Dit is Nieuwsbrief 100 van 9 november 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 100 van 9 november 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Vrijwilligers - aanpassing bedragen forfaitaire kostenvergoeding
►  DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs 2018-2019 indienen bij AgODi
►  Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2018-2019 indienen bij AgODi
►  VVSG: aanbesteed - kort nieuws over overheidsopdrachten (nr. 2017/4)
►  Geen taks op de effectenrekening maar wel extra kosten door de LEI-code?
Personeel
►  Belangrijk: registratie van PWA naar wijk-werken voor 23 november 2017
Lerenden
►  Ondersteuning voor leerlingen met gedrags- en emotionele problemen
►  GOK in het buitengewoon onderwijs: aankondiging GOK-platforms
Curriculum & vorming
►  Doe mee als school met het project Financial Literacy @ School en word een pionier in financiële educatie!
Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  We ontvingen volgende initiatieven
 
 
 

   Algemeen

 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 8 november 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
vacature   De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt: 
 
 
► 
 
Halftijds instrumentontwikkelaar burgerschapsontwikkeling
 
► 
 
Deeltijds vakbegeleider gedrags- en sociale wetenschappen voor de regio Mechelen-Brussel
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vrijwilligers - aanpassing bedragen forfaitaire kostenvergoeding
 
Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om aan zijn vrijwilliger een kostenvergoeding uit te keren om de gemaakte kosten te vergoeden. Indien het bestuur voor de forfaitaire regeling kiest, moeten de vrijwilligers niet bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt. Het bedrag is beperkt per dag en per jaar. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2018 worden de bedragen van de kostenvergoeding voor vrijwilligers gewijzigd.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteert onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2018-2019, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2017.
  
 
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen gewoon basisonderwijs 2018-2019 
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen gewoon secundair onderwijs 2018-2019
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2018-2019 
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten 2018-2019
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs 2018-2019 indienen bij AgODi
 
Deze initiatieven worden voor 30 november 2017 bij AgODi ingediend:
 
 
1. 
 
programmatie van een structuuronderdeel op basis van een inruiloperatie
 
2. 
 
programmatie van een structuuronderdeel omwille van studiecontinuïteit
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2018-2019 indienen bij AgODi
 
Op voorwaarde dat de scholen beschikken over een goedkeuring van de DPCC, worden deze initiatieven voor 30 november 2017 bij AgODi ingediend:
 
 
1. 
 
de oprichting/omvorming van een type in het bubao
 
2. 
 
de oprichting van een nieuwe buso-school
 
3. 
 
de oprichting/omvorming van een type in combinatie met een opleidingsvorm in het buso
 
4. 
 
de oprichting/omvorming van een opleidingsvorm in combinatie met een type in het buso
 
Bij 3 en 4 geldt een kanttekening.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
VVSG: aanbesteed - kort nieuws over overheidsopdrachten (nr. 2017/4)
 
Vanaf 18 oktober 2018 moeten alle aanbestedende overheden voor Europees gepubliceerde opdrachten alle offertes elektronisch aanvaarden via 'e-tendering'. Vanaf 1 januari 2020 is het zelfs verplicht om voor alle opdrachten elektronische offertes te aanvaarden, met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 
Behalve in uitzonderlijke gevallen kun je vanaf dan geen papieren offertes meer ontvangen.
 
De Vlaamse overheid biedt daarom - in samenwerking met een private partner - gratis opleidingen aan over e-tendering. Alle informatie en inschrijven.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen taks op de effectenrekening maar wel extra kosten door de LEI-code?
 
De taks op de effectenrekeningen
 
De taks op de effectenrekeningen (door sommigen ook “de abonnementstaks” genoemd) is voorgelegd aan de Raad van State. De tekst voorziet een vrijstelling voor vzw’s. De Raad van State stond kritisch tegenover de oorspronkelijke tekst. De motivering bij de tekst is nu herschreven en ligt opnieuw bij de Raad van State.
 
De LEI-code
 
Vzw’s zullen vanaf 1 januari 2018 nog slechts transacties met bepaalde beleggingsproducten kunnen uitvoeren indien ze over een Legal Entity Identifier-code (LEI-code) beschikken. Waarvoor is een LEI-code allemaal vereist en hoe kun je die aanvragen?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Belangrijk: registratie van PWA naar wijk-werken voor 23 november 2017
 
Vanaf 1 januari 2018 verdwijnt het PWA-stelsel definitief in het Vlaamse Gewest. Scholen die nu gebruikmaken van PWA-tewerkstelling, en dat na 1 januari 2018 willen voortzetten, moeten zich voor 23 november 2017 aanmelden via de website van de VDAB.  
 
Meer informatie over het nieuwe systeem vind je in deze mededeling over wijk-werken (PWA).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Ondersteuning voor leerlingen met gedrags- en emotionele problemen
 
De laatste weken ontvingen we heel wat vragen over de ondersteuning van leerlingen zonder gemotiveerd verslag type 3. Daarom verspreiden we een nota van VCLB die onder andere daarover een aantal concrete richtlijnen bevat. De nota is bedoeld als verduidelijking voor al onze scholen van gewoon en buitengewoon onderwijs en voor alle personeelsleden van de ondersteuningsnetwerken. Hij kwam tot stand in overleg met de overheid, de onderwijskoepels en de vakorganisaties.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK in het buitengewoon onderwijs: aankondiging GOK-platforms
 
GOK   Tussen 23 november en 15 december vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs plaats in de regio’s. Het GOK-platform wil scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aanbieden rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid.
 
De bijeenkomsten vinden per regio en per niveau plaats. 'Module 1' is voor niveau bubao en 'Module 2' voor niveau buso. Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat we nodig hebben om een kwalitatief GOK-beleid in onze school te voeren.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Doe mee als school met het project Financial Literacy @ School en word een pionier in financiële educatie!
 
Het project ‘Financial Literacy @ School’ wil de financiële geletterdheid van leerlingen in het secundair onderwijs verhogen en evalueren welke lesvormen daarvoor het meest effectief zijn. Het project zet ook in op financiële educatie van de leraren en het betrekken van ouders bij de leerinhouden. Het project richt zich tot het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs en wordt deskundig begeleid door de KU Leuven, Universiteit Antwerpen en wikifin.be. 
 
Heb je interesse om ook een pionier in financiële educatie te worden en wil je graag deelnemen aan het project? Schrijf je dan snel in
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   PEDIC, het pedagogisch-didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven
 
 
► 
 
Een basisschool uit Brussel plantmet een beeldende kunstenaar te werken rond het thema Kijk eens door een andere Bril. Het project moet een grote ouderbetrokkenheid in gang zetten. Een school voor buitengewoon secundair onderwijs uit Brugge wil aan de slag gaan met een mime- en poppenspeler om pesten op een effectieve manier te bestrijden. Heb jij je dynamoPROJECT al ingediend? Doe het voor 15 november.
 
► 
 
Ook dit schooljaar organiseert de vzw Interculturalis verschillende activiteiten in verband met het vak Frans, zoals de Vlaamse Olympi@de van het Frans (dit jaar de 31e editie) en CinéPerles (de vroegere ‘weken van de Franstalige film’). Je vindt meer informatie op de website van Interculturalis.
 
► 
 
GIP met je leerlingen mee voor de prijs ‘Focus Aarde 2017-2018’! Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven en vakoverschrijdende groepsprojecten die de aarde, de ruimte(vaart) of de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige en ecologische hoek.
 
► 
 
Op zondag 19 november neemt PARCUM deel aan de 'Kunstendag voor Kinderen' met een intergenerationele verteldag. Samen met onze vertellers komen de kinderen te weten waar de voorwerpen uit de tentoonstelling vandaan komen, wie ze gemaakt heeft en waarvoor ze gebruikt worden.
 
► 
 
Het Centrum voor Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen organiseert op 20 november 2017 een tiende Welzijnsdag (Terugkomdag voor preventieadviseurs). 
 
► 
 
Zonder wetenschap sta je in je blootje! Op de Dag van de Wetenschap ontdek je hoe wetenschap je dagelijks leven bepaalt. Trek dus snel iets aan en kom op zondag 26 november 2017 naar de Dag van de Wetenschap. Alle activiteiten vind je op www.dagvandewetenschap.be.
 
► 
 
Op donderdag 7 december 2017 vindt de PAV-inspiratiedag ‘Deel en leer! Zo kom je samen tot hoge verwachtingen voor PAV’ in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel plaats.
 
► 
 
Mediander vzw organiseert op dinsdag 12 december 2017 een colloquium 'Wat als de mens marktwaarde zou hebben?' in het Vlaams Parlement.
 
► 
 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelt een nieuwe methodiek voor secundaire scholen om leerlingen niet te doen (starten met) roken. Voor de aanpak van zo’n methodiek zoeken we een creatieve oplossing. Surf tussen 1 en 30 november 2017 naar de ideeënwebsite PATS (preventieve actie tabak in het secundair onderwijs), vul jouw idee in of ‘like’ een idee van iemand anders.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook