Dit is Nieuwsbrief 75 van 23 maart 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 75 van 23 maart 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Interdiocesane proeven zijn van hoge kwaliteit
►  Aanpassingen website Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Welkom op nieuwe website regio Limburg!
►  Studiedag ‘Leren van en met elkaar: het M-decreet in de praktijk’
►  Parlementaire activiteiten
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Nazorg infovergadering projectspecifieke DBFM-operatie
Lerenden
►  V-eSperAnZa: een nascholingsproject over competentieontwikkeling bij personeelsleden
Curriculum & vorming
►  Modernisering secundair onderwijs
►  Zin in leren! Zin in leven!
►  Nascholingsaanbod Zin in leren! Zin in leven! voor schooljaar 2017-2018
►  Stagiairs lerarenopleiding, je school en Zin in leren! Zin in leven! in 2017-2018
►  Eindrapport studie ‘Kosten-batenanalyse en financiering van EVC’ online
Identiteit & kwaliteit
►  Vasten bezinningsimpuls 3
 
 
 

   Algemeen

 
 
Interdiocesane proeven zijn van hoge kwaliteit
 
IDP   Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar interdiocesane proeven (IDP). 64 procent van onze vierdeklassers (ruim 27 000 leerlingen) neemt dit jaar deel aan IDP4. 86 procent van onze laatstejaars (bijna 34 000 leerlingen) neemt deel aan IDP6.
 
Op vraag van de overheid onderzocht het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven) de kwaliteit van IDP en de toets van OVSG. In hun rapport worden de proeven positief geëvalueerd. Ze besluiten dat IDP van hoge kwaliteit is.
 
Het Steunpunt adviseert om IDP op te nemen in de toolkit valide toetsen van de overheid. Basisscholen zijn vanaf volgend schooljaar verplicht om bij de zesdeklassers op het einde van het schooljaar een valide toets af te nemen. Die moet minstens twee leergebieden omvatten. Vanaf 2018-2019 maakt de overheid de eisen nog strenger en moet de toets ten minste drie leergebieden omvatten. Scholen die deelnemen aan IDP, voldoen nu al aan die strengste eis. Lees meer in het persbericht.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassingen website Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De hoofdstructuur van www.katholiekonderwijs.vlaanderen is vanaf nu ingedeeld per onderwijsniveau en doelgroep. Ook via 'Thema's A-Z' kun je je weg op de website vinden. Uit analyses van de huidige website bleek dat zo het meest naar informatie gezocht wordt.
 
De rubriek 'Meest bezocht' is ook toegevoegd aan de homepage, zodat je snel de populairste pagina’s terug kunt vinden, zoals de lessentabellen, leerplannen en Zin in leren! Zin in leven!.
 
Daarnaast werden een aantal kleinere aanpassingen uitgevoerd om de structuur van de website verder te verbeteren.
 
website
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Welkom op nieuwe website regio Limburg!
 
limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen  
 
Aan het begin van deze lente stellen we met trots de vernieuwde website van regio Limburg aan jou voor!
 
Wij willen een nieuwe wind door de begeleiding laten waaien met onze nieuwe nieuwsbrief en onze nieuwe website limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Later dit schooljaar hebben we opnieuw iets om naar uit te kijken namelijk onze vernieuwde nascholingen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Regio Limburg
 
 
 
Studiedag ‘Leren van en met elkaar: het M-decreet in de praktijk’
 
Het departement Onderwijs en Vorming organiseert op vrijdag 21 april een studiedag over het M-decreet: 'Leren van en met elkaar: het M-decreet in de praktijk'. De evolutie naar meer inclusief onderwijs is een uitdaging die scholen in Vlaanderen met veel enthousiasme en engagement aangaan. Er worden heel wat inspanningen geleverd om de competenties van lerarenteams nog meer te versterken, te verbreden en te verdiepen. Tijdens deze studiedag geven we ruimte aan je ervaringen, aan wat goed gaat, aan wat nog een duwtje vraagt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 16 maart 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Sluiting van tijdelijke asielcentra en onderwijs
 
► 
 
Doorlopende leerlijn Nederlands
 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 22 maart 2017 beantwoordde:
 
 
► 
 
Islamitisch Offerfeest en start van schooljaar
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Vormingscentrum Guislain  
 
Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst de vorming Veerkracht in je werk! die op 27 april en 11 mei 2017 georganiseerd wordt in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nazorg infovergadering projectspecifieke DBFM-operatie
 
  Op 5 maart 2017 lanceerde Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Onderwijs, de oproep naar schoolbesturen om deel te nemen aan een nieuw projectspecifiek DBFM-programma. De twee infosessies die Katholiek Onderwijs Vlaanderen enkele dagen later gepland had, kwamen net op tijd en kenden een grote belangstelling. Je kan de documenten van de infosessie downloaden via onze website.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
V-eSperAnZa: een nascholingsproject over competentieontwikkeling bij personeelsleden
 
  V-eSperAnZa (verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg) is een gratis nascholingsproject dat focust op ondersteuning van basis- en secundaire scholen en op competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van het M-decreet. We plannen een aparte informatiesessie voor geïnteresseerde scholen die alsnog willen intekenen. Die vindt plaats in Brussel op woensdag 29 maart van 9 uur tot 12 uur. Inschrijven kan tot 27 maart via nascholing.be.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Modernisering secundair onderwijs
 
modernisering so  
 
Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2018 ligt de focus op dit moment op de eerste graad.
 
Tegen de paasvakantie brengen we een aantal belangrijke uitgangspunten samen in een raamtekst op basis waarvan wij binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een observerende en oriënterende eerste graad vorm willen geven. Aspecten zoals overgang basisonderwijs-secundair onderwijs, algemene vorming, basisgeletterdheid, differentiële doelen, keuzegedeelte, basisopties, oriënteren en attesteren, programmatie, schoolorganisatie … komen aan bod.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven!
 
Zill   Tijdens de voorbije maanden en weken is door de ontwikkelgroepen die betrokken zijn bij Zin in leren! Zin in leven! heel wat werk verzet. De recentste versies van het ordeningskader (versie 40) en de generieke doelen voor het gewone basisonderwijs of het gemeenschappelijk curriculum zijn nu beschikbaar. Die gebruiken we dit jaar verder in de proeftuinen. Je vindt ze op de themapagina Zin in leren! Zin in leven!. De doorontwikkeling voor buitengewoon onderwijs loopt nog een schooljaar, maar zit op kruissnelheid. Ook de digitale omgeving rond Zill wordt verder bekeken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod Zin in leren! Zin in leven! voor schooljaar 2017-2018
 
nascholing ZILL  
 
De pedagogische begeleiding werkt een ondersteunings- en nascholingsaanbod uit voor alle basisscholen. Dit schooljaar leren begeleiders en scholen samen uit het proeftuinproject hoe de implementatie vlot vorm kan krijgen.
 
Het aanbod 2017-2018 waarbij begeleiding en nascholing hand in hand gaan, komt vanaf 1 mei 2017 online op www.nascholing.be. Inschrijven kan enkel vanaf die datum en via die website. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stagiairs lerarenopleiding, je school en Zin in leren! Zin in leven! in 2017-2018
 
De meeste lerarenopleidingen gaan al vanaf volgend schooljaar aan de slag met het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven!. Zo bereiden ze hun studenten voor op hun toekomstige job als leraar, waarbij ze met het nieuwe leerplanconcept zullen werken. Dat betekent echter dat die stagiairs ook terecht kunnen komen in scholen die nog niet met Zin in leren! Zin in leven! aan de slag zijn. Hoe ga je daar als school mee om?
 
Gewoon basisonderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eindrapport studie ‘Kosten-batenanalyse en financiering van EVC’ online
 
Eind januari 2017 gaf minister Crevits de studie ‘Kosten-batenanalyse en financiering van EVC’ door IDEA Consult vrij. EVC of het ‘erkennen van competenties’ is een manier om competenties die mensen eerder/elders verworven hebben (bv. tijdens de uitoefening van hun baan, door activiteiten in hun vrije tijd, zoals hobby’s of vrijwilligerswerk, door zelfstudie) te valoriseren en certificeren. Je vindt het eindrapport van de studie ‘Kosten-batenanalyse en financiering van EVC’ online.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vasten bezinningsimpuls 3
 
vasten   Met de slogan 'De klank van stilte' op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2017 naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een bezinningsimpuls aanbieden om stil te staan bij die sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook