Dit is Nieuwsbrief 106 van 21 december 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 106 van 21 december 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige kerstvakantie!
►  Alle leerlingen meertalig vanaf de basisschool!
►  Acties internaten brengen 64 000 euro op
►  Kerstbrief van bisschop Bonny
►  Protocol van akkoord over educatieve bacheloropleidingen
►  Protocol van gedeeltelijk akkoord over graduaatsopleidingen
►  Protocol van gedeeltelijk akkoord over leerlingenbegeleiding
►  Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Serge Huyghe
►  Parlementaire activiteiten
Bestuur & organisatie
►  Ondersteuning bij de vernieuwde privacywetgeving
►  Winter(vakantie)tips voor je schoolgebouw
►  Ondersteuning bij de wijzigingen in de vzw-wetgeving
►  BOS en ondersteunende documenten
Lerenden
►  Richtlijnen bewaren (gemotiveerd) verslag - inschrijvingsverslag
►  Gratis nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' verlengd voor 2018-2019
►  CLBch@t in de kerstvakantie
Curriculum & vorming
►  Leerplanklapper Zin in leren! Zin in leven!
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 4
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige kerstvakantie!
 
kerstkaart  
 
Wij wensen je een zalig Kerstmis, een deugddoende vakantie en een prettig eindejaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 januari 2018.
 
Van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel gesloten. Van 2 tot en met 5 januari 2017 zijn onze diensten bereikbaar in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Alle leerlingen meertalig vanaf de basisschool!
 
taalbeleid   Kinderen en jongeren groeien op in een meertalige omgeving. Hun taalgevoel aanscherpen, hen met talen laten kennis maken en hen uitdagen om (meer)talig te worden gebeurt best al vanaf de basisschool. Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert haar leden om bewust in te zetten op een talenbeleid, en daarbij expliciet aandacht te schenken aan deze vier pijlers: Nederlands als schooltaal, de rol van thuistaal, talensensibilisering en het vreemdetalenaanbod.
 
De keuzes die een school maakt, zijn afhankelijk van haar context. Het doel is dat leerlingen vanaf de basisschool een stevig fundament voor hun talenkennis leggen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Acties internaten brengen 64 000 euro op
 
Warmste week   Vijfentachtig internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor de Warmste Week van Studio Brussel. Met meer dan honderd acties voor 45 goede doelen brachten ze 64 000 euro bijeen. Vierhonderd internen overhandigden dat bedrag op woensdag 20 december samen met Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan de presentatoren van Studio Brussel in domein Puyenbroeck.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kerstbrief van bisschop Bonny
 
Bonny   Mgr. Johan Bonny, bisschop-referent voor het onderwijs en voorzitter van de raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen, schreef een kerstbrief. "Om te weten waartoe Gods Woord in staat is, kijken we best vooruit, met de ogen van een kind.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van akkoord over educatieve bacheloropleidingen
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van gedeeltelijk akkoord over graduaatsopleidingen
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van gedeeltelijk akkoord over leerlingenbegeleiding
 
 
We waarderen de inspanningen van de overheid om met dit decreet een nieuw kader voor de leerlingenbegeleiding voor scholen en CLB’s te creëren. Het faciliteert de mogelijkheid om in dialoog met de verschillende actoren op het terrein tot bijkomende verduidelijking te komen. Toch zijn er een aantal zaken waar we niet akkoord mee kunnen gaan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Serge Huyghe
 
Serge Huyghe   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. We zijn een grote netwerkvereniging: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek willen we dat netwerk in beeld brengen. We interviewen het komende jaar elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent. Serge Huyghe bijt de spits af. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van de Vrije Technische Scholen vzw in Kortrijk.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Ondersteuning bij de vernieuwde privacywetgeving
 
Privacy op school   Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als aanvulling op ons opleidingsaanbod heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de website www.privacyopschool.be ontwikkeld. Op de website vinden schoolbesturen achtergrondinformatie over de vernieuwde wetgeving. Er is ook een plan van aanpak om de nieuwe privacywet te implementeren in de schoolwerking.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Winter(vakantie)tips voor je schoolgebouw
 
winter   Met de kerstvakantie in het vooruitzicht is dit het ultieme moment om enkele winter(vakantie)voorzorgen te nemen voor je schoolgebouw. We geven je enkele tips over de bescherming van buitenkranen en leidingen, daken en goten, verwarmingsinstallatie, elektrisch sluipverbruik ...
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuning bij de wijzigingen in de vzw-wetgeving
vzw wetgeving   Hier en daar klinken berichten over wijzigingen aan de vzw-wetgeving. We volgen dat op en zullen besturen daarin ondersteunen. In de voorstellen die we te zien kregen, voelen de wijzigingen bescheiden aan, maar zijn ze tegelijk niet onbelangrijk. Er is echter nog steeds geen duidelijkheid over wat er uiteindelijk zal wijzigen.
 
Als we tegen de jaarvergaderingen van besturen in juni 2018 voldoende duidelijkheid hebben, voorzien we in elke regio een uitleg over de te verwachten wijzigingen. Mocht je in de tussentijd vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kun je steeds terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie via besturen@katholiekonderwijs.vlaanderen.  
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS en ondersteunende documenten
 
BOS   Het document ‘Voorbeeldstatuten’ uit de ondersteunende BOS-documenten werd aangepast. Artikel 20 van het document was niet meer conform de vzw-wetgeving. Besturen met concrete vragen of suggesties rond nieuwe BOS-documenten mogen die steeds e-mailen naar BOS@katholiekonderwijs.vlaanderen. Raadpleeg zeker ook onze themapagina
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Richtlijnen bewaren (gemotiveerd) verslag - inschrijvingsverslag
 
Naar aanleiding van de vele vragen over het bewaren van documenten in het kader van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften maakte VCLB in overleg met de externe stuurgroep ondersteuningsmodel een nota op. Wij delen de nota graag met al onze scholen en met de ondersteuningsnetwerken. Aarzel niet om bij vragen of onduidelijkheden contact met de Dienst Lerenden op te nemen. 
 
Je vindt alle informatie over de ondersteuningsnetwerken ook terug op de themapagina Ondersteuningsmodel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' verlengd voor 2018-2019
 
Samen tegen onbetaalde schoolfacturen   Dit schooljaar volgden 45 secundaire scholen het gratis nascholingsproject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. Tijdens dat nascholingstraject wordt een armoedebeleid op school uitgebouwd. Het project wordt voor het schooljaar 2018-2019 verlengd. Scholen die vanaf september 2018 willen deelnemen, moeten zich vóór 31 januari 2018 kandidaat stellen. 
 
Verdere uitleg over het project en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website www.aanpakschoolfacturen.be. Meer info en aanmelden kan ook via de projectcoördinator colette.victor@welzijnszorg.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CLBch@t in de kerstvakantie
 
CLBchat   Hebben leerlingen of ouders vragen bij het kerstrapport? Werd er een advies geformuleerd om te heroriënteren, maar weten ze niet hoe daarmee om te gaan? CLBch@t is ook in de kerstvakantie open op woensdag 27 december! Ouders en leerlingen kunnen die dag tussen 14 en 21 uur met het CLB chatten. Het CLB-ch@tteam staat klaar voor alle vragen.
 
Het CLB voorziet ook een brief die je op Smartschool kunt plaatsen om ouders en leerlingen daarover verder te informeren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerplanklapper Zin in leren! Zin in leven!
 
Zill-leerplanklapper   De Zill-leerplanklapper oogstte al enorm veel succes. Misschien is jouw bestelling nog niet toegekomen? We vragen graag even geduld voor die wachttijd: onze Dienst Ondersteuning stelt alles in het werk om de klappers zo snel mogelijk te leveren. 
 
In de leerplanklapper Zin in leren! Zin in leven! slopen helaas ook twee onzorgvuldigheden. Om beide fouten recht te zetten, bezorgen we je een correctieblad met twintig correctiestickers voor de leerplanklapper (eerste druk). Als je dat correctieblad op een stickervel op 100 procent afdrukt, dan heb je meteen de juiste afmetingen om de figuren op beide plaatsen met de juiste versie te overplakken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 4
 
Advent week 4   'Advent: echt wijs!' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de advent een nieuwe weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven zit niet stil! In 2016 lanceerde het in samenwerking met Disney Benelux de Woogie Boogie-bewegingstussendoortjes. Na het succes daarvan lanceren het Vlaams Instituut Gezond Leven en Disney Benelux nu ook het ‘Woogie Boogie educatief pakket’.
 
► 
 
De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming. Via de Conflixers willen ze peer support in scholen promoten en ondersteunen en leerlingen inspireren, informeren en sterker maken. De Dag van de Conflixers, op vrijdag 9 februari 2018, kan een mooie aanvulling zijn voor jullie leerlingen, leraren en directies. Schrijf je school in.
 
► 
 
Maak op dinsdag 30 januari 2018 kennis met het STEM-aanbod van UGent tijdens de STEM-lerarendag. De onderzoekers en STEM-didactici van de UGent willen die dag leraren van het lager onderwijs (3e graad) en het secundair onderwijs inspireren.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool organiseert op 27 februari 2018 de studiedag 'Onschuld in de leerzorg : vertrouwen in de leerkracht´ in Antwerpen.
 
► 
 
Op dinsdag 17 april 2018 komen leraren samen tijdens een nieuwe Inspiratiedag van Kleur Bekennen in Gent. Ze krijgen inkijk in goede praktijken omtrent wereldburgerschapseducatie, vernieuwende visies en ongezouten meningen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Het Internettenoverleg Centra voor Leerlingenbegeleiding Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoekt een medewerker Leerrecht in kader van Netwerk Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een opleidingshoofd Masteropleidingen School of Arts - Sint-Lucas Antwerpen.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt opleidingshoofd bacheloropleiding School of Arts - 100% Sint Lucas Antwerpen.
 
► 
 
Het Interdiocesaan Centrum zoekt een klusjesman.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook