Dit is nieuwsbrief 227 van 14 januari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 227 van 14 januari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Lerarenbevraging basisonderwijs: Waar staan je leerlingen vandaag en hoe kunnen je pedagogisch begeleiders je ondersteunen?
►  Lerarenbevraging so en buso OV4: Waar staan je leerlingen vandaag en hoe kunnen je pedagogisch begeleiders je ondersteunen?
►  Hoe hou je ons uit je spam?
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Bestuur & organisatie
►  Organisatie van je algemene vergadering in coronatijden
►  Mogen opendeurdagen en rondleidingen nog?
►  Wel of geen quarantaine voor leerlingen die in België school lopen, maar in een ander land wonen?
►  Vorming: het kunnen interpreteren en managen van financiële informatie
Personeel
►  Uitkijken naar de omkadering voor volgend schooljaar
►  Verenigingswerk
►  Dienst Personeel telefonisch niet bereikbaar op 15 januari
Curriculum & vorming
►  Met de Zill-monitoringtool je onderwijsaanbod opvolgen
►  Inschrijven voor IDP 2021 kan nog tot 1 maart
►  Evaluatie-instrumenten muzische vorming, test ze uit!
►  Schrijf je in voor het burgerschapskompas
►  Project Duaal leren voor profs
Identiteit & kwaliteit
►  Digitale Bezinning voor onderwijsmensen met Luc Devisscher op 30 januari
►  Vastencampagne Broederlijk Delen: lanceermomenten
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen de volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs
 
Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
Op de agenda:
 
Inforonde basisonderwijs:
 
► 
 
Politieke actualiteit/nieuws vanuit de netwerkorganisatie
 
► 
 
Nieuwe ontwikkelingsdoelen/eindtermen: stand van zaken
 
► 
 
Overgang kleuter-lager
 
► 
 
Overgang basisonderwijs-secundair onderwijs
 
Inforonde secundair onderwijs:
 
► 
 
Politieke actualiteit/nieuws vanuit de netwerkorganisatie
 
► 
 
Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: stand van zaken
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenbevraging basisonderwijs: Waar staan je leerlingen vandaag en hoe kunnen je pedagogisch begeleiders je ondersteunen?
 
Heb jij als leraar ook het gevoel dat je in het eerste trimester het onderste uit de kan moest halen in niet altijd evidente omstandigheden?
 
Als pedagogisch begeleiders willen we jou en je collega's ondersteunen om je leerlingen optimaal te helpen ontwikkelen in deze coronacrisis. Daarom willen we aan het begin van het tweede trimester samen met jou nagaan waar je leerlingen vandaag staan in vergelijking met hetzelfde moment vorig schooljaar. Daarnaast peilen we via deze anonieme lerarenbevraging naar je noden om je zo goed mogelijk op maat te ondersteunen.
 
Je kunt deze invullen tot en met vrijdag 22 januari 2021. Begin februari rapporteren we de resultaten van deze bevraging in onze nieuwsbrief.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenbevraging so en buso OV4: Waar staan je leerlingen vandaag en hoe kunnen je pedagogisch begeleiders je ondersteunen?
 
Samen met het hele schoolteam heb je als leraar een heel trimester hard gewerkt in niet altijd evidente omstandigheden. Zowel de start van het schooljaar als het verloop van het eerste trimester was anders.
 
Als pedagogisch begeleiders willen we jou als leraar ondersteunen bij de remediëring van je leerlingen in de klas om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te temperen. Daarom willen we aan het begin van het tweede trimester samen met jou nagaan waar je leerlingen vandaag staan in vergelijking met hetzelfde moment vorig schooljaar. Daarnaast peilen we via deze anonieme lerarenbevraging naar je noden om je zo goed mogelijk op maat te ondersteunen. Je kunt deze invullen tot en met vrijdag 22 januari 2021. Begin februari rapporteren we de resultaten van deze bevraging in onze nieuwsbrief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe hou je ons uit je spam?
 
Soms belandt de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen of een e-mail van een van onze begeleiders of andere medewerkers in de Ongewenste e-mail/Spam-box van je e-mail. Hoe kun je dit voorkomen in Outlook?
 
 
► 
 
Selecteer een e-mail van ons (deze nieuwsbrief bijvoorbeeld) in je inbox.
 
► 
 
Rechtsklik er op.
 
► 
 
Selecteer bij Ongewenste e-mail: 'Domein van de afzender nooit blokkeren (@voorbeeld.com)'
 
En zo komt er nooit nog een e-mail van @katholiekonderwijs.vlaanderen verkeerd terecht. Bedankt om dit doen!
 
Bekijk een schermafbeelding als voorbeeld.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die de voorbije week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 7 januari 2021 beantwoord werden.
 
 
► 
 
Multifunctionele onderwijsinfrastructuur en regelgevend kader
 
► 
 
SIHO en mentaal welzijn van studenten
 
► 
 
Gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven
 
► 
 
Centra leren en werken versus duaal leren
 
► 
 
GOK-ondersteuningsbeleid
 
► 
 
Impact van brexit op Erasmus+
 
► 
 
Tekort aan CLB-artsen
 
► 
 
Eindtermen in faciliteitenscholen van Vlaamse Rand
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 13 januari 2021 beantwoord werd.
 
 
► 
 
Terugvordering van leerkrediet
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Organisatie van je algemene vergadering in coronatijden
 
Op 24 december verscheen de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet maakt het mogelijk om de algemene vergadering te organiseren via schriftelijke procedure of te vergaderen vanop afstand via een elektronisch communicatiemiddel. Er gelden voor beide mogelijkheden wel enkele voorwaarden:
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mogen opendeurdagen en rondleidingen nog?
 
Opendeurdagen zijn jammer genoeg niet mogelijk in fase oranje, noch in het basisonderwijs, noch in het secundair onderwijs.
 
Ook rondleidingen van ouders en (toekomstige) leerlingen gebeuren in principe digitaal. Uitzonderlijk is een fysiek schoolbezoek nog wel mogelijk, onder strikte voorwaarden:
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wel of geen quarantaine voor leerlingen die in België school lopen, maar in een ander land wonen?
 
Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, cursisten of studenten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming: het kunnen interpreteren en managen van financiële informatie
 
Op 2 of 9 februari kun je via een Zoom-sessie deelnemen aan het derde luik van de vorming Financiële geletterdheid. Christophe Vanhee van UGent neemt in deze dagvorming leidinggevenden die al weten wat de wettelijke verplichtingen zijn voor een onderwijsvzw, mee in het gebruik van gekwantificeerde operationele doelstellingen, begrotingen, de jaarrekening en de ratioanalyse bij het optimaliseren van het beleid.
 
Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier samen met de deskundigen binnen de organisatie bepalen op welke manier zij geïnformeerd willen worden om het financiële gebeuren te kunnen opvolgen en bijsturen. De lesgever gebruikt veel praktijkvoorbeelden om de vertaalslag naar onderwijsvzw’s duidelijk te maken.
 
Schrijf je snel in, er zijn nog een aantal plaatsen vrij.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Uitkijken naar de omkadering voor volgend schooljaar
 
Op maandag 1 februari 2021 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2021-2022. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering. Basisscholen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vinden daar een rekenblad om het lestijdenpakket voor het komende schooljaar te berekenen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verenigingswerk
 
Zoals reeds eerder gemeld hield het verenigingswerk op te bestaan op 1 januari 2021. Enkel voor de sportsector is er een aangepaste tijdelijke regeling voorzien die één jaar zal lopen. Het is ondertussen duidelijk dat andere organisaties die van dit systeem gebruik konden maken (waaronder ook onderwijs), op zoek moeten naar alternatieven. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Personeel telefonisch niet bereikbaar op 15 januari
 
De Dienst Personeel is op vrijdag 15 januari 2021 telefonisch niet bereikbaar. Dringende vragen kunnen wel via mail gesteld worden. We nemen dan zo snel mogelijk zelf contact op. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Met de Zill-monitoringtool je onderwijsaanbod opvolgen
 
Wil je als schoolteam of leraar reflecteren of het onderwijsaanbod een goede weerspiegeling is van het totale leerplan Zin in leren! Zin in leven! ?  Hiervoor kun je de overzichten vanuit de digitale planningstool van de school inzetten. Je vindt een handleiding en reflectievragen bij het overzicht van kwaliteitsinstrumenten die we aanreiken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijven voor IDP 2021 kan nog tot 1 maart
 
Tot en met 1 maart 2021 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2021, voor het vierde en zesde leerjaar.
 
Voor het einde van het basisonderwijs zijn er zowel gevalideerde toetsen in het kader van de decretale verplichting als gestandaardiseerde proeven om ook andere leerinhouden te evalueren. Daarnaast zijn er opnieuw gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar.
 
Elke school kan kiezen hoeveel gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven er worden afgenomen en voor welke leerinhouden. Die keuze maak je op het moment van afname en hoef je niet door te geven bij je inschrijving.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Evaluatie-instrumenten muzische vorming, test ze uit!
 
Ben jij op zoek naar manieren om muzische vorming te evalueren op een valide, transparante en betrouwbare manier? Amber Deckers, studente aan de Educatieve Master voor Muziek en Podiumkunsten (LUCA School of Arts in Leuven) ontwerpt in functie van haar masterproef evaluatie-instrumenten voor de lessen muzische vorming. 
 
Amber ontwikkelde in enkele evaluatieinstrumenten voor de derde kleuterklas en het zesde leerjaar. Deze kun je zeker ook gebruiken in de eerste graad en het vijfde leerjaar. Om haar verder te helpen in haar onderzoek, kun jij de eerste versie van de instrumenten testen en beoordelen. Stuur een mail naar amber.deckers@student.luca-arts.be en Amber neemt verder contact met je op. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is betrokken bij deze masterproef. Meer informatie plaatste Amber in een filmpje online.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor het burgerschapskompas
 
Folder Burgerschapskomas  
 
De inschrijvingslink voor het burgerschapskompas staat open. Met deze link kan je je school en deelnemende groepen of klassen inschrijven.
 
Wat is het burgerschapskompas?
 
Het burgerschapskompas is een digitale leerlingenvragenlijst waarmee je burgerschapsvorming in kaart kan brengen om de kwaliteitsontwikkeling van je school te versterken. Het werd ontwikkeld voor de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Meer informatie vind je op de webpagina.
 
Heb je nog vragen?
 
Neem contact op met graziela.dekeyser@katholiekonderwijs.vlaanderen (basisonderwijs) of jerissa.debilde@katholiekonderwijs.vlaanderen  (eerste graad so).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Project Duaal leren voor profs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil zoveel mogelijk drempels wegwerken voor scholen om duaal leren verder uit te bouwen.
 
Logo   Via co-financiering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt daarom het project Duaal leren voor profs opgestart.
 
Op het einde van het project (december 2022) willen we als pedagogische begeleiding een flinke sprong gemaakt hebben in de ondersteuning van de duale trajecten in onze scholen. Binnenkort contacteren we de scholen die duale opleidingen opstarten waarvoor we intensieve ondersteuning voorzien.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Digitale Bezinning voor onderwijsmensen met Luc Devisscher op 30 januari
 
Affiche  
 
Eind januari is een Bezinning voor onderwijsmensen gepland met Luc Devisscher over ‘Mensen van vlees en bloed. De apostelen van Jezus’. De onderwijsbezinning vindt plaats in de vorm van een webinar op zaterdag 30 januari van 14 tot 17.30 uur.
 
Nieuwe inschrijvingen zijn welkom via het digitale inschrijvingsformulier.
 
Door de corona-omstandigheden kan de Abdij van Averbode ons helaas niet ter plekke ontvangen, maar er is dus wel in een alternatief voorzien. Ook in dit covid-tijdperk – en misschien zeker nu! – heb je immers nood aan een bezinnende halte met collega’s en een inspirerende stimulans.
 
Deelname kost 15 euro. De deelnemers aan deze webinar krijgen een dag vooraf een link toegestuurd om deel te nemen. Mocht je andere geïnteresseerden kennen, dan kun je ze verwijzen naar de website van het bezinningscentrum en het inschrijvingsformulier.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vastencampagne Broederlijk Delen: lanceermomenten
 
Affiche   Ontdek hoe je de campagne 2021 tot leven kunt brengen in je school tijdens lanceermomenten online. Verken en schrijf in.
 
Speciaal voor het onderwijs, Vlaanderenbreed:
 
► 
 
Secundair onderwijs op woensdag 20 januari om 14 uur. Maak kennis met het nieuwe modulaire, creatieve en participerende lessenpakket over de campagne en doe inspiratie op voor je lessen en acties.
 
 
► 
 
Kleuter- en lager onderwijs op woensdag 27 januari om 14 uur. Doe inspiratie op voor je lessen, acties en schoolvieringen. Proef van leerrijke en speelse lesimpulsen.
 
Er zijn nog andere infosessies. Zo maak je bijvoorbeeld op dinsdag 26 januari om 15 uur kennis met het liturgisch aanbod voor de campagne in de sessie 40 dagen delen voor verandering.
 
Voor Oost-Vlaanderen is er een alternatief aanbod. Verken en schrijf in.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen de volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Het VIB maakte een interessant, educatief en overzichtelijk dossier over vaccineren. Het wetenschappelijk mechanisme van vaccineren wordt geplaatst naast de sociale en maatschappelijke impact van infectieziekten en de preventieve rol van vaccineren. Ook de ontwikkeling van de huidige covid-19-vaccins komt uitgebreid aan bod. Dit maakt de bundel geschikt voor leraren wetenschappen én voor leraren maatschappijgerichte vakken. Het VIB is een Vlaams onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen. De VIB Fact Series is een reeks diepgaande, wetenschappelijk onderbouwde dossiers over uiteenlopende thema's.
 
► 
 
Schenk jezelf meer energie én me-time in 2021 door je nieuwe Lerarenkaart snel op zak te steken. Daarmee duik je voordelig een museum, de natuur of je zetel in. Via www.waarismijnlerarenkaart.be ontdek je waar jouw gratis paarse ‘tankkaart’ klaarligt.
 
► 
 
Heb je concrete plannen om in 2020-2021 te werken aan een visie op onderwijs in je school, gericht op een krachtige leeromgeving waarin leerlingen het leerproces mee in handen nemen? Dien dan vóór 15 maart via de Koning Boudewijnstichting een onlinedossier in en vraag tot € 4 000 steun aan voor een project van veranderwijs.nu.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook