Dit is nieuwsbrief 149 van 31 januari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 149 van 31 januari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Bedankt aan alle directeurs en beheerders!
►  Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Mieke Molemans
►  Inforondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Januari-februarinummer van 'In dialoog' verschenen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2019
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Vernieuwde versie van de Gids voor BESTUREN beschikbaar
►  Extra reeks vorming 'Fiscaliteit voor besturen, directies en administraties' op 7 mei 2019
Personeel
►  Uitkijken naar de omkadering voor volgend schooljaar
Lerenden
►  Modelbrief voor de aanvraag van extra pedagogische studiedag(en)
Curriculum & vorming
►  Zin in het leven, zin in het leren: een nieuw Zill-lied
►  Infosessie duaal leren – woensdag 6 februari 2019
Identiteit & kwaliteit
►  Voor scholen die creatief willen reageren op de klimaatspijbelaars
►  Werken aan inspirerend burgerschap in jouw school
►  Lerarenstage.be
►  Leeftocht februari 2019: uniciteit in verbondenheid, verwante zolen
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Avondlezingen VIA Don Bosco
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Bedankt aan alle directeurs en beheerders!
 
Hartelijk bedankt aan alle directeurs en beheerders voor jullie engagement op deze Dag van de directeur: "Door het feit dat jullie een spin in het web zijn, zijn onze scholen wat ze zijn!" #genereusambitieus
 
Bekijk het bedankingsfilmpje.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Mieke Molemans
 
Mieke Molemans   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Mieke Molemans aan het woord. Mieke is directeur van WICO campus Mater Dei in Overpelt. Ze is verantwoordelijk voor het DNA-project of reorganisatie van de Scholengemeenschap WICO.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inforondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
In mei en juni 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een informatieronde in elke regio voor het basis- en voor het secundair onderwijs. We informeren je daarin over de onderwijsactualiteit. 
 
De informatierondes vinden plaats in de periode van 24 mei tot 13 juni 2019. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio:
 
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Januari-februarinummer van 'In dialoog' verschenen
 
In dialoog   Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen. De congresgangers kregen het nummer al mee in hun congrestas. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hen de inschrijvingslink.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van januari 2019:
 
 
► 
 
Verslag directiecommissie secundair onderwijs – 15 januari 2019
 
► 
 
Verslag directiecommissie basisonderwijs – 16 januari 2019
 
► 
 
Verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs - 17 januari 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
stafmedewerker financieel beleid voor de Dienst Bestuur & organisatie
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een algemeen directeur voor de Don Bosco basisschool in Halle.
 
► 
 
Het Inrichtend Comité Annuntiaten Heverlee zoekt een algemeen directeur voor de scholen van de regio Halle.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
De Arteveldehogeschool zoekt een
 
 
► 
 
(praktijk)lector communicatie in het vakgebied van mondhygiëne en mondzorg
 
► 
 
(praktijk)lector mondzorg
 
► 
 
(praktijk)lector in het domein opvoeden en gezinnen, stagebegeleider en trajectcoach voor de bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind
 
► 
 
praktijklector ergotherapie met expertise in het werken met personen met een arbeidsbeperking voor lesopdracht, uitleencentrum en werkveldondersteuning
 
► 
 
coördinator educatieve graduaatsopleiding en verkorte educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vernieuwde versie van de Gids voor BESTUREN beschikbaar
 
Gids voor BESTUREN  
 
De vernieuwde versie van de Gids voor BESTUREN kun je downloaden op onze website of bestellen in boekvorm.
 
Of je kandidaat- of startende bestuurder, of meer ervaren bestuurder bent, in de Gids voor BESTUREN vind je op een beknopte en gebundelde wijze de informatie terug die je nodig hebt bij het opnemen van jouw bestuurstaken. 
 
De gids wil een leidraad zijn bij je werk en het engagement dat je samen met je collega-bestuurders opneemt.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra reeks vorming 'Fiscaliteit voor besturen, directies en administraties' op 7 mei 2019
 
Omdat heel wat mensen op de wachtlijst stonden en we heel wat vragen kregen, organiseren we een extra reeks van de vorming ‘Fiscaliteit voor besturen, directies en administraties’ op 7 mei 2019 in Brussel.
 
Wie op de wachtlijst stond, contacteerden we al om zijn of haar plaats te verzilveren. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus schrijf je snel in!
 
Ben je niet vrij op 7 mei, maar ben je wel geïnteresseerd? Schrijf je dan in op de wachtlijst. We contacteren je dan zodra we een volgende reeks plannen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Uitkijken naar de omkadering voor volgend schooljaar
 
Op vrijdag 1 februari 2019 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2019-2020. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering.
 
Basisscholen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vinden daar een rekenblad om het lestijdenpakket voor het komende schooljaar te berekenen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Modelbrief voor de aanvraag van extra pedagogische studiedag(en)
 
Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn veel scholen op zoek naar extra mogelijkheden om het schoolteam te professionaliseren.
 
Het schoolbestuur kan een uitzondering aanvragen voor extra pedagogische studiedagen bij het agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI). Op onze website vind je een modelbrief terug die je daarvoor kunt gebruiken. Als bijlage bij de brief voeg je nog het proces-verbaal van het overleg van het lokale onderhandelingscomité (LOC) of de ondernemingsraad toe waar de beslissing om extra pedagogische studiedagen te organiseren, is goedgekeurd.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zin in het leven, zin in het leren: een nieuw Zill-lied
 
De implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) werd in Scholengemeenschap De Speling in Genk enthousiast onthaald. De komst van het leerplan inspireerde Els Peeters, Karolien Gielen, Ann Rumers en Stef Van Mulders tot het componeren van het lied 'Zin in het leven, zin in het leren!'. Ze doken de opnamestudio in en integreerden hun lied in een clip die je kunt bekijken op de startpagina van de LeerplanSite. Wil je graag meezingen of meespelen? Dat kan. We bezorgen je graag de partituur. We bedanken SG De Speling voor dit initiatief en het delen van dit lied met ons.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie duaal leren – woensdag 6 februari 2019
 
Volgende week woensdag 6 februari 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een infosessie duaal leren voor de nieuw ingeschreven scholen en centra voor leren en werken en voor scholen die bijkomende informatie wensen over de organieke uitrol van duaal leren vanaf 1 september 2019.
 
Tijdens de infosessie informeren we je onder andere over standaardtrajecten, de opleidingsduur, instapvoorwaarden, overeenkomsten OAO en SOAO, de rol van trajectbegeleider en mentor, en de vakantieregeling. De toelichting gebeurt door een aantal studiegebiedverantwoordelijken. Ook de regionale ankerfiguren voor duaal leren zullen aanwezig zijn.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Voor scholen die creatief willen reageren op de klimaatspijbelaars
 
Scholen gaan heel verschillend om met klimaatspijbelaars. In vele gevallen probeert men een alternatieve straf/taak toe te kennen die verband houdt met het ruime thema van duurzaamheid (dat daarenboven ook een van de wegwijzers is van ons vormingsconcept).
 
Daarom verzamelden we materiaal rond dat thema in het licht van de katholieke dialoogschool. Dat materiaal kan gebruikt worden bij het opmaken van dergelijke opdrachten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werken aan inspirerend burgerschap in jouw school
 
Burgerschap   Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op het concretiseren van de katholieke dialoogschool. Eén van de mogelijkheden daartoe is het uitwerken van inspirerend burgerschap vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven!.
 
Voor de pilootfase zoeken we individuele leraren en schoolteams uit het basisonderwijs om samen werkvormen en onderwijsarrangementen te ontwikkelen, te leren en uit te wisselen. Tijdens dat proces begeleiden onze medewerkers je intensief en op maat.
 
Heb je interesse als leraar of als schoolteam om deel te nemen? Neem contact op via inspirerendburgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenstage.be
 
Lerarenstage.be   Het Vlaanderenbreed Stageregistratiesysteem ondersteunt in opdracht van de Vlaamse Overheid de aanvraag van stages tussen 70 procent van alle secundaire scholen en alle lerarenopleidingen in Vlaanderen. 
 
Op het gratis platform Lerarenstage.be kun je digitaal op een eenvoudige manier stageaanvragen verwerken. Lerarenstage.be is zo ontwikkeld dat het binnen elke secundaire school kan worden gebruikt.
 
In 2019 voorziet Lerarenstage.be heel wat nieuwe functionaliteiten voor zijn gebruikers.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht februari 2019: uniciteit in verbondenheid, verwante zolen
 
Leeftocht  
 
Worden wie je bent in een netwerk van relaties. 
 
Download het februarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Avondlezingen VIA Don Bosco
 
Via Don Bosco   VIA Don Bosco, ngo voor ontwikkelingssamenwerking, blaast dit jaar 50 kaarsjes uit. Dat wordt uitgebreid gevierd door het recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren ter wereld in de kijker te plaatsen. Daarom organiseert VIA Don Bosco tal van evenementen, waaronder een reeks avondlezingen met boeiende sprekers. 
 
Op donderdag 7 februari spreekt Fons Leroy (afgevaardigd bestuurder VDAB) in Hoboken over het belang van technisch- en beroepsonderwijs in alle aspecten van de maatschappij. Dezelfde avond geeft Luc Van Looy (bisschop) in Zwijnaarde een lezing over het mondiale werk van de salesianen van Don Bosco en het bereik van de Don Bosco scholen in meer dan 130 landen wereldwijd. Op 28 maart pleit minister Hilde Crevits in Kortrijk voor de kwaliteit van onderwijs, het belang van wereldburgerschap en gelijke kansen voor iedereen in Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
De Bond voor Lichamelijke opvoeding (BVLO) organiseert een bijscholing over de digitalisering binnen het sportonderwijs in februari en april. Deze bijscholing wordt gecombineerd met een globale sessie over creatieve opwarmingen. In mei organiseert BVLO nog een bijscholing Get fit to sport: blessurepreventie gericht naar sportcoaches en leraren bewegingsopvoeding.
 
► 
 
Op 11 maart organiseren Hogeschool UCLL, KU Leuven en LUCA School of Arts de vijfde editie van Cross-over! op campus C-mine in Genk. Het evenement zet de samenwerking tussen het secundair onderwijs, CLB, pedagogische begeleidingsdiensten, HBO5 en de hogeschool in de verf.
 
► 
 
De Geldweek 2019 vindt plaats van 25 tot 31 maart. Laat financiële educatie ook aan bod komen in jouw klas. Schrijf je klas nu in: basisonderwijs en secundair onderwijs. Wikifin stelt ook twee educatieve spellen (basisonderwijs) ter beschikking.
 
► 
 
Op 29 april 2019 organiseert Pax Christi Vlaanderen in Brussel een congres over het project PeaceCraft. Kom te weten hoe je interactief met jongeren aan de slag kunt gaan over de thematieken vluchtelingen en migratie. Een gratis namiddag met lessons learned, praktische tools en tips & tricks.
 
► 
 
Het project School on the Move wil jongeren van het vijfde middelbaar in beweging zetten rond de vluchtelingenthematiek. Caritas International, Pax Christi Vlaanderen en !Drops brengen gratis workshops en zetten scholieren aan tot actie. Iets voor jouw school? Stel je kandidaat!
 
► 
 
Sinds dit schooljaar mag er helemaal niet meer gerookt worden op scholen voor basisonderwijs, secundair onderwijs, academies voor het deeltijds kunstonderwijs, internaten en CLB’s. Een rookvrije onderwijsinstelling als norm maakt het voor leerlingen, cursisten, personeelsleden en bezoekers gemakkelijker om niet te roken of met roken te stoppen. Het verbod moedigt onderwijsinstellingen aan om een samenhangend rookbeleid te voeren. Een goede signalisatie over het algemeen rookverbod is daarvan een onderdeel. Vraag je gratis materialen aan in het kader van ‘Generatie Rookvrij’.
 
► 
 
Op de nieuwe website www.brusselvoorscholen.be presenteert Muntpunt het aanbod van Nederlandstalige stadsverkenningen, specifiek voor scholen. Je kunt er stadsverkenningen terugvinden per graad en per vak of thematiek. Bijkomend aan de website organiseert Muntpunt een wedstrijd. Tien klassen maken kans op een gratis stadsverkenning naar keuze.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat zoekt een gedreven kinderrechtencommissaris met ervaring in kinderrechten en/of mensenrechten, in communiceren met kinderen, ouders en professionals en in het leiden van een organisatie. De kinderrechtencommissaris wordt fulltime aangesteld voor een termijn van zes jaar. Na evaluatie kan zijn mandaat één keer verlengd worden met zes jaar. Solliciteren kan tot en met 17 februari 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook