Met deze nieuwsbrief informeren we je over onze reactie op de hervorming van het secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze nieuwsbrief informeren we je over onze reactie op de hervorming van het secundair onderwijs.

 

   Algemeen

 
 
Eindelijk een beslissing, maar toch ook een gemiste kans
 
Dit is niet de ambitieuze hervorming van het secundair onderwijs waarvan we droomden, ook niet als we het vergelijken met het gezamenlijke voorstel van de onderwijsverstrekkers van 15 september. Maar er is een beslissing, en het bereiken van een akkoord door minister Crevits blijkt al een hele prestatie. Volgende week zal de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de beslissing van de Vlaamse regering grondig analyseren, evalueren en haar verdere positie bepalen.
 
Er is zeer zeker een serieuze reductie van studierichtingen, maar enkel in de huidige tso- en bso-richtingen en nauwelijks aan de aso-kant waar snoeien en herprofileren de doorstroomgerichte leerling enkel ten goed kon komen. Er is zeer zeker de organisatievrijheid van besturen en hun scholen, maar geen duidelijke getrapte studiekeuze, die voorkomt dat jongeren te vlug in een fuik terechtkomen. Er is zeer zeker een duidelijkere opdeling in finaliteiten (doorstroom, dubbele, arbeidsmarkt), maar tegelijk geen echt transparante matrix die de studiekeuze van jongeren zal vergemakkelijken. Dit blijven gemiste kansen, zeker als we in acht nemen waarom het secundair onderwijs hervormd moest worden.
 
Naargelang de beslissing van de raad van bestuur zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen met haar schoolbesturen en directies overleggen hoe ze vanuit de vrijheid van onderwijs en organisatie, gebruik makend van de vrijheidsmarges binnen dit kader, een transparant, rationeel en kwaliteitsvol onderwijsaanbod kan doen aan de jongeren van vandaag en morgen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook