Dit is Nieuwsbrief 20 van 26 november 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 20 van 26 november 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Parlementaire activiteiten
►  UCLL: vacature office manager
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Aanvragen structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017
►  Capaciteitsmiddelen basisonderwijs
►  Hoorzitting conceptnota masterplan scholenbouw
Personeel
►  Wegwijs in de Dienst Personeel
►  Terugvordering aanvullende eindejaarspremies december 2015
Lerenden
►  Toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar gewoon so
►  Herinnering: Ronde van Vlaanderen voor so en buso OV4 over stages
►  Nieuwe en gewijzigde Mededelingen voor het secundair onderwijs (12 tot 25 november 2015)
►  Drieluik radicalisering (deel 2)
►  Nascholing StiCoRDi-maatregelen
►  Vacature coördinator administratie (m/v)
Curriculum & vorming
►  Deelnemen aan de interdiocesane proeven 2016? Schrijf je nu in
►  STEM-kader voorgesteld en STEM-charter ondertekend
►  Aan de slag met data - 21 en 22 april 2016
►  Leercafé 4 - 'De toekomst is in interactie'
►  Congresdag 'Ondernemen in de toekomst is waardengedreven'
►  Slotevenement 'Bekwamer dan je denkt' - 14 december 2015
Identiteit & kwaliteit
►  Consortium voor het project van de katholieke dialoogschool
►  Leeftocht december 2015
►  Adventsaanbod
►  Studiebezoek: externe kwaliteitsstandaarden in het onderwijs: Ö-Cert als good practice
►  Deelname scholen consortium Erasmus+ KA1 2016-2017
►  Cursus 'Leading Innovation in Education'
►  Nascholingsinitiatieven Pedic
►  Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
 
 

   Algemeen

 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
Op de plenaire vergadering van 25 november 2015 werden deze vragen besproken:
 
 
► 
 
Bewegingsopvoeding en lestijdenpakket basisonderwijs
 
► 
 
STEM-kader en het toekomstig secundair onderwijs
 
► 
 
‘Education at a Glance’ en de aanpak van schooluitval
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
UCLL: vacature office manager
 
University College Leuven - Limburg heeft een vacature voor een office manager. Solliciteren kan tot 30 november 2015. 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
EPOS vzw organiseert op vrijdag 11 december 2015 een infosessie over Erasmus+.
 
► 
 
Jeugd Rode Kruis biedt een gratis lespakket aan voor de derde graad van het basisonderwijs over de vluchtelingenproblematiek.
 
► 
 
Het boek 'Op stap met Didier' is een project van IVIO Rozemarijn, een basisschool voor buitengewoon onderwijs, met een inclusieve boodschap.
 
► 
 
Een vacature voor een redacteur algemene vakken secundair onderwijs derde graad bij het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA).
 
► 
 
Een studiereis naar Auschwitz-Birkenau van maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april 2016 georganiseerd door het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH).
 
► 
 
Gratis regionale trainingssessies voor onderwijsprofessionals over het thema werk, aangeboden door VDAB.
 
► 
 
De Wikifin@School Challenge waarbij je met je klas op een zo creatief mogelijke manier vijf budgettips moet presenteren.
 
► 
 
Op 8 december 2015 organiseert Procrustes de studiedag Gender op school: mythe en realiteit. Van bevindingen uit onderzoek naar aanbevelingen en tools voor de praktijk in Brussel.
 
► 
 
Tien masterstudenten communicatiewetenschappen van de UGent vragen een enquête in te vullen voor hun onderzoek naar de ICT-infrastructuur en het ICT-beleid van Vlaamse secundaire scholen (duur: 20 minuten).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Aanvragen structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017
 
In Nieuwsbrief 16 van vorige week is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen voor gewoon basisonderwijs ingeleid. Er werd verwezen naar de planningsmededeling en naar het aanvraagformulier, toegevoegd als bijlage 1 van de planningsmededeling. Terecht vroegen de scholen om een Wordversie van het aanvraagformulier, met het oog op een elektronische verzending.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Capaciteitsmiddelen basisonderwijs
 
Binnen de context van de scholenbouwproblematiek heeft de overheid in samenwerking met twee universiteiten een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs uitgewerkt. Die werd op woensdag 18 november 2015 voorgesteld. Het is de ambitie om de onderwijsvraag en het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten matchen. De vraagprognoses voor het basis- en secundair onderwijs voor de periode 2013-2030 zijn uitgewerkt. Elke gemeente kan de eigen vraagprognose opvragen bij het Departement Onderwijs. Om de aanbodcapaciteit correct en volledig te analyseren, is het noodzakelijk om bijkomende capaciteitsbevragingen op te zetten.
 
De prognoses zijn op de cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering gebaseerd. De demografische cijfers die aan de basis van de prognoses liggen, worden om de drie jaar vernieuwd.
 
Om in de toekomst eventueel op capaciteitsmiddelen van de Vlaamse overheid aanspraak te kunnen maken, zullen de gemeenten waar een capaciteitsprobleem te verwachten valt (zie lijst en cartografie), ten laatste tegen 1 december 2015 het sjabloon Aanbodzijde bao bij het Departement Onderwijs via capaciteit.scholen@vlaanderen.be moeten opvragen. Het ingevulde sjabloon zal ten laatste 1 februari 2016 via hetzelfde adres ingediend worden.
 
Voor 2016 wordt nog op het basisonderwijs gefocust. Daar is de nood het grootst. Als gemeenten ook al interesse hebben om de capaciteit secundair onderwijs in kaart te brengen, dan kunnen ze - met het oog op verder overleg - hun interesse eveneens tegen 1 december 2015 aan capaciteit.scholen@vlaanderen.be melden.
 
Het is dus cruciaal dat de scholen de verantwoordelijken van de gemeenten contacteren en aanmoedigen om snel de nodige stappen te zetten.
 
 
Voor een concrete vraag naar verdere ondersteuning in de lokale taskforce of voor de begeleiding van een concreet investeringsproject kunnen deze stafmedewerkers aangesproken worden:
 
 
► 
 
Regio Antwerpen: katrien.deveuster@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: christa.vandenbossche@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
Regio Limburg: dirk.desmet@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
Regio’s West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen: erik.kuypers@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoorzitting conceptnota masterplan scholenbouw
 
Op 30 oktober 2015 hield de Commissie Onderwijs een hoorzitting met vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten en de DBFM-vennootschap over de conceptnota masterplan scholenbouw. Dit is het woordelijke verslag van die hoorzitting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wegwijs in de Dienst Personeel
 
In de eerste plaats ondersteunt de Dienst Personeel de onderwijsinstellingen, hun directies en besturen op het vlak van de regelgeving betreffende hun personeel: zowel het gesubsidieerd als het contractueel personeel in de centra, internaten, hogescholen en scholen van alle onderwijsniveaus. Daarnaast behartigt de Dienst Personeel alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en personeel. In samenspraak met zijn achterban doet de Dienst ook aan visieontwikkeling over personeelsmateries en verdedigt hij die visie waar die materies aan bod komen.
 
Concrete thema's waarvoor je bij de Dienst Personeel terechtkunt: rechtspositie personeel, omkadering, werkingsmiddelen, syndicaal overleg, verloven, bekwaamheidsbewijzen, toepassing algemeen en arbeidsreglement, PC's 225 en 152. Om zo snel mogelijk op je vraag te kunnen antwoorden, werd in dit doorklikdocument de expertise per medewerker aangeduid. Zo weet je meteen op wie je een beroep kunt doen en waarvoor. Je kunt ons ook via het algemene e-mailadres bereiken: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Postinitieel onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Terugvordering aanvullende eindejaarspremies december 2015
 
Via bijgevoegd document kun je de formulieren downloaden om de aanvullende eindejaarspremies voor het MVD-personeel terug te vorderen. De terugvordering moet ten laatste op 29 februari 2016 gebeuren. Je kunt tegelijk de aangifte van december 2014 in orde brengen, als dat nog niet gebeurd is.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar gewoon so
 
In het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse Regering, staat dat de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter zouden geregeld zouden worden, zodat 'enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs moeten naar de A‐stroom'. De vraag is wanneer de maatregel zal ingaan.
 
Op 9 juli 2015 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het departement Onderwijs en Vorming en vertegenwoordigers van het GO! en de onderwijskoepels over een ontwerpbesluit. De artikelen over de toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar secundair onderwijs zouden vanaf 1 september 2016 ingaan. Maar het ontwerpbesluit bevat nog andere bepalingen die betrekking hebben op de uitrol van het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs en die in zekere zin een voorafname kunnen zijn op de modernisering van het secundair onderwijs. Het dossier blijkt binnen de Vlaamse Regering nog verdere interne afstemming nodig te hebben. Of dat op de inwerkingtredingsdatum invloed zal hebben, kunnen we jammer genoeg niet zeggen. We volgen het dossier op de voet op.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering: Ronde van Vlaanderen voor so en buso OV4 over stages
 
De ministeriële omzendbrief SO/2015/01 over Leerlingenstages, observatie-activiteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en buso OV4, die in werking trad op 31 augustus 2015, creëert een regelgevend kader met betrekking tot de welzijnsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten van observatie-activiteiten en praktijklessen op verplaatsing. Daarnaast heeft de omzendbrief ook gevolgen voor stages.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je daarover via een Ronde van Vlaanderen informeren. Je krijgt ook de kans om vragen te stellen. We organiseren dat initiatief samen met de regio's op deze data en plaatsen:
 
 
► 
 
Gent: 1 december 2015 ('s middags)
 
► 
 
Mechelen-Brussel: 3 december 2015 ('s middags)
 
► 
 
Antwerpen: 4 december 2015 ('s middags)
 
► 
 
Hasselt: 8 december 2015 ('s middags)
 
► 
 
Brugge: 10 december 2015 ('s middags)
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je op de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe en gewijzigde Mededelingen voor het secundair onderwijs (12 tot 25 november 2015)
 
Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 12 en 25 november 2015 verschenen op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die Mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina van de Dienst Lerenden:
 
 
► 
 
Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs.
 
Belangrijkste wijzigingen: de Mededeling is aangepast aan de nieuwe omzendbrief SO/2015/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en buso OV4”.
 
Voor buso OV1-2-3 heeft de Vlaamse overheid nog geen nieuwe omzendbrief gepubliceerd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen raadt de scholen die de opleidingsvormen aanbieden, aan om toch al gebruik te maken van de modellen van leerlingenstageovereenkomst die bij de Mededeling zijn gevoegd. Let wel, buso OV1-2-3 is verplicht om nog gebruik te maken van het stagereglement dat als bijlage 3 bij de ministeriële omzendbrief van 16 september 2002 over Leerlingenstages en sociaal-maatschappelijke training in het buitengewoon secundair onderwijs gevoegd is. De scholen dienen voor een stage -die betrekking heeft op die opleidingsvormen- het stagereglement dus nog bij de leerlingenstageovereenkomst te voegen.
 
 
 
► 
 
Leerlingen verrichten arbeid - Een juridische leidraad voor de school 
 
De volgende fiches zijn aangevuld of geactualiseerd: 
Klassieke leerlingenstages (3.1.1). Praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon onderwijs (3.1.3). Leerlingenstages in het buitenland (3.1.4). Wat zijn externe praktijkopleidingen? (3.2). Wat zijn praktijklessen op verplaatsing? (3.3). Omschrijving van praktijkles op verplaatsing (3.3.31). De stagegever als werkgever van de stagiairs (4.3). De twee werkgevers van een stagiair (4.3.1). Onverenigbaarheden om als stagegever op te treden (4.3.3). Toezicht op leerlingen tijdens de stage (5.3.1). Burgerlijke aansprakelijkheid voor leerlingen-stagiairs (7.3.1). Verzekeringen van stagiairs (8.2.1). Verzekeringen van leerlingen tijdens een externe praktijkopleiding (8.2.2). Verzekeringen van leerlingen tijdens een praktijkles op verplaatsing (8.2.3). PBM’s voor externe praktijkopleidingen (10.1.3). Werkkledij voor stagiairs (10.2.2). Eventueel een kostenvergoeding voor stagiairs (17.2).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Drieluik radicalisering (deel 2)
 
De permanente vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nedersaksen bij de Europese Unie organiseert een drieluik over radicalisering met als titel Radikalisierung – RATlos. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt dat initiatief. We moedigen je aan om deel te nemen.
 
De tweede themadag Prävention in der Kommune is op dinsdag 8 december 2015. De voertalen zijn Engels en Duits.
 
Je bent welkom op dit adres: Vertretung des Landers Niedersachsen bei der Europäischen Union, Montoyerstraat 61, B-1000 Brussel. Inschrijven voor de activiteit kan tot en met 30 november 2015 door een e-mail te sturen naar chris.wyns@katholiekonderwijs.vlaanderen met jouw naam, functie en e-mailadres. 
 
De volgende themadag vindt plaats op 13 januari 2016. De uitnodiging daarvoor volgt op een later tijdstip.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing StiCoRDi-maatregelen
 
StiCoRDi-maatregelen is inmiddels een goed ingeburgerd begrip in het Vlaamse onderwijs, maar in het Van Dale-woordenboek is het nog een grote onbekende. Willen we het begrip behouden of bannen? Of kunnen we het herbenoemen en beter begrijpen in het licht van redelijke aanpassingen?
 
Op dinsdag 8 december 2015 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Antwerpen een dag over StiCoRDi-maatregelen waarin we kijken naar de plaats van ondersteunende maatregelen in het zorgcontinuüm en we procedures en expertise, goede praktijken en knelpunten bespreken. We kijken meer specifiek naar de implementatie van StiCoRDi in je school. Leren van elkaar is middel én doel van de nascholing!
 
Schrijf je nu in op nascholing.be.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature coördinator administratie (m/v)
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor coördinator administratie (m/v) om de Dienst Lerenden te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Deelnemen aan de interdiocesane proeven 2016? Schrijf je nu in
 
Nemen jouw leerlingen ook dit schooljaar deel aan onze interdiocesane proeven (IDP)? Je kunt je vanaf donderdag 26 november 2015 via onze toetsomgeving inschrijven. In de toetsomgeving vind je eveneens een stappenplan dat je door de inschrijvingsmodule loodst. Als jouw inschrijving in orde is, ontvang je een bevestigingsmail.
 
Kijk je ook de e-mailadressen na van de teamleden die aan IDP meewerken? Ook dat doe je in de toetsomgeving, namelijk via ‘Schoolgegevens beheren’. Zo zijn we er zeker van dat onze e-mails bij de juiste mensen terechtkomen. De inschrijvingen worden op vrijdag 15 januari 2016 afgesloten.
 
Deelnemen aan IDP4 kost 0,95 euro per leerling. Deelnemen aan IDP6 kost 1,80 euro per leerling.
 
NIEUW voor IDP6 in 2016
 
Vanaf dit schooljaar kun je online aan wereldoriëntatie deelnemen, ook als je wiskunde en Nederlands op papier maakt. Je schrijft je dan wel apart in. Bij wereldoriëntatie hoort een verplichte observatieopdracht. Met de observatieopdracht evalueren we brede doelen die niet in de onlineproef getoetst worden.
 
IDP6 Optie 1 Online Vragen voor Nederlands, wiskunde en wereldoriëntatie met observatieopdracht
  Optie 2 Op papier Vragen voor Nederlands en wiskunde
NIEUW Optie 3 Op papier + online Vragen voor Nederlands en wiskunde op papier + vragen voor wereldoriëntatie online met observatieopdracht
 
Heb je nog vragen? Onze helpdesk helpt je graag verder.
 
 
► 
 
Kristien Vranken (kristien.vranken@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 06 61)
 
► 
 
Gert Pennings (gert.pennings@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 06 66)
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
STEM-kader voorgesteld en STEM-charter ondertekend
 
Op zondag 22 november 2015 vond de Dag van de Wetenschap plaats. In Gent heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het nieuwe STEM-kader voorgesteld en samen met minister Philippe Muyters en vijftig STEM-ambassadeurs het STEM-charter ondertekend.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft het STEM-charter samen met de andere onderwijskoepels en het GO! mee ondertekend. Op de website STEM voor de toekomst vind je de volledige tekst van het charter. Omdat wij als koepelorganisatie de scholen van het katholiek onderwijs vertegenwoordigen, heeft het STEM-platform gevraagd om je niet als individuele school te registreren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aan de slag met data - 21 en 22 april 2016
 
'Werken aan de onderzoekscompetenties van leraren'
 
'Data als beleidsinstrument voor scholen'
 
'Onderzoek versterkt leraren'
 
'Mijn onderwijs: databundels voor scholen'
 
Dat het werken met data nog altijd een actueel thema is, blijkt uit de bovenstaande titels. Via een tweedaags seminarie wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de resultaten van academisch onderzoek koppelen aan jouw alledaagse praktijk. Hoe ga je in je eigen school/centrum met onderzoeksresultaten en rapporten aan de slag?
 
Tijdens de tweedaagse worden vier onderzoeksthema's voorgesteld. Daarna gaan de onderzoekers via intervisie mee op zoek naar jouw mogelijkheden om er binnen je eigen praktijk mee aan de slag te gaan. Het seminarie is een niet te missen kans voor leraren, directies, kaderleden en coördinatoren die meer gebruik willen maken van onderzoek om hun eigen praktijk te verbeteren. 
 
Programma (dag 1 en 2)
 
 
► 
 
's ochtends: voorstelling probleemstelling, methodologie, onderzoeksproces en onderzoeksresultaten ... 
 
► 
 
's middags: intervisie en koppeling naar de praktijk van de deelnemers
 
Je maakt elke dag een keuze uit de workshops. Op dag 1 kun je kiezen uit vier workshops, op dag 2 is er keuze uit drie workshops.
 
Workshops
 
 
► 
 
D-Pac: een digitaal platform voor het assessment van competenties (Sven De Maeyer & Liesje Coertjens - UA - EduBron)
 
► 
 
Het effect van immigratie-achtergrond op de leerverwachting van studenten (Dimokritos Kavadias - VUB - TOR)
 
► 
 
De impact van afstands- en online leertrajecten op de organisatie van het hoger onderwijs (Martin Valcke - UGent)
 
► 
 
Mijn onderwijs: het potentieel van de databundels & invloed op het beleid (Carine Steverlynck - Onderwijsinspectie - Brussel)
 
Inschrijvingskosten
 
95 euro voor 1 dag (excl. diner & overnachting) - 265 euro voor 2 dagen (incl. diner & overnachting). Inschrijvingen gebeuren via de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leercafé 4 - 'De toekomst is in interactie'
 
Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, is onze centrale gast op het vierde leercafé. Dat vindt plaats in Mechelen op 10 maart 2016.
 
Karel Van Eetvelt zal met zijn visie op de organisatie van de toekomst openen vanuit zijn functie als gedelegeerd bestuurder van een organisatie met 85 000 leden verspreid over heel Vlaanderen. Daarnaast zal hij vanuit zijn bevoorrechte positie als deelnemer aan het sociaal overleg inzichten op het snijvlak tussen praktijk en beleid met ons delen. De titel van zijn betoog kunnen we je nu al meegeven: De organisatie van de toekomst is in interactie
 
Een keynote over opleiding en kmo's, afstemming en communicatie, vertrouwen en bezieling. Leercafé 4 is een must voor iedereen die met opleiding bezig is. 
 
Je kunt het programma raadplegen en je inschrijven via onze nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congresdag 'Ondernemen in de toekomst is waardengedreven'
 
Op dinsdag 12 januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een congresdag voor scholen voor Economie en Ondernemen (Business Education) in ALM Berchem. Sprekers zijn onder anderen Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie UNIZO, en Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. 's Middags is er keuze uit diverse workshops.
 
Je kunt het programma raadplegen en je inschrijven via de nascholingswebsite van onze koepelorganisatie.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Slotevenement 'Bekwamer dan je denkt' - 14 december 2015
 
We nodigen je graag uit op het slotevenement van het project ‘Bekwamer dan je denkt’, over de erkenning van verworven competenties (EVC) in het secundair volwassenenonderwijs. 
 
Het wordt een interactieve ochtend waarop we de resultaten van ons EVC-project aan je voorstellen en de rol van EVC voor het volwassenenonderwijs bespreken. In dit pilootproject hebben we een gemeenschappelijke EVC-procedure ontwikkeld op maat van het secundair volwassenenonderwijs, over de verschillende koepels heen. Als toepassing hebben we een assessment uitgewerkt voor verschillende modules uit de opleidingen Machinale houtbewerker en Hulpkelner. We zullen tijdens de debattafels dieper ingaan op de EVC-testen en de manier waarop ze ontwikkeld werden. Ook is er ruimte om de implementatie van de EVC-procedure in het CVO te bespreken en we bekijken hoe een cursist met een EVC-vraag het best begeleid kan worden.
 
De EVC-procedure en de testinstrumenten voor de modules zullen na afloop van het project in 2016 aan alle CVO’s in Vlaanderen gratis aangeboden worden ter ondersteuning van de EVC-werking in hun centrum.
 
Tijdens de afsluitende broodjeslunch hebben we de tijd om verder met elkaar in gesprek te gaan over de impact van EVC op het secundair volwassenenonderwijs.
 
Praktische gegevens
Datum: maandag 14 december 2015 van 9.00 tot 13.00 uur
Locatie: CVO Provincie Antwerpen, campus PIVA, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen, op wandelafstand van het station Antwerpen-Zuid.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Consortium voor het project van de katholieke dialoogschool
 
De Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen keurde de oprichting van een consortium tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de KU Leuven goed. Het consortium wordt de centrale as voor de operationalisering van het project van de katholieke dialoogschool.
 
Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen leiden directeur-generaal Lieven Boeve en directeur Identiteit & kwaliteit Carl Snoecx het consortium. Vanuit de KU Leuven is dat prof. dr. Didier Pollefeyt. Jürgen Mettepenningen, directeur identiteit in het aartsbisdom, is projectleider van het consortium namens Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Jan Bouwens is projectleider voor de KU Leuven. In de schoot van de dienst Identiteit & kwaliteit geldt de projectgroep Identiteitsontwikkeling als reflectie- en resonantiegroep van het consortium.
 
Concreet bestaat de werking van het consortium voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de eerste plaats in:
 
 
1. 
 
de voorbereiding van het congres van 2 juni 2016 in Leuven,
 
2. 
 
de voorbereiding van een publicatie waarin naast visie vooral handvatten en tips omtrent de concrete gestalten van de katholieke dialoogschool aan bod komen,
 
3. 
 
verkenningsgesprekken en planning met het oog op een integratie van het project van de katholieke dialoogschool in alle onderwijswerking en -ondersteuning zowel Vlaanderenbreed, regionaal als diocesaan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht december 2015
 
Onze vrijemarkteconomie en onze welvaart kunnen niet zonder en ons geluk wordt er vaak door bepaald, maar waar ligt onze ware schat? En als we ze gevonden hebben, wat doen we ermee? Bezitten we geld of worden we erdoor bezeten?
 
Het nummer, bladwijzer en de XXL kun je op de pagina van het decembernummer van Leeftocht downloaden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Adventsaanbod
 
Het adventsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is intussen vervolledigd met een meditatieve diamontage bij het adventsthema Kom en zie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiebezoek: externe kwaliteitsstandaarden in het onderwijs: Ö-Cert als good practice
 
In opdracht van de Europese commissie onderzocht Panteia hoe kwaliteitszorg en -ontwikkeling in het onderwijs van verschillende landen wordt georganiseerd. Het onderzoek beschreef de thematiek in verschillende landen en schuift een aantal goede praktijkvoorbeelden naar voren. Eén van die 'good practices' is het Oostenrijkse model Ö-Cert. 
 
Tijdens een meerdaags studiebezoek verdiepen we ons in de Oostenrijkse invulling van kwaliteitszorg en -ontwikkeling in het onderwijs en krijgen we inzage in de manier waarop de modellen in de praktijk geïmplementeerd worden. We bezoeken onderwijsinstellingen, de overheid en de partners. We spreken met beleidsmakers, leraren, cursisten, kwaliteitsbewakers en onderzoekers. 
 
Een must voor iedereen die bij kwaliteitszorg in het onderwijs betrokken is. De plaatsen zijn beperkt tot 14 deelnemers. Snel inschrijven is dus de boodschap. Je verder informeren en inschrijven kan via nascholing.be
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Deelname scholen consortium Erasmus+ KA1 2016-2017
 
Linpilcare is een Europees Erasmus+ KA2-project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het project focust op evidence based leren en onderwijzen via praktijkonderzoek, professionele leergemeenschappen en eenvoudige toegang tot resultaten van academisch onderzoek. Vanuit dat project wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de volgende twee schooljaren een consortium van een vijftiental scholen (leerplichtonderwijs) oprichten. Het consortium zou via een Erasmus+ KA1-actie, middelen ter beschikking krijgen om internationaal te professionaliseren en na te gaan hoe het geleerde in de praktijk gerealiseerd kan worden.
 
Voor de leden van het consortium is onder andere dit voorzien: job shadowing rond praktijkonderzoek, professionele leergemeenschappen en het gebruik van evidence in Finland, Engeland, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië; het bijwonen van internationale cursussen in Spanje, Tsjechië, Estland (internationale cursus van Linpilcare) en Portugal, en het bijwonen van de internationale conferenties Linpilcare in Estland en Slovenië.  
 
Alle leerervaringen worden binnen het consortium gedeeld met de bedoeling na te gaan wat in Vlaanderen in de praktijk gerealiseerd kan worden. Het spreekt voor zich dat niet alle consortiumleden alle activiteiten hoeven bij te wonen.
 
Wil je deel uitmaken van het consortium Erasmus+ KA1 of wens je meer informatie? Contacteer rik.vanderhauwaert@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
De eerste bijeenkomst van het consortium is gepland op donderdag 10 december van 10.00 tot 12.30 uur in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1,  Brussel. We bespreken dan wat jullie internationale noden zijn, wat we willen doen en hoe we dat zouden doen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Cursus 'Leading Innovation in Education'
 
Medewerkers van de Dienst Identiteit & kwaliteit organiseren (in samenwerking met Dene Magna (UK) en university of Jyväskylä (FI)) van 15 tot 19 februari de Erasmus+ 2016-01 cursus ‘Leading Innovation in Education’ in Praag, Tsjechië. De Engelstalige, internationale cursus focust op hoe je innovatie en verandering in onderwijs kunt leiden.
 
Je vindt alle nuttige informatie over de cursus op http://int.nascholing.be. Je kunt gebruikmaken van een Erasmus+ KA1-beurs om de cursus bij te wonen. Om in te schrijven of voor meer informatie kun je terecht bij rik.vanderhauwaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Pedic
 
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst deze vormingen in de kijker:
 
Voor het basisonderwijs:
 
 
► 
 
LEGO Education PEDIC
 
► 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC Basisonderwijs januari 2016
 
Dagen van basisonderwijs:
 
 
► 
 
Dag van het zesde leerjaar op dinsdag 26 januari 2016
 
► 
 
Dag van het kleuteronderwijs op maandag 7 maart 2016, info en programma volgen later
 
► 
 
STEM-dag op maandag 25 april 2016, info en programma volgen later
 
Voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC Secundair onderwijs januari 2016
 
Dagen van secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Tweedaagse van het middenkader op dinsdag 23 en woensdag 24 februari 2016, info en programma volgen later
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhoutcentrum
 
Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker:
 
Voor het basisonderwijs:
 
 
► 
 
Dag van zorgverbreding
 
► 
 
Dag van bewegingsopvoeding
 
► 
 
Breder en anders evalueren
 
Voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Dag van plastische opvoeding – keuze tussen vrijdag 11 december 2015 of maandag 14 december 2015
 
► 
 
Dag van esthetica
 
Niveauoverstijgend:
 
 
► 
 
Leren zichtbaar maken: de grondslag
 
► 
 
Hoe kan ik mijn school via internationale activiteiten verder professionaliseren? (gratis infosessie)
 
► 
 
‘Voor u gelezen’ met Kris Van den Branden – Onderwijs voor de 21ste eeuw
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook