Dit is nieuwsbrief 118 van 19 april 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 118 van 19 april 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025’ goedgekeurd
►  Protocol van akkoord over verdeling betrekkingen, reaffectatie ...
►  Protocol van akkoord over bekwaamheidsbewijzen en concordanties in dko
►  Bekendmaking nascholingsaanbod 2018–2019
►  Nieuwsbrief DCBaO april 2018
►  Nieuw nummer van VONDeling
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2018
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature medewerker personeelsadministratie
►  Vacature projectleider Dienst Ondersteuning
►  Vacature directeur Dienst Identiteit & kwaliteit
Bestuur & organisatie
►  Modernisering so: Onderwijsplanning tweede en derde graad
►  Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AgODi tegen 1 mei 2018
►  Raamcontract huisbrandolie van vzw DOKO
►  Vorming rond BOS & Patrimonium start binnenkort!
►  BOS - Nieuw document: voorstel van brief aanvraag overdracht AGION
Personeel
►  Extra budgettaire maatregelen voor het basisonderwijs en de directeurs basisonderwijs
►  Betrekkingen in eindeloopbaanverlofstelsels op 1 mei: bijkomende vacantverklaring
►  Digitale fiscale fiche voor onderwijspersoneel
Lerenden
►  Aangepast model van schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019
►  Aanpassingen schoolreglement (buitengewoon) basisonderwijs: gewijzigde maximumfactuur en definitieve uitsluitingen
►  Onderzoek naar de ondersteuning van cognitief sterke leerlingen
Curriculum & vorming
►  Slotevent van (i)STEM@school - maandag 28 mei 2018
►  Goede praktijkvoorbeelden voor EHBO op school
►  Het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! is beschikbaar
►  Zin in … duurzame ontwikkeling op school? Doe mee met VALIES!
►  Netwerkmoment administratieve software voor CVO's - woensdag 16 mei 2018
Identiteit & kwaliteit
►  Studiedag ‘Aan de slag met een beleidskrachtig schoolwerkplan'
►  Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025’ goedgekeurd
 
De raad van bestuur keurde op 19 april de visietekst Onderwijs voor alle leerlingen in 2025. De wervende kracht van een droom definitief goed. Het is het sluitstuk van een intense consultatieronde bij besturen, onderwijsinstellingen en andere partners waarbij de visie verder verfijnd en geconcretiseerd werd.
 
In de tekst schetst Katholiek Onderwijs Vlaanderen de contouren van inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs zit in het DNA van een katholieke dialoogschool en vindt zijn oorsprong in het christelijke mens- en wereldbeeld. Het is goed en passend onderwijs voor elke leerling, ongeacht de specifieke onderwijsbehoefte. Voor sommige leerlingen zal dat ook in de toekomst betekenen dat ze in een gespecialiseerde setting les volgen. Dergelijke gespecialiseerde settings maken in hun variëteit deel uit van één doorlopend onderwijsaanbod.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van akkoord over verdeling betrekkingen, reaffectatie ...
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 over de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van akkoord over bekwaamheidsbewijzen en concordanties in dko
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het besluit van de Vlaamse Regering over de individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 over de ambtshalve concordantie (inclusief de bijlagen).
 
Bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs maakt Katholiek Onderwijs Vlaanderen evenwel enkele kritische bedenkingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bekendmaking nascholingsaanbod 2018–2019
 
Nascholing   Tijdens de voorbije schooljaren stond ons nascholingsaanbod steeds op 1 mei online op www.nascholing.be en startten ook meteen de inschrijvingen. Dit schooljaar kozen we voor een ander scenario. Op vrijdag 27 april 2018 bezorgen we je een extra nieuwsbrief over het nascholingsaanbod voor 2018–2019. Op deze manier kun je met je team al nagaan welke nascholingen interessant lijken om je team verder te professionaliseren. Vanaf maandag 14 mei 2018 kan dan online ingeschreven worden voor de nascholingen.
 
Nog nieuw voor het nascholingsaanbod van 2018-2019 is dat deelnemers zichzelf rechtstreeks kunnen inschrijven, in principe zonder tussenkomst van de directie of de nascholingsverantwoordelijke, tenzij deze laatsten de standaardinstellingen wijzigen. Meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat en wat de voorwaarden zijn, volgt in de nieuwsbrief van 27 april. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief DCBaO april 2018
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
Vondeling  
 
Het 26e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen (april 2018).
 
Het lijvige nummer brengt onder ander actualia over vorming voor bestuurders en verkiezingen COBES, onderzoek over toekomst van katholiek onderwijs in de regio Mechelen, nieuwe schoolinfrastructuur ...
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2018
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van maart 2018:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 21 maart 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 22 maart 2018
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 20 maart 2018
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement   We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 18 april 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature medewerker personeelsadministratie
 
Liggen medewerkers je nauw aan het hart? Ben je in hun belang klant- en resultaatsgericht? Neem je graag initiatief om bij te dragen aan ons personeelsbeleid? We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Ondersteuning in Brussel aan de slag te gaan als medewerker personeelsadministratie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature projectleider Dienst Ondersteuning
 
Uitgedaagd om mee te werken aan technologische vernieuwingen en digitale transformatie? Stuur je graag projecten aan binnen het brede en diverse domein van ICT? Zit analyse in je genen en ben je gebeten om mensen mee te nemen in een implementatie? We zoeken een enthousiaste collega om in het team ICT in Brussel aan de slag te gaan als projectleider ICT.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature directeur Dienst Identiteit & kwaliteit
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een directeur voor de Dienst Identiteit & kwaliteitAls directeur coördineer je de Dienst Identiteit & kwaliteit met het oog op professionele ondersteuning en vertegenwoordiging van katholieke (hoge)scholen, centra en internaten, en hun besturen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Modernisering so: Onderwijsplanning tweede en derde graad
 
In nieuwsbrief 95 van 28 september 2017 (met update in nieuwsbrief 113 van 1 maart 2018) hebben we de planningsprocedure en –richtlijnen voor de eerste graad in het kader van de modernisering so toegelicht. We nodigden schoolbesturen en directies uit om afspraken te maken over de organisatie van de toekomstige eerste graad in hun scholen. In de meeste onderwijsregio’s rezen naar aanleiding van die gesprekken vrij snel vragen over de onderwijsplanning tweede en derde graad.
 
Daarom bezorgen we je een tweede planningsmededeling. Die licht de planningsprocedure en –richtlijnen voor de tweede en derde graad toe. 
 
Om katholieke scholen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs gericht te ondersteunen in de onderwijsplanning heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een planningstool ontwikkeld. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AgODi tegen 1 mei 2018
 
Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief valt onder de interne planningsprocedure - ten laatste op 1 mei 2018 aan AgODi gemeld worden.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Raamcontract huisbrandolie van vzw DOKO
 
DOKO   In de nieuwsbrief van 17 januari kon je lezen dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.
 
Nu is het eerste raamcontract van vzw DOKO een feit. Je kan vanaf nu intekenen op het raamcontract stookolie.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming rond BOS & Patrimonium start binnenkort!
 
BOS   We leggen op dit moment de laatste hand aan de vorming BOS & Patrimonium die plaatsvindt op 7, 14, 17, 28 en 31 mei in de verschillende regio’s. Tijdens de vorming krijg je een houvast om in aanloop naar een fusie de uitdagingen rond patrimonium aan te pakken. Schrijf je nog snel in
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS - Nieuw document: voorstel van brief aanvraag overdracht AGION
 
Op vraag van enkele besturen stelden wij een voorstel van brief op die gebruikt kan worden om de aanvraag tot overdracht in te dienen bij AGION. De link naar de brief is ook terug te vinden in een extra aanvulling aan de nota BOS & overdracht gesubsidieerde infrastructuur (punt 6.1 op pagina 9).
 
Besturen met concrete vragen of suggesties rond nieuwe BOS-vormingen of -documenten, mogen deze steeds aan ons doorspelen op BOS@katholiekonderwijs.vlaanderen. Raadpleeg zeker ook onze website.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Extra budgettaire maatregelen voor het basisonderwijs en de directeurs basisonderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat de minister van Onderwijs naar aanleiding van de begrotingscontrole 4 extra budgettaire maatregelen heeft genomen ten voordele van het basisonderwijs.
 
 
► 
 
Er wordt eenmalig 9 miljoen euro toegevoegd aan de werkingsmiddelen van het basisonderwijs (enkel voor het schooljaar 2018-2019) ter ondersteuning van de leraar in de klas.
 
► 
 
Vanaf 1 september 2018 (en dan blijvend): vanaf 100 leerlingen hoeft de directeur gewoon en buitengewoon basisonderwijs geen lesopdracht meer te krijgen; bij minder dan 100 leerlingen: 4 uur lesopdracht minder dan nu.
 
► 
 
Eveneens vanaf 1 september 2018 (en dan blijvend) worden alle directeurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs bezoldigd aan de hoogste salarisschaal (barema 879, “categorie A”), zonder voorwaarde qua leerlingenaantal.
 
► 
 
Een half miljoen euro wordt uitgetrokken voor eventuele maatregelen ter ondersteuning van de directeur (niet enkel basisonderwijs) die vanuit de werkgroep ‘schoolleiderschap’ worden ontwikkeld.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Betrekkingen in eindeloopbaanverlofstelsels op 1 mei: bijkomende vacantverklaring
 
Als gevolg van cao XI moeten de betrekkingen van vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel (onderwijzer, leraar, godsdienstleraar,  leraar BGV, leraar svwo …) die gebruikmaken van een eindeloopbaanverlofstelsel (GLBO 50+, GLBO 55+, VVP 55+) vacant verklaard worden. Dit jaar is er een extra vacantverklaring voor deze betrekkingen met het oog op vaste benoeming op 1 oktober 2018. De vacantverklaring gebeurt volgens de toestand op 1 mei 2018, de mededeling van vacante betrekkingen wordt gedaan voor 10 september 2018 (en niet 15 september zoals eerder vermeld). Voor meer info verwijzen we naar de aangepaste documenten onder het thema cao XI op onze website. Onze mededelingen i.v.m. vacantverklaring worden spoedig aangepast.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Digitale fiscale fiche voor onderwijspersoneel
 
Fiscale fiche  
 
Het Agentschap voor onderwijsdiensten maakt verder werk van de digitalisering van de salarisgegevens. Nadat personeelsleden sinds september 2017 hun gedetailleerde salarisgegevens online kunnen checken, zal ook de fiscale fiche enkel via digitale weg raadpleegbaar zijn.
 
Vanaf 4 mei 2018 zullen personeelsleden van het onderwijs hun fiscale fiche voor het invullen van hun belastingaangifte voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) terugvinden via Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel.
 
Voor verdere informatie verwijzen we naar de omzendbrief fiscale documenten (inkomsten 2017). 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepast model van schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019
 
De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Het gaat om deze modellen:
 
 
► 
 
deeltijds beroepssecundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
volwassenenonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema school- en centrumreglement (aanmelden vereist)
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassingen schoolreglement (buitengewoon) basisonderwijs: gewijzigde maximumfactuur en definitieve uitsluitingen
 
De overheid heeft de geïndexeerde bedragen van de maximumfactuur voor het schooljaar 2018-2019 aangepast in de omzendbrief over kostenbeheersing. De scherpe maximumfactuur blijft ongewijzigd op 45 euro voor het kleuteronderwijs en 85 euro voor het lager onderwijs. De minder scherpe maximumfactuur voor de volledige duur van het lager onderwijs stijgt van 425 naar 435 euro. In ons model van schoolreglement voor het (buitengewoon) basisonderwijs hadden wij een voorlopige schatting van 430 euro opgenomen voor de minder scherpe maximumfactuur. Dat is intussen aangepast.
 
Daarnaast deden we een tekstuele aanpassing in punt 9.4.3 van het model van schoolreglement gewoon basisonderwijs en in punt 8.4.3 van het model van het schoolreglement buitengewoon basisonderwijs. Dit is de correcte zin: “Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven”. Ook deze zin is aangepast in ons model van schoolreglement.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderzoek naar de ondersteuning van cognitief sterke leerlingen
 
Hebben jouw leraren uit de derde graad van het lager onderwijs volgend schooljaar enkele cognitief sterke leerlingen in hun klas die nood hebben aan een extra uitdaging? Wil jouw school meer weten over hoe je tegemoet kunt komen aan die nood? Is jouw school geïnteresseerd in actief meewerken aan onderzoek en zijn er één of meerdere leraren die daarrond willen samenwerken? Bekijk dan het aanbod van de onderzoeksgroep EduBROn (Universiteit Antwerpen).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Slotevent van (i)STEM@school - maandag 28 mei 2018
 
Op maandag 28 mei 2018 vindt aan de KU Leuven het slotevent van (i)STEM@school met als titel ‘Wat hebben auto’s, sterren en algen gemeen?’ plaats. De doelgroep van dit evenement zijn leraren, directeurs, graadcoördinatoren, lerarenopleiders, beleidsmakers, ondersteuners, pedagogisch begeleiders, inspecteurs en onderzoekers. De studiedag heeft betrekking op geïntegreerd STEM-onderwijs voor doorstroomstudierichtingen in het secundair onderwijs en wordt georganiseerd door de partners van het (i)STEM@school-project in de gebouwen van de KU Leuven.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goede praktijkvoorbeelden voor EHBO op school
 
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming biedt op de overzichtspagina EHBO tips en goede praktijkvoorbeelden voor EHBO op school aan. Sinds deze week staan op de pagina ‘Een hartstarter of AED in je onderwijsinstelling’ ook de richtlijnen voor de aankoop van een Automatische Externe Defibrillator (AED) online.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! is beschikbaar
 
Zill   Op 20 september 2017 keurde de Vlaamse overheid het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven! (Zill), goed. Zin in leren! Zin in leven! laat toe om optimaal in te spelen op de schooleigen context en op de unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor zorgzame nabijheid en ondersteuning, wanneer leerlingen het moeilijk hebben.
 
Het Leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! bevat de visie en het ordeningskader met de onderliggende ontwikkelthema’s, ontwikkelvelden, generieke doelen, leerinhouden en leerlijnen. Deze publicatie kan echter niet los van de ZillSite worden gezien, waarop je het leerplan niet alleen kunt consulteren, maar ook kunt gebruiken en beheren. Het Leerplanboek wijst je overigens voortdurend de weg naar die digitale omgeving: op tal van plaatsen vind je in het boek QR-codes waarmee je snel naar de juiste rubriek van de LeerplanSite kunt navigeren.
 
Het Leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! is vanaf nu beschikbaar. Je kunt het bestellen via de bestelpagina met publicaties voor het katholiek basisonderwijs. Voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kost deze publicatie 12 euro (inclusief btw).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in … duurzame ontwikkeling op school? Doe mee met VALIES!
 
VALIES   Hoe werk je aan duurzame ontwikkeling op school vanuit Zin in leren! Zin in leven!? Dat willen we samen met jouw school in de loop van het schooljaar 2018-2019 en/of 2019-2020 vormgeven en onderzoeken via het gratis nascholings- en onderzoeksproject VALIES. Bekijk het informatiefilmpje over VALIES en ontdek wat het inhoudt.
 
Ben je geïnteresseerd in het project en wil je er meer over te weten komen? Op 4 mei 2018 ben je met een afvaardiging van je school welkom in Brussel voor een uitgebreide toelichting. Schrijf je daarvoor snel in via het online inschrijvingsformulier ‘Zin in … duurzame ontwikkeling op school?’.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkmoment administratieve software voor CVO's - woensdag 16 mei 2018
 
In tijden van fusie moeten de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) bij veel zaken stilstaan. Zo moeten ze beslissen met welke administratieve software ze in de toekomst zullen werken. Vele CVO’s gebruiken momenteel Wisa of Informat. Beide softwarepakketten zijn in oorsprong ontwikkeld voor het leerplichtonderwijs. Wist je dat twee van onze eigen centra zelf een pakket geschreven hebben op maat van het volwassenenonderwijs?
 
Op woensdag 16 mei 2018 vindt van 10 tot 16 uur in het Huis van het Nederlands in Brussel een netwerkmoment plaats met verschillende uitgebreide demonstraties van de pakketten Athenasoft en CVO Webtool. Het netwerkmoment is gratis, maar graag weten we vooraf wie interesse heeft in het evenement.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Studiedag ‘Aan de slag met een beleidskrachtig schoolwerkplan'
 
OK   Hoe creëren we overzicht en kunnen we ervoor zorgen dat een schoolwerkplan een dynamisch werkinstrument is? In deze studiedag krijg je handvaten om een bruikbaar schoolwerkplan op te stellen. Je krijgt een sjabloon (gelinkt aan het nieuwe referentiekader OK) om aan de slag te gaan en verkent verschillende methodieken om hiermee in je school verder te werken.
 
 
► 
 
Doelgroep: leidinggevenden en beleidsmedewerkers
 
► 
 
Praktisch: vrijdag 4 mei 2018 van 9.30 uur tot 16 uur in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
 
► 
 
Prijs: 70 euro, inclusief broodjeslunch
 
► 
 
Inschrijven: www.nascholing.be
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schoolpastorale studiedag ‘Luisteren naar de stilte’ – 2 mei 2018
 
Alle directies, godsdienstleraren, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur. Het thema van de dag luidt: ‘LUISTEREN NAAR DE STILTE’. Het wordt weer een studiedag anders dan anders.
 
Een algemene inleiding rond het thema wordt gebracht door prof. Benedicte Lemmelijn, KU Leuven. Daarna wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om zelf twee workshops te kiezen uit.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Vanaf 2018 moeten studenten die willen starten in de opleiding burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect vooraf verplicht de ijkingstoets afleggen. Deze nieuwe maatregel geldt voor alle universiteiten in Vlaanderen. Het resultaat van de toets is niet bindend.
 
► 
 
Een kostuumontwerper om met de klas deel te nemen aan een parade; een workshop theater vanuit het STEAM-thema ‘ruimte’; poëzie bij wiskunde? Met een dynamoPROJECT kan dat! Met zo’n project kun je maximaal 2000 euro krijgen voor een creatief schoolproject met een externe partner. Je kunt je aanvraag indienen tot en met 15 mei. Op de website van Cultuurkuur, het platform waar cultuur en school elkaar vinden, kun je alvast enkele praktijkvoorbeelden raadplegen.
 
► 
 
Vorige maand lanceerde VAD, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, haar nieuwe lespakket ‘PLAY’. PLAY is een lespakket bedoeld voor jongeren uit de eerste graad (B-stroom) en wil hen laten stilstaan bij hun eigen gamegedrag en hun vrijetijdsinvulling. Met PLAY kun je als leraar (uit de B-stroom) aan de slag met je leerlingen rond het thema ‘verantwoord gamen en vrije tijd’. PLAY zet jongeren op een interactieve wijze aan het denken, sluit naadloos aan bij hun leefwereld en betrekt ook ouders.
 
► 
 
Tijd doorbrengen in de natuur is goed voor de gezondheid. Let wel goed op voor spinachtige beestjes, beter bekend als teken. Als je in het groen vertoeft met je leerlingen, is het zinvol om een tekencheck te doen, dezelfde dag nog. Om je daarbij te helpen is er nu de campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’. Op die website vind je allerhande materiaal om zelf en met leerlingen mee aan de slag te gaan.
 
► 
 
Gaat jouw school op een bewuste manier om met  personeelsbeleid? Het Steunpunt Onderwijsonderzoek gaat op zoek naar gewone basis- en secundaire scholen die binnen hun personeelsbeleid aandacht hebben voor een strategische aanpak. De scholen die ze zoeken, geven bewust vorm aan één of meerdere van hun personeelspraktijken (selectie, opdrachttoewijzing, professionele ontwikkeling, evaluatie …) vanuit hun schoolvisie en vooropgestelde schooldoelen. Dien een concrete personeelspraktijk uit je school in (ten laatste op 13 mei).
 
► 
 
In 2018 organiseren een aantal Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. De thema’s die worden behandeld zijn: 'risicoanalysetechnieken brand' en 'een algemene risicoanalyse van kleuterklassen'. De studienamiddagen gaan door in Antwerpen (24 april 2018)Hasselt (26 april 2018)Gent (3 mei 2018) en Asse (7 mei 2018). Deelname is gratis.
 
► 
 
Escala organiseert een opleiding 'overheidsopdrachten toegepast voor onderwijsinstellingen' (30 april 2018, Westerlo; 4 juni 2018, Gent). Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in onderwijsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor aankoop of die binnen juridische of andere diensten bezig zijn met overheidsopdrachten. Inschrijven kan via de website van Escala.
 
► 
 
De netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD organiseert op donderdag 13 september 2018 een nieuwe Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Studio Globo zoekt twee teamhoofden voor haar werking basisonderwijs.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook