In deze nieuwsbrief ontdek je het Vlaanderenbrede professionaliseringsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het schooljaar 2020-2021. Je kunt in onze vernieuwde databank, naast een zoekterm ingeven, ook verfijnen op onderwijsniveau, regio en functie.
 
Inschrijven kan vanaf vandaag! We beseffen dat het voor iedereen bijzondere en drukke tijden zijn. Ons aanbod is groot genoeg, zodat onmiddellijk inschrijven niet nodig is. Bij vragen kun je steeds onze contactpersonen raadplegen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze nieuwsbrief ontdek je het Vlaanderenbrede professionaliseringsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het schooljaar 2020-2021. Je kunt in onze vernieuwde databank, naast een zoekterm ingeven, ook verfijnen op onderwijsniveau, regio en functie.
 
Inschrijven kan vanaf vandaag! We beseffen dat het voor iedereen bijzondere en drukke tijden zijn. Ons aanbod is groot genoeg, zodat onmiddellijk inschrijven niet nodig is. Bij vragen kun je steeds onze contactpersonen raadplegen.

 

   Nascholingen

 
 
Professionaliseringsaanbod besturen
 
 
Het aanbod professionalisering van besturen en bestuurders brengt opnieuw een rijk aanbod in avondsessies Vlaanderenbreed tot bij jou!
 
Je vindt er sessies via drie insteken:
 
► 
 
basisinformatie gekoppeld aan één of meer beleidsdomeinen – voor 2020-2021 o.a. identiteit, pedagogisch didactisch beleid, financiële geletterdheid, hiërarchische lijn, personeelsstatuten en onthaal van kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
prioriteiten en actuele dossiers – voor 2020-2021: teamwerking, participatief werken en veranderingsprocessen in de praktijk brengen
 
► 
 
regionale initiatieven
 
Op onze webpagina pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/professionalisering-voor-besturen vind je steeds de kalender, de laatste nieuwtjes en andere informatie. We maakten ook een overzichtelijk filmpje om ons aanbod voor te stellen.
 
Thematische nascholingen
 
Bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
Financiële geletterdheid
 
► 
 
Pedagogisch didactisch beleid voeren onder andere vertrekkende vanuit beschikbare data
 
► 
 
Hiërarchische lijn, preventie en welzijn op het werk
 
► 
 
Het beleidsdomein identiteit voor een bestuur
 
► 
 
Het bestuur werkt als team
 
► 
 
Betrokkenheid en eigenaarschap verhogen bij alle actoren
 
► 
 
Veranderingen – hoe pak je het aan?
 
► 
 
Vorming op maat
 
► 
 
Vorming op vraag
 
 
 
Financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 
 
 
► 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
► 
 
Opleiding overheidsopdrachten voor gevorderden
 
► 
 
E-procurement: Elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en openen van offertes
 
► 
 
Netwerkgroepen WOO
 
► 
 
Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s
 
► 
 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
► 
 
Boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal
 
► 
 
Btw-implicaties van aankopen in het buitenland
 
 
 
 
Personeelsbeleid
 
 bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
 
 
► 
 
Basisinformatie rond personeel en statuten
 
 
Schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
 
 
► 
 
Auteursrechten/copyright
 
► 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Risicoanalyse en GEB (GDPR)
 
► 
 
Hacken in de klas
 
► 
 
Professionalisering op maat in kader van de GDPR
 
► 
 
DPO voor onderwijs ter plaatse vorm geven
 
 
 
Welzijn op het werk
 
  coördineren van welzijn op het werk
 
 
 
 
► 
 
Bemiddelend leidinggeven: beter leren omgaan met verschillen in plaats van 'investeren in ...'
 
► 
 
Informatiesessie WellBE
 
► 
 
Studiedag beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
► 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - teamgericht
 
► 
 
Studiedag nieuwe wetgeving preventie en toepassing op school
 
► 
 
Netwerkcafés preventie
 
► 
 
Rust en focus op de werkplek
 
► 
 
Basiskennis preventie en bescherming (PA3)
 
► 
 
Terugkomdag voor preventieadviseurs
 
► 
 
Aansprakelijkheid in het kader van welzijn op het werk
 
► 
 
Audit – gebruik monitoringstool
 
► 
 
Opleiding stagebegeleiders ifv preventie op de stageplaats
 
 
 
Infrastructuur
 
 beheren van infrastructuur
 
 
 
 
► 
 
Schoolinfrastructuur voor de toekomst met werkbezoek
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur - Subsidieprocedures
 
► 
 
Masterplanning voor schoolinfrastructuur
 
 
Didactiek & leerplannen
 
 didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Professionalisering bij modernisering so
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Professionaliseringsaanbod basisonderwijs
 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
Het professionaliseringsaanbod voor het basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrekt vanuit vier kerngedachten: didactiek en leerplannen, begeleiding van leerlingen, identiteitsontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling.
Telkens is het leerplan Zin in leren! Zin in leven! de motor voor Zin in school!
 
 
Er zijn zeven nascholingen voor teams (teamgericht):
 
Daarnaast hebben we ook twee nascholingen voor kernteams:
 
We brachten alles ook samen in een overzichtelijke folder.
 

Thematische nascholingen
 
Begeleiding van leerlingen
 
 begeleiding van llen
 
 
► 
 
HGW als basisaanbod voor nieuwe ondersteuners. Met een eigen casus aan de slag.
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in het (buitengewoon) basisonderwijs
 
► 
 
Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
 
► 
 
 module 1: AutismeCentraalMethodiek: basiscursus
 
► 
 
professionalisering rond zorg
 
► 
 
professionalisering rond gelijke onderwijskansen
 
Identiteitsontwikkeling
 
 bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Professionalisering voor rooms-katholieke godsdienst
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
 
 
Didactiek & leerplannen
 
 didactiek en leerplannen
 
 
 
 
► 
 
Zill en BO: evalueren – rapporteren- feedback
 
► 
 
 Professionalisering in het kleuteronderwijs
 
► 
 
Team Oost-West-Noord: Netwerk Flexibele leerwegen
 
► 
 
Professionalisering rond bewegingsopvoeding
 
► 
 
Sterke en gemotiveerde lezers... wij maken er werk van!
 
► 
 
HGW als basisaanbod voor nieuwe ondersteuners. Met een eigen casus aan de slag.
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in het (buitengewoon) basisonderwijs
 
► 
 
Start to teach - Aanvangsbegeleiding Bewegingsopvoeding
 
► 
 
Baloena! Een verhaal over veerkracht en verlies bij vluchtelingenkinderen (4 tot 10 jaar)
 
► 
 
Lerend netwerk Wetenschap & techniek
 
► 
 
Thematisch werken binnen Zill
 
► 
 
Pedagogische ict-coördinatie
 
► 
 
Technische ict-coördinatie
 
 
 
Kwaliteitsontwikkeling
 
 inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
 
 
 
 
► 
 
Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! Netwerk - start
 
► 
 
Sterke begrijpend lees/luisterlessen maken met effect – Verdieping via professionele leergemeenschap
 
► 
 
Lerend netwerk kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
Data-gestuurde schoolontwikkeling in het kader van kwaliteitsontwikkeling: het outputdossier (bao)
 
► 
 
Wel in je vel als directeur. Over het belang van zelfzorg
 
 
 
Personeelsbeleid
 
 bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
Basispakket personeelsreglementering
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel met nadruk op de gevolgen voor het pensioen
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel
 
► 
 
Opnieuw aan de slag na afwezigheid wegens medische redenen
 
► 
 
Basisinformatie rond personeel en statuten
 
► 
 
Kwaliteitsvolle coaching van startende leraren
 
► 
 
Vervolgtraject kwaliteitsvolle coaching van startende leerkrachten: aanvangsbegeleiding met positief effect
 
► 
 
 
 
 
 
Schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
 
 
► 
 
Auteursrechten/copyright
 
► 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Risicoanalyse en GEB (GDPR)
 
► 
 
Hacken in de klas
 
► 
 
Professionalisering op maat in kader van de GDPR
 
► 
 
DPO voor onderwijs ter plaatse vorm geven
 
► 
 
Krachtige routinemomenten in de kleuterschool
 
► 
 
Aansprakelijkheid in het kader van welzijn op het werk
 
► 
 
Talenbeleid: de selfie van een school!
 
► 
 
Netwerkdagen voor directeurs met coördinerende opdracht
 
 
 
Welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
 
 
► 
 
Bemiddelend leidinggeven: beter leren omgaan met verschillen in plaats van 'investeren in ...'
 
► 
 
Informatiesessie WellBE
 
► 
 
Studiedag beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
► 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - teamgericht
 
► 
 
Congres Warm Water V
 
► 
 
Studiedag nieuwe wetgeving preventie en toepassing op school
 
► 
 
Opleiding coördinerende preventieadviseurs/coaching
 
► 
 
Netwerkcafés preventie
 
► 
 
Opleiding chemicaliën op school
 
► 
 
Ontdek de kracht van coachen
 
► 
 
Wel in je vel als leraar. Over het belang van zelfzorg
 
► 
 
Coach3daagse: "De kracht van coachen"
 
► 
 
Basiskennis preventie en bescherming (PA3)
 
► 
 
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs
 
► 
 
Rust en focus op de werkplek
 
► 
 
Terugkomdag voor preventieadviseurs
 
► 
 
Aansprakelijkheid in het kader van welzijn op het werk
 
► 
 
Audit – gebruik monitoringstool
 
► 
 
Opleiding stagebegeleiders ifv preventie op de stageplaats
 
 Infrastructuur
 
 beheren van infrastructuur
 
 
 
 
► 
 
Schoolinfrastructuur voor de toekomst met werkbezoek
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur - Subsidieprocedures
 
► 
 
Masterplanning voor schoolinfrastructuur
 
 
 
Financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 
► 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
► 
 
Opleiding overheidsopdrachten voor gevorderden
 
► 
 
E-procurement: Elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en openen van offertes
 
► 
 
Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s
 
► 
 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
► 
 
Boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal
 
► 
 
Btw-implicaties van aankopen in het buitenland
 
► 
 
Netwerkgroepen WOO
 
Bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
Financiële geletterdheid
 
► 
 
Pedagogisch didactisch beleid voeren onder andere vertrekkende vanuit beschikbare data
 
► 
 
Hiërarchische lijn, preventie en welzijn op het werk
 
► 
 
Het beleidsdomein identiteit voor een bestuur
 
► 
 
Het bestuur werkt als team
 
► 
 
Betrokkenheid en eigenaarschap verhogen bij alle actoren
 
► 
 
Veranderingen – hoe pak je het aan?
 
► 
 
Vorming op maat
 
► 
 
Vorming op vraag
 
► 
 
Schoolorganisatie binnen een uitdagende, grootstedelijke context met inbegrip van het lerarentekort.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Professionaliseringsaanbod secundair onderwijs
 
 
Professionalisering bij modernisering so. 
 
Vanuit de nascholing en begeleiding bieden we professionele ondersteuning aan bij de modernisering van het secundair onderwijs. We doen dat vanuit viervoudig perspectief:
 
1. 
 
We geven leraren informatie over de nieuwe structuur, de matrix, lessentabellen en de  leerplannen.
 
2. 
 
We zetten leraren en lerarenteams op weg om leerplannen en vakken die helemaal nieuw zijn kwaliteitsrijk te implementeren.
 
3. 
 
We geven nascholing over een aantal thema’s die nauw aansluiten bij de modernisering in je school.
 
4. 
 
We ondersteunen je als leidinggevende in het leiden en begeleiden van de verandering die de modernisering met zich meebrengt. 
 
Ons aanbod bestaat uit:
 
► 
 
Gemeenschappelijk funderend leerplan
 
► 
 
Gemeenschappelijk leerplan ICT
 
► 
 
Leerlingen in de A-finaliteit
 
► 
 
Evaluatiebeleid
 
► 
 
Leiding geven
 
► 
 
Filosofie
 
► 
 
Mens en samenleving
 
► 
 
Introductie 2de graad
 
► 
 
Verbindend schoolklimaat
 
► 
 
Onderwijsloopbaanbegeleiding
 
► 
 
Burgerschap
 
► 
 
Digitale tool
 
We verzamelden deze nascholingen ook op onze themapagina Professionalisering bij modernisering so.
 

Thematische nascholingen
 
Begeleiding van leerlingen
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
HGW als basisaanbod voor nieuwe ondersteuners. Met een eigen casus aan de slag.
 
► 
 
module 1: AutismeCentraalMethodiek: basiscursus
 
► 
 
Motivatie bij jouw leerlingen verhogen? Ja, dat kan jij!
 
► 
 
Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in het (buitengewoon) secundair onderwijs
 
► 
 
Professionalisering voor nieuwe ondersteuners 
 
► 
 
Professionalisering voor hoogbegaafde kinderen
 
► 
 
Assertief omgaan met conflictsituaties
 
► 
 
Help, mijn klas leeft! Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas
 
► 
 
Coach3daagse: "De kracht van coachen"
 
► 
 
Growth Mindset: modules
 
► 
 
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs
 
► 
 
Professionalisering rond zorg
 
 
 
Identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
 
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit (RSV in de katholieke dialoogschool
 
Didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
 
 
► 
 
Leerplanvoorstellingen
 
► 
 
Vakken/studiegebieden/domeinen
 
► 
 
Leerlingen motiveren door zelf doelen te stellen (met behulp van Rubriks)
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in het (buitengewoon) secundair onderwijs
 
► 
 
Data en onzekerheid
 
► 
 
Mathematiseren en oplossen van problemen
 
► 
 
EHBO op school: wat en hoe?
 
► 
 
Pedagogische ict-coördinatie
 
► 
 
Technische ict-coördinatie
 
Kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
 
 
► 
 
Data-gestuurde schoolontwikkeling in het kader van kwaliteitsontwikkeling: het outputdossier 
 
► 
 
Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
 
► 
 
Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! Netwerk - start 
 
► 
 
Sterke begrijpend lees/luisterlessen maken met effect – Verdieping via professionele leergemeenschap 
 
► 
 
Wel in je vel als directeur. Over het belang van zelfzorg
 
 
 
Personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
 
 
► 
 
Initiatie in de personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel met nadruk op de gevolgen voor het pensioen
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel
 
► 
 
Opnieuw aan de slag na afwezigheid wegens medische redenen
 
► 
 
Professionaliseringsbeleid met effect op de klasvloer.
 
► 
 
Postgraduaat Schoolbeleid
 
► 
 
Wegwijs in de buso-personeelsreglementering
 
► 
 
Overleg directies SWeTe-STEM
 
► 
 
Overleg TA(C) SWeTe-STEM
 
► 
 
Basisinformatie rond personeel en statuten
 
► 
 
Start to teach
 
► 
 
 
 
 
 
Schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
 
 
 
 
► 
 
Auteursrechten/copyright
 
► 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Risicoanalyse en GEB (GDPR)
 
► 
 
Hacken in de klas
 
► 
 
Professionalisering op maat in kader van de GDPR
 
► 
 
DPO voor onderwijs ter plaatse vorm geven
 
 
 
Welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
 
 
► 
 
Bemiddelend leidinggeven: beter leren omgaan met verschillen in plaats van 'investeren in ...'
 
► 
 
Informatiesessie WellBE
 
► 
 
Studiedag beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
► 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - teamgericht
 
► 
 
Congres Warm Water V
 
► 
 
Studiedag nieuwe wetgeving preventie en toepassing op school
 
► 
 
Opleiding coördinerende preventieadviseurs/coaching
 
► 
 
Netwerkcafés preventie
 
► 
 
Opleiding chemicaliën op school
 
► 
 
Ontdek de kracht van coachen
 
► 
 
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs
 
► 
 
Rust en focus op de werkplek
 
► 
 
Basiskennis preventie en bescherming (PA3)
 
► 
 
Terugkomdag voor preventieadviseurs
 
► 
 
Aansprakelijkheid in het kader van welzijn op het werk
 
► 
 
Audit – gebruik monitoringstool
 
► 
 
Opleiding stagebegeleiders ifv preventie op de stageplaats
 
 
 
 Infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
 
 
► 
 
Schoolinfrastructuur voor de toekomst met werkbezoek
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur - Subsidieprocedures
 
► 
 
Masterplanning voor schoolinfrastructuur
 
 
 
Financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
   
 
► 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
► 
 
Opleiding overheidsopdrachten voor gevorderden
 
► 
 
E-procurement: Elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en openen van offertes
 
► 
 
Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s
 
► 
 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
► 
 
Boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal
 
► 
 
Btw-implicaties van aankopen in het buitenland
 
► 
 
Netwerkgroepen WOO
 
Bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
 
 
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
Financiële geletterdheid
 
► 
 
Pedagogisch didactisch beleid voeren onder andere vertrekkende vanuit beschikbare data
 
► 
 
Hiërarchische lijn, preventie en welzijn op het werk
 
► 
 
Het beleidsdomein identiteit voor een bestuur
 
► 
 
Het bestuur werkt als team
 
► 
 
Betrokkenheid en eigenaarschap verhogen bij alle actoren
 
► 
 
Veranderingen – hoe pak je het aan?
 
► 
 
Vorming op maat
 
► 
 
Vorming op vraag
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Professionaliseringsaanbod buitengewoon onderwijs
 
 
Specifiek voor buitengewoon onderwijs 
 
► 
 
Inspiratiemoment ‘Zill in buo’
 
► 
 
Colloquium buo: save the date 27-29/01/2021
 
► 
 
Netwerkdag directeurs buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Professionaliseringsbeleid concretiseren
 
► 
 
Schooleigen traject kwaliteitsontwikkeling 
 
► 
 
Netwerk: Handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Netwerk type 9
 
► 
 
Introductiedag voor starters in het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Lerend netwerk Wetenschap & Techniek bubao
 
► 
 
Lerend netwerk speelleerklas
 
► 
 
Lerend netwerk uitwerken concretiseringen basis opleidingsprofielen “Logistiek onderhoud” en “Organisatie en logistiek”
 
► 
 
Introductie Gelijke Onderwijskansen (GOK) in het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
module 1: AutismeCentraalMethodiek: basiscursus 
 
► 
 
module 2: Autisme en toekomstperspectief 
 
► 
 
module 3: Concrete communicatie op sensatie- en presentatieniveau 
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in het buitengewoon basisonderwijs
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in het buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit (RSV in de katholieke dialoogschool)
 
► 
 
Introductiedag voor starters in het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Wegwijs in de buso-personeelsreglementering
 
Buitengewone scholen kunnen voor onderstaande professionaliseringsinitiatieven ook inschrijven. Vermeld  bij inschrijving dat je inschrijft vanuit buitengewoon onderwijs en eventueel je specifieke vragen. Zo kan de nascholer inschatten of wat hij vertelt aansluit of dat hij beroep moet doen op de buo-specifieke kennis van collega's als aanvulling bij wat hij vertelt voor gewoon onderwijs.
 

Thematische nascholingen
 
Begeleiding van leerlingen
 
begeleiding van llen
 
 
 
 
► 
 
Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat (Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!)
 
► 
 
Help, mijn klas leeft! Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas
 
► 
 
Coach3daagse: "De kracht van coachen"
 
► 
 
Megajuf, supermeester over de aanpak van socio-emotionele en gedragsproblemen
 
► 
 
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs
 
► 
 
Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen in het kleuter- en basisonderwijs
 
 
 
Identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
 
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Godsdienst beleven bij jonge kinderen: Diversiteit: hoe anders is anders? 
 
Didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Professionalisering bij modernisering so
 
► 
 
Dag van differentiatie
 
► 
 
Zill en bo: evalueren – rapporteren- feedback
 
► 
 
Breed evalueren binnen de les Lichamelijke opvoeding: wat en hoe?
 
► 
 
Netwerk: Handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
ICT-dag - save the date
 
► 
 
Rekenzwakke kinderen begeleiden op het niveau van het tweede leerjaar
 
► 
 
Rekenzwakke kinderen begeleiden op het niveau van de derde klas 
 
► 
 
Pedagogische ict-coördinatie
 
► 
 
Technische ict-coördinatie
 
Kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
 
 
► 
 
Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
 
► 
 
Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! Netwerk - start
 
► 
 
Sterke begrijpend lees/luisterlessen maken met effect – Verdieping via professionele leergemeenschap
 
► 
 
Wel in je vel als directeur. Over het belang van zelfzorg

 
Personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
 
 
► 
 
Basispakket personeelsreglementering
 
► 
 
Initiatie in de personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel met nadruk op de gevolgen voor het pensioen
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel
 
► 
 
Opnieuw aan de slag na afwezigheid wegens medische redenen
 
► 
 
Postgraduaat schoolbeleid
 
► 
 
Basisinformatie rond personeel en statuten
 
► 
 
Professionaliseringsbeleid concretiseren
 
► 
 
Kwaliteitsvolle coaching van startende leraren
 
► 
 
Vervolgtraject kwaliteitsvolle coaching van startende leerkrachten: aanvangsbegeleiding met positief effect
 
► 
 
Internationaliseringsprojecten
 
 
Schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
 
 
► 
 
Auteursrechten/copyright
 
► 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Risicoanalyse en GEB (GDPR)
 
► 
 
Hacken in de klas
 
► 
 
Professionalisering op maat in kader van de GDPR
 
► 
 
DPO voor onderwijs ter plaatse vorm geven
 
 
 
Welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
 
 
► 
 
Bemiddelind leidinggeven: beter leren omgaan met verschillen in plaats van 'investeren in ...'
 
► 
 
Informatiesessie WellBE
 
► 
 
Studiedag beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
► 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - teamgericht
 
► 
 
Congres Warm Water V
 
► 
 
Studiedag nieuwe wetgeving preventie en toepassing op school
 
► 
 
Opleiding coördinerende preventieadviseurs/coaching
 
► 
 
Netwerkcafés preventie
 
► 
 
Opleiding chemicaliën op school
 
► 
 
Ontdek de kracht van coachen
 
► 
 
Rust en focus op de werkplek
 
► 
 
Basiskennis preventie en bescherming (PA3)
 
► 
 
Terugkomdag voor preventieadviseurs
 
► 
 
Aansprakelijkheid in het kader van welzijn op het werk
 
► 
 
Audit – gebruik monitoringstool
 
► 
 
Opleiding stagebegeleiders ifv preventie op de stageplaats
 
 
 
 Infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
► 
 
Schoolinfrastructuur voor de toekomst met werkbezoek
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur - Subsidieprocedures
 
► 
 
Masterplanning voor schoolinfrastructuur
 
Financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
   
 
► 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
► 
 
Opleiding overheidsopdrachten voor gevorderden
 
► 
 
E-procurement: Elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en openen van offertes
 
► 
 
Btw-implicaties van aankopen in het buitenland
 
► 
 
Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s
 
► 
 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
► 
 
Boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal
 
► 
 
Netwerkgroepen WOO
 
 
 
 
 
Bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
Financiële geletterdheid
 
► 
 
Pedagogisch didactisch beleid voeren onder andere vertrekkende vanuit beschikbare data
 
► 
 
Hiërarchische lijn, preventie en welzijn op het werk
 
► 
 
Het beleidsdomein identiteit voor een bestuur
 
► 
 
Het bestuur werkt als team
 
► 
 
Betrokkenheid en eigenaarschap verhogen bij alle actoren
 
► 
 
Veranderingen – hoe pak je het aan?
 
► 
 
Vorming op maat
 
► 
 
Vorming op vraag
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Professionaliseringsaanbod internaten
 
 
Specifiek voor internaten
 
► 
 
Seminarie voor beheerders - januari 2021
 
► 
 
Seminarie beheerders - maart 2021
 
► 
 
Seminarie voor beheerders - april 2021
 
► 
 
Basisvorming nieuwe beheerders
 
► 
 
Basisvorming startende opvoeders
 
► 
 
Kinderen en jongeren en echtscheiding
 
► 
 
Omgaan met rouw op internaat
 
► 
 
Seminarie voor opvoeders: Traumasensitief opvoeden – Wanneer de gewone opvoedingsstrategieën niet meer werken
 
Je vindt deze professionaliseringen ook terug op onze themapagina Professionalisering internaten, waarbij we ze uitsplitsen voor beheerders en opvoeders.
 
Thematische nascholingen
 
Begeleiding van leerlingen
 
 begeleiding van llen
 
 
► 
 
Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
 
► 
 
Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit (RSV in de katholieke dialoogschool)
 
► 
 
module 1: AutismeCentraalMethodiek: basiscursus
 
► 
 
Modernisering so: Verbindend omgaan met moeilijk begrijpbaar leerlingengedrag (team)
 
► 
 
Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in het (buitengewoon) basisonderwijs
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in het (buitengewoon) secundair onderwijs
 
Identiteitsontwikkeling
 
 bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
 
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
 
 
Didactiek & leerplannen
 
 didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Professionalisering bij modernisering so
 
► 
 
Pedagogische ict-coördinatie
 
► 
 
Technische ict-coördinatie 
 
Kwaliteitsontwikkeling
 
 inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
 
Personeelsbeleid
 
 bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel met nadruk op de gevolgen voor het pensioen
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel
 
► 
 
Opnieuw aan de slag na afwezigheid wegens medische redenen
 
► 
 
Basisinformatie rond personeel en statuten
 
► 
 
Kwaliteitsvolle coaching van startende leraren
 
► 
 
Vervolgtraject kwaliteitsvolle coaching van startende leerkrachten: aanvangsbegeleiding met positief effect
 
► 
 
Internationaliseringsprojecten
 
Schoolorganisatie
 
optimaliseren van schoolorganisatie 
 
 
   
 
► 
 
Auteursrechten/copyright
 
► 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Risicoanalyse en GEB (GDPR)
 
► 
 
Hacken in de klas
 
► 
 
Professionalisering op maat in kader van de GDPR
 
► 
 
DPO voor onderwijs ter plaatse vorm geven 
Welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Bemiddelend leidinggeven: beter leren omgaan met verschillen in plaats van 'investeren in ...'
 
► 
 
Informatiesessie WellBE
 
► 
 
Studiedag beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
► 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - teamgericht
 
► 
 
Congres Warm Water V
 
► 
 
Studiedag nieuwe wetgeving preventie en toepassing op school
 
► 
 
Opleiding coördinerende preventieadviseurs/coaching
 
► 
 
Netwerkcafés preventie
 
► 
 
Opleiding chemicaliën op school
 
 
 
Infrastructuur
 
 beheren van infrastructuur
 
 
► 
 
Schoolinfrastructuur voor de toekomst met werkbezoek
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur - Subsidieprocedures
 
► 
 
Masterplanning voor schoolinfrastructuur
 
Financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 
 
 
► 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
► 
 
Opleiding overheidsopdrachten voor gevorderden
 
► 
 
E-procurement: Elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en openen van offertes
 
► 
 
Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s
 
► 
 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
► 
 
Boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal
 
► 
 
Btw-implicaties van aankopen in het buitenland
 
► 
 
Netwerkgroepen WOO
 
 
 
Bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
Financiële geletterdheid
 
► 
 
Pedagogisch didactisch beleid voeren onder andere vertrekkende vanuit beschikbare data
 
► 
 
Hiërarchische lijn, preventie en welzijn op het werk
 
► 
 
Het beleidsdomein identiteit voor een bestuur
 
► 
 
Het bestuur werkt als team
 
► 
 
Betrokkenheid en eigenaarschap verhogen bij alle actoren
 
► 
 
Veranderingen – hoe pak je het aan?
 
► 
 
Vorming op maat
 
► 
 
Vorming op vraag
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Professionaliseringsaanbod volwassenenonderwijs
 
 
Begeleiding van cursisten
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
module 1: AutismeCentraalMethodiek: basiscursus 
 
Identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
Didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Pedagogische ict-coördinatie
 
► 
 
Technische ict-coördinatie
 
Kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Modernisering so: samen vorm geven aan rechtvaardig evaluatiebeleid (individu)
 
Personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel met nadruk op de gevolgen voor het pensioen
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel
 
► 
 
Opnieuw aan de slag na afwezigheid wegens medische redenen
 
► 
 
Basisinformatie rond personeel en statuten
 
► 
 
 
 
Schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
 
 
► 
 
Auteursrechten/copyright
 
► 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Risicoanalyse en GEB (GDPR)
 
► 
 
Hacken in de klas
 
► 
 
Professionalisering op maat in kader van de GDPR
 
► 
 
DPO voor onderwijs ter plaatse vorm geven
 
 
 
Welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Bemiddelend leidinggeven: beter leren omgaan met verschillen in plaats van 'investeren in ...'
 
► 
 
Informatiesessie WellBE
 
► 
 
Studiedag beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
► 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - teamgericht
 
► 
 
Congres Warm Water V
 
► 
 
Studiedag nieuwe wetgeving preventie en toepassing op school
 
► 
 
Opleiding coördinerende preventieadviseurs/coaching
 
► 
 
Netwerkcafés preventie
 
► 
 
Opleiding chemicaliën op school

 
 
 
 Infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
 
 
► 
 
Schoolinfrastructuur voor de toekomst met werkbezoek
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur - Subsidieprocedures
 
► 
 
Masterplanning voor schoolinfrastructuur
 
 
 
Financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 
 
 
► 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
► 
 
Opleiding overheidsopdrachten voor gevorderden
 
► 
 
E-procurement: Elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en openen van offertes
 
► 
 
Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s
 
► 
 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
► 
 
Boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal
 
► 
 
Btw-implicaties van aankopen in het buitenland
 
► 
 
Netwerkgroepen WOO
 
 
 
Bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
Financiële geletterdheid
 
► 
 
Pedagogisch didactisch beleid voeren onder andere vertrekkende vanuit beschikbare data
 
► 
 
Hiërarchische lijn, preventie en welzijn op het werk
 
► 
 
Het beleidsdomein identiteit voor een bestuur
 
► 
 
Het bestuur werkt als team
 
► 
 
Betrokkenheid en eigenaarschap verhogen bij alle actoren
 
► 
 
Veranderingen – hoe pak je het aan?
 
► 
 
Vorming op maat
 
► 
 
Vorming op vraag
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Professionaliseringsaanbod hoger onderwijs
 
 
Begeleiding van studenten
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
module 1: AutismeCentraalMethodiek: basiscursus 
 
Identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Godsdienst beleven bij jonge kinderen: Diversiteit: hoe anders is anders?
 
Didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Pedagogische ict-coördinatie
 
► 
 
Technische ict-coördinatie
 
Kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Modernisering so: samen vorm geven aan rechtvaardig evaluatiebeleid (individu)
 
Personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel met nadruk op de gevolgen voor het pensioen
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel
 
► 
 
Opnieuw aan de slag na afwezigheid wegens medische redenen
 
► 
 
Basisinformatie rond personeel en statuten
 
► 
 
 
 
Schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
 
 
► 
 
Auteursrechten/copyright
 
► 
 
Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid
 
► 
 
Risicoanalyse en GEB (GDPR)
 
► 
 
Hacken in de klas
 
► 
 
Professionalisering op maat in kader van de GDPR
 
► 
 
DPO voor onderwijs ter plaatse vorm geven
 
 
 
Welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
 
 
► 
 
Bemiddelend leidinggeven: beter leren omgaan met verschillen in plaats van 'investeren in ...'
 
► 
 
Informatiesessie WellBE
 
► 
 
Studiedag beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
► 
 
Intervisie voor vertrouwenspersonen
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - teamgericht
 
► 
 
Congres Warm Water V
 
► 
 
Studiedag nieuwe wetgeving preventie en toepassing op school
 
► 
 
Opleiding coördinerende preventieadviseurs/coaching
 
► 
 
Netwerkcafés preventie
 
► 
 
Opleiding chemicaliën op school
 
► 
 
Basiskennis preventie en bescherming (PA3)
 
► 
 
Terugkomdag voor preventieadviseurs
 
► 
 
Aansprakelijkheid in het kader van welzijn op het werk
 
► 
 
Audit – gebruik monitoringstool
 
► 
 
Opleiding stagebegeleiders ifv preventie op de stageplaats
 
 
 
 Infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
 
 
 
 
► 
 
Schoolinfrastructuur voor de toekomst met werkbezoek
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur - Subsidieprocedures
 
► 
 
Masterplanning voor schoolinfrastructuur
 
 
 
Financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 
 
 
► 
 
Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten
 
► 
 
Opleiding overheidsopdrachten voor gevorderden
 
► 
 
E-procurement: Elektronisch publiceren van overheidsopdrachten en openen van offertes
 
► 
 
Financiële geletterdheid
 
► 
 
Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s
 
► 
 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
 
► 
 
Boekhoudkundige verwerking van erfpacht en opstal
 
► 
 
Btw-implicaties van aankopen in het buitenland
 
► 
 
Netwerkgroepen WOO
 
 
 
Bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
 
► 
 
Financiële geletterdheid
 
► 
 
Pedagogisch didactisch beleid voeren onder andere vertrekkende vanuit beschikbare data
 
► 
 
Hiërarchische lijn, preventie en welzijn op het werk
 
► 
 
Het beleidsdomein identiteit voor een bestuur
 
► 
 
Het bestuur werkt als team
 
► 
 
Betrokkenheid en eigenaarschap verhogen bij alle actoren
 
► 
 
Veranderingen – hoe pak je het aan?
 
► 
 
Vorming op maat
 
► 
 
Vorming op vraag
 
 
 
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Volledige aanbod per onderwijsniveau en doelgroep
 
Bovenstaand overzicht bevat een groot deel van ons professionaliseringsaanbod. We vullen ons aanbod dit en ook komend schooljaar steeds verder aan.
 
Wil je het volledige aanbod doorzoeken? Dan kan dit via onderstaande linken, waarbij je zelf telkens door een zoekwoord of de filters verder kunt verfijnen. Inschrijven kan vanaf vandaag!
 
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Secundair onderwijs
 
► 
 
Buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Internaten
 
► 
 
Volwassenenonderwijs
 
► 
 
Hoger onderwijs
 
► 
 
Besturen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook