Dit is nieuwsbrief 211 van 3 september 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 211 van 3 september 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Busvervoer buitengewoon onderwijs: wij luiden de alarmbel
►  Opname infosessie opstart schooljaar
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Bestuur & organisatie
►  Aangifte rechtspersonenbelasting 2020
►  Vorming ‘Masterplanning infrastructuur’ vanaf 28 september
Personeel
►  Reaffectatie en wedertewerkstelling
►  Niet vergeten: aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs
►  Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020 - update
►  Prikbord 2020-2021
►  Omkadering basisonderwijs
►  Oprichting van de vzw Sociale Fondsen van het Vrij Onderwijs Vlaanderen
►  TADD, VB en R/W in de verschillende soorten omkaderingsmiddelen
Curriculum & vorming
►  Bevraging over de beschikbaarheid van stageplaatsen en werkplekken
►  Initiatieven m.b.t. modernisering so 2de-3de graad
►  De nieuwe MS-KIS 2020 is er
►  Goedkeuring nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
►  Goedkeuring nieuwe leerplannen volwassenenonderwijs
►  Eerste CVO’s officieel erkend als EVC-testcentrum
►  Beroepskwalificerende trajecten: wie mag ze organiseren en wat is het civiel effect?
►  Afsprakenkaders vrijstellingen: ‘concordantietabellen’
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinningsdagen secundair onderwijs in coronatijden
Initiatieven van externen
►  De DataBuzz komt naar je CVO of CBE!
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Busvervoer buitengewoon onderwijs: wij luiden de alarmbel
 
Het busvervoer voor onze meest kwetsbare jongeren is al jaren een pijnpunt. De huidige coronamaatregelen, ingegeven vanuit een terechte bekommernis rond ieders veiligheid, zorgen helaas voor onwerkbare situaties voor leerlingen en begeleiders.
 
Buitengewoon onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opname infosessie opstart schooljaar
 
De infosessie over de opstart van het schooljaar 2020-2021 van vorige vrijdag 28 augustus 2020 staat online (aanmelden noodzakelijk). Dirk Vanstappen, directeur van Dienst Bestuur & organisatie, belichtte diverse aspecten in een Zoom-sessie voor collega’s die regelmatig vragen krijgen zoals: Wat betekent code geel precies? Waar moeten scholen rekening mee houden? Wat kan, wat kan niet en waarom?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
 
► 
 
vakbegeleider fysica en STEM regio Antwerpen;
 
► 
 
halftijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Limburg voor het project Ontdek Techniek Talent.
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Scholengroep Sint-Michiel zoekt een directeur eerste graad voor de Vrije Middelbare school in Roeselare.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Aangifte rechtspersonenbelasting 2020
 
Je moet de rechtspersonenbelasting aangeven tegen 29 oktober 2020 wanneer het boekjaar afsluit op 31 december. Meer informatie vind je in dit document over de aangifte
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming ‘Masterplanning infrastructuur’ vanaf 28 september
 
Op vraag van de lesgevers en deelnemers organiseren we sommige sessies digitaal en andere sessies op locatie. We houden rekening met de geldende maatregelen rond veiligheid in tijden van Corona waardoor voor de live-sessies het aantal deelnemers beperkter is.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Reaffectatie en wedertewerkstelling
 
We pasten de mededelingen ‘De verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en wedertewerkstelling’ aan: gewoon bao, gewoon sobuitengewoon onderwijs en internaten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Niet vergeten: aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs
 
Nog tot 15 september 2020 kunnen scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen. In de Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ kun je alle informatie hierover terugvinden.
 
Deze verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties in de scholen voor buitengewoon onderwijs hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen. De toekenning van de afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijsverstrekkers dat plaatsvindt op 25 september 2020.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020 - update
 
Er is een update beschikbaar van de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020.
 
De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie van 2 juli zijn:
 
 
► 
 
de tijdelijke omzetting of overstap van een lopende periode thematische loopbaanonderbreking of zorgkrediet naar een corona-ouderschapsverlof tot 30 september;
 
► 
 
de loopbaanonderbreking voor mantelzorg;
 
► 
 
de verlenging van het bevallingsverlof.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2020-2021
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar is het voor een groot aantal scholen nog altijd zoeken naar uren om alle opdrachten in te vullen.  Scholen kunnen uren overdragen naar het volgende schooljaar (‘bufferen’) maar zij kunnen die ook overdragen naar andere scholen die ze op dat ogenblik meer dan nodig hebben.  Dit gebeurt al jaren als algemeen solidariteitsprincipe. De ontvangende school verbindt er zich toe om die uren het daaropvolgend jaar terug te bezorgen.
 
We doen nogmaals een dringende oproep om beschikbare uren aan ons te melden zodat wij vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze makelaarsrol kunnen vervullen via het prikbordinitiatief.  Hoe sneller we een aanbod aan uren krijgen, hoe sneller iedereen uit de zorgen kan zijn. Indien je school nog uren kan aanleveren, gelieve contact op te nemen met Guy Debusschere, Dienst Personeel.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Omkadering basisonderwijs
 
Vorige week kondigden we al de verhoging van de puntenveloppe zorg aan. Ondertussen zijn de omzendbrieven aangepast en hebben we het rekenblad en de mededelingen puntenenveloppen en De omkadering in het gewoon basisonderwijs geactualiseerd.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oprichting van de vzw Sociale Fondsen van het Vrij Onderwijs Vlaanderen
 
Om ondersteuning te bieden aan de sociale fondsen die opgericht zijn voor de arbeiders en de bedienden van het vrij onderwijs, is onder de naam ‘Sociale Fondsen – Vrij Onderwijs Vlaanderen’ (SF-VOV) een aparte vzw met eigen personeel opgericht.
 
SF-VOV staat in voor de opvolging en verwerking van de dossiers die ingediend worden in het kader van het Tewerkstellingsfonds, voor de realisatie van de doelstellingen van het Sociaal en Waarborgfonds (syndicale premies, swt/brugpensioen, opleiding) en voor de opvolging van de afspraken die in het Fonds Tweede Pensioenpijler gemaakt zijn. Met die verschillende fondsen zal een beheersovereenkomst afgesloten worden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
TADD, VB en R/W in de verschillende soorten omkaderingsmiddelen
 
We pasten de mededeling TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende soorten omkaderingsmiddelen voor het gewoon secundair onderwijs aan de nieuwe regelgeving rond vaste benoeming aan. Meer bepaald gaat het om de eenmalige verplichting om ook in de overgedragen uren-leraar vaste benoemingen uit te spreken op 1 januari 2021.
 
De mededeling TADD, vaste benoeming en reaffectatie in de verschillende soorten omkaderingsmiddelen voor het gewoon basisonderwijs is aangepast aan de nieuwe regelgeving omtrent tijdelijk onderwijs aan huis en de reaffectatiereglementering 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Bevraging over de beschikbaarheid van stageplaatsen en werkplekken
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen verneemt van een aantal scholen en centra dat het naar aanleiding van COVID-19 moeilijker is om bedrijven te vinden voor stage, leren en werken en duaal leren. Om onze scholen gericht te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen, willen we deze problematiek op korte termijn beter in kaart brengen. Daarom vragen we de scholen met een aanbod in tso en bso om deze korte vragenlijst in te vullen tegen dinsdagavond 8 september 2020. Dat laat ons toe om geïnformeerd in overleg te gaan met beleid en arbeidsmarktpartners.
 
De coördinatoren van de centra voor leren en werken en de directeurs van de BuSO-scholen krijgen een afzonderlijke vragenlijst in de mailbox.
 
Voor vragen kan je terecht bij koen.stassen@katholiekonderwijs.vlaanderen. Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven m.b.t. modernisering so 2de-3de graad
 
De modernisering so van de 2de en de 3de graad is een veelzijdig verhaal en betreft zowel een vernieuwing van structuur als inhoud. In aanloop naar de start van de modernisering in de 2de graad op 1 september 2021 voorzien we verschillende initiatieven ter ondersteuning van schoolbesturen, directies en leraren:
 
 
► 
 
Filmpjes
 
► 
 
Vraag- en antwoordsessies
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De nieuwe MS-KIS 2020 is er
 
De Vlaamse overheid en Microsoft sloten een nieuwe MS-KIS (Microsoft Keep it Simple) raamovereenkomst voor scholen. Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen door de overeenkomst software van Microsoft voor sterk verlaagde prijzen afnemen. Meer info op deze pagina van het departement onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
 
Vanaf 1 september 2020 kunnen de centra voor volwassenenonderwijs volgende nieuwe of herwerkte opleidingen inrichten. De Vlaamse Regering keurde de opleidingsprofielen hiervoor definitief goed. Je vindt ze terug op de website van de onderwijsoverheid via www.kwalificatiesencurriculum.be.
 
Voor een aantal nieuwe opleidingen is er ook al een goedgekeurd leerplan beschikbaar. Voor alle andere opleidingen moeten er nog leerplannen ontwikkeld worden. Conform het nieuwe tijdspad van de inspectie, moeten deze leerplannen uiterlijk 30 november 2020 bij de inspectie ter goedkeuring worden ingediend. De pedagogische begeleidingsdiensten stellen daartoe de nodige leerplancommissies samen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring nieuwe leerplannen volwassenenonderwijs
 
Vanaf 1 september 2020 kunnen de centra voor volwassenenonderwijs volgende nieuwe leerplannen implementeren. De inspectie verleende voor de meeste leerplannen een definitieve goedkeuring; een aantal leerplannen kreeg een voorlopige goedkeuring voor één of twee schooljaren. Deze laatste werken de bevoegde leerplancommissies bij in de loop van dit semester en legt de pedagogische begeleidingsdiensten daarnaopnieuw ter goedkeuring voor aan de inspectie.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eerste CVO’s officieel erkend als EVC-testcentrum
 
Met de uitrol van het EVC-decreet wordt aan volwassenen de mogelijkheid geboden om hun competenties – ongeacht waar, wanneer of hoe zij die hebben verworven - officieel te laten erkennen en zo een volwaardig bewijs van beroepskwalificatie te behalen. Het volgen van een opleiding is dus niet langer de enige weg om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.
 
De centra voor volwassenenonderwijs kunnen voortaan dus niet alleen beroepskwalificerende opleidingstrajecten aanbieden, maar ook EVC-trajecten.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beroepskwalificerende trajecten: wie mag ze organiseren en wat is het civiel effect?
 
Alle opleidingen van het volwassenenonderwijs die al afgestemd zijn op een erkende beroepskwalificatie zijn de facto erkend als ‘beroepskwalificerend traject’. Met de uitrol van het GKK-decreet (officieel ‘decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader’) kunnen voortaan evenwel ook opleidingsverstrekkers buiten onderwijs erkende bewijzen van beroepskwalificaties afleveren.
 
Zo’n bewijs van beroepskwalificatie kan behaald worden via een beroepskwalificerende opleiding of via een beroepskwalificerend EVC-traject. Actoren buiten onderwijs komen daarmee op het ‘terrein’ van het (volwassenen)onderwijs, maar het civiel effect van de kwalificaties die buiten ondewijs worden afgeleverd, is niet hetzelfde.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afsprakenkaders vrijstellingen: ‘concordantietabellen’
 
Telkens wanneer opleidingen worden geactualiseerd en er nieuwe opleidingsprofielen worden ingevoerd, geldt voor de centra en de curisten een overgangsregeling van één of twee schooljaren. Zo kunnen centra ervoor kiezen cursisten hun traject gestart zijn in de ‘oude’ modulaire structuur,  hun traject in de oude structuur verder te laten afwerken. Centra kunnen er ook voor kiezen om onmiddellijk over te stappen naar de nieuwe modules. In dit laatste geval is het van belang dat cursisten maximaal de competenties die ze al in de ‘oude’ opleiding verworven hebben, kunnen verzilveren in de overeenkomstige nieuwe opleiding.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinningsdagen secundair onderwijs in coronatijden
 
Bezinning  
 
Tot onze spijt zien we geen mogelijkheid om ééndaagse of meerdaagse bezinningsdagen te laten plaatsvinden buiten de school zolang de opschorting van extramuros-activiteiten voor het secundair onderwijs van toepassing is. Dat geldt dus al zeker voor het eerste trimester.
 
Meerdaagse bezinningsdagen op school mét overnachting kunnen ook niet. In plaats van de meerdaagse bezinningsdagen op verplaatsing kunnen één of meer activiteiten van een halve dag of een dag op school wel zonder overnachting. Je zoekt dan op de school naar een veilige en rustige locatie voor de groep.
 
De school kan een beroep doen op externe bezinningsbegeleiders na een eigen risicoanalyse. Meer info over bezinningsdagen op een katholieke dialoogschool tref je op onze themapagina.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
De DataBuzz komt naar je CVO of CBE!
 
Iedereen Datawijs! organiseert laagdrempelige activiteiten om digitaal laaggeletterde en kwetsbare volwassenen vertrouwd te maken met de basisprincipes van gegevensverzameling & digitale media. De samenwerking tussen experten enerzijds en organisaties met kennis van deze specifieke doelgroep resulteert in een aanbod op maat van laaggeletterden en hun begeleiders.
 
​​De DataBuzz is het eerste 100% elektrische, mobiele lab dat allerlei nieuwe educatieve technologieën naar scholen brengt. Dankzij het project Iedereen Datawijs! kun je de DataBuzz kosteloos laten langskomen op je CVO of CBE tussen 24 september en 30 november 2020.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Heel wat meisjes uit het Globale Zuiden dreigen de schoolbanken definitief te moeten verlaten door de economische gevolgen van de coronacrisis. Ze moeten thuisblijven om zorg- en huishoudtaken op zich te nemen omdat hun familie in extreme armoede is terechtgekomen. Vind jij dat ook onaanvaardbaar? Steun dan de campagne van VIA Don Bosco en help om miljoenen meisjes terug naar school te krijgen! Teken de petitie op www.allemeisjesnaarschool.be.
 
► 
 
Van 16 tot en met 20 november opent Artevelde hogeschool haar deuren - hopelijk - voor de 2de editie Winterlab! Leerlingen uit de laatste graad secundair onderwijs kunnen gratis via interactieve workshops kennismaken met diverse vakgebieden binnen de vijf expertisedomeinen aan onze hogeschool. Klaar voor (inter)actie?!
 
► 
 
School zonder racisme vzw werkt met de school aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming via de methodiek van het ervaringsgericht leren. De organisatie wil haar ruim vormingsaanbod onder de aandacht brengen:
 
► 
 
Van kleurenblind naar intercultureel 
 
► 
 
Omgaan met diversiteit in de klas/op school 
 
► 
 
Racisme verwondt 
 
► 
 
Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken? 
 
► 
 
Cafépraat en migratie
 
► 
 
Zicht op visie
 
► 
 
De scan WBE (wereldburgerschapseducatie)
 
► 
 
De UCLL organiseert de banaba Extra onderwijsbevoegdheid NT2, waar je een bekwaamheidsbewijs voor OKAN en vervolgtrajecten in het onthaalonderwijs kunt behalen. Ben je nog meer geprikkeld door talen, meertaligheid en benieuwd naar meertalige didactiek om in de klas én op schoolniveau mee aan de slag te gaan? Dan biedt de Bachelor-na-bachelor Meertalig Onderwijs je een iets uitgebreider programma in een voltijds (eenjarig) of deeltijds (tweejarig) traject. NIEUW! Smaakmakers CLIL en Vroeg vreemdetalenonderwijs. Wil je sneller aan de slag met wat je leerde? Je kunt ook inschrijven voor enkele modules van de Banaba, als voorsmaakje op de Banaba of als intro in de meertalige didactiek van je voorkeur. Daarna organiseert de UCLL ook de postgraduaten Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief en Postgraduaat School voor Allen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook