Dit is nieuwsbrief 128 van 4 juli 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 augustus 2018.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 128 van 4 juli 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 augustus 2018.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige zomervakantie!
►  Presentaties inforondes beschikbaar
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Al 59 projecten krijgen een goedkeuring voor huursubsidies
►  Opleiding 'Basiskennis preventieadviseur' - PA3
►  Welzijn op het werk: WellBe-tool
Personeel
►  Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2018
►  Reaffectatie en wedertewerkstelling in internaten
►  Procedure aanvraag detacheringen gewijzigd
Lerenden
►  Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel 4 juli 2018
►  Aangepaste mededeling 'Continuering zorg van basis- naar secundair onderwijs'
Curriculum & vorming
►  Nieuwe leerplannen en lessentabellen vanaf 1 september 2018
►  Strategische keuzes maken in het volwassenenonderwijs – congres op 22 en 23 november 2018
►  Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs
►  Nieuwsbrief Multiplus juni 2018
Identiteit & kwaliteit
►  Faculteit Theologie en Religiewetenschappen lanceert eerste MOOC
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige zomervakantie!
 
Zomervakantie   Schooljaar 2017-2018 is voorbijgevlogenWe danken iedereen voor zijn inzet voor het katholiek onderwijs en wensen je een prettige en deugddoende vakantie!
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op donderdag 5 juli (personeelsuitstap), woensdag 11 juli (Vlaamse feestdag), van maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus (collectieve sluiting), en op dinsdag 15 augustus 2017 (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart).
 
Op de andere dagen zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Presentaties inforondes beschikbaar
 
Inforonde   De voorbije weken gaven we in de verschillende regio’s zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2018. We bezorgen je de presentaties voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs voor het project Ontdek Techniek Project in samenwerking met de provincie Limburg (twee halftijdse of een voltijdse)
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
► 
 
helpdeskmedewerker ICT
 
► 
 
administratief medewerker
 
Daarnaast brengen we ook nog graag onze andere lopende vacatures onder de aandacht. Heb je interesse in een administratieve functie, een functie als pedagogisch begeleider, stafmedewerker, projecteleider …? Neem dan zeker een kijkje op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Al 59 projecten krijgen een goedkeuring voor huursubsidies
 
Enkele maanden geleden werd een tweede oproep gelanceerd voor infrastructuurprojecten in de huursubsidiepiste voor het gesubsidieerd onderwijs. Er werden in totaal 94 dossiers ingediend. Tien dossiers werden onontvankelijk verklaard, de overige dossiers werden door de raad van bestuur van AGION geselecteerd. AGION verwittigde ondertussen alle indieners van de projecten.
 
Voor de aanduiding van de projecten die meteen van start kunnen gaan, moest rekening gehouden worden met het beschikbare budget. Op woensdag 27 juni 2018 verhoogde het Vlaams Parlement dat budget tijdens de begrotingscontrole. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding 'Basiskennis preventieadviseur' - PA3
 
Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie? Dan is de opleiding 'Basiskennis preventie'-PA3 iets voor jou.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Welzijn op het werk: WellBe-tool
 
De wetgeving rond welzijn op het werk verplicht een bestuur (als werkgever) om zijn medewerkers te bevragen over hun welzijn en welbevinden op het werk. Om die bevraging te doen, ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een online tool. In de komende maanden testen enkele scholen die tool uit en optimaliseren we ze verder.
 
We lichten de tool toe tijdens de inforondes in de verschillende regio’s. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2018
 
Dat er volgend schooljaar heel wat wijzigt in de personeelsreglementering staat vast. Wat je daarover moet weten, hebben we gebundeld in de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2018' op onze website onder het thema Wijzigingen in de reglementering.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reaffectatie en wedertewerkstelling in internaten
 
Omdat vanaf schooljaar 2018-2019 de reaffectatiereglementering op een aantal punten wijzigt, pasten we de mededeling over reaffectatie/wedertewerkstelling in de internaten aan.
 
De meest opvallende wijzigingen zijn:
 
 
► 
 
een verlof voor TAO wordt mogelijk vanuit een niet-organieke betrekking die is toegewezen door een reaffectatiecommissie
 
► 
 
naast de directeur en adjunct-directeur worden nu ook de tijdelijke beheerder van een internaat en de TAC (so en vwo) gedeeltelijk beschermd tegen reaffectatie
 
Je vindt de mededeling onder het thema Reaffectatie op onze website.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Procedure aanvraag detacheringen gewijzigd
 
Detachering  
 
De procedure voor een detacheringsaanvraag is gewijzigd. Voorheen ontving je als school van de organisatie waarnaar een personeelslid gedetacheerd wordt een te ondertekenen aanvraagformulier.
 
Voor alle detacheringen vanaf 1 september 2018 wijzigt de procedure als volgt:
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuws van de externe stuurgroep ondersteuningsmodel 4 juli 2018
 
 
► 
 
Overgangsmaatregel ondersteuning kleine types
 
► 
 
Werkingsmiddelen type 6
 
► 
 
Coördinatie ondersteuningsnetwerken vanuit middelen competentiebegeleiding
 
► 
 
Thema’s voor de externe stuurgroep schooljaar 2018-2019
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepaste mededeling 'Continuering zorg van basis- naar secundair onderwijs'
 
De mededeling 'Continuering zorg van basis- naar secundair onderwijs' werd op een aantal punten gewijzigd. Zo leggen we de link met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding en maken we ook de verbinding met het transbaso onderzoek (zie ook www.transbaso.be en pro.vanbasisnaarsecundair.be). Je kan de mededeling raadplegen via het thema Schoolloopbaanbegeleiding.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe leerplannen en lessentabellen vanaf 1 september 2018
 
De definitieve versies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2018–2019 zijn beschikbaar via de curriculumpagina secundair onderwijs.
 
Een overzicht vind je in de lijst ‘Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2018’. Graadleerplannen (en bijhorende lessentabellen) worden progressief ingevoerd.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Strategische keuzes maken in het volwassenenonderwijs – congres op 22 en 23 november 2018
 
Het volwassenenonderwijs verandert door de schaalvergroting en de nieuwe financiering de komende jaren volledig van gedaante. Om op die en andere ontwikkelingen te kunnen inspelen, moeten (fusie)centra voor volwassenenonderwijs zich opnieuw positioneren. Daarom stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het jaarlijkse (directie)congres volwassenenonderwijs in het teken van strategieontwikkeling. Onder de titel Strategische keuzes maken in het volwassenenonderwijs: op weg naar CVO 2.0 bieden we een aantrekkelijk programma aan.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs
 
Voor leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweejarige brede basisopleiding. Daarin komen de belangrijkste aspecten bij de uitbouw van een professionele onderwijsorganisatie aan bod. De verschillende sessies zijn specifiek gericht op het volwassenenonderwijs en de inhoud van de sessies wordt afgestemd op de verwachtingen van de deelnemers.
 
Het volgen van de vormingscyclus draagt niet alleen bij aan de eigen competentieontwikkeling, maar biedt ook de gelegenheid om een eigen netwerk uit te bouwen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief Multiplus juni 2018
 
Vanuit het team buitengewoon onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming willen we de nieuwsbrief Multiplus van juni 2018 graag onder de aandacht brengen. Via de website van Multiplus kom je meer te weten over hun activiteiten en kun je je als lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook gratis op hun nieuwsbrief abonneren.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen lanceert eerste MOOC
 
Op 1 oktober 2018 lanceert de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een MOOC over de katholieke dialoogschool. Een MOOC is een Massive Open Online Course, een gratis academische cursus die openstaat voor deelnemers uit de hele wereld. De Engelstalige cursus heet Enhancing Catholic School Identity (ECSI) en wordt verzorgd door Prof. Didier Pollefeyt en zijn onderzoeksteam. Het bestaat onder meer uit hoorcolleges, kennisclips, vragenlijsten, oefeningen met feedback, casussen en discussiefora. Het is ook volledig toegankelijk voor mensen met een auditieve of visuele beperking.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
De FilmClub, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap, wordt bij de start van het schooljaar 2018-2019 gelanceerd in Vlaanderen en Brussel. Geïnteresseerde kleuters, kinderen en jongeren van de deelnemende scholen kunnen lid worden van De FilmClub en zo elke week op school, na lestijd, genieten van een zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms. Inschrijven kan via de website van De FilmClub. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via info@defilmclub.be.
 
► 
 
CKG Het Open Poortje in de regio's Waasland, Lokeren en Gent biedt de module STOP4-7 aan. Dat is een trainingsaanbod voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. De kinderen (tussen 4 en 7 jaar) krijgen een intensieve groepstraining gedurende 10 dagen (gespreid over 10 weken). Er loopt ook een vormingstraject voor de betrokken leraren (viertal momenten) en groepsbijeenkomsten voor de ouders van de betrokken kinderen (ook gedurende 10 weken). Doel is om de kinderen sociale vaardigheden aan te leren waardoor ze meer zelfcontrole krijgen op moeilijke momenten en hun emoties beter kunnen reguleren. Meer info via www.STOP4-7.be of www.hetopenpoortje.be.
 
► 
 
Sinds enkele jaren loopt het LIFT-project (nieuwe naam RAKET) in Vlaanderen (regio Waasland). LIFT (Linking the Interests of Families and Teachers) is gelijkaardig aan STOP4-7 (door focus op het versterken van positief gedrag), maar richt zich naar alle leerlingen in een bepaalde klas (voornamelijk derde kleuterklas) die meegenomen worden in een trainingsbad rond sociale vaardigheden (15 klasmomenten gedurende het schooljaar). Opnieuw is het de bedoeling om de leerlingen handvatten aan te reiken over hoe om te gaan bij moeilijke situaties. Meer info.
 
► 
 
Op dinsdag 20 november 2018 vindt de studiedag ‘Kunst ook anders. Zorg in het deeltijds kunstonderwijs’ plaats in Brussel. Vanaf eind september vind je het programma op de website van de Vlor en kun je inschrijven.
 
► 
 
Ben je werkzaam in de zorg en wil je weten hoe je daarin het best omgaat met meertaligheid? Of ben je gewoon nieuwsgierig en wil je weten op welke manieren geslaagde communicatie in de zorg het best kan worden bereikt? Neem dan deel aan de Taalunie Talendebatten 2018 over meertaligheid in de zorg.
 
► 
 
Ontdek het aanbod van de Artevelde hogeschool, opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook