Dit is nieuwsbrief 208 van 9 juli 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 208 van 9 juli 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Algemeen

 
 
Prettige zomervakantie!
 
Schooljaar 2019-2020 was een schooljaar dat uitzonderlijke inspanningen vroeg en we nooit zullen vergeten. We danken je voor je enorme inzet voor het katholiek onderwijs en wensen je een prettige en deugddoende vakantie!
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op dinsdag 21 juli, van maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus 2020.
 
Op de andere dagen zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je een commentaar bij de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2020 en bij de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 2 juli 2020 beantwoordde: 
 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 8 juli beantwoordde:
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Komo zoekt een technisch adviseur voor buitengewoon secundair onderwijs Sint-Janshof in Mechelen.
 
► 
 
De vzw Karel De Goede in Brugge zoekt een directeur voor VBS ‘Sint-Pieter’ in Oostkamp.
 
► 
 
De vzw Katholieke Scholen Regio Gent-Centrum zoekt een directeur basisonderwijs
 
► 
 
De vzw Schoolcomité Sint-Vincentius zoekt een pedagogisch directeur basisonderwijs in Opwijk.
 
► 
 
Het Sint-Franciscusinsituut in Brakel zoekt  een pedagogisch directeur in het Sint-Franciscusinstituut.
 
► 
 
Broeders van Liefde zoekt een HR-directeur voor de Benedictuspoort in Gent.
 
► 
 
Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen zoekt een voltijds en halftijds directeur voor het basisonderwijs.
 
► 
 
De Scholengemeenschap Samen voor Beter zoekt een halftijds ICT-coördinator.
 
► 
 
De vzw Scholen De Hagewinde zoekt een directeur buitengewoon basisonderwijs in Lokeren.
 
► 
 
Het schoolbestuur vzw KOBA Metropool zoekt een afgevaardigd bestuurder (ambt directeur).
 
► 
 
De vzw KatOBA zoekt een stafmedewerker pedagogisch beleid.
 
► 
 
Don Bosco Onderwijscentrum vzw zoekt een deeltijds pedagogisch ICT-coördinator in Groot-Bijgaarden.
 
► 
 
De Scholengroep vzw Karel de Goede in Brugge zoekt een algemeen directeur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Onderwijsplanning so-buso: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – tweede update
 
In de nieuwsbrieven van 14 mei en 18 juni is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs, onder meer het uitstel van vrije programmatie in de 2de/3de graad tot 2025-2026. Op 18 juni voegden we een presentatie toe met gebalde informatie over de Onderwijsplanning-Programmatie 2021-2022
 
In de Omzendbrieven so 60, so 61, so/2008/08 en so/2006/03(buso) zijn de nieuwe programmatieregels voor de gemoderniseerde tweede graad, voor Leren en werken en voor buso nog niet ingeschreven. We kunnen dus nu nog niet overgaan tot een laatste update van de informatie.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verlenging van het corona-ouderschapsverlof
 
In navolging van de federale regering vernemen we dat ook de Vlaamse regering zal beslissen om het corona-ouderschapsverlof tot en met 30 september 2020 van toepassing te laten worden in het Vlaams onderwijs. Personeelsleden die hun lopend corona-ouderschapsverlof ook na 30 juni willen voortzetten, moeten daarvoor een nieuwe aanvraag indienen bij hun bestuur. Het corona-ouderschapsverlof is een gunst en moet dus toegekend worden door het bestuur. Op Edulex lees je hoe je dit verlof moet aanvragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Update zomerscholen
 
Het departement voor onderwijs heeft een tweede oproep gelanceerd voor zomerscholen. Wat nog niet bekend was, is dat deze oproep enkel betrekking heeft op zomerscholen die plaatsvinden tussen 27 juli en 28 augustus. Het is daarom belangrijk om heel goed de website van het departement in de gaten te houden. De informatie kan van dag op dag wijzigen. Je vindt de laatste info op Oproep voor de organisatie van COVID-19-zomerscholen en op Zomerscholen juli en augustus 2020.
 
De pedagogische begeleidingsdiensten zijn gedurende de vakantie ook bereikbaar voor de zomerscholen. Heb je inhoudelijke vragen? Surf dan naar pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/zomerscholen of mail naar zomerscholen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Update modellessentabellen en studierichtingsprofielen
 
Op 12 juni gaf de Vlaamse regering een eerste principiële goedkeuring aan een verzamelbesluit dat onder meer betrekking heeft op de modernisering so. Het besluit bevestigt een aantal vooropgestelde aanpassingen van de matrix en vooropgestelde koppelingen aan beroepskwalificaties. Het bevat ook een actualisatie van de concordantielijst voor de tweede en derde graad aso, (d)bso, kso, tso, Se-n-Se en Specialisatiejaren. Op 26 juni gaf de Vlaamse regering een eerste principiële goedkeuring aan een voorontwerp van decreet met de eindtermen basisvorming tweede en derde graad en de specifieke eindtermen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvulling op mogelijke voorbeelden van schoolorganisatie so in diverse pandemiescenario’s
 
Voor elk pandemiescenario (kleurcode groen, geel, oranje, rood) zal binnenkort een draaiboek ter beschikking zijn. Bij de implementatie ervan houdt de school best rekening met de eigen context. Er is immers geen enkel organisatiemodel dat voor alle scholen zaligmakend is.
 
Op de themapagina Opstart 2020-2021 vind je heel wat concrete informatie over mogelijke organisatiemodellen, blended learning en concrete handvatten om afstandsleren aan te pakken. Specifiek voor leerlingen van de eerste graad kun je ook verbinding leggen met leerplandoelen uit het Gemeenschappelijk leerplan ICT die relevant zijn in het kader van online afstandsleren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe versie leerplantool
 
Deze week lanceerden we een nieuwe versie van onze digitale leerplantool LLinkid met enkele nieuwe functionaliteiten:
 
 
► 
 
het aanmaken van een nieuw schooljaar;
 
► 
 
het kopiëren van vorderingsplannen naar het nieuwe schooljaar;
 
► 
 
het handiger verschuiven van activiteiten in een vorderingsplan;
 
► 
 
...
 
Alle nieuwigheden in de tool stellen we ook voor tijdens een Zoomsessie ‘vanuit uw kot’. Daarvoor nodigen we graag directies en LLinkid-beheerders (ICT-coördinatoren) uit.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Big Questions
 
big questions   “Hoe kan ik van de wereld een betere plaats maken?”, “Hoe is mijn wereldbeeld veranderd na de coronacrisis?”, “Waarom vernietigen mensen standbeelden van Leopold II?”
 
Stel je voor dat een leerling je met één van deze vragen confronteert … Misschien zul je als leraar niet meteen weten wat zeggen, wat perfect normaal is. Deze grote vragen verwachten namelijk geen pasklaar antwoord, integendeel: ze roepen op tot diepere gedachten en tot verdere inzichten over de complexe maatschappij. 
 
Verschillende medewerkers van KRUIT, de UCLL en Katholiek Onderwijs Vlaanderen startten verschillende pilootprojecten op rond de werkvorm "big questions". Deze innoverende en activerende werkvorm leek een ideale manier te zijn om te werken aan inspirerend burgerschap.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook