 
 
een update van de concordantietabel voor de matrix tweede-derde graad;
 
► 
 
een toevoeging van de concordantie voor opleidingen Leren en werken;
 
► 
 
een toevoeging van de concordantie voor buso OV3;
 
► 
 
een toevoeging van beroepskwalificaties voor de structuuronderdelen onderliggend aan de matrix tweede en derde graad so en buso OV3, en Se-n-Se.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerboeken en leermiddelen ICT 2019-2020
 
Net als de voorbije schooljaren kun je leerboeken aankopen die nascholingen ICT ontwikkelde voor de projecten informatica tweede graad, ICT-integratie, handel en mode. We ontwikkelden eveneens leerboeken voor het leerplan toegepaste informatica in de richting informaticabeheer en boekhouden-informatica.
 
Je kunt de leerboekenwebsite via leerboek.nascholing.be raadplegen. De nieuwe site staat vanaf zaterdag 15 juni 2019 online en is volledig geïntegreerd in de nascholingstoepassing. Je kunt je bestellingen dus plaatsen met de ontvangen directiecode en de werkwijze verloopt analoog aan het inschrijven voor een nascholing. Voor meer info verwijzen we naar de modaliteiten op de website leerboeken en leermiddelen 2019-2020.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Opleiding tot bezinningsbegeleid(st)er: nu aanmelden
 
Dialoog over datgene wat wezenlijk is in het leven, is van groot belang in onze samenleving. In de vorming van de leerlingen in onze scholen is het een sleuteldimensie. Het is daarbij vooral belangrijk dat de dialoog in wederzijds respect gebeurt. Tijdens bezinningsdagen treedt die dialoog op de voorgrond en komt de spirituele kant van het leven aan de orde.
 
De basistekst Bezinning en bezinningsdagen in een katholieke dialoogschool geeft argumenten om daarvan werk te maken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inspiratiedag Internationalisering
 
Inspiratiedag internationalisering   Zin om internationaal bij te leren? Sta je te springen om je leerlingen te laten kennismaken met het onderwijs in andere Europese landen, maar heb je geen idee hoe je start met een Erasmus+ aanvraag? Dan kom je best naar onze Inspiratiedag op 18 september 2019 bij VLEVA.
 
Inspiratie en internationaliseringszin staan die dag centraal. We stellen de vernieuwde werking van het ondersteuningsteam internationalisering voor en tonen pakkende getuigenissen van vorige uitwisselingen als voorbeeld. Daarna laten we je kennismaken met partners die jouw school kunnen ondersteunen op een laagdrempelige manier. We helpen je bovendien op weg met specifieke workshops.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Erasmus+ KA1 consortia binnen het leerplichtonderwijs
 
Erarsmus+ KA1  
 
We dienen voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 twee Erasmus+ KA1 consortia (binnen het leerplichtonderwijs) in en coördineren ze (bij goedkeuring).
 
► 
 
via onderzoekend leren als leraar groeien in adaptieve expertise;
 
► 
 
via onderzoekend leren werken aan burgerschap.
 
Beide projecten zullen een consortium zijn van leerplichtscholen uit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Bij goedkeuring van het project kunnen teamleden van de deelnemende scholen – gefinancierd door Europa - deelnemen aan internationale leermobiliteiten rond de thematiek van het project. Om deel uit te maken van één van de consortia kun je je school voor 5 juli aanmelden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ERASDU krijgt een opvolger: een must voor elke leerling in een duaal traject of een traject leren en werken
 
Erasdu   In het voorjaar van 2020 kunnen opnieuw meer dan zestig leerlingen uit Duaal Leren en Leren en Werken - inclusief leerlingen uit buso Duaal - deelnemen aan een werkstage van twee weken in het buitenland met de financiële steun vanuit het KA1 ERASMUS-plus project ERASDU2. De doellanden voor 2019 zijn Nederland, Duitsland, Estland, Italië, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (onder Brexit-voorbehoud). 
 
Er is geen beperking naar sector of beroep: we proberen voor elke gemotiveerde kandidaat een geschikte stageplaats te zoeken in zijn of haar opleidingstraject, of in een aanverwant of aanvullend opleidingstraject.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Partnersearch: internationaal project
 
Partnersearch  
 
Twee Spaanse secundaire scholen zijn op zoek naar Vlaamse/Brusselse partnerscholen voor het samen schrijven en uitvoeren van zowel KA1 als KA2 ERASMUS-plus projecten.
 
► 
 
IES Juan Rubio Ortiz
 
It is a Secondary School and a Vocational Training public School located in Macael (Almería) – Spain. The educational community is formed by 400 students, 50 teachers and 6 staff members.
 
 
► 
 
IES Antonio Jose Cavanilles
 
It is a High School founded in 1967 in Alicante (Spain).  Nowadays, it offers secondary mandatory studies and postsecondary (preuniversitary studies and vocational training). The educational community is formed by 1 337 students, 131 teachers and 11 staff members.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Vanuit het onderwijsveld krijgt de stuurgroep HGW/HGD steeds meer vragen naar vorming en begeleiding over handelingsgericht werken (HGW). De stuurgroep kan onvoldoende tegemoet komen aan de vele vragen van scholen en CLB rond professionalisering. Om HGW Vlaanderenbreed te kunnen uitdragen, organiseren zij netoverstijgend een tweedaagse train-de-trainer met Noëlle Pameijer. Die tweedaagse heeft als doel een groep trainers, verspreid over de provincies, op te leiden die kunnen ingaan op vragen van scholen en CLB. We willen de groep trainers samenbrengen om elkaar te versterken en te inspireren in het geven van HGW-vormingen. De tweedaagse vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 en dinsdag 5 mei 2020. Het opzet en het verwachte profiel van de trainers geven we graag mee. Geef het door aan mogelijke geïnteresseerden of maak zelf je interesse bekend aan Benedikte Timbremont op benedikte.timbremont@topuntgent.be.
 
► 
 
Wil jij je bekwamen als ondersteuner en coach van veranderingsprocessen in je school? Volg de opleiding bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling en word expert in het begeleiden en ondersteunen van vernieuwingsprocessen in onderwijs. Interesse? Neem een kijkje op de website van de Arteveldehogeschool.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
► 
 
Broederlijk Delen zoekt een teamcoördinator Onderwijs en Jongeren.
 
► 
 
De onderwijsinspectie zoekt een
 
► 
 
beleidsmedewerker analist
 
► 
 
beleidsmedewerker zorg
 
► 
 
CANON Cultuurcel zoekt een
 
► 
 
gedetacheerde leraar als themaspecialist ‘Kunstkuur’
 
► 
 
gedetacheerde leraar als themaspecialist ‘Cultuur in de Spiegel en Leesplezier’
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook